IP


Aktualności

Nowa strona internetowa naszej szkoły

27.08.2022

W związku z powstaniem nowej witryny internetowej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Tryńczy obecna strona przestaje być aktualizowana.

Zapraszamy do odwiedzania nowej strony internetowej pod adresem:

www.sptryncza.szkolna.netWykaz podręczników do religii na rok szkolny 2022/2023

27.06.2022Wojewódzkie Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

24.06.2022

Nasza szkoła dostąpiła dzisiaj wielkiego wyróżnienia, jakim była możliwość zorganizowania Wojewódzkiego Zakończenia Roku Szkolnego 2021/2022.

Wydarzenie rozpoczęło się przemarszem gości, rodziców, nauczycieli i uczniów z placu szkoły do kościoła na Mszę św. Pochód uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Mażoretki.

Dalsza część uroczystości miała miejsce na hali widowiskowo-sportowej Szkoły Podstawowej w Tryńczy. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych, wszyscy zebrani odśpiewali „Mazurek Dąbrowskiego”.

Na wstępie Pani Dyrektor Elżbieta Kubrak serdecznie powitała przybyłych gości oraz wszystkich uczestników tego wydarzenia. Swoją obecnością zaszczyciły nas takie znakomite osobistości, jak: Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki, Anna Huk-członek zarządu województwa podkarpackiego, Barbara Pelczar-Białek - dyrektor Departamentu Edukacji, Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty, Jacek Kierepka - Wicestarosta Przeworski, Dariusz Matusiak - komendant wojewódzki Policji w Rzeszowie, ppłk Rafał Iwanek - 21. Brygada Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, nadbryg. Andrzej Babiec - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie, Komisarz Tomasz Koba - I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku, mł. bryg. Marcin Lachnik - Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku, dr Adam Sidor - Wojewódzki Podkarpacki Inspektor Sanitarny, Wiesław Polek - dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, Adam Zabłocki - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku, Ryszard Trelka - dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przeworsku, Szymon Gruszka - kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Przeworsku, Marek Hojło - przedstawiciel Prezydium Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, Agnieszka Rogalska – Ruchała - przewodnicząca komisji międzyzakładowej oświaty i wychowania, Grażyna Szybiak - prezes zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Gminy Tryńcza, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Tryńcza, sołtysi z terenu Gminy, Stanisław Wielgos - prezes Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, przedstawiciele mediów oraz rodzice na czele z przewodniczącą Rady Rodziców Marzeną Krupą.

Następnie wystąpiła Pani Ewa Leniart, a po niej głos zabrała Pani Małgorzata Rauch. Na ręce Pani Dyrektor obie Panie złożyły pamiątkowy upominek. Z kolei Pani Barbara Pelczar-Białek odczytała okolicznościowy list od Pana Władysława Ortyla - marszałka województwa podkarpackiego.

Kolejnym prelegentem był Pan Ryszard Jędruch - Wójt Gminy Tryńcza, który podziękował za to, że Gmina Tryńcza dostąpiła zaszczytu organizacji Wojewódzkiego Zakończenia Roku Szkolnego oraz wręczył Pani E. Leniart medal za zasługi dla Gminy Tryńcza.

Następnym punktem programu był „Polonez” zatańczony przez uczniów. Gromkie brawa, które zebrała młodzież świadczyły o tym, że taniec zachwycił publiczność. Po pięknej piosence swoje wystąpienie miała Pani Anna Huk, która podarowała też naszej placówce interesujące pozycje książkowe o tematyce historycznej.

W dalszej części osiemnastu uczniów, w towarzystwie rodziców, otrzymało stypendium za średnią ocen 5,0 i wyżej. Uroczystego wręczenia dokonali Pani Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Pani Anna Huk – członek zarządu województwa podkarpackiego, Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Ryszard Jędruch – Wójt Gminy Tryńcza, Pani Elżbieta Kubrak – Dyrektor SP w Tryńczy i Pani Lucyna Myłek – Wicedyrektor SP w Tryńczy. Nagrodę specjalną – stypendium od Rady Pedagogicznej otrzymała za swoje wybitne osiągnięcia uczennica klasy VIII Klaudia Płonka. Następnie Pan Wójt przekazał dla pięćdziesięciu sześciu uczniów vouchery na obóz, ufundowane przez Caritas.

Na koniec zabrzmiała piosenka M. Grechuty w profesjonalnym wykonaniu Pani Natalii Jakubiec i jej córki Marceliny. Goście mieli też okazję obejrzeć wystawę prac uczniów naszej szkoły, którą przygotowała Pani Kinga Manowiec. W tym czasie uczniowie udali się do klas, aby otrzymać świadectwa od swoich wychowawców.

W czasie uroczystości nie zabrakło podziękowań dla dyrektorów, wychowawców, nauczycieli, rodziców i dla Pana Wójta za życzliwość i troskę o jak najlepsze funkcjonowanie placówek oświatowych. Padło też wiele ciepłych słów pod adresem uczniów. Przytoczę tutaj fr. wystąpienia Pani E. Leniart, która powiedziała: „Czas złapać wiatr w żagle” oraz życzyła dzieciom i młodzieży „dobrych, spokojnych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji”. Wszyscy przyłączamy się do tych życzeń.

Lucyna Czeszyk

Galeria 1

Galeria 2


polonezZakończenie roku szkolnego w Ubieszynie

24.06.2022

Rok szkolny 2021/2021 dobiegł już końca. Był szczególny dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców, bo był to pierwszy rok funkcjonowania Szkoły Filialnej im. Tadeusza Kościuszki w Ubieszynie. Dodatkowo też w obliczu wydarzeń, które miały miejsce za naszą wschodnią granicą gościliśmy chwilowo dzieci pochodzące z Ukrainy. Był to też rok pełen pracy, zdobywania nowych umiejętności, a także radości, uśmiechu i dobra.

Obchody dzisiejszej uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona w Kościele Parafialnym w Tryńczy. Po jej zakończeniu wszyscy udali się do szkoły i zebrali się na sali gimnastycznej.
I popłynęły podziękowania...
- w stronę dzieci - za ich wytrwałe zdobywanie wiedzy,
- w stronę rodziców - za trud wychowania tak wspaniałych dzieci i ich zaangażowanie w życie szkoły,
- w stronę nauczycieli - za ich całoroczną pracę.

Nie obyło się także bez nagród dla dzieci i upominków dla Pań.
Czas rozpocząć upragnione wakacje. Z tej okazji wszystkim przedszkolakom i uczniom życzymy, aby były one pełne przygód, pogodne i bezpieczne.

Edyta Bartnik

GaleriaNajmłodsi z wizytą w Załużu

22.06.2022

Nasi najmłodsi dziś miło spędzili czas w Gospodarstwie Agroturystycznym u państwa Załuskich w Załużu.

Piękna słoneczna pogoda pozwoliła dzieciom stracić dużo swojej energii biegając na wyznaczonym ogromnym terenie. Zwiedziły mini zoo, gdzie mogły zobaczyć z bliska hodowlane króliki, daniele, strusia, konie, piękne pawie i wiele innych zwierząt. Największą frajdę sprawiło im karmienie zwierząt i bezpośredni kontakt z nimi.

Ciekawym punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego i Wsi Kresowej. Na placu gospodarstwa dzieci skakały na trampolinach, jeździły na gokartach oraz świetnie bawiły się z panią animator, która przygotowała wiele ciekawych zabaw.

Po zwiedzaniu gospodarstwa i uczestniczeniu w przygotowanych przez gospodarza atrakcjach dzieci zjadły przepyszny obiad. Zmęczeni ale szczęśliwi i z nowymi przeżyciami wrócili autokarem do swoich domów.

Katarzyna Duży

Galeria 1

Galeria 2Nasze przedszkolaki „Kubusiowymi Przyjaciółmi Natury”

22.06.2022

Nasze przedszkola: grupa „Żabki” oraz grupa „Sówki” zakończyły udział w edukacyjnym programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

To jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Program umożliwił dzieciom przyswojenie nowych i utrwalenie zdobytych wiadomości z zakresu ochrony środowiska, zdrowego żywienia, szacunku do otaczającej nas przyrody oraz podstaw recyklingu.

W obu grupach przeprowadzono zajęcia o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. To była świetna przygoda, której towarzyszył lubiany dzieciom bohater- Kubuś Puchatek.

Katarzyna Duży, Ilona Dryś

Galeria 1

Galeria 2

Galeria 3Akcja „Makulatura na misje”

20.06.2022

Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w akcję "Makulatura na misje". Jej celem jest zbiórka makulatury, z której sprzedaży zostaną wybudowane studnie głębinowe w najbardziej suchym i najbiedniejszym kraju świata - w Czadzie.

Akcja ta jest realizowana w Archidiecezji Przemyskiej od wielu lat pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Grupy Charytatywnej Grobu Bożego w Przeworsku.

Dzisiaj, 20 czerwca makulatura w bardzo dużej ilości została przekazana do Przeworska. Dziękujemy uczniom, rodzicom oraz nauczycielom za zebranie makulatury. Dziękujemy również ZGK w Tryńczy za transport do Przeworska.

S. Anna Macina

GaleriaWyjazd do Muzeum Polaków Ratujących Żydów

19.06.2022

Ostatnią środę uczniowie klas VI i VII spędzili w Markowej, zwiedzając Muzeum Polaków Ratujących Żydów/ Museum of Poles Saving Jews.

www.lfacebook.com/ulmamuseum/


Był to bardzo pouczający czas, kiedy to poznali kilka tajemnic historii, nie tylko tej dalekiej, ale i tej dotyczącej naszych rodzinnych miejscowości.

Nel Zamorska


GaleriaZdali egzamin na kartę rowerową

15.06.2022

Moda na jazdę rowerem cieszy się coraz większą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Rowerzystów pełnoletnich nie obowiązuje karta rowerowa. Osoby powyżej 10 roku życia (i poniżej 18) otrzymują kartę rowerową od dyrektora szkoły po wykazaniu się niezbędnymi kwalifikacjami. W naszej szkole co roku organizowane są egzaminy na kartę rowerową.

15 czerwca 2022 r. policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku - aspirant sztabowy Agnieszka Kiełbowicz egzaminowała uczniów klasy czwartej oraz jedną uczennicę klasy piątej w części praktycznej na kartę rowerową.

Był to pierwszy tak poważny sprawdzian w życiu czwartoklasistów. Przygotowywali się do niego na lekcjach techniki, zdobywając odpowiednią wiedzę o przepisach ruchu drogowego, doskonalili również jazdę rowerem.

Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Test jednokrotnego wyboru obejmował sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz kolejności opuszczania skrzyżowania. Egzamin praktyczny dotyczył umiejętności jazdy na rowerze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego było pozytywne zaliczenie testu z teorii.

Umiejętność jazdy na rowerze i wiedza teoretyczna pozwoliły wszystkim uczniom zdać egzamin z wynikiem pozytywnym. Już niebawem otrzymają karty rowerowe, uprawniające do poruszania się po drogach jednośladem.

Obecność policji z Zespołu Ruchu Drogowego pozwoliła obiektywnie i fachowo ocenić poziom wiadomości i umiejętności naszych uczniów w zakresie wychowania komunikacyjnego.

Pięknie dziękujemy pani policjantce z drogówki za przeprowadzenie egzaminu praktycznego.
Wszystkim przyszłym rowerzystom gratulujemy i życzymy podczas zbliżających się wakacji wielu ciekawych, ale przede wszystkim bezpiecznych wycieczek rowerowych.

Grażyna Mazurek

GaleriaProgram profilaktyczny „Bieg po zdrowie”

15.06.2022

W drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 uczniowie klasy IV naszej szkoły przystąpili do programu „Bieg po zdrowie”.

Jest to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej, który opracowany został w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Nadrzędnym celem programu było zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e -papierosów.

Program został zrealizowany w postaci 6 lekcji tematycznych na godzinach wychowawczych i lekcjach przyrody. Zajęcia realizowane były za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku uczniów. Podczas cyklu zajęć dzieci m.in. liczyły koszty jakie generuje palenie papierosów, pracowały przy tworzeniu plakatów informujących o szkodliwości palenia. Dzięki zajęciom uczniowie nauczyli się asertywności w zakresie uzależnień. Program ten został bardzo pozytywnie odebrany przez uczniów. Najlepsze prace plastyczne uczniów zostały nagrodzone i zaprezentowane całej społeczności szkolnej na gazetce w holu szkoły.

Realizatorzy programu: Iwona Dąbek i Dorota Ruchała

GaleriaNa wesoło w świetlicy szkolnej

15.06.2022

Tematyka zajęć świetlicowych w drugim półroczu dotyczyła m.in. takich zagadnień jak: „ABC dobrych manier”, „Wiosna w kolorach tęczy”, „Wielkanocny koszyczek”, „Ruch to zdrowie”, „Dzień Ziemi”, „Promocja zdrowia”, „Tydzień uprzejmości w świetlicy”.

Dzieci chętnie brały udział w turniejach np. dla kl. I-III odbył się turniej „Jestem przyjacielem ziemi”. Wiele frajdy dostarczyły najmłodszym zabawy z chustą animacyjną np. „Wiosenne kwiaty i zwierzęta”, „Odpoczynek na łące”, „Kogo brakuje?”. Uczniowie z przyjemnością grali w gry towarzyskie, takie jak: „Gorący ziemniak”, „Śmiej się”, „Piotruś”, „Monopoly” itp.

Z okazji świąt wielkanocnych wychowankowie własnoręcznie ozdabiali cekinami jajka ze styropianu, przygotowano też quizy oraz krzyżówkę „Tradycje i zwyczaje”. Zgodnie z hasłem „Ruch to zdrowie” w piątek dzieci świetlicowe miały zajęcia na hali sportowej. Odbywały się tam różne zabawy z piłką, wyścigi i konkurencje sportowe np. „Sztafeta toczonej piłki”, „Wracająca piłka”. Starsi uczniowie chętnie grali w piłkę nożną. Organizowano wiele wyjść na plac zabaw i szkolny „Orlik”.

