IP


Dokumenty

Dokumenty Otwórz

Regulamin bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. ¶w. Jana Kantego w Tryńczy w okresie epidemii COVID-19

pdf

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ¦W. JANA KANTEGO W TRYŃCZY REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

doc

Statut Szkoły Podstawowej im. ¶w. Jana Kantego w Tryńczy

pdf
Dla nauczycieli Otwórz

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej za drugie półrocze roku szkolnego 2019/2020

doc

Raport ze zdalnego nauczania

doc

Roczne sprawozdanie klasyfikacyjne IV-VIII rok szkolny 2019/2020

doc

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej za pierwsze półrocze roku szkolnego 2019/2020

doc

¦ródroczne sprawozdanie klasyfikacyjne IV-VIII rok szkolny 2019/2020

doc

¦ródroczne sprawozdanie klasyfikacyjne I-III rok szkolny 2019/2020

doc
Europejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska

© Copyright 2006 by SP Tryńcza, all rights reserved! -- Design & Technology Grzegorz Bursztyka by Anita Rzeczyca