IP


Aktualności

Konkurs ekologiczny pn. „Bądź EKO, czyli ekologia na co dzień”

20.10.2020

W naszej szkole odbył się Konkurs Ekologiczny klas I-III w ramach projektu - SEGREGUJĄC ŚMIECI RATUJEMY ZIEMIĘ - finansowanego przez Fundację PKO Banku Polskiego.

Celem konkursu było włączenie uczniów i rodziców do aktywnego udziału w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzenie ich świadomości, że lokalne środowisko jest naszym wspólnym domem.

Uczniowie w poniedziałek zmagali się z pytaniami nt. wiedzy ekologicznej w formie turnieju. Kolejnym etapem było wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką z pomocą rodziców w domu nt. „Dbam o swoją Ziemię, planetę”.

Komisja konkursowa złożona z nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej przyznała wszystkim uczniom dyplomy i nagrody. Gratulujemy!!!

Magdalena Młynarska

GaleriaDzień Papieski w naszej szkole

16.10.2020

42 lata temu – 16 października 1978 Karol Wojtyła został Papieżem. Jan Paweł II dla wielu Polaków stał się ideałem i na zawsze pozostał w pamięci. Z tej okazji w Polsce obchodzimy Dzień Papieski – budując w ten sposób żywy pomnik Papieża Polaka. Hasłem tegorocznej edycji były słowa „Totus Tuus”.

Aby zapoznać się i przybliżyć uczniom sylwetkę sławnego Polaka Papieża dzień ten poprzedzono przeprowadzonymi katechezami tematycznymi. Odbył się też bieg papieski na 100 m na cześć 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, uczniowie losowali cytaty św. Jana Pawła II, została przeprowadzona akcja „kremówka papieska” z której środki będą przeznaczone na rzecz budowy Domu Hospicyjnego dla dzieci chorych na nowotwory w Skowierzynie. W naszej szkole dominowały dziś kolory: żółty i biały, ponieważ chętni uczniowie przyszli ubrani w kolorach papieskich. Współczesna młodzież, dzieci nie znają osobiście sylwetki św. Papieża Polaka – tym bardziej cenne są wszelkie działania podejmowane w celu przybliżenia im Jego nauczania i postaci.


s. Anna Macina

GaleriaUwaga! Zmiana godzin odjazdu autobusów

16.10.2020

Od 19 października 2020 r. (poniedziałek) obowiązują nowe godziny odjazdu autobusów.

Dowóz dzieci z poszczególnych miejscowości będzie w następujących godzinach:
• Głogowiec – godz. 7.20
• Wólka Małkowa – 7.35
• Ubieszyn – 7.45


Godziny odjazdu autokarów powrotnych bez zmian.
Podczas jazdy autobusem konieczna jest ochrona ust i nosa – maseczki.


Regulamin konkursu ekologicznego

15.10.2020

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO
pn. "Bądź EKO czyli ekologia na co dzień"


I. Cele Konkursu
Cel główny: Włączenie uczniów i rodziców do aktywnego udziału w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzenie ich świadomości, że lokalne środowisko jest naszym wspólnym dobrem.

II. Cele szczegółowe:
• propagowanie postaw i zachowań ekologicznych,
• promowanie akcji ekologicznych,
• zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska,
• propagowanie działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska,
• rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,
• kształtowanie jedności ze środowiskiem naturalnym.

III. Założenia organizacyjne
1. Konkurs ekologiczny zostanie przeprowadzony w klasach I-III SP w Tryńczy (3 uczestników w każdej klasy).
2. Konkurs rozpocznie się o godz. 11.00, 19 października 2020 r. w SP w Tryńczy.
3. Czas trwania konkursu to 45 minut.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie turnieju - konkursu wiedzy ekologicznej.
5. Każdy z uczestników odpowiada na pytania(od 1- do 10).
6. Kolejnym etapem konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką z pomocą rodziców w domu na temat „Dbam o swoją Ziemię, planetę”
7. Decyzje o prawidłowości przebiegu konkursu podejmuje Komisja Konkursowa oraz wręczy dyplom i upominek.