Wśród zajęć świetlicowych był też czas na odrabianie zadań domowych oraz czytanie ciekawych książek. Wielką przyjemność sprawiło uczniom czytanie z podziałem na role wierszy J. Brzechwy. Dzieci z zapałem brały udział w różnych zabawach np. „Poczta główna”, „Statek”, „Co mówi ręka?”, „Mumia egipska”, „Ciepło – zimno”, „Pokaż co wylosowałeś”, „Żywioły”. Dbano, aby podopieczni aktywnie spędzali czas i nie mieli czasu na nudę.

Zawsze zwracano uwagę na kulturalne zachowanie wychowanków, ich integrację, zdrową rywalizację i życzliwe nastawienie wobec siebie. Myślę, że najlepiej atmosferę panującą na świetlicy oddadzą zdjęcia, więc zapraszam do obejrzenia galerii.

Lucyna Czeszyk

Galeria 1

Galeria 2

Galeria 3Spotkanie z policjantem

14.06.2022

Niedługo wakacje, dlatego naszą szkołę odwiedził pan policjant sierż. sztab. Mariusz Lipiński, aby przypomnieć uczniom zasady bezpiecznego zachowania się podczas letniego wypoczynku.

Wszyscy utrwalili sobie zasady poruszania się na drodze i właściwego przechodzenia przez jezdnię; zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych; jak bezpiecznie i prawidłowo jeździć rowerem oraz jak zachować bezpieczeństwo w domu podczas nieobecności rodziców; jak rozważnie korzystać z kąpielisk w okresie wakacji.

Na zakończenie dzieci podziękowały za cenne rady.

GaleriaGminne Zawody Lekkoatletyczne

14.06.2022

Dnia 13.06.2022 r. na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Jagielle odbyły się Gminne Zawody Lekkoatletyczne, w których udział wzięli uczniowie z terenu gminy.
Przystąpili oni do zmagań w następujących konkurencjach sportowych:
- bieg na 60 m
- rzut piłeczką palantową
- skok w dal.

I miejsce w kategorii dziewcząt zajęła Szkoła Podstawowa w Tryńczy, na II miejscu uplasowała się drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Jagielle.

W grupie chłopców I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Jagielle, II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Gorzycach, a III ze Szkoły Podstawowej w Tryńczy.

Natomiast w czwórboju lekkoatletycznym w skład, którego wchodzą:
- bieg na 60 m
- rzut piłeczką palantową
- skok w dal
- bieg na 600 m dziewcząt i 1000 m chłopców
wśród dziewcząt I miejsce wywalczyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej, II miejsce przypadło dziewczętom z Jagiełły, a III miejsce zajęła Szkoła z Gorzyc.

Wczwórboju chłopców I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej, II miejsce przypadło Szkole z Jagiełły natomiast III miejsce wywalczyli chłopcy z Tryńczy.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Waldemar Szerwczyk

GaleriaRozstrzygnięcie Konkursu Wiedzy Informatycznej

14.06.2022

Został rozstrzygnięty Szkolny Konkursu Wiedzy Informatycznej - Dzień Bezpiecznego Internetu 2022 „Działajmy razem!”.

Cel konkursu to:
- popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa w Internecie,
- uświadomienie uczniów o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu,
- propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród młodzieży,
- zachęcenie do twórczego działania, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
- kształtowanie właściwych postaw zachowania.

Do rywalizacji przystąpiło 10 uczniów z klas VI-VIII (maksymalnie 2 uczniów z klasy). Uczniowie rozwiązywali test z zadaniami zamkniętymi i otwartymi.

Zwycięzcą konkursu został Wojciech Hanejko z klasy VIIIa, który zdobył największą liczbę punktów.
Pani wicedyrektor Lucyna Myłek wręczyła uczniowi dyplom i nagrodę rzeczową.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Grażyna Mazurek

GaleriaCzerwiec miesiącem Serca Jezusowego

10.06.2022

„…przy Sercu Jezusowym serce człowieka uczy się poznawać, jaki jest prawdziwy i jedyny sens jego życia i jego przeznaczenie: przy Sercu Jezusowym serce człowieka nabiera zdolności miłowania”.
św. Jan Paweł IICzerwiec to miesiąc, kiedy czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa, miłość Zbawiciela do każdego z nas, bo serce od zawsze kojarzyło się z miłością. Śpiewamy wtedy Litanię do Serca Pana Jezusa.

Na całym świecie można spotkać w kościołach wizerunki, medaliki, figury z Sercem Jezusa.

Także w naszej miejscowości na rozdrożu dróg Ubieszyn-Głogowiec znajduje się kapliczka poświęcona Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z roku 1914, ufundowana przez Mateusza i Rozalię Partyków.

W dniu dzisiejszym w ramach lekcji religii uczniowie kl. VIII nawiedzili tę kapliczkę, aby poznać jej historię, którą opisała jedna z uczennic naszej szkoły, a także zawierzyć Sercu Jezusa swoją przyszłość, nową szkołę, środowisko i swoje życie, bowiem kto się oddaje w opiekę Sercu Jezusowemu, ten się nie zawiedzie. Wspólnie uczciliśmy Serce Jezusowe śpiewając litanię.

Poniżej znajduje się opis kapliczki. Warto go przeczytać.

Opis kapliczki


S. Anna Macina

GaleriaMagiczny dzień w "Magicznych Ogrodach"

10.06.2022

9 czerwca upłynął przedszkolakom i uczniom ze szkoły filialnej w Ubieszynie bajecznie! To wszystko za sprawą wycieczki do "Magicznych Ogrodów", w której uczestniczyli także niektórzy rodzice i kilkoro uczniów ze szkoły w Tryńczy.

„Magiczne Ogrody”, które były celem wycieczki to park tematyczny i pierwszy w Polsce ogród sensoryczny zbudowany w oparciu o oryginalną historię. Przekraczając bramę tego wspaniałego miejsca wszyscy stali się częścią niezwykłego świata, zamieszkałego przez tajemnicze istoty: smoki, olbrzymie gąsienice, skrzaty Bulwiaki, wróżki Smużki, magiczne ptaki, psotliwe Mordole i dzielne strzegące ogrodu Krasnoludy.

Do kolejnych krain uczestnicy wycieczki docierali wędrując z animatorem wśród promieni słońca, szumiących wodospadów i strumieni oraz tysięcy pachnących kwiatów. W przepięknej scenerii ogrodu udało odkryć się place zabaw, zjeżdżalnie oraz miejsca wypoczynku. Każda z krain oferowała inne atrakcje, zaplanowane tak, by wspierały rozwój zmysłów i wyobraźni dzieci. Każde kolejne miejsce wprawiało w zachwyt nie tylko dzieci, ale i dorosłych.

Wszyscy zgodnie twierdzili, że żal było wracać... Możemy zatem zapewnić, że wycieczka należała do wyjątkowo udanych.

Obszerniejsza relacja z wycieczki znajduje się na stronie szkoły filialnej na Facebook'u:

www.facebook.com/SPUbieszyn


Edyta Bartnik

GaleriaCiekawy zawód florysty

08.06.2022

Dzisiejszego dnia, nawiązując do tematu lekcji uczniowie klasy II poznali ciekawy zawód florysty oraz zapoznali się ze sztuką użytkową, jaką jest bukieciarstwo.

Dzisiaj w szkole gościła p. Edyta Gunia, mama uczennicy klasy II - Nadii, która wykonuje zawód florystyki i jest właścicielką kwiaciarni. Uczniowie zadawali mnóstwo pytań, na które uzyskały wyczerpujące odpowiedzi. Dowiedzieli się co to jest bukieciarstwo, jakich narzędzi używa florysta. Z wielkim zainteresowaniem słuchały informacji o pracy wykonywanej przez p. Edytkę, która jest trudna ale przyjemna.

Dzieci zachwycone były ilością i różnorodnością przywiezionych kwiatów z kwiaciarni, z których sami wykonali dla swoich mam flower box. Na koniec zajęć p. Edytka pokazała uczniom jak zrobić bukiet okazjonalny, a dzieci wręczyły go swojej wychowawczyni.
Florystka zdradziła dzieciom tajemnicę, że co zrobić, aby bukiet przetrwał w domu jak najdłużej.

Serdecznie dziękujemy p. Edytce za przeprowadzenie warsztatów, za przepiękne kwiaty, z których dzieci tworzyły kompozycje oraz za uchylenie rąbka tajemnicy o kwiatach.

Polecamy kwiaciarnię LilaRóż Kwiaciarnia.
www.facebook.com/LilaR%C3%B3%C5%BC-Kwiaciarnia-106925660757076/


Magdalena Młynarska

Galeria 1

Galeria 2Gminny Konkurs Recytatorski

07.06.2022

Dzisiaj odbył się Gminny Konkurs Recytatorski „Maria Konopnicka dzieciom i młodzieży” w WDK w Gniewczynie Łańcuckiej zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gminie Tryńcza.

Naszą szkołę reprezentowało 8 uczniów klas I-III pod opieką p. Magdaleny Młynarskiej.
Stefka Burczymuchę”, „Krasnoludki”, „Lipy kwitną”, „Pranie”, „Sposób na laleczkę”, „Jak szła Wisła do morza”, „Tęczowy duszek” i wiele innych wierszy Marii Konopnickiej zaprezentowali uczestnicy gminnego konkursu.

Celem konkursu było m.in. przybliżenie młodym czytelnikom twórczość poetki, wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy, pobudzenie zainteresowań poznawczych dzieci, rozbudzenie wrażliwości dzieci na piękno poezji.
W konkursie wzięło 20 osób, które przygotowały różnorodne wiersze poetki. Uczestnicy wykazali się znajomością tekstów i zaprezentowali wysoki poziom.

W kategorii klas 1-4 nasi uczniowie zajęli miejsce:
III - Karol Jasz klasa III
wyróżnienie - Apolonia Cebula klasa III

Wszyscy pozostali uczniowie otrzymali dyplomy za udział i nagrody pocieszenia.
Gratulujemy!

Magdalena Młynarska

GaleriaWyróżnienie w powiatowym konkursie „Mistrz Matematyki 2022”

07.06.2022
Dziś Wojciech Hanejko wraz z Panią Barbarą Czeszyk odbierali wyróżnienie w XX edycji konkursu „Mistrz Matematyki 2022”.

GaleriaŚwięto Samorządu Terytorialnego w Gminie Tryńcza

06.06.2022

Sesja absolutoryjna była połączona z obchodami Święta Samorządu Terytorialnego w Gminie Tryńcza. Rozpoczęła je msza święta w kościele parafialnym w Tryńczy, koncelebrowana przez ks. prałata Krzysztofa Filipa - proboszcza parafii Gniewczyna, ks. Romana Trzeciaka – proboszcza parafii Tryńcza oraz ks. Mariana Jagiełę – proboszcza parafii Gorzyce, w intencji Samorządu Gminy Tryńcza oraz Wójta Gminy Tryńcza z okazji udzielonego po raz dwudziesty z rzędu absolutorium.

Po mszy św. uczestnicy prowadzeni przez mażoretki „Finezja” i Młodzieżową Orkiestrę Dętą przeszli na kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej w Tryńczy.
W imieniu wójta Ryszarda Jędrucha, dyrektor SP w Tryńczy Elżbieta Kubrak powitała zaproszonych gości, w osobach: Panią Annę Schmidt - Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Mieczysława Golbę – Senator RP, Annę Huk - Członka Zarządu Województwa
Podkarpackiego, Jerzego Borcz - Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Lucynę Rybak - Dyrektor Biura Regionalnego TUW w Rzeszowie, Ppłk Janusza Leżoń – Za-cę Dowódcy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, Jacka Kierepkę - Wicestarostę Przeworskiego, Krzysztofa Bartusia – Radnego Powiatowego, mł.insp. Mariusza Kulagę -Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku, mł bryg. Marcina Lachnika - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, Adama Zabłockiego – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku, Ryszarda Trelkę - Dyrektora PSSE w Przeworsku, Szymona Gruszkę - Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Przeworsku, Roberta Mądrego - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku, Annę Świderską – Ciupa - Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Przeworsku, Stanisława Machniaka - Kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Przeworsku, a także radnych na czele z Przewodniczącą RG Zofią Nowak, dyrektorów i kierowników Urzędu i jednostek podległych Gminy Tryńcza, dyrektorów szkół, sołtysów, przedsiębiorców, delegacje Kół Gospodyń Wiejskich i zespołów artystycznych z terenu gminy, strażaków OSP oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w Gminie Tryńcza, a także nauczycieli i uczniów szkół podstawowych.

Dzień Samorządu Terytorialnego jest nie tylko świętem samorządowym i pracowników samorządowych, ale przede wszystkim mieszkańców.

Z tej okazji Wójt Gminy Tryńcza wyróżnił i uhonorował osoby i instytucje współpracujące z Samorządem Gminy Tryńcza – nadając im zaszczytny tytuł: „Zasłużony dla Gminy Tryńcza”.

Specjalne medale oraz listy gratulacyjne otrzymali:
Pani Anna Schmidt – Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Poseł na Sejm RP
Pan Mieczysław Golba - Senator RP
Pan Jerzy Borcz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Pan Piotr Pilch - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Pani Anna Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,
Starosta Przeworski Bogusław Urban w imieniu którego medal odebrał Wicestarosta Jacek Kierepka
Pani Lucyna Rybak - Dyrektor Biura Regionalnego TUW w Rzeszowie

Doceniając wielkie zaangażowanie i udział w rozwoju duchowym oraz współpracę i wspólne inicjatywy, Wójt uhonorował także ks. prałata Krzysztofa Filipa, ks. Romana Trzeciaka, który w tym roku obchodzi 40 -lecie posługi kapłańskiej oraz 20-lecie w parafii Tryńcza oraz ks. Mariana Jagiełę.

