IP


Aktualności

Nowa strona internetowa naszej szkoły

27.08.2022

W związku z powstaniem nowej witryny internetowej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Tryńczy obecna strona przestaje być aktualizowana.

Zapraszamy do odwiedzania nowej strony internetowej pod adresem:

www.sptryncza.szkolna.netWykaz podręczników do religii na rok szkolny 2022/2023

27.06.2022Wojewódzkie Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

24.06.2022

Nasza szkoła dostąpiła dzisiaj wielkiego wyróżnienia, jakim była możliwość zorganizowania Wojewódzkiego Zakończenia Roku Szkolnego 2021/2022.

Wydarzenie rozpoczęło się przemarszem gości, rodziców, nauczycieli i uczniów z placu szkoły do kościoła na Mszę św. Pochód uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Mażoretki.

Dalsza część uroczystości miała miejsce na hali widowiskowo-sportowej Szkoły Podstawowej w Tryńczy. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych, wszyscy zebrani odśpiewali „Mazurek Dąbrowskiego”.

Na wstępie Pani Dyrektor Elżbieta Kubrak serdecznie powitała przybyłych gości oraz wszystkich uczestników tego wydarzenia. Swoją obecnością zaszczyciły nas takie znakomite osobistości, jak: Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki, Anna Huk-członek zarządu województwa podkarpackiego, Barbara Pelczar-Białek - dyrektor Departamentu Edukacji, Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty, Jacek Kierepka - Wicestarosta Przeworski, Dariusz Matusiak - komendant wojewódzki Policji w Rzeszowie, ppłk Rafał Iwanek - 21. Brygada Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, nadbryg. Andrzej Babiec - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie, Komisarz Tomasz Koba - I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku, mł. bryg. Marcin Lachnik - Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku, dr Adam Sidor - Wojewódzki Podkarpacki Inspektor Sanitarny, Wiesław Polek - dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, Adam Zabłocki - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku, Ryszard Trelka - dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przeworsku, Szymon Gruszka - kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Przeworsku, Marek Hojło - przedstawiciel Prezydium Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, Agnieszka Rogalska – Ruchała - przewodnicząca komisji międzyzakładowej oświaty i wychowania, Grażyna Szybiak - prezes zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Gminy Tryńcza, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Tryńcza, sołtysi z terenu Gminy, Stanisław Wielgos - prezes Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, przedstawiciele mediów oraz rodzice na czele z przewodniczącą Rady Rodziców Marzeną Krupą.

Następnie wystąpiła Pani Ewa Leniart, a po niej głos zabrała Pani Małgorzata Rauch. Na ręce Pani Dyrektor obie Panie złożyły pamiątkowy upominek. Z kolei Pani Barbara Pelczar-Białek odczytała okolicznościowy list od Pana Władysława Ortyla - marszałka województwa podkarpackiego.

Kolejnym prelegentem był Pan Ryszard Jędruch - Wójt Gminy Tryńcza, który podziękował za to, że Gmina Tryńcza dostąpiła zaszczytu organizacji Wojewódzkiego Zakończenia Roku Szkolnego oraz wręczył Pani E. Leniart medal za zasługi dla Gminy Tryńcza.

Następnym punktem programu był „Polonez” zatańczony przez uczniów. Gromkie brawa, które zebrała młodzież świadczyły o tym, że taniec zachwycił publiczność. Po pięknej piosence swoje wystąpienie miała Pani Anna Huk, która podarowała też naszej placówce interesujące pozycje książkowe o tematyce historycznej.

W dalszej części osiemnastu uczniów, w towarzystwie rodziców, otrzymało stypendium za średnią ocen 5,0 i wyżej. Uroczystego wręczenia dokonali Pani Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Pani Anna Huk – członek zarządu województwa podkarpackiego, Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Ryszard Jędruch – Wójt Gminy Tryńcza, Pani Elżbieta Kubrak – Dyrektor SP w Tryńczy i Pani Lucyna Myłek – Wicedyrektor SP w Tryńczy. Nagrodę specjalną – stypendium od Rady Pedagogicznej otrzymała za swoje wybitne osiągnięcia uczennica klasy VIII Klaudia Płonka. Następnie Pan Wójt przekazał dla pięćdziesięciu sześciu uczniów vouchery na obóz, ufundowane przez Caritas.

Na koniec zabrzmiała piosenka M. Grechuty w profesjonalnym wykonaniu Pani Natalii Jakubiec i jej córki Marceliny. Goście mieli też okazję obejrzeć wystawę prac uczniów naszej szkoły, którą przygotowała Pani Kinga Manowiec. W tym czasie uczniowie udali się do klas, aby otrzymać świadectwa od swoich wychowawców.