Magdalena Młynarska


Coś dla klimatu

12.10.2020

Prace plastyczne Sary Manowiec (klasa VII) i Alicji Manowiec (klasa VIII) będą reprezentowały naszą szkołę w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Coś dla klimatu”, organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu pod patronatem Starosty Powiatu Lublinieckiego. Dziewczyny, dziękujemy! Gratulujemy odwagi i życzymy sukcesu!


Ewa Szela

GaleriaW hołdzie św. Janowi Pawłowi II

11.10.2020

Tegoroczny Dzień Papieski wpisuje się w 100 rocznicę urodzin i 15 rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, a towarzyszą mu słowa bardzo ważne dla św. Jana Pawła II „Totus Tuus” – cały Twój. W niedzielę 11 października 2020 r. w kościele parafialnym św. Kazimierza w Tryńczy z racji obchodzonego Dnia Papieskiego został zaprezentowany program słowno-muzyczny poświęcony pamięci papieża św. Jana Pawła II. Dziewczynki ze scholi Jutrzenka wyśpiewały pieśni wspominające św. Jana Pawła II. Występ był piękny, szczery i wzruszający. Nie zabrakło też słodkiego upominku z cytatem św. Jana Pawła II, bowiem warto, a nawet jesteśmy to winni młodym, aby nauczanie papieża upowszechniać i ciągle do niego wracać. Nośmy w sercu słowa św. Jana Pawła II. Nośmy jego naukę. Nośmy Jego miłość.


S. Anna Macina

Galeria„Segregując śmieci ratujemy Ziemię”

09.10.2020

W ramach realizacji projektu „Segregując śmieci ratujemy Ziemię” dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz kilkoro uczniów z klasy I pod opieką p. Ilony Dryś oraz p. Joanny Buszty, przygotowały krótkie przedstawienie ekologiczne pt. „Śmieci to nie zabawa, ale poważna sprawa”. Widowisko zostało zorganizowane dla kolegów i koleżanek z klas I-III. Głównym celem inscenizacji było uświadomienie dzieciom znaczenia przyrody dla życia człowieka, kształtowanie postaw odpowiedzialności za stan środowiska, ukazanie roli recyklingu w ochronie zasobów przyrody, a także wykształcenie wśród dzieci umiejętności prawidłowego segregowania odpadów.

Dzieci biorące udział w przedstawieniu zaprezentowały różnorodność ludzkich postaw wobec środowiska na zasadzie kontrastu. Najpierw zostały ukazane sytuacje, z którymi spotykamy się najczęściej, czyli wyrzucanie papierków, butelek i innych przedmiotów w przypadkowych miejscach. Następnie zaprezentowany został prawidłowy model postępowania. Eksperci biorący udział w przedstawieniu przekazali wszystkim oglądającym konkretne informacje propagujące prawidłowy sposób postępowania z odpadami. Na koniec głos zabrała pani dyrektor Elżbieta Kubrak podsumowując nasze wystąpienie.


Ilona Dryś
Joanna Buszta

GaleriaWyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

07.10.2020

W dniu 5 października odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Głos na swoich faworytów oddali wszyscy uprawnieni oraz obecni w tym dniu uczniowie zachowując obowiązujące zasady reżimu sanitarnego.

Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:
przewodnicząca: Julia Sosnowy (kl. VIII)
zastępca: Wiktor Murdzia (kl. VIIa)
skarbnik: Sara Manowiec (kl. VIIb)
sekretarz: Brygida Grabowiec (kl. VIII)

Gratulujemy zwycięzcom oraz życzymy owocnej pracy.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Natalia Kuśnierz, Beata Konnak.