Podziękowania i gratulacje skierowane były także do byłych i obecnych radnych Rady Gminy Tryńcza z najdłuższą kadencją. Specjalne medale oraz listy gratulacyjne otrzymali:
Pan Teofil Jakubiec
Pan Stanisław Wielgos
Pan Stanisław Kogut
Pan Janusz Niżnik
Pan Zbigniew Gurak
Pan Tadeusz Korpeta
Pan Antoni Rzeczyca,
Pan Stanisław Konieczny
Pan Edward Niemiec,
Pan Zdzisław Rydzik

Dzień Samorządu Terytorialnego był okazją do gratulacji i podziękowań dla tych, którzy wspierają działalność Samorządu Gminy Tryńcza. Za zaangażowanie, kreatywność, empatię, jak również za wsparcie działań na rzecz lokalnej społeczności, ale także bezinteresowną pomoc na rzecz walczącej Ukrainy, podczas organizowania pomocy humanitarnej.

Medale „Zasłużony dla Gminy Tryńcza” były symbolicznym podziękowaniem dla:
Państwa Elżbiety i Stanisława Wojtas,
Pana Andrzeja Pelca,
Pana Leszka Pelca,
Pana Tadeusza Otręby,
Pana Daniela Czupika,
Pani Ewy Gaweł,
Pana Daniela Kosturka,
Pana Jerzego Flaka,
Pana Kazimierza Szczepańskiego,
Pana Tomasza Dejnaki

Po wręczeniu medali głos zabrali zaproszeni goście, którzy złożyli gratulacje i wyrazy uznania dla całego Samorządu Gminy Tryńcza oraz Wójta Ryszarda Jędrucha, który podczas dzisiejszej sesji otrzymał po raz dwudziesty absolutorium udzielone przez Radę Gminy Tryńcza. Pamiątkową statuetkę oraz list gratulacyjny w imieniu Rady Gminy wręczyła Wójtowi pani Zofia Nowak – przewodnicząca Rady Gminy Tryńcza.

Następnie na scenie z muzycznym utworem wystąpiła rodzina Karakevic z Ukrainy, oraz soliści; Aleksandra Gujda – absolwentka SP w Gniewczynie Łańcuckiej, rodzinny duet - Natalia i Marcelina Jakubiec, Marta Stącel oraz Nel Zamorska – absolwentka i nauczycielka SP w Tryńczy. Najmłodsi uczestnicy, czyli dzieci i młodzież szkolna również świętowały Dzień Samorządu Terytorialnego, korzystając z dmuchanego placu zabaw, animacji i słodkości.

GaleriaProgram profilaktyczny „Dziel się uśmiechem”

03.06.2022

Uczniowie klasy II i III uczestniczą w programie profilaktycznym pod nazwą „Dziel się Uśmiechem”.
W ramach tego programu prowadzone są zajęciach, których celem jest edukacja dzieci w wieku szkolnym w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej.

Dzisiaj miało miejsce spotkanie z pielęgniarką szkolną.
Głównym celem dzisiejszego spotkania uczniów z pielęgniarką było:
- kształtowanie podstawowych nawyków higienicznych;
- kształcenie prawidłowych postaw związanych z higieną jamy ustnej;
- zapoznanie z zasadami dbania o zęby;
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

Pani pielęgniarka przygotowała i przeprowadziła pogadankę na temat konieczności dbania o zdrowie swoje i innych. Nasz gość w ciekawy dla dzieci sposób przekazał im informacje na temat podstawowych zasad higieny jamy ustnej, higieny ciała, dbania o zdrowie i zasad prawidłowego czyszczenia zębów.

Uczniowie dowiedzieli się jak bardzo ważne w życiu człowieka jest zdrowe odżywianie się, spożywanie owoców i warzyw i jak wpływa to na nasz organizm i zęby.
Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób należy prawidłowo szczotkować zęby i dbać o higienę jamy ustnej, dlaczego tak ważne jest dbanie o higienę osobistą, itp.
Pani pielęgniarka w przystępny sposób wytłumaczyła uczniom:
- czym jest próchnica;
- omówiła problem chorób dziąseł;
- czym grozi niewłaściwa higiena jamy ustnej?
- omówiła również budowę zęba.

Spotkanie było interesujące i pouczające dla młodszych słuchaczy. Przebiegało w miłej atmosferze. Uczniowie słuchali z bardzo dużym zainteresowaniem, zadawali pytania, dzielili się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Zdobyli wiele cennych informacji, które z pewnością wykorzystają w życiu codziennym.

Magdalena Młynarska
Beata Konnak

GaleriaGminny Konkurs Pięknego Czytania

02.06.2022

2 czerwca w Szkole Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej odbył się VIII Gminny Konkurs Pięknego Czytania. Naszą szkołę godnie reprezentowali uczniowie: Katarzyna Matyja kl. V b, Zuzanna Zalot kl. VI, Artur Krokos kl. VII a i Karolina Malinowska kl. VII b.


Wyniki tegorocznego konkursu przedstawiają się następująco:

kategoria wiekowa kl. IV-VI
I miejsce Jan Tytuła SP Gniewczyna
II miejsce Maja Grela SP Jagiełła
III miejsce Katarzyna Matyja SP Tryńcza

kategoria wiekowa kl. VII-VIII
I miejsce Karolina Malinowska SP Tryńcza
II miejsce Jakub Maciałek SP Jagiełła
III miejsce Julia Michalik SP Gniewczyna.

Gratulujemy serdecznie Karolince, która została Mistrzem Pięknego Czytania oraz słowa uznania kierujemy do Kasi, która zajęła III miejsce. Dziękujemy wszystkim uczniom naszej szkoły za udział w tym konkursie i życzymy sobie, aby takich osób, które kochają czytać książki było jak najwięcej w naszej placówce.

Dziękujemy organizatorom ze Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej za sprawny przebieg konkursu i ciepłe przyjęcie.

Lucyna Czeszyk

GaleriaPiknik rodzinny

02.06.2022


W dniu dzisiejszym w naszej szkole zorganizowany został piknik rodzinny. To święto nie tylko wszystkich uczniów, ale również i ich rodziców, którzy bardzo licznie do nas przybyli.

Uroczystość rozpoczęły najmłodsze dzieci składając życzenia swoim rodzicom, śpiewając piosenkę oraz tańcząc do utworu "Zasiali górale". Oczywiście nie obyło się bez wręczenia laurek rodzicom.

Po części artystycznej rozpoczęła się część sportowa. 4 drużyny uczniów rywalizowały w 5 konkurencjach. Były to: sztafeta, bieg w workach, przenoszenie kółek ringo, zmiana piłek oraz bieg z narzutką. Wszyscy zawodnicy wykazali się naprawdę dużą sprawnością fizyczną.
Następnie rozegrano mecze piłki nożnej . Do rywalizacji stanęli reprezentanci uczniów, rodziców i nauczycieli. Wszystkie drużyny grały na bardzo wysokim poziomie, dlatego wszystkie otrzymały dyplomy za udział w zawodach.

W tym samym czasie dla wszystkich obecnych czekały atrakcje takie jak dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy, puszczanie baniek mydlanych. Do kupienia był popcorn i wata cukrowa, natomiast od Rady Rodziców uczestnicy pikniku otrzymali pieczoną kiełbasę, napoje oraz lody.

Nie udałoby się zorganizować tego wspaniałego pikniku gdyby nie wsparcie sponsorów: panów Daniela Czupika, Krzysztofa Słysza oraz Andrzeja Pelca. Ogromne podziękowania kierujemy również do rodziców na czele z panią Marzeną Krupą, którzy tak licznie pojawili się dzisiaj, aby pomóc w organizacji naszego pikniku.

Bardzo dziękujemy wszystkim obecnym za wspólną zabawę.

Natalia Kuśnierz

Galeria 1

Galeria 2

Galeria 3

Galeria 4

Galeria 5


filmiki:


www.facebook.com/sptryncza/videos/pcb.168532495560208/687098179019222

www.facebook.com/sptryncza/videos/pcb.168532495560208/587698569386246

www.facebook.com/sptryncza/videos/pcb.168532495560208/347934704137701

filmik 1

filmik 2

filmik 3

filmik 4

filmik 5

filmik 6

filmik 7Wyjazd na Circus Show

31.05.2022

W dniu dzisiejszym uczniowie klasy I, II i III pod opieką wychowawczyń udali się na Circus Show, który odbył się w Franciszkańskim Ośrodku Kultury w Leżajsku z okazji Dnia Dziecka.

Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość oglądać niesamowity pokaz akrobatyczny Delfiny i Bartka oraz pokazy iluzji Pana Magicznego.

Zainteresowanie tym występem było ogromne. Wszyscy chcieli podziwiać i zobaczyć na żywo zwycięzców popularnego programu ,,Mam talent” oraz z niecierpliwością czekali na królika z kapelusza. Czas szybko minął, a dzieci są zachwycone.

Magdalena Młynarska

GaleriaMamy obchodziły swoje święto

31.05.2022

Wyjątkowa atmosfera - pełna radości i miłości panowała 30 maja w szkole filialnej w Ubieszynie. A to ze względu na obchody bardzo ważnego święta - Dnia Mamy!

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor - Elżbieta Kubrak witając wszystkie mamy, które zaszczyciły społeczność szkolną swoją obecnością. Następnie przedszkolaki i uczniowie wystąpili z krótkim programem artystycznym, podczas którego zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne. Po jego zakończeniu dzieci wręczyły ukochanym Mamusiom wykonane przez siebie upominki. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem dla wszystkich.

Drogie Mamy - gratulujemy Wam wspaniałych Dzieci! Życzymy, abyście były z nich dumne każdego dnia, tak jak dziś!

Barbara Gardziel

GaleriaEdukacja czytelnicza w bibliotece szkolnej

28.05.2022

W bibliotece szkolnej jest prowadzona na szeroką skalę działalność pedagogiczna. Lekcje biblioteczne dotyczyły różnych zagadnień promujących czytelnictwo i objęły zarówno dzieci przedszkolne, jak też uczniów kl. I-VIII.

Oto niektóre tematy stu lekcji, które zrealizowano z uczniami: „Biblioteka szkolna i jej zbiory”, „Budowa książki”, „Czasopisma dla dzieci”, „Książka beletrystyczna a popularnonaukowa”, „Słownik, encyklopedia, a może leksykon”, „Biblioteka domowa i dobór książek do niej”, „Rozmieszczenie książek w bibliotece według symboli literowych i UKD”, „Wybitni Polacy”, „Książka dawniej i dziś”, „Radosna opowieść o Kornelu Makuszyńskim”, „Historia Jaśka Meli na podstawie książki „Poza horyzonty””, „Kosmici w bibliotece – biblioteczne karty pracy”, „Książka dawniej i dziś”, „Co wiem o książce i bibliotece? Gry i zabawy dydaktyczne”.

Wiele lekcji przeprowadzono na wzór popularnych teleturniejów, jak „Familiada” i „Milionerzy”. Uczniowie także chętnie brali udział w konkursie „Skojarzenia”, rywalizowali w „Kalamburach” i rozwiązywali krzyżówki. Przedszkolaki odbyły „Podróż do Krainy Bajek”, gdzie w formie zabaw i zagadek zapoznały się z biblioteką i rozwinęły swoje zainteresowania czytelnicze.

Nie obyło się też bez głośnego czytania. Począwszy od wierszy, bajek, baśni, a skończywszy na opowiadaniach np. B. Ferrero, P. Coelho i fragmentach książek. W związku z zakupem do biblioteki szkolnej nowych pozycji książkowych w ramach NPRC uczniowie są ustawicznie zachęcani do wypożyczania nowości wydawniczych. Dowiadują się również na lekcjach bibliotecznych, jakie korzyści wynikają z czytania.

Dzieci chętnie kupowały książki w czasie organizowanych w październiku i w maju kiermaszów. Osoby, które często sięgają po książki ze szkolnej biblioteki otrzymają na koniec roku 2021/22 dyplomy wzorowego czytelnika.

Lucyna Czeszyk

Galeria 1

Galeria 2Gminny Piknik Wojskowy z okazji Dnia Dziecka

28.05.2022

W sobotę 28 maja br. przy strzelnicy sportowej w Głogowcu odbył się Gminny Piknik Wojskowy z okazji Dnia Dziecka.

Uczniowie naszej szkoły pod opieką rodziców i nauczycieli mieli okazję wspólnie świętować.

Związek strzelecki „Strzelec” przygotował dla dzieci ciekawe atrakcje: tor strzelecki ASG, most linowy, przeciąganie liny, gry i zabawy sportowe, malowanie twarzy, pokaz sprzętu strzeleckiego, pokaz taktyczny.

Ponadto w programie wydarzenia były: animacje dla dzieci, występy artystyczne uczniów szkół z terenu naszej gminy, dmuchany plac zabaw, loteria fantowa, konkursy z nagrodami, grill, słodkie upominki i gadżety, popcorn i inne smakołyki.

Piknik przyciągnął licznie rodziny z dziećmi wywołując wiele uśmiechu i radości, zarówno wśród najmłodszych, jak i rodziców.

Grażyna Mazurek

Galeria 1

Galeria 2

zmagania Przemka
Zapraszamy do wspólnego świętowania

27.05.2022

.


Gminny Konkurs Recytatorski

27.05.2022

Dzisiaj odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pn. ,,Rodzina w poezji dziecięcej" skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach.

Naszą szkołę z wierszem pt. ,,Jaka moja jest rodzina?" reprezentowała Daria Zgórska.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy pięknych występów.