W czasie uroczystości nie zabrakło podziękowań dla dyrektorów, wychowawców, nauczycieli, rodziców i dla Pana Wójta za życzliwość i troskę o jak najlepsze funkcjonowanie placówek oświatowych. Padło też wiele ciepłych słów pod adresem uczniów. Przytoczę tutaj fr. wystąpienia Pani E. Leniart, która powiedziała: „Czas złapać wiatr w żagle” oraz życzyła dzieciom i młodzieży „dobrych, spokojnych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji”. Wszyscy przyłączamy się do tych życzeń.

Lucyna Czeszyk

Galeria 1

Galeria 2


polonezZakończenie roku szkolnego w Ubieszynie

24.06.2022

Rok szkolny 2021/2021 dobiegł już końca. Był szczególny dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców, bo był to pierwszy rok funkcjonowania Szkoły Filialnej im. Tadeusza Kościuszki w Ubieszynie. Dodatkowo też w obliczu wydarzeń, które miały miejsce za naszą wschodnią granicą gościliśmy chwilowo dzieci pochodzące z Ukrainy. Był to też rok pełen pracy, zdobywania nowych umiejętności, a także radości, uśmiechu i dobra.

Obchody dzisiejszej uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona w Kościele Parafialnym w Tryńczy. Po jej zakończeniu wszyscy udali się do szkoły i zebrali się na sali gimnastycznej.
I popłynęły podziękowania...
- w stronę dzieci - za ich wytrwałe zdobywanie wiedzy,
- w stronę rodziców - za trud wychowania tak wspaniałych dzieci i ich zaangażowanie w życie szkoły,
- w stronę nauczycieli - za ich całoroczną pracę.

Nie obyło się także bez nagród dla dzieci i upominków dla Pań.
Czas rozpocząć upragnione wakacje. Z tej okazji wszystkim przedszkolakom i uczniom życzymy, aby były one pełne przygód, pogodne i bezpieczne.

Edyta Bartnik

GaleriaNajmłodsi z wizytą w Załużu

22.06.2022

Nasi najmłodsi dziś miło spędzili czas w Gospodarstwie Agroturystycznym u państwa Załuskich w Załużu.

Piękna słoneczna pogoda pozwoliła dzieciom stracić dużo swojej energii biegając na wyznaczonym ogromnym terenie. Zwiedziły mini zoo, gdzie mogły zobaczyć z bliska hodowlane króliki, daniele, strusia, konie, piękne pawie i wiele innych zwierząt. Największą frajdę sprawiło im karmienie zwierząt i bezpośredni kontakt z nimi.

Ciekawym punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego i Wsi Kresowej. Na placu gospodarstwa dzieci skakały na trampolinach, jeździły na gokartach oraz świetnie bawiły się z panią animator, która przygotowała wiele ciekawych zabaw.

Po zwiedzaniu gospodarstwa i uczestniczeniu w przygotowanych przez gospodarza atrakcjach dzieci zjadły przepyszny obiad. Zmęczeni ale szczęśliwi i z nowymi przeżyciami wrócili autokarem do swoich domów.

Katarzyna Duży

Galeria 1

Galeria 2Nasze przedszkolaki „Kubusiowymi Przyjaciółmi Natury”

22.06.2022

Nasze przedszkola: grupa „Żabki” oraz grupa „Sówki” zakończyły udział w edukacyjnym programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

To jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Program umożliwił dzieciom przyswojenie nowych i utrwalenie zdobytych wiadomości z zakresu ochrony środowiska, zdrowego żywienia, szacunku do otaczającej nas przyrody oraz podstaw recyklingu.

W obu grupach przeprowadzono zajęcia o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. To była świetna przygoda, której towarzyszył lubiany dzieciom bohater- Kubuś Puchatek.

Katarzyna Duży, Ilona Dryś

Galeria 1

Galeria 2

Galeria 3Akcja „Makulatura na misje”

20.06.2022

Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w akcję "Makulatura na misje". Jej celem jest zbiórka makulatury, z której sprzedaży zostaną wybudowane studnie głębinowe w najbardziej suchym i najbiedniejszym kraju świata - w Czadzie.

Akcja ta jest realizowana w Archidiecezji Przemyskiej od wielu lat pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Grupy Charytatywnej Grobu Bożego w Przeworsku.

Dzisiaj, 20 czerwca makulatura w bardzo dużej ilości została przekazana do Przeworska. Dziękujemy uczniom, rodzicom oraz nauczycielom za zebranie makulatury. Dziękujemy również ZGK w Tryńczy za transport do Przeworska.

