IP


Kadra

Nauczyciele
DYREKTOR
mgr Elżbieta Kubrak historia
   
WICEDYREKTOR
mgr Lucyna Myłek język polski
 

NAUCZYCIELE
mgr Zygmunt Kulpa język polski
mgr Barbara Czeszyk matematyka
mgr Anita Rzeczyca matematyka, informatyka
mgr Ewa Szela biologia, chemia, geografia, przyroda
mgr Jolanta Chajec fizyka
mgr Joanna Tytuła historia, wos
mgr Edward Myłek muzyka
mgr Marek Kozak plastyka
s. mgr Anna Macina religia
mgr Małgorzata Lis-Nakonieczna język niemiecki, doradztwo zawodowe
mgr Anna Walkiewicz wychowanie do życia w rodzinie
lic. Iwona Dąbek język angielski
mgr Natalia Kuśnierz język angielski
mgr Waldemar Szewczyk wychowanie fizyczne
lic. Adam Kulpa wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Grażyna Mazurek technika
mgr Magdalena Młynarska edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne
mgr Beata Konnak edukacja wczesnoszkolna
mgr Alicja Garbaty edukacja wczesnoszkolna
mgr Edyta Bartnik edukacja wczesnoszkolna
mgr Joanna Buszta oddział przedszkolny
mgr Magdalena Raganowicz Macina oddział przedszkolny
mgr Lucyna Czeszyk nauczyciel - bibliotekarzEuropejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska

© Copyright 2006 by SP Tryńcza, all rights reserved! -- Design & Technology Grzegorz Bursztyka by Anita Rzeczyca