Ilona Dryś

GaleriaFinał Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach

27.05.2022

W Jarosławiu odbył się dzisiaj finał Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach.

Laureatką 1 miejsca została Klaudia Płonka i otrzymała nagrodę ufundowaną przez ks. Arcybiskupa Adama Szala w postaci wycieczki do Włoch.

Laureatką 8 miejsca została Magdalena Prasoł i otrzymała w nagrodę rower.

Tytuł finalistki zdobyła Wioletta Kuśnierz, która również otrzymała wiele wartościowych nagród.

Brawo dziewczyny!

s. Anna Macina

GaleriaKonkurs z programowania w języku JavaScript

23.05.2022

Dnia 22 maja 2022 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku odbył się konkurs dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu przeworskiego, który był podsumowaniem 6-ciu miesięcznych zajęć z zakresu projektowania witryn i programowania aplikacji internetowych.

Udział w konkursie był warunkowany wysoką frekwencją i aktywnością podczas zajęć prowadzonych za pomocą platformy Discord. Na przestrzeni 6 miesięcy uczniowie zdobyli wiedzę i opanowali podstawowe umiejętności programowania aplikacji internetowych przy użyciu języka JavaScript oraz wykorzystywania ich na stronach internetowych.

W październiku 2021 r. organizatorzy rozesłali do wszystkich szkół z terenu powiatu przeworskiego informację na temat prowadzonych zajęć w formie zdalnej. Osiem szkół zgłosiło swoich uczniów na dodatkowe zajęcia z programowania. Wśród nich znaleźli się uczniowie Szkoły Podstawowej w Tryńczy.

Naszą szkołę godnie reprezentowali uczniowie klasy 8a, którzy w kategorii "Programowanie aplikacji internetowych" w grupie Java Script uplasowali się na czołowych miejscach:
miejsce I - Wojciech Hanejko
miejsce II - Wiktor Murdzia


Chłopcy otrzymali nagrody rzeczowe.
Więcej informacji na stronie szkoły organizującej konkurs:

www.zsz.przeworsk.pl/konkurs-z-programowania-dla-mlodziezy-szkol-podstawowych/#more-8007


Ponadto uczniowie otrzymali certyfikaty ukończenia kursu "Nauka programowania w języku JavaScript" w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania 2022.

Dziękujemy pani Marzenie Murdzia za opiekę nad młodzieżą i zapewnienie transportu uczestnikom konkursu.

Gratulujemy chłopcom i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Wojciech Hanejko
Grażyna Mazurek

GaleriaNoc filmowa

21.05.2022

Pierwszy raz dzieci z klasy II i III pod opieką wychowawczyń w naszej szkole spędziły noc. Była to noc filmowa połączona
ze spaniem w szkole, ale również wspólną zabawą bez telefonów, tabletów czy pizzy.

Uczniowie spędzili wieczór na Orliku, placu zabaw, wzięli wszyscy udział w zabawach integrujących grupę, teatrze cieni, dyskotece, wspólnym przygotowaniu kolacji i śniadaniu, nie zapominając o wieczornej i porannej higienie.

Wspólne nocowanie rozpoczęło się o godz. 19.00 w piątek, a zakończyło w sobotę o 9.00 rano. Noc filmowa była świetną okazją do integracji grupy oraz miłego spędzania czasu.
Z pewnością uczestnikom pozostanie w pamięci wiele ciekawych wspomnień.

Magdalena Młynarska

Galeria 1

Galeria 2Dni Języków Obcych

20.05.2022

W dniach od 18 do 20 maja w naszej szkole obchodziliśmy Dni Języków Obcych. Każda klasa począwszy od 4, a skończywszy na 8 miała za zadanie zaprezentować wybrany przez siebie kraj.

Dzięki plakatom poznaliśmy najważniejsze informacje o Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji, Włoszech, Grecji i Chinach. Nie zabrakło tez piosenek, przebrań za znane osoby, tradycyjnych przekąsek oraz quizów sprawdzających wiedzę o tych krajach.

Wszyscy uczniowie wykazali się dużą pomysłowością i zaangażowaniem.
Organizatorami Dni Języków Obcych były nauczycielki języka angielskiego Natalia Kuśnierz i Iwona Dąbek oraz języka niemieckiego Małgorzata Lis-Nakonieczna.

Natalia Kuśnierz

Galeria 1

Galeria 2


filmiki:

Wiktor

Bartosz

Marcelina i SaraKiermasz książek

19.05.2022

Serdecznie zapraszam uczniów, rodziców i nauczycieli do biblioteki szkolnej na kiermasz książek wydawnictwa Drugi Tom i Księgarni Tuliszków.

Lucyna Czeszyk


Konkurs „Moja wymarzona złota rybka” rozstrzygnięty

19.05.2022

W maju został rozstrzygnięty Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "MOJA WYMARZONA ZŁOTA RYBKA" zorganizowany przez Muzeum Złotej Rybki - PARK Rozrywki w Krzemiennej.

Do konkursu zgłoszonych zostało około 15000 (informacja od koordynatora konkursu) prac z całej Polski.
Z naszej szkoły w konkursie wzięli udział zarówno najmłodsi, jak i starsi uczniowie. Dotarły do nas tradycyjną pocztą dyplomy.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali darmowe bilety do muzeum. Gratulujemy serdecznie wszystkim, którzy przyłączyli się do konkursu.

Galeria prac konkursowych:
www.luschabinskiej.pl/.../galeria-prac-konkursowych.../


Katarzyna Duży

GaleriaGminny Turniej Piłki Nożnej Chłopców

19.05.2022

W ramach współpracy z LKS "Wisłoczanka Tryńcza" w dniu 19.05.2022 r. na boisku "Orlik" w Tryńczy odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej Chłopców szkół podstawowych o Puchar Prezesa LKS "Wisłoczanka" Tryńcza w kategorii klas IV-VI i VI-VIII.

Klasyfikacja przedstawia się następująco:
Kategoria młodsza
1 miejsce SP Tryńcza
2 miejsce SP Gorzyce
3 miejsce SP Gniewczyna

W kategorii klas VI-VIII
1 miejsce SP Gniewczyna
2 miejsce SP Tryńcza
3 miejsce SP Gorzyce
4 miejsce SP Jagiełła

Serdeczne podziękowania składamy Panu Danielowi Czupikowi Prezesowi LKS "Wisłoczanka" Tryńcza za ufundowanie statuetek i pucharów oraz za pomoc przy organizacji turnieju.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Waldemar Szewczyk

GaleriaKolejny wyjazd na basen

18.05.2022

Uczniowie kl II i III naszej szkoły pod opieką wychowawczyń uczestniczyli w kolejnym popołudniowym, wtorkowym wyjeździe na basen ramach realizacji programu „Umiem pływać”.

Podczas zajęć opanowują podstawowe czynności w wodzie, kształtują nawyki prozdrowotne, ćwiczą odwagę, jak również propagowany jest zdrowy tryb życia, poprzez uprawianie sportów wodnych.

Uczniowie z niecierpliwością czekają na każdy wyjazd, bo czas spędzony „w wodzie” przysparza wszystkim uczestnikom oprócz korzyści zdrowotnych wiele radości i przyjemnych wrażeń. Najbardziej dzieciakom podobały się ostatnie zajęcia, na których odbyły się zajęcia na głębokim basenie oraz zjazdy na zjeżdżalni.

Magdalena Młynarska

GaleriaZebranie z rodzicami

13.05.2022

Zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcami poszczególnych klas:

• Klasa I - 17 maja 2022 roku (wtorek), godzina 16.00

• Klasa II - 16 maja 2022 roku (poniedziałek), godzina 16.00

• Klasa III - 16 maja 2022 roku (poniedziałek), godzina 16.00

• Klasy IV-VIII - 17 maja 2022 roku (wtorek), godzina 16.30Kiermasz charytatywny

13.05.2022

W dniach od 11 do 13 maja Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami Natalią Kuśnierz i Iloną Dryś we współpracy z Nel Zamorską zorganizował kiermasz, z którego całkowity dochód przekazany zostanie na leczenie chorej na SMA Poli Matuszek z Białobok.

W środę najmłodsze dzieci miały możliwość zakupienia zabawek, przyborów i gadżetów, natomiast w czwartek i piątek wszyscy mogli kupić wybrane słodkości. Zainteresowanie kiermaszem było ogromne czego dowodem jest imponująca kwota, którą udało się nam zebrać - aż 2403 zł.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich uczniów, rodziców oraz nauczycieli, którzy wsparli naszą akcję. Szczególne podziękowania należą się Paniom: Anecie Zamorskiej, Małgorzacie Bąk, Grażynie Mazurek, Katarzynie Duży oraz Julce, Monice, Oli i Lenie z kl. 7a za wspaniałe wypieki, a także firmie Mar-Spaw za ufundowanie zabawek i gadżetów.

Natalia Kuśnierz

GaleriaLekcja języka angielskiego inaczej

12.05.2022

Na zakończenie działu związanego z jedzeniem na lekcjach języka angielskiego uczniowie klas 7 zaprezentowali swoje kulinarne umiejętności przygotowując wybrane przez siebie przekąski.

Zadaniem każdej drużyny było również stworzenie przepisu w języku angielskim. Wszyscy wykazali się ogromnym talentem kulinarnym, a także umiejętnością pracy w grupie.

W czasie lekcji uczniowie odgadywali tez smaki różnych produktów z zawiązanymi oczami, tworzyli listę wyrazów na podaną literę na czas. Lekcja przeprowadzona aktywizującymi metodami nauczania nie tylko pogłębiła i skutecznie utrwaliła wiedzę uczniów, ale z całą pewnością bardzo im się spodobała.

Natalia Kuśnierz

GaleriaSprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty

12.05.2022

Klasa III kończy pierwszy etap edukacji zwany edukacją wczesnoszkolną. Na zakończenie tego etapu nasi uczniowie pisali dzisiaj pierwszy w swoim życiu sprawdzian kompetencji, zwany trzecioteścikiem.

Badanie umiejętności trzecioklasistów ma dostarczyć informacji na temat poziomu wiadomości i umiejętności, które uczniowie zdobyli w ciągu trzech lat nauki. Przygotowane testy pozwalają rozwinąć i sprawdzić kluczowe umiejętności, jakie powinno uzyskać dziecko na zakończenie pierwszego cyklu kształcenia. Uczą również małego ucznia ważnej przez całe późniejsze życie sprawności rozwiązywania testów.
Rodzicom i nauczycielom dają wgląd w to, co dziecko już opanowało i w to, co jeszcze trzeba poćwiczyć lub utrwalić.

Pani Dyrektor, nauczyciele oraz koledzy i koleżanki trzymają kciuki.

Beata Konnak

GaleriaWycieczka rowerowa - śladami miejsc pamięci narodowej

11.05.2022

W dniu 11 maja br. grupa uczniów z klasy VIIb udała się - wraz opiekunami - na wycieczkę rowerową odwiedzając miejsca pamięci narodowej. W naszej wyprawie uczestniczyła także Julia z klasy 3.

W lesie na terenie przysiółka Niechciałki koło Jagiełły zatrzymaliśmy się na Cmentarzu Wojennym Ofiar Hitleryzmu oddając hołd poległym w czasie II wojny światowej, którzy spoczywają w zbiorowych i pojedynczych mogiłach. W latach II wojny światowej las był miejscem egzekucji. Tu również grzebano zwłoki osób zamordowanych w pobliskich obozach.

Odkąd w Markowej utworzono muzeum poświęcone pamięci rodziny Ulmów, którzy ukrywali rodziny Żydowskie, za co przepłacili życiem, cmentarz w lesie w Jagielle - Niechciałkach stał się ważnym miejscem pamięci o ofiarach holocaustu. Pochowani są bowiem na nim Żydzi, których ukrywali Ulmowie.

Następny przystanek na trasie rowerowej był w Jagielle przy Kopcu Jagiełły. Kopiec usypany został w 1910 roku przez mieszkańców w 500 rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem. W ten sposób włączyli się w falę patriotycznego uniesienia jaka ogarnęła wtedy Polaków we wszystkich zaborach.

Osobliwością tej miejscowości jest znajdująca się na jej obrzeżach kapliczka przydrożna zwana "Bożą Męką." Uczestnicy wycieczki podziwiali nadrzewną kapliczkę z figurą Ukrzyżowanego Jezusa, znajdującą się w pniu starej, uschniętej sosny oraz tablicę upamiętniającą powstanie figury "Bożej Męki".
Z powstaniem kapliczki związana jest legenda. Zgodnie z przekazami miała ona zostać zawieszona przez mieszkańca Jagiełły w dowód wdzięczności za uratowanie życia. Podczas, gdy zmierzał na roraty do kościoła w Gniewczynie napadła go wataha wilków. Zdołał im uciec, wspinając się na sosnę. Inny przekaz mówi, że miał tutaj zginąć mieszkaniec wsi zagryziony przez wilki, kiedy to zdążał na roraty do kościoła w Gniewczynie.

Kolejnym punktem zwiedzania był cmentarz wojenny w Gorzycach, gdzie przy pomniku złożyliśmy hołd poległym w maju 1915 r. żołnierzom.
Uczniowie na cmentarzach zapalili znicze i oddali się chwili refleksji i zadumy.

W dniu dzisiejszym mieliśmy piękną, słoneczną pogodę, która zachęcała do zaczerpnięcia świeżego powietrza oraz aktywnego odpoczynku. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w sklepie, aby zakupić lody będące doskonałą ochłodą w ten upalny dzień.

Opiekunowie:
Iwona Dąbek
Grażyna Mazurek

Galeria 1

Galeria 2Wyniki Gminnego Biegu Konstytucji

06.05.2022

.