S. Anna Macina

GaleriaWyjazd do Muzeum Polaków Ratujących Żydów

19.06.2022

Ostatnią środę uczniowie klas VI i VII spędzili w Markowej, zwiedzając Muzeum Polaków Ratujących Żydów/ Museum of Poles Saving Jews.

www.lfacebook.com/ulmamuseum/


Był to bardzo pouczający czas, kiedy to poznali kilka tajemnic historii, nie tylko tej dalekiej, ale i tej dotyczącej naszych rodzinnych miejscowości.

Nel Zamorska


GaleriaZdali egzamin na kartę rowerową

15.06.2022

Moda na jazdę rowerem cieszy się coraz większą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Rowerzystów pełnoletnich nie obowiązuje karta rowerowa. Osoby powyżej 10 roku życia (i poniżej 18) otrzymują kartę rowerową od dyrektora szkoły po wykazaniu się niezbędnymi kwalifikacjami. W naszej szkole co roku organizowane są egzaminy na kartę rowerową.

15 czerwca 2022 r. policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku - aspirant sztabowy Agnieszka Kiełbowicz egzaminowała uczniów klasy czwartej oraz jedną uczennicę klasy piątej w części praktycznej na kartę rowerową.

Był to pierwszy tak poważny sprawdzian w życiu czwartoklasistów. Przygotowywali się do niego na lekcjach techniki, zdobywając odpowiednią wiedzę o przepisach ruchu drogowego, doskonalili również jazdę rowerem.

Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Test jednokrotnego wyboru obejmował sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz kolejności opuszczania skrzyżowania. Egzamin praktyczny dotyczył umiejętności jazdy na rowerze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego było pozytywne zaliczenie testu z teorii.

Umiejętność jazdy na rowerze i wiedza teoretyczna pozwoliły wszystkim uczniom zdać egzamin z wynikiem pozytywnym. Już niebawem otrzymają karty rowerowe, uprawniające do poruszania się po drogach jednośladem.

Obecność policji z Zespołu Ruchu Drogowego pozwoliła obiektywnie i fachowo ocenić poziom wiadomości i umiejętności naszych uczniów w zakresie wychowania komunikacyjnego.

Pięknie dziękujemy pani policjantce z drogówki za przeprowadzenie egzaminu praktycznego.
Wszystkim przyszłym rowerzystom gratulujemy i życzymy podczas zbliżających się wakacji wielu ciekawych, ale przede wszystkim bezpiecznych wycieczek rowerowych.

Grażyna Mazurek

GaleriaProgram profilaktyczny „Bieg po zdrowie”

15.06.2022

W drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 uczniowie klasy IV naszej szkoły przystąpili do programu „Bieg po zdrowie”.

Jest to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej, który opracowany został w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Nadrzędnym celem programu było zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e -papierosów.

Program został zrealizowany w postaci 6 lekcji tematycznych na godzinach wychowawczych i lekcjach przyrody. Zajęcia realizowane były za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku uczniów. Podczas cyklu zajęć dzieci m.in. liczyły koszty jakie generuje palenie papierosów, pracowały przy tworzeniu plakatów informujących o szkodliwości palenia. Dzięki zajęciom uczniowie nauczyli się asertywności w zakresie uzależnień. Program ten został bardzo pozytywnie odebrany przez uczniów. Najlepsze prace plastyczne uczniów zostały nagrodzone i zaprezentowane całej społeczności szkolnej na gazetce w holu szkoły.

Realizatorzy programu: Iwona Dąbek i Dorota Ruchała

GaleriaNa wesoło w świetlicy szkolnej

15.06.2022

Tematyka zajęć świetlicowych w drugim półroczu dotyczyła m.in. takich zagadnień jak: „ABC dobrych manier”, „Wiosna w kolorach tęczy”, „Wielkanocny koszyczek”, „Ruch to zdrowie”, „Dzień Ziemi”, „Promocja zdrowia”, „Tydzień uprzejmości w świetlicy”.

Dzieci chętnie brały udział w turniejach np. dla kl. I-III odbył się turniej „Jestem przyjacielem ziemi”. Wiele frajdy dostarczyły najmłodszym zabawy z chustą animacyjną np. „Wiosenne kwiaty i zwierzęta”, „Odpoczynek na łące”, „Kogo brakuje?”. Uczniowie z przyjemnością grali w gry towarzyskie, takie jak: „Gorący ziemniak”, „Śmiej się”, „Piotruś”, „Monopoly” itp.

