IP


Aktualności

Udział w ogólnopolskim programie DBI

27.02.2021

.


Sprzedaż kubków na rzecz domów dziecka

26.02.2021

Organizacja charytatywna Czynimy Radość Pomagając, która działa na terenie naszego powiatu prowadzi sprzedaż kubków, z których dochód przeznaczony będzie na wsparcie domów dziecka z podkarpacia.

Nasza szkoła również włączyła się w akcję. Sprzedaliśmy już prawie 60 kubków, ale na tym nie koniec. Mamy kolejnych chętnych. To dowodzi temu, że nasi uczniowie oraz ich rodzice mają wielkie serca chętne do pomocy potrzebującym. Dzieci otrzymują również piękne dyplomy z podziękowaniem za wsparcie akcji.

Udział w akcjach charytatywnych uczy dzieci wrażliwości na potrzeby innych oraz rozwija empatię, a także kształtuje pozytywną postawę wobec potrzebujących. Tak więc nie tylko pomagamy podopiecznym domów dziecka, ale również uczymy dzieci wrażliwości oraz ofiarności.

Natalia Kuśnierz

GaleriaPoznajemy ciekawe zawody

26.02.2021

Dziś uczniowie klasy I gościli tatę jednej uczennicy- Sylwi – p. Krzysztofa Gajdę, który jest pracownikiem Huty Szkła w Jarosławiu.

Niewiarygodne ile w ciągu jednej godziny o produkcji szkła dowiedzieli się uczniowie. Nie tylko mogli się zapoznać z pracą pana Krzysztofa, o której znakomicie opowiedział, ale również obejrzeli przygotowany film pt. „Jak to ruszyć” w którym bardzo szczegółowo przedstawiony został proces produkcji opakowań szklanych w jednej z największych hut szkła w Europie.

Zobaczyli produkcję wyrobów szklanych od wytopu masy do powstania słoików, ich pakowania i eksportowania na rynek światowy. Nowoczesna firma pod nazwa O-I GLASS IS LIFE ma zasięg globalny. Pan Krzysztof odkrył przed dziećmi tajniki produkcji szkła. Mogły obserwować z czego i jak powstaje szkło.

Spotkanie to z pewnością na długo zapisze się w pamięci naszych uczniów.

Magdalena Młynarska

GaleriaTEMAT DNIA: Literowe opowieści – zi jak ziarno

26.02.2021

Uczniowie klasy I na edukacji polonistycznej poznali głoskę „ zi” na podstawie wyrazu ziarno. Wyszukiwali wyrazy z głoską zi na ilustracji w podręczniku, w otoczeniu. Określali rodzaj głoski zi (spółgłoska) oraz kolor w modelu głoskowym (niebieski). Liczyli samogłoski i spółgłoski, sylaby w wyrazie ziarno, a następnie uczyli się pisać: palcem w powietrzu, na stole, po śladzie i samodzielnie oraz w połączeniu z innymi literami w kartach pracy.

Natomiast na edukacji przyrodniczej rozmawialiśmy o rodzajach ziaren wykorzystywanych do pieczywa, do ciasta. Uczniowie wiedzą jakie walory odżywcze zawiera pieczywo pełnoziarniste oraz przekonali się o tym samodzielnie wykonując bułeczki wieloziarniste, a przyznali, że wcześniej w sklepie takich nie kupowali. W oczekiwaniu na wyrośnięcie bułeczek przygotowali sorbet truskawkowo-borówkowy… bez cukru.

Magdalena Młynarska

GaleriaGminny Konkurs Plastyczny

26.02.2021Uczniowie naszej szkoły wykonali prace na Gminny Konkurs Plastyczny „Zimowe pejzaże”. Prace prezentują piękno zimy, a wykonane są różnymi technikami.

Magdalena Młynarska

Galeria„Paka dla zwierzaka" – zakończenie akcji

25.02.2021

Przez 3 tygodnie w naszej szkole trwała zbiórka karmy na rzecz schroniska w Orzechowcach. To już nasza trzecia taka akcja.

Nasi uczniowie oraz mieszkańcy Tryńczy i okolic nie zawiedli, dzięki czemu mimo zdalnego nauczania większości uczniów i ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa udało się zebrać aż kilkadziesiąt kilogramów karmy.
Dary zostały już przekazane pracownikom schroniska.

Bardzo dziękujemy za wsparcie naszej akcji!

Natalia Kuśnierz


DOBRO WRACA!!!

25.02.2021

Szkolne Koło CARITAS działając przy Szkole Podstawowej w Tryńczy, organizuje zbiórkę pieniędzy dla rodziny tragicznie zmarłego kierowcy tira Dariusza Trojaka.

Rodzina zmarłego znalazła się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Pan Dariusz osierocił pięcioro dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Wszyscy, którzy chcą okazać dobre serce mogą udzielić wsparcia finansowego podczas organizowanej zbiórki pieniężnej w szkole oraz w niedzielę 07 marca 2021 r. po każdej mszy św. w kościele parafialnym w Tryńczy oraz kościele filialnym w Głogowcu.