Gminny Bieg Konstytucji

06.05.2022Dzień Strażaka

04.05.2022

W maju jest wyjątkowe, bo bliskie pasjom małych chłopców, a może i też dziewczynek święto – Międzynarodowy Dzień Strażaka. Dzisiaj uczniowie klas I-III naszej szkoły pod opieką wychowawczyń udali się do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej, aby spotkać się z jej przedstawicielami.

Uczniowie zdobyli nowe wiadomości na temat zawodu strażaka, patrona - św. Floriana, zwiedzili budynek oraz zapoznali się z wyposażeniem budynku OSP.

Pracownicy CUS w Gminie Tryńcza przygotowali dla uczniów zabawy oraz wspólne grillowanie. Uczniowie przygotowali dla druhów laurki z okazji ich święta.

Magdalena Młynarska

GaleriaŚwięta majowe

29.04.2022

W miesiącu maju obchodzimy wiele ważnych świąt. 1 maja to Święto Pracy, 18 lat temu, 1 maja 2004 r., Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Państwowej oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą. 3 maja przypada rocznica uchwalenia Konstytucji z 1791 r.

Z tej okazji w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Na wstępie dzieci przedszkolne oraz uczniowie kl. I-III pięknie zaśpiewały patriotyczną piosenkę "Jesteśmy Polką i Polakiem". Następnie uczniowie kl. IV przypomniały historię majowych świąt i ich znaczenie dla każdego Polaka.

"Mazurek Dąbrowskiego" oficjalnie hymnem narodowym został 26 lutego 1927 r.. W tym roku przypada 95. rocznica tego wydarzenia. W związku z tym biblioteka szkolna zorganizowała dwa konkursy dla dzieci i młodzieży. Uczniowie kl. I-III wzięli udział w konkursie plastycznym "Mazurek Dąbrowskiego - bohaterowie i wydarzenia", zaś uczniowie kl. IV-VIII spróbowali swoich sił w konkursie "Mazurek Dąbrowskiego - historia naszego hymnu".

Dzisiaj nastąpiło rozstrzygnięcie tych konkursów i wręczenie przez Dyrekcję szkoły dyplomów i nagród laureatom i uczestnikom konkursów.

Podniosła chwila towarzyszyła podczas odśpiewania czterech zwrotek "Mazurka Dąbrowskiego", który rozbrzmiał na koniec tej ważnej uroczystości.

Lucyna Czeszyk

GaleriaBezpłatne badania przesiewowe

29.04.2022

.


Gminny Konkurs Matematyczny „Młody ekonomista 2022”

28.04.2022

W dniu 28 kwietnia 2022 roku dwóch uczniów z klasy VI i jeden uczeń z klasy Va wzięli udział w Gminnym Konkursie Matematycznym „Młody ekonomista 2022”.

Uczestnicy konkursu wykazali się dużą sprawnością rachunkową, logicznym myśleniem i znajomością podstawowych pojęć ekonomicznych.

Wiktor Cul – I miejsce na poziomie klas VI
Rajmund Leniart – III miejsce na poziomie klas V

Barbara Czeszyk

GaleriaZaproszenie na PIKNIK WOJSKOWY

28.04.2022

.


Gminny Konkurs z Języka Angielskiego

27.04.2022

W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs z Języka Angielskiego "English Challenge" organizowany przez panią Natalię Kuśnierz.

Wzięły w nim udział dwuosobowe drużyny ze szkół z Jagiełły, Gniewczyny, Gorzyc oraz naszej, łącznie 12 uczniów z klas 7 i 8.

Uczestnicy konkursu wykazali się dużą znajomością nie tylko słownictwa oraz gramatyki, ale również wiedzą o Wielkiej Brytanii oraz znajomością angielskich przysłów.

Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:

I miejsce - Wojciech Hanejko i Wiktor Murdzia, Szkoła Podstawowa w Tryńczy
II miejsce - Emilia Groch i Mateusz Niemirowski, Szkoła Podstawowa w Tryńczy
III miejsce - Dagmara Gronowska i Aleksander Dzieża, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle

Gratulujemy wszystkim uczniom oraz życzymy dalszych sukcesów.
Podziękowania kierujemy do nauczycieli anglistów za przygotowanie uczniów do konkursu: Bernadecie Proń, Annie Półtorak i Dariuszowi Rupar.

Natalia Kuśnierz

GaleriaKonkurs plastyczno-ekologiczny dla oddziałów przedszkolnych - „Ziemia - moja planeta”

27.04.2022

Gminny konkurs plastyczno-ekologiczny dla oddziałów przedszkolnych rozstrzygnięty.
W konkursie wzięły udział dzieci z oddziałów przedszkolnych ze Szkół Podstawowych w: Gniewczynie Łańcuckiej, Gorzycach, Tryńczy, ze Szkoły Filialnej w Ubieszynie oraz Przedszkola Samorządowego w Jagielle.

Jury przyznało nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:

Dzieci 5, 6 –letnie:

I miejsce: Mateusz Kubecki – oddział przedszkolny w Szkole Filialnej im. Tadeusza Kościuszki Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy oraz Jan i Adam Zarosa – oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Ojca świętego Jana Pawła II w Gorzycach,
II miejsce: Amelia Śliż – oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej oraz Daria Zgórska – oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy,
III miejsce: Karina Misiło – oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach oraz Maja Luch – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego im. Króla Władysława Jagiełły w Jagielle.


Dzieci 3, 4 –letnie:

I miejsce: Hanna Kogut – oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej,
II miejsce: Antonina Wielgos – oddział przedszkolny w Szkole Filialnej im. Tadeusza Kościuszki Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Tryńczy.


Jury przyznało również trzy wyróżnienia dla: Franciszka Nabrzeskiego z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej, Julii Kiełbowicz i Zuzanny Wlazło z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Tryńczy.

Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe oraz przybory plastyczne.

Nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie swoich podopiecznych do konkursu, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Joanna Buszta

GaleriaProgram edukacyjny „Dziel się uśmiechem”

25.04.2022

W naszej szkole uczniowie klasy II i III realizują program edukacyjny „Dziel się uśmiechem”.
Dziecięcy uśmiech to jedno z najpiękniejszych zjawisk na świecie. Jest synonimem radości i szczęścia. Aby był także symbolem zdrowia, od najmłodszych lat warto dbać o budowanie odpowiednich nawyków.

Polski Czerwony Krzyż i MARS Polska wraz z partnerami merytorycznymi: Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, Polskim Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej prowadzi program edukacyjno–profilaktyczny „Dziel się Uśmiechem”.

Celem programu jest budowanie świadomości prozdrowotnej - jak skutecznie dbać o higienę jamy ustnej, a przede wszystkim jak prawidłowo dbać o swoje zęby. Uczniowie biorący udział otrzymali bezpłatny zestaw do pielęgnacji zębów (bezcukrowe gumy do żucia i zeszyt edukacyjny).

Beata Konnak

GaleriaKolejny sukces naszych uczniów

23.04.2022

22 kwietnia uczniowie klasy VIIIa w składzie: Wiktor Murdzia, Tomasz Baran oraz Wojciech Hanejko wzięli udział w 6. edycji konkursu "Logistycznie i ekonomicznie" organizowanego przez Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.

W każdym z dwóch etapów konkursu uczniowie odpowiadali na pytania z dziedzin matematyki, fizyki, informatyki, ekonomii i wiedzy o sporcie. Celami konkursu są m.in. popularyzacja rozgrywek intelektualnych wśród uczniów szkół podstawowych, promowanie talentów i uzdolnionej młodzieży, uaktywnienie uczniów w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk wymagających logicznego myślenia.

W zawodach wzięło udział ogółem 13 drużyn z różnych miejscowości naszego województwa, 6 najlepszych przechodziło do finału. Każdy zespół składał się z 3 osób, a kluczową rolę odgrywały tu współpraca i wzajemne zaufanie.

Miło nam poinformować, że reprezentanci naszej szkoły zajęli 2 miejsce. Uczniowie otrzymali wartościowe nagrody takie jak plecaki, słuchawki bezprzewodowe, a także możliwość wyjazdu do firmy Fibrain.

Wojciech HanejkoDni Otwarte w Zespole Szkół w Zarzeczu

22.04.2022

22 kwietnia uczniowie klas VIII wraz z opiekunami: Barbarą Czeszyk i Lucyną Czeszyk wybrali się do Zespołu Szkól im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

Podczas Dni Otwartych nasza młodzież miała okazję zapoznać się z kierunkami kształcenia, które proponuje szkoła. Nauczyciele i uczniowie ZS w Zarzeczu bardzo ciekawie opowiadali i prezentowali zawody, które można wykonywać w przyszłości po ukończeniu tej szkoły.

Nasi uczniowie m. in. spróbowali swoich sił w konkursach, degustowali różne potrawy, które przyrządził dla nich dyplomowany kucharz, były absolwent szkoły, spróbowali zdrowego koktajlu owocowego i miodu, a nawet wzięli udział w nauce strzelania do multimedialnej strzelnicy.

Serdecznie dziękujemy nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół w Zarzeczu za ciepłe przyjęcie, nagrody w konkursach i upominki, które otrzymali uczniowie.

Lucyna Czeszyk

GaleriaProjekt „Umiem pływać”

22.04.2022

Nasza szkoła kolejny raz uczestniczy w projekcie ,,Umiem pływać". Projekt powszechnej nauki pływania jest adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.

Dzieci bardzo chętnie pierwszy raz uczestniczyły w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej pod okiem instruktorów.

Magdalena Młynarska

GaleriaDzień Ziemi - „Zainwestuj w naszą planetę”

22.04.2022

Uczniowie naszej szkoły 22 kwietnia obchodzili Dzień Ziemi, którego celem jest promowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców naszej planety. Obchody tego Dnia mają uświadomić wszystkim, jak ważna jest jej ochrona i działania związane z troską o życie na Ziemi zarówno ludzi, roślin i zwierząt.

Młodsi uczniowie realizowali temat „Nasza planeta”. Wykonali ciekawe prace plastyczne oraz ramach edukacji przyrodniczej obejrzeli prezentację multimedialną i film edukacyjny, dzięki któremu mogli wirtualnie poznać najpiękniejsze zakątki naszej planety. Wzbogacili też swoją wiedzę na temat czystości wód i konieczności jej oszczędzania. Utrwalili pojęcie segregacji i recyklingu, poznali znaczenie tych działań dla dobra naszej planety. Uczyli się zachowań proekologicznych.

Następnie wszyscy uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli odpowiednio przygotowani tzn. zaopatrzeni w worki, rękawice, odpowiedni strój i pozytywnie zmotywowani szczytnym celem, wyruszyli na tereny wyznaczone na mapie.

Pamiętajmy, że celem corocznej akcji w ramach Światowego Dnia Ziemi jest nie tylko doraźne oczyszczenie ze śmieci najbliższego otoczenia, ale przede wszystkim wzrost świadomości i zainspirowanie społeczeństwa do różnych działań zmierzających do poprawy naszego środowiska naturalnego. Wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że Ziemia jest naszym wspólnym domem i od nas zależy jej przyszłość.

Magdalena Młynarska

Galeria 1

Galeria 2Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

22.04.2022

21 kwietnia 2022 roku w Szkole Podstawowej w Gorzycach, rozstrzygnięty został Gminny Konkurs Plastyczny związany z MDZ, który odbywał się pod hasłem "Zwierzęta zagrożone".

Miło nas poinformować, że II nagrodę otrzymała uczennica naszej szkoły Faustyna Salwach.
Laureatce gratulujemy.

Kinga Manowiec


Gminne Zawody w Piłce Nożnej

21.04.2022

W dniu 20 kwietnia 2022 r. na boisku "Orlik" w Gorzycach odbyły się Gminne Zawody w Piłce Nożnej Chłopców o "Puchar Tymbarku" w kategorii U -12.

Po zaciętej i dość wyrównanej grze ostateczne zwycięstwo odnieśli gospodarze, pokonując swoich rówieśników ze Szkoły Podstawowej z Tryńczy wynikiem 3:1 i tym samym awansując do zawodów powiatowych, które odbędą się 25 kwietnia 2022 r. w Zarzeczu.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Waldemar Szewczyk

GaleriaGminny Konkurs Ekologiczny

20.04.2022

20 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej w Gorzycach odbył się, w związku z przypadającym 22 kwietnia Dniem Ziemi, Gminny Konkurs Ekologiczny pt. „Polskie Parki Narodowe”.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VII a: Faustyna Salwach i Mikołaj Kubecki, zajmując odpowiednio II i III miejsce.
Serdecznie gratulujemy!

Ewa Szela

GaleriaŻyczenia świąteczne

14.04.2022

.


Warsztaty wielkanocne w Ubieszynie

14.04.2022

W ostatni dzień przed przerwą świąteczną dzieci ze Szkoły Filialnej w Ubieszynie wzięły udział w warsztatach robienia ozdób wielkanocnych. Wykonały samodzielnie piękne papierowe koszyczki, kolorowe pisanki oraz baranki, które umieściły w na zielonej łączce zasianej przez siebie tydzień wcześniej.

Takie zajęcia pozwoliły rozwijać kreatywność oraz zdolności manualne i plastyczne. Była to też doskonała okazja do rozmów o tradycjach wielkanocnych, a także zapoznanie nowych kolegów z Ukrainy, którzy uczęszczają od niedawna do szkoły ze zwyczajami wielkanocnymi w Polsce.

Dorota Siemieniak

GaleriaWycieczka do Jarosławia

14.04.2022

12 kwietnia dzieci ze Szkoły Filialnej w Ubieszynie uczestniczyły w wycieczce do Jarosławia. Wyjazd ten był doskonałą okazją do integracji z nowymi kolegami, którzy od niedawna zaczęli uczęszczać do szkoły, a także miał charakter edukacyjno-kulturalny.

