IP


Hymn

Hymn Szkoły Podstawowej w Tryńczy
Słowa: ks. Jan Bróż
Muzyka: Edward Myłek


1. Janie Kanty - nasz Patronie
Chwało naszego narodu
Jako Patron naszej szkoły
Wstawiaj się za nami w Niebie.


2. Uczysz nas miłości prawa
Którym żyłeś przez dni Swoje
Nie wystarczy tylko wiedza
Lecz żyć wiedzą - to jest droga.


Ref.: Janie - nigdyś nas proszących
Bez pomocy nie zostawił
Naszą szkołę, Polskę całą
Otocz opieką wspaniałą


3. Szkoła była Twoim domem
A uczniowie Twa rodzina
We wspólnocie młodych ludzi
Odkrywałeś wartość świata.


4. Spraw, niech Twoja mądrość proszę
Zawładnie sercem każdego
Abyśmy wciąż się starali
Jako nasz cel obrać Niebo.


Ref.: Janie - nigdyś nas proszących
Bez pomocy nie zostawił
Naszą szkołę, Polskę całą
Otocz opieką wspaniałą.


5. Ucz nas kochać swego brata
Wzorze mądrości, miłości
Wskazujesz nam Zbawiciela
W profesorze i koledze.


6. Byłeś mógł żyjąc na ziemi
Dzisiaj więcej, będąc w Niebie
Nie gardź sercami młodymi
Dzieci, młodzież proszą Ciebie.


Ref.: Janie - nigdyś nas proszących
Bez pomocy nie zostawił
Naszą szkołę, Polskę całą
Otocz opieką wspaniałą.
Europejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska

© Copyright 2006 by SP Tryńcza, all rights reserved! -- Design & Technology Grzegorz Bursztyka by Anita Rzeczyca