Natalia Kuśnierz


Program edukacyjny dla klas I-III

07.10.2020

Przygody Kota Ciepłosława to program edukacyjny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, do którego swój udział zgłosiła także nasza szkoła! W trosce o lepsze powietrze, a także zdrowie i komfort polskich rodzin, PGE Energia Ciepła realizuje program budujący świadomość ekologiczną u najmłodszych, który poszerzy wiedzę na temat ciepła, sposobu jego wytwarzania oraz możliwości oszczędzania. Dlatego razem z głównym bohaterem programu Kotem Cieposławem i dwójką jego pomocników - Felką Kaloryfelką i Pstryczkiem Elektryczkiem będziemy zdobywać wiedzę na temat ciepła. Uczniowie klas I-III już od 15 października rozpoczną edukacyjną przygodę z Kotem Cieposławem. Chętni uczniowie, którzy wezmą udział w specjalnie przygotowanym konkursie, będą mieli szansę odwiedzić lokalną elektrociepłownię i zobaczyć, skąd się bierze ciepło i dlaczego trzeba je oszczędzać. Przewidziano też atrakcyjne nagrody dla zwycięskiej szkoły.

Intencją projektu, stworzonego przez PGE Energia Ciepła, jest pokazanie zalet i przewagi ekologicznej ciepła sieciowego nad tradycyjnymi źródłami ciepła.

Beata Konnak


Piłki dla uczniów od sołtysa

07.10.2020

Dziękujemy panu sołtysowi - Stanisławowi Gliniakowi za ufundowane piłek dla uczniów naszej szkoły, które osobiście przekazał. Miły gest, który spotkał się z dużym zadowoleniem młodzieży. Nowe piłki wykorzystywane będą podczas lekcji WF-u oraz zajęć dodatkowych z piłki nożnej.

Adam Kulpa


„Zdrowo jem, więcej wiem”

07.10.2020

Nasze przedszkole przystąpiło do kolejnej edycji ogólnopolskiego projektu edukacji prozdrowotnej pod nazwą„Zdrowo jem, więcej wiem”. Organizatorem projektu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska, natomiast patronat honorowy nad projektem objęła Małżonka Prezydenta RP – Pani Agata Kornhauser-Duda.

Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Realizacja zadań projektowych jest również skierowana do rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną. Musimy pamiętać, że „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. Dlatego tak ważne jest, aby w dzieciach wyrobić nawyki i przekonania, które pozwolą im cieszyć się zdrowym i długim życiem oraz podejmować prawidłowe decyzje.


Ilona Dryś


Spotkanie z podróżnikiem - Amazonia

02.10.2020

01.10.2020r. uczniowie klas 0-VIII mieli przyjemność uczestniczenia w spotkaniu z podróżnikiem z grupy „Trzask”. Pan Krystian Pyrzak zabrał wszystkich zgromadzonych w piękną, a zarazem niebezpieczną podróż po Amazonii.

Podczas swojego wystąpienia podróżnik zaprezentował uczestnikom spotkania obszerną fotorelację, którą szczegółowo omówił. Uczniowie dowiedzieli się jak wygląda życie przeciętnego mieszkańca Brazylii, poznali najpotrzebniejsze przybory prawdziwego podróżnika, dowiedzieli się w jaki sposób podróżnicy z grupy Trzask radzili sobie podczas wyprawy do dżungli, a także w jaki sposób należy przygotować i rozbić obóz, aby bezpiecznie przetrwać noc w sercu amazońskich lasów. Wspaniale opowiedziane relacje z podróży, poczucie humoru prowadzącego oraz świetne podejście do dzieci i młodzieży zostały nagrodzone brawami całej szkolnej społeczności.


Ilona Dryś

Galeria


Wszystkie aktualnościEuropejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska

© Copyright 2006 by SP Tryńcza, all rights reserved! -- Design & Technology Grzegorz Bursztyka by Anita Rzeczyca