Pierwszym punktem wycieczki było „Kino na Biegunach”. Przedszkolaki oraz uczniowie obejrzeli w nim film pt. „Ups2! Bunt na Arce”, który przedstawiał pełne wrażeń przygody dwójki przyjaciół Finiego i Idy.

Po seansie uczestnicy wycieczki udali się na spacer po jarosławskim rynku, aby dotrzeć do Centrum Edukacji Kulturalnej znajdujące się w Ratuszu. Odwiedzali tam tematyczne sale nawiązujące do różnych dziedzin sztuki m.in malarstwa, architektury, teatru i rzeźby. Miejsce to pozwoliło uczniom wczuć się w rolę artysty poprzez komponowanie swoich dzieł m. in. za pomocą aplikacji multimedialnych.

Wyjazd był dla uczniów wspaniałym doświadczeniem, ponieważ łącząc edukację z zabawą mogli odbyć aktywną podróż po świecie sztuki, która okazała się być fascynująca!

Edyta Bartnik

GaleriaApel z okazji Świąt Wielkanocnych

14.04.2022

13 kwietnia w naszej szkole odbył się apel z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. W czasach, gdy człowiek skupia się na zewnętrznej oprawie tych świąt warto zwrócić myśli ku temu, co w nich najistotniejsze - nad przezwyciężeniem zła. Taki właśnie cel miał apel przygotowany przez uczniów naszej szkoły pod opieką siostry Anny Maciny.

Młodzież przedstawiła pantomimę, w której uczniowie w ciekawy współczesny sposób za pomocą gestów zaprezentowali walkę dobra że złem. Uczniowie wcielili się w rolę m.in. diabła, aniołów, dziewczynę uzależnioną od telefonu.
W krótkich wierszykach wielkanocnych zaprezentowali się uczniowie klasy I. Wielkanocne pieśni zaśpiewała schola Jutrzenka. Zjawiskowy występ z flagami dały również dziewczynki z Grupy Mażoretek "Finezja". Na koniec piękną piosenkę Eleni "Alleluja, miłość trwa" zaśpiewała Izabela Hanejko - uczennica klasy III.

Spotkanie zwieńczyły świąteczne życzenia od Pani Dyrektor.

Katarzyna Duży

GaleriaWyniki Gminnego Konkursu Plastycznego

13.04.2022

Wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego:
„MOJA WIELKANOCNA KARTKA ŚWIĄTECZNA”:


Kategoria wiekowa 3-4 latki:
I miejsce – Kinga Orzechowska – SP w Tryńczy
II miejsce – Zuzanna Dryś – SP w Tryńczy
III miejsce – Lena Wojtyna – SP w Ubieszynie


Wyróżnienia:
- Liliana Grunt – SP w Tryńczy
- Maciej Czerwonka – SP w Gorzycach
- Zuzanna Ruchała – SP w Jagielle
- Filip Dyrkacz – SP w Gniewczynie Łańcuckiej
- Martyna Wojtyna – SP w Tryńczy


Kategoria wiekowa 5-6 latki:
I miejsce - Lena Czerwonka – SP w Gniewczynie Łańcuckiej
II miejsce – Bianka Gunia – SP w Tryńczy
III miejsce – Lena Dziedzic – SP w Jagielle


Wyróżnienia:
- Franciszek Nadbrzeski – SP w Gniewczynie Łańcuckiej
- Zuzanna Feręc – SP w Ubieszynie
- Daria Zgórska – SP w Tryńczy

Serdecznie gratulujemy wszystkim przedszkolakom z terenu Gminy Tryńcza.

Katarzyna Duży

Galeria 1

Galeria 2„Pola nadziei” – finał akcji

13.04.2022

W dniach 12 i 13 kwietnia miał miejsce finał akcji "Pola Nadziei", z której dochód w kwocie 633 zł przeznaczony został na rzecz Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie.

Akcję przeprowadził Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami Iloną Dryś i Natalią Kuśnierz. W zamian za datki wręczano żonkile.
Na zajęciach z wychowawcą przeprowadzono pogadanki wraz z prezentacjami na temat działalności Hospicjum. Szczególną uwagę poświęcono wolontariatowi akcyjnemu, którego przykładem jest inicjatywa "Pola Nadziei".

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców oraz kwiaciarni LilaRóż Edyta Gunia za wsparcie naszej akcji.

Natalia Kuśnierz
Ilona Dryś

GaleriaPAMIĘTAMY!

11.04.2022

W dniu 11 kwietnia 2022 r. w trynieckim parku im. Lecha Kaczyńskiego odbyły się uroczystości upamiętniające 82. ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJ ORAZ 12. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Anna Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch, księża, służby mundurowe, samorządowcy, przedstawiciele grup społecznych z terenu gminy Tryńcza, liczne poczty sztandarowe, harcerze, uczniowie szkół z terenu gminy oraz mieszkańcy.

Naszą szkołę reprezentowali: dyrektor szkoły pani Elżbieta Kubrak, z-ca dyrektora pani Lucyna Myłek oraz uczniowie klas VI-VIII pod opieką nauczycieli w asyście pocztu sztandarowego.

Uroczystości rozpoczęły się od odegrania hymnu państwowego oraz podniesienia flagi na maszt. Podniosły charakter dopełnił udział żołnierzy z 1. Batalionu Czołgów w Żurawicy.

Zebrani wysłuchali montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez artystów Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

Delegacje złożyły biało-czerwone wiązanki pod krzyżem, upamiętniając poległych podczas zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Przy pamiątkowych dębach zapalono symboliczne znicze.

Uroczystości były oddaniem pamięci i hołdu osobom tragicznie zmarłym jak również lekcją patriotyzmu dla dzieci i młodzieży.

Grażyna Mazurek

GaleriaPrzedszkolaki w kinie

11.04.2022

11 kwietnia oddziały przedszkolne wybrały się do kina „Warszawa” w Przeworsku na bajkę pt. „Zając Max: misja pisanka”.

Była to opowieść o młodym, ale odważnym Zającu Max’ie, który został wybrany przez magiczną Złotą Pisankę, aby dołączyć do Zajęczej Akademii, by rozpocząć trening Mistrza. Wspólnie ze swoimi przyjaciółmi mógł odkryć super moce, które pozwoliłyby mu chronić Wielkanoc. Niestety tuż przed pierwszym treningiem stało się coś niewyobrażalnego – Złota Pisanka, która jest źródłem całej świątecznej magii, straciła swój blask i stała się czarna… Nadchodząca Wielkanoc była w wielkim niebezpieczeństwie! Za wszystkim stał były uczeń Zajęczej Akademii oraz dobrze wszystkim znana rodzinka lisów, która ostrzyła swoje kły i pazurki na tegoroczne pisanki. Max wspólnie ze swoją najlepszą przyjaciółką zrobili wszystko co w ich mocy, aby ocalić Wielkanoc.

Obejrzana bajka okazała się wielką przygodą, ale też lekcją tolerancji, przyjaźni i wielkiej sile, jaką ma zgrana drużyna!

Dla niektórych przedszkolaków był to pierwszy taki wyjazd, ale jak się okazało nasi wychowankowie już planują kolejne wycieczki, co świadczy o tym, że bardzo im się podobało.

Ilona Dryś

GaleriaWyślij pączka do Afryki

11.04.2022

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II


Fundacja Kapucyni i Misje na czele z br. Jerzym Steligą składa serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w prowadzone działania na rzecz akcji „Wyślij pączka do Afryki”.

Dzięki Waszej pomocy oraz hojności ofiarodawców podczas prowadzonych działań na terenie naszej szkoły udało się zebrać 336zł.

Nasza cegiełka, którą przekazaliśmy na konto Fundacji przyczyni się do realizacji zaplanowanych projektów w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie.

W galerii można przeczytać podziękowanie wysłane przez br. Jerzego Steligę – Prezesa Zarządu Fundacji Kapucyni i Misje.

Ilona Dryś

GaleriaWykaz dzieci przyjętych do klasy I, oddziału przedszkolnego
i przedszkola

11.04.2022Palmy wielkanocne dzieci z Ubieszyna

09.04.2022

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych uczniowie szkoły filialnej w Ubieszynie w ramach Innowacji Pedagogicznej zapoznali się z obrzędami i tradycjami związanymi z tym wyjątkowym czasem.

Mieli także okazję własnoręcznie wykonać palmy. Do stworzenia tradycyjnego symbolu Niedzieli Palmowej potrzebne były gałązki wierzbowe, bukszpan i kolorowe kwiaty.

Tak przygotowane zajęcia zmusiły uczestników do artystycznego spojrzenia na świat i pozwoliły rozwinąć zdolności plastyczne i manualne.

Dorota Siemieniak

GaleriaZajęcia z pierwszej pomocy w Ubieszynie

09.04.2022

Przedszkolaki i uczniowie ze szkoły filialnej w Ubieszynie potrafią już udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. To dzięki Pani Karolinie - studentce medycyny, która 8 kwietnia odpowiedziała na zaproszenie i odwiedziła dzieci.

Nasi podopieczni na spotkaniu z przyszłym lekarzem dowiedzieli się:
• co to jest pierwsza pomoc przedmedyczna i kiedy jej udzielamy;
• jakie są zasady udzielania pierwszej pomocy;
• jak ocenić funkcje życiowe nieprzytomnej osoby;
• w jaki sposób ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej;
• jak wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową.

Ponadto każdy uczestnik spotkania miał okazję:
• posłuchać bicia swojego serca za pomocą prawdziwego lekarskiego stetoskopu;
• zmierzyć sobie ciśnienie krwi;
• a także spróbować wykonać resuscytację na fantomie (co okazało się nie tak prostym zadaniem, na jakie wyglądało).

Bardzo dziękujemy Pani Karolinie za spotkanie, przekazaną wiedzę i poświęcony czas.

Edyta Bartnik

GaleriaWycieczka do teatru

08.04.2022

8 kwietnia br. klasy 1-3 SP wraz z wychowawczyniami wybrały się do MOK w Przeworsku na przedstawienie teatralne pt. „Karolcia” w wykonaniu aktorów z Teatru Profilaktycznego ALERT z Wrocławia.

Uczniowie obejrzeli widowisko pt. „Karolcia", barwną opowieść o dziewczynce, która znalazła niebieski koralik. Szybko okazuje się, że jest on magiczny i potrafi spełniać życzenia. Dzięki niemu Karolcia wraz ze swoim nowym kolegą, Piotrem, przeżywa wiele ciekawych i zabawnych przygód. Dzieci były zafascynowane przygodami Karolci, lecz również ogromne wrażenie robiły piękne i różnorodne kostiumy artystów, kolorowe dekoracje przeplatane nowoczesną technologią oraz efektowne popisy akrobatyczne.

Wszyscy wrócili do szkoły podekscytowani, ze wspaniałymi wrażeniami. Czekamy na następne takie przedstawienie.

Beata Konnak

GaleriaDzieci z Kasisi mówią ZIKOMO

08.04.2022

Miło nam poinformować, że od Fundacji Kasisi otrzymaliśmy zaszczytny tytuł Szkoły Złotych Serc, potwierdzający zwycięstwo naszej szkoły w kategorii SKUTECZNOŚĆ.

Oprócz certyfikatu, otrzymaliśmy wiele cennych prezentów – obraz namalowany przez podopiecznych Domu Dziecka Kasisi w Zambii oraz płytę z piosenkami w ich wykonaniu. Wśród licznych gadżetów są smycze i breloki na klucze, tatuaże dla dzieci i koszulka z logo Fundacji Kasisi.

Dziękujemy za piękne prezenty.

Ewa Szela

GaleriaIdą Święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj

07.04.2022

Wielkanoc to najlepszy czas na zapoznanie dzieci z różnymi tradycjami i zwyczajami związanymi z tymi świętami.

Uczniowie klasy drugiej realizując temat wielkanocny przygotowali kartki świąteczne. Dzieci brały udział w pisaniu życzeń, adresowaniu oraz bezpośrednim wysyłaniu kartek w urzędzie pocztowym.

Tradycja wysyłania kartek jest ważna, ponieważ sprawia ogromną, najszczerszą radość dla odbiorcy, jest to szansa by w prosty i osobisty sposób wyrazić wszystko to, co czujemy do osób najbliższych. Przygotowanie i napisanie kartki pozostawia po sobie trwały ślad, którego nie można tak po prostu wykasować. Nie potrzebujemy do tego stałego połączenia wi-fi, możemy tworzyć je w każdym miejscu, a najlepszy prezent to taki od serca.

Magdalena Młynarska

GaleriaWyjście do Straży Pożarnej

07.04.2022

07 kwietnia br. uczniowie klasy III i IV w czerwonych koszulkach z napisem Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza udali się z wizytą do KSRG OSP w Tryńczy.

Celem wyjścia było pogłębienie wiedzy na temat pracy strażaka, uświadomienie uczniom przyczyn powstawania pożarów, istniejących zagrożeń wynikających z zaprószonego ognia oraz przekazanie wiedzy jak postępować w obliczu niebezpieczeństwa.
Uczniowie dowiedzieli się, że praca strażaka jest ciężka i trudna, czasami bardzo niebezpieczna. Poznali jego zadania i obowiązki oraz dowiedzieli się, jakie predyspozycje powinien posiadać kandydat na strażaka. Strażacy z zaangażowaniem przybliżyli uczniom działanie i funkcjonowanie jednostki.

