IP


Dokumenty

-->
Dla rodzica Otwórz

Regulamin bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. ¶w. Jana Kantego w Tryńczy w okresie epidemii COVID-19

pdf

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ¦W. JANA KANTEGO W TRYŃCZY REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

pdf

Statut Szkoły Podstawowej im. ¶w. Jana Kantego w Tryńczy

pdf
Dla nauczycieli Otwórz

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej za drugie półrocze roku szkolnego 2021/2022

doc

Roczne sprawozdanie klasyfikacyjne I-III rok szkolny 2021/2022

doc

Roczne sprawozdanie klasyfikacyjne IV-VIII rok szkolny 2021/2022

docx

¦ródroczne sprawozdanie klasyfikacyjne I-III rok szkolny 2021/2022

doc

¦ródroczne sprawozdanie klasyfikacyjne IV-VIII rok szkolny 2021/2022

doc

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej za pierwsze półrocze roku szkolnego 2021/2022

doc

Roczne sprawozdanie klasyfikacyjne I-III rok szkolny 2020/2021

doc
Europejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska

© Copyright 2006 by SP Tryńcza, all rights reserved! -- Design & Technology Grzegorz Bursztyka by Anita Rzeczyca