IP


Linki
nazwa: Gmina Tryńcza - Gminny Portal Internetowy
adres: http://www.tryncza.eu/

nazwa: Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Chruściela ps. "Monter" w Gniewczynie Łańcuckiej
adres: http://www.zsgniewczyna.pl/

nazwa: Szkoła Podstawowa w Gorzycach im. Ojca Świętego Jana Pawła II
adres: http://www.sp-gorzyce.szkolna.net/

nazwa: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ubieszynie
adres: http://www.psp.ubieszyn.pl/

nazwa: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego im. Władysława Jagiełły w Jagielle
adres: http://www.jagiella.szkolna.net//

nazwa: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
adres: http://www.zstiojar.edu.pl

nazwa: Kuratorium Oswiaty w Rzeszowie
adres: http://www.ko.rzeszow.pl

nazwa: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
adres: http://www.oke.krakow.pl

nazwa: Gimnazjum
adres: http://www.gimnazjum.pl

nazwa: Internetowa encyklopdia Wikipedia
adres: http://www.wikipedia.pl

nazwa: Portal Internetowy - Wirtualna Polska
adres: http://www.wp.pl

nazwa: Portal Internetowy - Onet
adres: http://www.onet.pl

nazwa: Portal Internetowy - Interia
adres: http://www.interia.plEuropejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska

© Copyright 2006 by SP Tryńcza, all rights reserved! -- Design & Technology Grzegorz Bursztyka by Anita Rzeczyca