Podczas spotkania zwiedzaliśmy pomieszczenia remizy, m.in. garaże, w których mogliśmy nie tylko obejrzeć z bliska i przymierzyć hełm strażaka, ale także poznać dokładnie wyposażenie samochodu strażackiego oraz sprzęt ratowniczy i gaśniczy wykorzystywany do ratowania ludzkiego życia.
Uczniowie zostali również zapoznani z procedurami związanymi z akcją ratunkową strażaków w różnych sytuacjach. Strażacy szczególną uwagę zwrócili uczniom na bezpieczeństwo swoje i innych np. co zrobić jeśli w domu zauważymy pożar i jak powiadomić straż pożarną dzwoniąc na numer alarmowy 998, jak zachować się w razie pożaru (sami nie gasimy pożaru, nie otwieramy okien, nie chowamy się w trudno dostępnych miejscach, jak najszybciej opuszczamy pomieszczenie, zawsze słuchamy poleceń ratowników).

Serdecznie dziękujemy Panu Stanisławowi Gliniakowi – Prezesowi KSRG OSP, Panu Grzegorzowi Korzystce – Naczelnikowi KSRG OSP, a także Panu Krzysztofowi Gliniakowi – Członkowi Komisji Rewizyjnej oraz kierowcy KSRG w Tryńczy za wspaniałe przyjęcie dzieci w jednostce.
Strażacy przekazali uczniom wiele cennych informacji na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze, za co bardzo dziękujemy!

Beata Konnak

GaleriaSukces Sówek

06.04.2022

Nasze przedszkolaki wzięły udział w Gminnym Konkursie Plastycznym pn. "Lawendowy Kot", który został zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. gen Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej.

Z ogromną radością informujemy, że troje naszych przedszkolaków otrzymało następujące nagrody:
✓ Oliwia Nagórny zajęła III miejsce,
✓Hubert Kuca oraz Miłosz Manowiec otrzymali wyróżnienia
.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Ilona Dryś

GaleriaPodziękowanie od misjonarzy!

06.04.2022

Pokój i dobro!

Dzisiaj otrzymaliśmy od Państwa darowiznę w wysokości 336 zł złożoną w imieniu Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy.
Darowizna złożona została w ramach akcji "Wyślij pączka do Afryki 2022".

Państwa darowizna sprawi, że kobiety nie będą chodzić wiele kilometrów po wodę, a dzieci przestaną chorować, bo będą pić czystą wodę ze studni głębinowych.

Dzięki dokonanej wpłacie afrykańskie dziecko otrzyma ciepły posiłek i nadal będzie mogło chodzić do szkoły.

Serdecznie dziękujemy!

Misjonarze kapucyni otaczają całą Waszą społeczność swoją modlitwą
br. Jerzy Steliga OFMCap

Fundacja Kapucyni i Misje


Uczcijmy święta majowe „Mazurkiem Dąbrowskiego”

04.04.2022

Polskie symbole narodowe to: godło, flaga i hymn. W tym roku przypada 95. rocznica ogłoszenia „Mazurka Dąbrowskiego” hymnem narodowym (26.02.1927 r.).

Z tej okazji biblioteka szkolna organizuje dwa konkursy dla dzieci i młodzieży. Dla uczniów kl. I-III odbędzie się konkurs plastyczny „Mazurek Dąbrowskiego – bohaterowie i wydarzenia”, zaś dla uczniów kl. IV-VIII przewidziano konkurs „Mazurek Dąbrowskiego – historia naszego hymnu”.

Serdecznie zapraszam do udziału wszystkich uczniów. Przygotowano cenne nagrody książkowe, dyplomy i upominki. Udział w konkursie to również przejaw naszego patriotyzmu i okazja uczczenia świąt, które przypadają w maju.
Zwracam się też z gorącą prośbą do wychowawców, aby rozpropagowali konkursy wśród dzieci i młodzieży, zachęcili uczniów do poszerzenia swoich wiadomości o „Mazurku Dąbrowskiego” oraz pomogli młodszym dzieciom w wyborze bohatera lub wydarzenia patriotycznego do zobrazowania.

Z okazji 95. rocznicy ustanowienia „Mazurka Dąbrowskiego” polskim hymnem narodowym Skarbnica Narodowa przygotowała bezpłatny medal pamiątkowy dla każdego Polaka. Warto skorzystać z tej interesującej oferty.

Lucyna Czeszyk

do pobrania:

Regulamin konkursu dla klas 1-3

Regulamin konkursu dla klas 4-8Zaświadczenie

01.04.2022

.


Drugi mój Prima Aprilis w klasie drugiej

01.04.2022

1 kwietnia każdego roku obchodzimy tak zwany „dzień żartów”. Prima Aprilis, bo o nim mowa, trwale wpisał się w tradycję wielu krajów.

W tym dniu robimy naszym znajomym, kolegom czy rodzinie żarty. Celowo wprowadzamy ich w błąd, robimy psikusy, staramy się oszukać jak najwięcej osób.

Już od rana w szkole panowało lekkie zamieszanie.
Uczniowie klasy drugiej bardzo się zdziwili kiedy ich wychowawczyni usiadła w uczniowskiej ławce z książkami, zeszytem i piórnikiem. Szybko zorientowali się, że żarcik polega na tym, iż dzisiaj prowadzić będą lekcje właśnie oni. Uczniowie wcielili się w rolę swojej pani prowadząc edukację polonistyczną i matematyczną. Było śmiesznie, czasem poważnie, ale na tym właśnie polega Prima Aprilis. Ważne, żeby nikomu nie zrobić przykrości, a wywołać zdziwienie bądź uśmiech na twarzach. I w klasie drugiej to się udało.

Magdalena Młynarska

GaleriaŚwiatowy Dzień Świadomości Autyzmu

01.04.2022

2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Jego celem jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem oraz ich rodzin.

Symbolicznym kolorem autyzmu jest kolor niebieski.
Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu. Jest to dzień, w którym każdy z nas może okazać wsparcie i pomoc osobom, które najbardziej jej potrzebują.

W tym roku w naszej szkole uczniowie zamanifestowali swoją solidarność niebieskimi ubraniami oraz została przeprowadzona lekcja dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas 1-3 przez Panią Magdalenę Młynarską. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny „Jaś i niebieskie motyle” oraz wysłuchali fragmentów książki „Kosmita” Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel. Prowadzone były również ciekawe zajęcia artystyczne.

Uczniowie wiedzą, że: AKCEPTACJA, ZROZUMIENIE, SZACUNEK, POMOC, EMPATIA - to wartości, które powinniśmy promować nie tylko w kwietniu, ale przez cały rok.

Magdalena Młynarska

Galeria 1

Galeria 2Sukces uczennic z Ubieszyna

31.03.2022

26 marca rozstrzygnięty został Gminny Konkurs Plastyczny „Lawendowy kot” adresowany do przedszkolaków oraz uczniów klas I-III z terenu gminy Tryńcza.

Organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Gen. Antoniego Chruściela w Gniewczynie Łańcuckiej.

Z radością informujemy o sukcesach uczennic Szkoły Filialnej w Ubieszynie.
Zuzanna Groch z klasy I zdobyła II miejsce.
Natalia Bąk i Joanna Wielgos z klasy II zdobyły Wyróżnienia.

Jesteśmy dumni z odniesionych sukcesów! Gratulujemy dziewczynkom i życzymy kolejnych!

Edyta Bartnik

GaleriaSukces w wojewódzkim Konkursie Wiedzy Technicznej

31.03.2022

30 marca 2022 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbył się finał XX edycji Konkursu Wiedzy Technicznej.

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje zagadnienia z zakresu podstawy programowej w szkole podstawowej z: matematyki, fizyki, chemii, informatyki oraz dodatkowo zagadnienia z szeroko rozumianej techniki od historii wynalazków po nowoczesne osiągnięcia w tej dziedzinie.

Cele konkursu obejmują: rozwijanie zainteresowań i motywowanie do uczenia się oraz wspieranie uzdolnień uczniów, wdrażanie uczniów do samokształcenia, pobudzanie twórczego myślenia, rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych oraz ich nauczycieli, promowanie szkół, integrowanie środowisk edukacyjnych województwa.

Po zmaganiach umysłowych okazało się, że uczeń naszej szkoły Wojciech Hanejko zajął III miejsce i zdobył tytuł laureata. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Jolanta Chajec

GaleriaZasady zdrowego odżywiania

29.03.2022

Podczas dzisiejszych zajęć uczniowie klasy II poznawali zasady zdrowego odżywiania, rolę składników pokarmowych budujących i regulujących pracę organizmu człowieka oraz zasady prawidłowego i estetycznego przygotowywania posiłków.

Swoją wiedzę wykorzystali w praktyce wykonując zdrowe śniadanie. Mamy sukces, ponieważ niektórzy uczniowie pierwszy raz jedli ciemny chleb czy niektóre warzywa.

Zaplanowany cel został zrealizowany a dzieci podsumowały, że takie śniadanie powinni przygotowywać w szkole każdego dnia.

Magdalena Młynarska

Galeria 1

Galeria 2Sukcesy naszych uczniów w olimpiadzie chemicznej

28.03.2022

W styczniu br. pięcioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w ponadprogramowej ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z chemii – Olimpus Sesja Zimowa.

Miło nam poinformować, że spośród uczniów klas 7 najwyższe 33 miejsce zajęła Wioletta Kuśnierz na 229 uczestników. Spośród uczniów klas 8, najwyżej uplasowała się Klaudia Płonka zajmując 22 lokatę na 338 uczestników.

Wszystkim uczestnikom olimpiady serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników. Uczniów klas 7 zachęcamy do udziału w kolejnej edycji.

Ewa Szela

GaleriaMedal dla naszej nauczycielki

25.03.2022

Miło nam poinformować, że dzisiaj nasza nauczycielka Pani Magdalena Młynarska odebrała przesyłkę z medalem, dyplomem za zajęcie I miejsca „Najlepszy Nauczyciel klas 0-III” w powiecie przeworskim oraz I miejsca w Województwie Podkarpackim, jak również nagrodą, którą jest voucher na wybrane formy szkoleniowe w oferty PCEN w Rzeszowie.

Gala Plebiscytu Edukacyjnego w związku z sytuacją epidemiologiczną odbyła się wirtualnie 2 marca

www.nowiny24.pl/galanauczyciel


Pani Magdalena jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w naszej szkole. To wychowawczyni uczniów klasy II, ale również prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne z uczniami ze spectrum autyzmu oraz jest nauczycielem wspomagającym. Ma za sobą 17-letni staż pracy. Nauczycielka w swojej pracy pedagogicznej stawia na kreatywność. Na jej lekcjach nie ma czasu na nudę. Wiedzę i umiejętności uczniowie nabywają niepostrzeżenie, aktywnie uczestnicząc w zajęciach i realizując liczne innowacyjne pomysły nauczycielki. Wszystko zgodnie ze słowami Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę; pokaż, a zapamiętam; pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.

Laureatka wierzy w skuteczność działań praktycznych uczniów jako metodę nabywania umiejętności i wyzwalania kreatywności.

Nauczycielka systematycznie doskonali swój warsztat pracy przez udział w wielu formach doskonalenia zawodowego. Podkreśla, że nieustannie uczy się czegoś nowego. Nie tylko od bardziej doświadczonych nauczycieli, ale także od dzieci, które otwierają nas na świat, uczą cieszyć się z małych rzeczy oraz mówić otwarcie o uczuciach. W pracy bardzo ceni sobie sprawiedliwość, zaangażowanie i kreatywność. Bardzo ważna jest dla niej także umiejętność słuchania ucznia. Podkreśla, że radość i pozytywną energię czerpie od swoich uczniów.

Gratulujemy!!!

GaleriaŚwięto Szkoły w Ubieszynie

24.03.2022

24 marca uczniowie i nauczyciele szkoły filialnej w Ubieszynie obchodzili święto szkoły. Data ta nie jest przypadkowa, bowiem 24 marca przypada rocznica przysięgi, którą na rynku krakowskim w roku 1794 złożył patron szkoły - Tadeusz Kościuszko.

A co tego dnia działo się w szkole?
• Uczniowie i nauczyciele razem z Panią Dyrektor - Elżbietą Kubrak złożyli kwiaty i zapalili znicz przy pomniku Tadeusza Kościuszki.

• Dla uczniów klas I-III odbył się konkurs wiedzy o patronie szkoły, którego wyniki wyglądają następująco:
1. miejsce – Miłosz
2. miejsce – Asia
3. miejsce – Zuzia

• Przedstawiciele:
- oddziału przedszkolnego - Zuzia i Mateusz,
- klasy I - Oliwka i Miłosz,
- klasy II i III - Asia i Michał,
- a także nauczyciele - Pani Basia i Pani Edyta wzięli udział w zawodach sportowych.
Zmagania odbywały się w następujących konkurencjach:
1. Egzamin postawy żołnierskiej
2. Sprawdzian szybkości ucieczki przed wrogiem
3.Zmiana ubrania na mundur żołnierski
4. Bieg rannego żołnierza
5. Rzut kulą armatnią

• Przedszkolaki i uczniowie biorący udział w Szkolnym Przeglądzie Twórczości Plastycznej "Moja szkoła" oraz w konkursie wiedzy o patronie szkoły otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

• Obchody dnia patrona zakończył bardzo miły i smaczny akcent, ponieważ każdy mógł zjeść pierwszą w tym roku grillowaną kiełbaskę oraz różnego rodzaju słodkości przygotowane przez niezawodne mamy - bardzo im za to dziękujemy!

W tym miejscu podziękowania składamy także prof. Mieczysławowi Rokoszowi – Prezesowi Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie za przekazanie publikacji "Tadeusz Kościuszko dla najmłodszych", które mogliśmy przekazać przedszkolakom i uczniom. Wierzymy, że otrzymane książeczki pozwolą jeszcze bardziej przybliżyć dzieciom postać patrona szkoły.
Dziękujemy również Radzie Rodziców i przewodniczącej RR – Pani Małgorzacie Bąk za dofinansowanie zakupu atrakcyjnych nagród i upominków.