Pamiętajmy, że DOBRO WRACA !!!

Magdalena Młynarska


Olimpiada o wielkich Polakach – etap szkolny

25.02.2021

25 lutego w naszej szkole odbył się I etap XXI Regionalnej Olimpiady o Wielkich Polakach – o Słudze Bożym Kardynale Stefanie Wyszyńskim, organizowanej przez Wydział Nauki Katolickiej w Przemyślu.

Do konkursu przystąpili uczniowie z kl. VII i VIII wypełniając pisemny test. Głównym celem Olimpiady jest pogłębienie wiedzy o wielkich Polakach, którzy są przykładem osób całkowicie poświęconych Bogu i drugiemu człowiekowi, ludźmi wielkiej wiary i miłości.

Do II etapu archiprezbiterialnego zakwalifikowały się 3 uczennice, które zdobyły największą liczbę punktów:
1. Klaudia Płonka kl. VII a
2. Milena Migas kl. VIII
3. Weronika Mach kl. VIII


Gratulujemy wszystkim uczniom udziału w konkursie i życzymy kolejnych sukcesów.

s. Anna Macina

GaleriaRekrutacja

24.02.2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy ogłasza rekrutację dzieci do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy na rok szkolny 2021/2022.

Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci w wieku 6 lat, które są obowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (dzieci urodzone w 2015 r.). Dzieci w wieku 5, 4 i 3 letnie mogą zostać przyjęte do oddziału przedszkolnego w miarę wolnych miejsc.

Do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej będą przyjmowane dzieci urodzone w 2014 r. i 2015 (na wniosek rodziców).

Wnioski o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego/przedszkola należy złożyć w sekretariacie szkoły lub drogą e-mail na adres: pgtryncza@wp.pl
od 01 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. do godz. 15.00.

Rodzice mogą zapoznać się z Regulaminem rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej św. Jana Kantego w Tryńczy na rok szkolny 2021/2022, który jest dostępny na stronie internetowej szkoły www.zstryncza.itl.pl oraz do wglądu w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.

Kartę zapisu do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy należy złożyć w sekretariacie szkoły od 01 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. do godz. 15.00.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im.św. Jana Kantego w Tryńczy i kartę zapisu należy pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły www.zstryncza.itl.pl

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej:

1. Odpis skrócony aktu urodzenia.
2. PESEL dziecka.
3. Wypełniony wniosek (podpisany przez oboje rodziców/prawnych opiekunów), w przypadku zapisu do kl. I wypełniona i podpisana przez rodziców/prawnych opiekunów karta zgłoszenia.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
Elżbieta Kubrak

do pobrania:


Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego/przedszkola


Karta zapisu dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej


Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy


Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego/przedszkola w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy


Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej dziecka 6 – letniego


Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w TryńczyStypendia dla najlepszych

23.02.2021

23 lutego uczniowie z kl. IV-VIII Szkoły Podstawowej w Tryńczy otrzymali stypendia. Uroczystość odbyła się z udziałem zaproszonych gości: Pana Wójta Ryszarda Jędrucha, Pana Stanisława Wielgosa, Pana Adama Zabłockiego - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku oraz Pani Magdaleny Kubis - Pełnomocnika ds. Oświaty.

Stypendia dla ośmiu uczniów ufundował Pan Stanisław Wielgos - Prezes Firmy MAR - SPAW, który chciał nagrodzić uczniów za trud włożony w naukę podczas zdalnego nauczania.
Pani Dyrektor Elżbieta Kubrak serdecznie podziękowała Panu Wójtowi Ryszardowi Jędruchowi za zaangażowanie w życie szkoły, życzliwość i współpracę oraz Panu Prezesowi Stanisławowi Wielgosowi za ufundowanie stypendiów dla uczniów naszej szkoły.

Oto lista uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, średnia ocen 5,0 i wyższa oraz wzorowe zachowanie:
- Wiktor Konieczny kl. IV,
- Aleksander Pigan kl. IV,
- Wioletta Kuśnierz kl. VI,
- Karolina Malinowska kl. VI,
- Emilia Pigan kl. VI,
- Klaudia Płonka kl. VII a,
- Wojciech Hanejko kl. VII a,
- Wiktor Murdzia kl. VII a.

Gratulujemy stypendystom i wierzymy, że ich przykład zmobilizuje innych uczniów do większej pracy, aby w drugim półroczu liczba nagrodzonych uczniów była jeszcze wyższa.

Lucyna Czeszyk

GaleriaEksperyment czy doświadczenie?

22.02.2021

Zakres wieloznaczności słowa pogłębia lektura podstawy programowej na I etap edukacyjny, w której już odnajdujemy zapisy mówiące o wspieraniu wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie.

Dziś podczas zajęć edukacji przyrodniczej uczniowie klasy I nabywali doświadczeń poprzez zabawę i wykonywanie eksperymentów.

