IP


Kadra

Nauczyciele
DYREKTOR
mgr Elżbieta Kubrak historia
   
WICEDYREKTOR
mgr Lucyna Myłek język polski
 

NAUCZYCIELE
mgr Zygmunt Kulpa język polski
mgr Jolanta Wasilewska język polski
mgr Barbara Czeszyk matematyka, doradztwo zawodowe
mgr Ewa Szela biologia, chemia, geografia, przyroda, zajęcia rewalidacyjne
mgr Jolanta Chajec fizyka
mgr Edward Myłek muzyka
mgr Kinga Manowiec plastyka, technika
s. mgr Anna Macina religia
mgr Danuta Bytnar język niemiecki
mgr Anna Walkiewicz wychowanie do życia w rodzinie
lic. Iwona Dąbek język angielski
mgr Natalia Kuśnierz język angielski
mgr Waldemar Szewczyk wychowanie fizyczne
lic. Adam Kulpa wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Grażyna Mazurek informatyka
mgr Magdalena Młynarska edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna,
zajęcia rewalidacyjne,
spektrum autyzmu i Zespół Aspergera
mgr Beata Konnak edukacja wczesnoszkolna
mgr Alicja Garbaty edukacja wczesnoszkolna
mgr Joanna Buszta oddział przedszkolny
mgr Ilona Dryś oddział przedszkolny
mgr Lucyna Czeszyk nauczyciel - bibliotekarz, świetlicaEuropejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska

© Copyright 2006 by SP Tryńcza, all rights reserved! -- Design & Technology Grzegorz Bursztyka by Anita Rzeczyca