IP


Dokumenty

Dla rodzica Otwórz

Regulamin bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy w okresie epidemii COVID-19

pdf

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA KANTEGO W TRYŃCZY REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

pdf

Statut Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy

pdf
Dla nauczycieli Otwórz

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej za drugie półrocze roku szkolnego 2020/2021

doc

Roczne sprawozdanie klasyfikacyjne IV-VIII rok szkolny 2020/2021

docx

Roczne sprawozdanie klasyfikacyjne I-III rok szkolny 2020/2021

doc

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej za pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/2021

doc

Śródroczne sprawozdanie klasyfikacyjne IV-VIII rok szkolny 2020/2021

doc

Śródroczne sprawozdanie klasyfikacyjne I-III rok szkolny 2020/2021

doc

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej za drugie półrocze roku szkolnego 2019/2020

doc

Roczne sprawozdanie klasyfikacyjne IV-VIII rok szkolny 2019/2020

doc
Europejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska

© Copyright 2006 by SP Tryńcza, all rights reserved! -- Design & Technology Grzegorz Bursztyka by Anita Rzeczyca