W wymaganiach ogólnych w odniesieniu do poznawczej sfery rozwojowej oczekuje się, że uczeń posiądzie umiejętność obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także umiejętność formułowania wniosków i spostrzeżeń.
Pierwszaki rozpoczęły przygodę z eksperymentowaniem.

Magdalena Młynarska

GaleriaPierwszaki na wycieczce po Warszawie - wirtualnie

22.02.2021

Uczniowie klasy I zgłosili chęć udziału w projekcie "Wirtualne wycieczki po Warszawie”. To cykl spacerów edukacyjnych online, które będą odbywać się w 4 kolejne poniedziałki. Pierwsza wycieczka wirtualna dziś za nami, a zwiedzaliśmy Stare Miasto.

Projekt ma na celu rozbudzenie zainteresowania zarówno Warszawą, jak i rodzinną miejscowością, własnym otoczeniem, historią i obecnym wyglądem, tak by najmłodsi mieszkańcy Polski chcieli kiedyś w przyszłości zadbać o swój kraj w duchu demokracji, jako odpowiedzialni członkowie społeczeństwa obywatelskiego.

Tematy spacerów obejmują: "Stare Miasto”, "Nowe Miasto”, "Łazienki Królewskie”, "Fryderyk Chopin i Warszawa” oraz "Trakt Królewski".
Tematyka spacerów uwzględnia tradycje Stolicy, kwestie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, zachęca do samodzielnego kreowania wizerunku własnej miejscowości i jej przestrzeni publicznej. W ramach edukacji ekologicznej podejmowana jest tematyka czystości powietrza, gospodarki odpadami, oszczędzania wody oraz dbania o przyrodę.

Spacery online są interaktywne (uczestnicy mogą rozmawiać z przewodnikiem Stowarzyszenia Turystycznego „Złota Kaczka” i wykonywać proponowane, zależne od ich wieku zadania). Wykorzystywana jest popularna aplikacja Microsoft Teams umożliwiającą "wirtualne spacerowanie" w przestrzeni miejskiej oraz w budynkach publicznych. Otrzymaliśmy link do wirtualnego spotkania i połączyliśmy się "jednym kliknięciem".

Magdalena Młynarska

GaleriaSzkolny konkurs plastyczny w Roku Świętego Józefa

22.02.2021

Najładniejszy obraz
z życia Św. Józefa (kl. I-IV)

Św. Józef w wezwaniach
Litanii (kl. V-VIII)8 grudnia 1870 roku św. Pius IX, papież, ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego. W 150-tą rocznicę tego wydarzenia papież Franciszek pisze: Syn Wszechmogącego Boga przychodzi na świat, przyjmując stan wielkiej słabości. Staje się tym, który potrzebuje Józefa, by był broniony, chroniony, otoczony opieką, wychowywany. (…) Zatem święty Józef nie może nie być Opiekunem Kościoła, ponieważ Kościół jest kontynuacją Ciała Chrystusa w dziejach, a jednocześnie w macierzyństwie Kościoła zacienione jest macierzyństwo Maryi. Józef, chroniąc Kościół, nieprzerwanie chroni Dziecię i Jego Matkę, a także my, kochając Kościół, wciąż kochamy Dziecię i Jego Matkę.

Chcąc przypomnieć wyjątkową postać św. Józefa, patrona Kościoła powszechnego, zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w niniejszym konkursie plastycznym.

s. Anna Macina

do pobrania:

regulamin konkursu


wezwania z Litanii do Św. Józefa


fragmenty z Pisma Świętego


film: "Moja Katolicka Rodzina - Święty Józef"

www.youtube.com/watch?v=1qfXL9iH7H0Zegary u pierwszaków

19.02.2021

Kiedy od dziecka zaczynamy słyszeć pytania: Za ile wychodzimy?, Kiedy będzie bajka?, która godzina?, O której wróci tata?. Takie sytuacje to odpowiedni moment, aby zacząć dziecko oswajać z zegarem i godzinami. Cudownie jak upływ czasu, to, w jaki sposób mijają godziny i minuty, możemy pokazać poprzez zabawę. Pojęcia dziś, jutro, za tydzień zaczynają pojawiać się już w przedszkolu, a w klasie pierwszej odczytywanie godzin z tarczy zegara to umiejętność, którą dzieci powinny nabyć.

Dziecko uczy się od samego początku i nawet nie zdajemy sobie sprawy, że najpierw uczy odróżniać dzień od nocy, co w pewien sposób również oswaja go już z zegarem i upływającym czasem.

By osiągnąć sukces dziś na edukacji technicznej pierwszaki wykonały zegary na których będą ćwiczyć. Naukę zegara rozpoczęli od dokładnego przyjrzenia się tarczy zegara i jego elementom oraz zostało wytłumaczone, o co tak naprawdę chodzi z tym zegarkiem. Która wskazówka jest odpowiedzialna za godziny, a która za minuty.

Magdalena Młynarska

GaleriaWszystkie aktualnościEuropejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska

© Copyright 2006 by SP Tryńcza, all rights reserved! -- Design & Technology Grzegorz Bursztyka by Anita Rzeczyca