Z okazji świąt wielkanocnych wychowankowie własnoręcznie ozdabiali cekinami jajka ze styropianu, przygotowano też quizy oraz krzyżówkę „Tradycje i zwyczaje”. Zgodnie z hasłem „Ruch to zdrowie” w piątek dzieci świetlicowe miały zajęcia na hali sportowej. Odbywały się tam różne zabawy z piłką, wyścigi i konkurencje sportowe np. „Sztafeta toczonej piłki”, „Wracająca piłka”. Starsi uczniowie chętnie grali w piłkę nożną. Organizowano wiele wyjść na plac zabaw i szkolny „Orlik”.

Wśród zajęć świetlicowych był też czas na odrabianie zadań domowych oraz czytanie ciekawych książek. Wielką przyjemność sprawiło uczniom czytanie z podziałem na role wierszy J. Brzechwy. Dzieci z zapałem brały udział w różnych zabawach np. „Poczta główna”, „Statek”, „Co mówi ręka?”, „Mumia egipska”, „Ciepło – zimno”, „Pokaż co wylosowałeś”, „Żywioły”. Dbano, aby podopieczni aktywnie spędzali czas i nie mieli czasu na nudę.

Zawsze zwracano uwagę na kulturalne zachowanie wychowanków, ich integrację, zdrową rywalizację i życzliwe nastawienie wobec siebie. Myślę, że najlepiej atmosferę panującą na świetlicy oddadzą zdjęcia, więc zapraszam do obejrzenia galerii.

Lucyna Czeszyk

Galeria 1

Galeria 2

Galeria 3Spotkanie z policjantem

14.06.2022

Niedługo wakacje, dlatego naszą szkołę odwiedził pan policjant sierż. sztab. Mariusz Lipiński, aby przypomnieć uczniom zasady bezpiecznego zachowania się podczas letniego wypoczynku.

Wszyscy utrwalili sobie zasady poruszania się na drodze i właściwego przechodzenia przez jezdnię; zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych; jak bezpiecznie i prawidłowo jeździć rowerem oraz jak zachować bezpieczeństwo w domu podczas nieobecności rodziców; jak rozważnie korzystać z kąpielisk w okresie wakacji.

Na zakończenie dzieci podziękowały za cenne rady.

GaleriaGminne Zawody Lekkoatletyczne

14.06.2022

Dnia 13.06.2022 r. na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Jagielle odbyły się Gminne Zawody Lekkoatletyczne, w których udział wzięli uczniowie z terenu gminy.
Przystąpili oni do zmagań w następujących konkurencjach sportowych:
- bieg na 60 m
- rzut piłeczką palantową
- skok w dal.

I miejsce w kategorii dziewcząt zajęła Szkoła Podstawowa w Tryńczy, na II miejscu uplasowała się drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Jagielle.

W grupie chłopców I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Jagielle, II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Gorzycach, a III ze Szkoły Podstawowej w Tryńczy.

Natomiast w czwórboju lekkoatletycznym w skład, którego wchodzą:
- bieg na 60 m
- rzut piłeczką palantową
- skok w dal
- bieg na 600 m dziewcząt i 1000 m chłopców
wśród dziewcząt I miejsce wywalczyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej, II miejsce przypadło dziewczętom z Jagiełły, a III miejsce zajęła Szkoła z Gorzyc.

Wczwórboju chłopców I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej, II miejsce przypadło Szkole z Jagiełły natomiast III miejsce wywalczyli chłopcy z Tryńczy.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Waldemar Szerwczyk

GaleriaRozstrzygnięcie Konkursu Wiedzy Informatycznej

14.06.2022

Został rozstrzygnięty Szkolny Konkursu Wiedzy Informatycznej - Dzień Bezpiecznego Internetu 2022 „Działajmy razem!”.

Cel konkursu to:
- popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa w Internecie,
- uświadomienie uczniów o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu,
- propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród młodzieży,
- zachęcenie do twórczego działania, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
- kształtowanie właściwych postaw zachowania.

Do rywalizacji przystąpiło 10 uczniów z klas VI-VIII (maksymalnie 2 uczniów z klasy). Uczniowie rozwiązywali test z zadaniami zamkniętymi i otwartymi.

Zwycięzcą konkursu został Wojciech Hanejko z klasy VIIIa, który zdobył największą liczbę punktów.
Pani wicedyrektor Lucyna Myłek wręczyła uczniowi dyplom i nagrodę rzeczową.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Grażyna Mazurek

GaleriaWszystkie aktualnościEuropejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska

© Copyright 2006 by SP Tryńcza, all rights reserved! -- Design & Technology Grzegorz Bursztyka by Anita Rzeczyca