IP


Strona główna
Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy. Szkoła w Tryńczy istnieje od 1883r., a od 1909r. posiada własny budynek.
Szkoła dysponuje 14 salami lekcyjnymi w tym: pracownią informatyczną,pracownią multimedialną, halą sportowo - widowiskową, siłownią, salą fitness, kompleksem boisk tartanowych, świetlicą, biblioteką, kuchnią i pokojem nauczycielskimi.
W Szkole zatrudnionych jest 27 nauczycieli.

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Tryńczy
37-204 Tryńcza 129
woj. podkarpackie
Telefon: (016)642-12-14
E-mail: pgtryncza@wp.pl
www.zstryncza.itl.pl


INNE INFORMACJE O SZKOLE

  1. Organem prowadzącym Szkoły jest Gmina Tryńcza.
  2. Obwód Szkoły Podstawowej w Tryńczy obejmuje wsie: Tryńcza, Głogowiec, Wólka Małkowa.
  3. Cykl kształcenia w Szkole wynosi 8 lat.
  4. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.
  5. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzania w sprawie organizacji roku Szkolnego.


Europejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska

© Copyright 2006 by SP Tryńcza, all rights reserved! -- Design & Technology Grzegorz Bursztyka by Anita Rzeczyca