IP


Kadra

Nauczyciele
DYREKTOR
mgr Elżbieta Kubrak historia
   
WICEDYREKTOR
mgr Lucyna Myłek język polski
 

NAUCZYCIELE
s. mgr Anna Macina religia
ks. mgr Tomasz Ruchała religia w SP w Tryńczy oraz w szkole filialnej w Ubieszynie
mgr Zygmunt Kulpa język polski
mgr Nel Zamorska język polski, zajęcia świetlicowe
mgr Natalia Kuśnierz język angielski
lic. Iwona Dąbek język angielski w SP w Tryńczy oraz w szkole filialnej w Ubieszynie
mgr Małgorzata Lis-Nakonieczna język niemiecki
mgr Edward Myłek muzyka
mgr Kinga Manowiec plastyka
mgr Beata Piętowska historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Dorota Ruchała przyroda, matematyka
mgr Ewa Szela geografia, biologia, chemia
mgr Jolanta Chajec fizyka, zajęcia rewalidacyjne
mgr Barbara Czeszyk matematyka
mgr Anita Rzeczyca matematyka, informatyka
mgr Grażyna Mazurek informatyka, technika, wychowanie fizyczne, zajęcia świetlicowe
mgr Waldemar Szewczyk wychowanie fizyczne
lic. Adam Kulpa wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Alicja Garbaty edukacja wczesnoszkolna
mgr Magdalena Młynarska edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, nauczyciel wspomagający
mgr Beata Konnak edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rozwijające teatralne
mgr Joanna Buszta wychowanie przedszkolne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Ilona Dryś wychowanie przedszkolne
lic. Katarzyna Duży wychowanie przedszkolne
mgr Lucyna Czeszyk zajęcia świetlicowe, biblioteka w SP w Tryńczy oraz w szkole filialnej w Ubieszynie
s. mgr Marzena Karteczka zajęcia logopedyczne, zajęcia rewalidacyjne
mgr Beata Gurak wychowanie do życia w rodzinie
mgr Edyta Bartnik szkoła filialna w Ubieszynie: edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe
lic. Barbara Gardziel szkoła filialna w Ubieszynie: edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rozwijające polonistyczne
lic. Dorota Siemieniak szkoła filialna w Ubieszynie: wychowanie przedszkolne



Europejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska

© Copyright 2006 by SP Tryńcza, all rights reserved! -- Design & Technology Grzegorz Bursztyka by Anita Rzeczyca