Edyta Bartnik
Barbara Gardziel
Dorota Siemieniak

GaleriaOlimpiada ESA - wyniki

24.03.2022

Już zostały opublikowane wyniki I etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Antysmogowej.

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że uczennica naszej szkoły Klaudia Płonka zakwalifikowała się do II etapu konkursu.

II Etap Olimpiady odbędzie się na platformie konkursowej Edukacyjnej Sieci Antysmogowej w dniu 07.04.2022 o godzinie: 10.

Gratulujemy Klaudii i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach konkursowych.

Grażyna MazurekI etap Ogólnopolskiej Olimpiady Antysmogowej

24.03.2022

Ogólnopolska Olimpiada Antysmogowa to konkurs wiedzy o powietrzu i zmianach klimatu przeznaczony dla uczniów klas 7-8. Składa się z trzech etapów, obejmujących pytania z tych dwóch dziedzin.

24 marca br. do zmagań konkursowych online na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie przystąpiły trzy uczennice naszej szkoły: Klaudia Płonka, Magdalena Prasoł i Patrycja Kondub.
70 minut było przeznaczone na udzielenie poprawnych odpowiedzi na 40 pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.

Olimpiada Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA) znalazła się w wykazie konkursów kuratoryjnych i wszyscy uczniowie, którzy osiągną wynik procentowy wskazany dla miejsc 1–3, otrzymają trzy punkty na świadectwie uwzględniane przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na platformie konkursowej w ciągu trzech dni roboczych. Czekamy na wyniki.

Grażyna Mazurek

Galeria,,Zemsta” na deskach teatru

24.03.2022

W ramach edukacji teatralnej w dniu 23.03. 2022 r. uczniowie klas VI-VII naszej szkoły obejrzeli spektakl "Zemsta" – inscenizację komedii Aleksandra Fredry. Sztuka była wystawiona w MOK w Jarosławiu przez profesjonalnych aktorów Teatru ,,CRACOVIA” z Krakowa.

Widzów zachwycała wspaniała gra aktorów, którzy byli ubrani w staropolskie stroje szlacheckie, odpowiednio dobrane do poszczególnych postaci. Klimat epoki, w której rozgrywa się akcja oddawała także scenografia i poszczególne rekwizyty. Bohaterowie komedii różnili się od siebie wiekiem i zachowaniem, co było przyczyną powstawania wielu odmian komizmu. Wartka akcja, szalone intrygi, dużo humorystycznych, ale i pouczających sytuacji zagwarantowały miłe i pożyteczne spędzenie czasu przez uczniów.

Opiekunowie wyjazdu:
Natalia Kuśnierz, Małgorzata Lis-Nakonieczna, Zygmunt Kulpa

GaleriaŚwiatowy Dzień Wody

23.03.2022

W marcu na całym świecie jest obchodzony Światowy Dzień Wody.

Wszyscy wiemy, że wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi. Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć uczniom, jak wielką rolę odgrywa woda, że trzeba ją szanować i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Uczniowie klasy drugiej obchodzili ten ważny dzień dzisiaj. Obejrzeli prezentację multimedialną. Święto Wody było wspaniałym, radosnym dniem, który dostarczył wszystkim wiele niezapomnianych chwil i moc atrakcji.

Magdalena Młynarska

GaleriaPierwszy Dzień Wiosny w Ubieszynie

21.03.2022

Dziś - 21 marca, jak to na pierwszy dzień kalendarzowej wiosny przystało w szkole filialnej w Ubieszynie było prawdziwie wiosennie!

I to nie tylko za sprawą pięknej pogody za oknem, ale też dzieci. Cała społeczność szkolna założyła piękne kolorowe ubrania. Panował wyjątkowo radosny nastrój - to z pewnością zasługa słońca, które wszystkich dziś rozpieszczało.

Przedszkolaki i starsi uczniowie wzięli udział w wiosennych warsztatach kreatywnych i stworzyli piękne bociany oraz wiosenne dekoracje z hiacyntami, które ozdobią parapety w pokojach naszych podopiecznych.

Wszyscy po zakończonej pracy z pięknymi samodzielnie wykonanymi opaskami na głowach wybrali się razem z wychowawczyniami na spacer poszukiwać pierwszych oznak wiosny.

Ten dzień wyglądał właśnie tak, jak wszyscy go sobie wymarzyli. Było wesoło, kolorowo i ciepło!

Dorota Siemieniak

GaleriaEksperymenty u drugaków

18.03.2022

Dzisiaj uczniowie klasy drugiej wcielili się w rolę małych naukowców. Przez zabawę i uczestnictwo w ciekawych pokazach utrwalili wiadomości z lekcji.

Mali naukowcy stawiali hipotezy i trudne pytania, a szukając odpowiedzi wykonywali interesujące doświadczenia.

Magdalena Młynarska

GaleriaPotrzebujesz pomocy?

17.03.2022

Numer Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:

800 12 12 12

Pod tym numerem także dyżuruje psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim (można też uzyskać wsparcie w języku rosyjskim).

www.brpd.gov.pl/2022/03/07/w-kazdy-poniedzialek-dyzur-prawnika-specjalisty-do-spraw-uchodzcow-i-cudzoziemcow/Edukacja przyrodnicza inaczej w klasie drugiej

16.03.2022

Dzisiaj uczniowie klasy drugiej omawiali temat „W świecie zwierząt domowych”.

Edukacja przyrodnicza różniła się od innych, ponieważ uczniowie mogli przynieść swoje zwierzątko. Był kanarek, rybki i królik. Zadaniem uczniów była prezentacja pupila, „podzielenie się” informacjami dotyczącymi tego, jak należy opiekować się zwierzętami domowymi, jak pielęgnować , czy na temat niezbędnego wyposażenia oraz sposobu odżywiania.
Było bardzo ciekawie i zabawnie.

Magdalena Młynarska

GaleriaZ wizytą u sołtysów

15.03.2022

Z okazji Dnia Sołtysa, który obchodzony jest 11 marca przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami odwiedzili sołtysów Tryńczy, Ubieszyna, Głogowca oraz Wólki Małkowej, aby w imieniu całej społeczności szkolnej złożyć im życzenia wszelkiej pomyślności oraz wręczyć pamiątkowy dyplom i kwiaty.

Dziękujemy za bardzo miłe przyjęcie.

Opiekunowie SU: Natalia Kuśnierz, Ilona Dryś


Galeria 1

Galeria 2Spotkanie z żołnierzami

15.03.2022

Naszą Szkołę odwiedzili dziś żołnierze z 3. Podkarpackej Brygady Obrony Terytorialnej w Jarosławiu.

Opowiedzieli o swojej pracy, zaprezentowali sprzęt którym dysponują, zachęcili do wstąpienia w szeregi WOT w przyszłości.

Wszystkim Uczniom spotkanie bardzo się podobało, zwłaszcza, że żołnierze chętnie odpowiadali na pytania i pozwalali na "bliższe spotkanie" z elementami ekwipunku.

Nel Zamorska

GaleriaMiędzynarodowy Dzień Matematyki

14.03.2022

Czy wiecie, że... dziś obchodzony jest Dzień Liczby Pi (π)?

Dlaczego akurat liczba Pi? Bo jest niewątpliwie najsłynniejszą liczbą świata!

Dlaczego jej święto obchodzimy akurat 14 marca? Bo w przybliżeniu liczba pi jest równa 3,14. Tak w notacji amerykańskiej zapisuje się datę 14 marca (Amerykanie najpierw wymieniają miesiąc, potem dzień) i dlatego właśnie tego dnia obchodzony jest Dzień Pi.

Oprócz Dnia Liczby Pi obchodzimy dziś także Międzynarodowy Dzień Matematyki.

Z tej okazji na uczniów klas I-III z Ubieszyna czekały wyjątkowe matematyczne zmagania. Każdy miał okazję zmierzyć się z zadaniami dotyczącymi geometrii, zarówno tej płaskiej, jak i przestrzennej. Dzieci budowały konstrukcje z kolorowych klocków na podstawie planów, same również sporządzały takie plany. Bawiły się tangramem, a także przygotowywały bryły wykorzystując do tego plastelinę i wykałaczki.

Za sprawą ciekawych matematycznych aktywności wszyscy przekonali się, że matematyka to świetna zabawa!

Edyta Bartnik

GaleriaProśba o pomoc

11.03.2022

Uwaga‼️
W związku z możliwością przyjęcia uchodźców do szkoły zwracamy się z prośbą o pomoc do rodziców naszych uczniów, jak i do wszystkich mieszkańców.

Potrzebne są:
- komplety pościeli - poduszka + kołdra (obleczone poszewkami) i prześcieradło,
- ręczniki,
- koce.

Potrzebna będzie również pomoc przy:
- rozładunku paczek z darami (o różnych porach dnia i nocy, również w weekendy) - chętnych prosimy o zgłaszanie się do wychowawców klas,
- robieniu kanapek dla uchodźców (o różnych porach dnia, również w weekendy) - chętnych prosimy o zgłoszenia do wychowawców klas.

Potrzeba także wolontariuszy w punkcie recepcyjnym w Przemyślu - więcej informacji u wychowawców klas.

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcą włączyć się do akcji.
Spotkanie z policjantem

10.03.2022

Dziś po raz kolejny naszą szkołę odwiedził Pan Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku. Podczas blisko godzinnego wykładu opowiedział uczniom o różnego rodzaju zagrożeniach i uzależnieniach, uczulił ich na różne sytuacje oraz przypomniał zasady bezpieczeństwa w sieci internetowej.

Na zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzymał ulotkę informacyjną do zapoznania się wraz z rodzicami, celem uwrażliwienia na różnorakie wydarzenia i przygotowanie na podjęcie ewentualnych reakcji.

Nel Zamorska

GaleriaSpotkanie z cyrkowcami

09.03.2022

8 marca uczniowie szkoły filialnej w Ubieszynie obejrzeli pokaz przygotowany przez Cyrk Focus. Artyści swoim pełnym humoru występem zaciekawili i rozbawili całą szkolną społeczność.

Zgromadzone na sali dzieci mogły podziwiać m. in.: sztuczki magiczne i iluzję, pokaz hula-hoop i żonglerki.

Klaun Maniuś zadbał o szerokie i nieustające uśmiechy na twarzy każdego uczestnika, a także pozwolił spróbować swoich sił w cyrkowych sztuczkach. Oprócz cyrkowców w programie wzięły udział również zwierzątka - biały króliczek i metrowa egzotyczna jaszczurka - legwan zielony.

Uczniowie byli zachwyceni występami. Radości i wrażeń było co nie miara! Atrakcyjny i ciekawy program widowiska został nagrodzony gromkimi brawami oraz przyniósł uczniom wiele radości i uśmiechów.

Edyta Bartnik

GaleriaDzień Kobiet w Ubieszynie

09.03.2022

8 marca to wyjątkowy dzień dla wszystkich kobiet. Najmłodsi Panowie ze szkoły filialnej w Ubieszynie zadbali o to, aby zarówno te małe, jak i te większe Panie poczuły się wyjątkowo w dniu ich święta.

W imieniu wszystkich chłopców złożyli życzenia oraz wręczyli upominki. Tak miły gest wywołał wiele radości i sprawił, że uśmiech na twarzach dziewczynek malował się cały dzień.

Edyta Bartnik

GaleriaDzień Kobiet u najmłodszych

08.03.2022

Zgodnie z wieloletnią tradycją, nasi najmłodsi uczniowie złożyli dzisiaj dziewczynkom życzenia z okazji Dnia Kobiet.

Przedstawiciele oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III wręczyli swoim koleżankom słodkie upominki.

Wszystkim dziewczynkom, tym najmłodszym i starszym oraz paniom pracującym w naszej szkole życzymy spełnienia marzeń, realizacji wszystkich planów oraz dużo uśmiechu i radości każdego dnia!

Joanna Buszta

GaleriaSolidarni z Ukrainą

05.03.2022

Zakończyliśmy wczoraj dwie akcje na rzecz Ukrainy - zbiórkę żywności i rzeczy pierwszej potrzeby organizowaną przez Panią Nel Zamorską przy współpracy z uczniami ze Szkolnego Koła Wolontariatu oraz akcję "Dzieci Dzieciom", w ramach której uczniowie przynosili przybory szkolne dla swoich koleżanek i kolegów zza wschodniej granicy.

Nad drugą inicjatywą czuwały Panie Ilona Dryś i Natalia Kuśnierz wraz z członkami SU. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego, jak chętnie wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice dołączyli do obu zbiórek, a co za tym idzie - ilość zebranych rzeczy przerosła nasze oczekiwania.
W najbliższych dniach trafią one do najbardziej potrzebujących.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli swe serca i zechcieli pomóc naszym sąsiadom z Ukrainy, szukającym schronienia w naszym kraju. Jesteście wspaniali!

Nel Zamorska

GaleriaI etap Konkursu Wiedzy Technicznej

04.03.2022

4 marca 2022 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w I etapie wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Technicznej „sapere aude”- odważ się być mądrym. Konkurs organizuje Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu przy współpracy Stowarzyszenia „Nauka i Rozwój” w Jarosławiu.

Patronat naukowy sprawują uczelnie wyższe: Politechnika Rzeszowska, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Rzeszowski oraz Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu.

Główną ideą Konkursu jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami z zakresu techniki stanowiącej podstawę rozwoju dzisiejszego społeczeństwa.

Do finału wojewódzkiego zakwalifikował się (uzyskując już w tym momencie tytuł finalisty) Wojciech Hanejko, z czego bardzo się cieszymy i trzymamy kciuki za powodzenie w finale konkursu, który odbędzie się pod koniec marca.

Jolanta Chajec

GaleriaMuzyczne spotkanie

03.03.2022

Muzyka to źródło wielu pozytywnych emocji. A takich dostarczyli nam muzycy Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy, którzy odwiedzili naszych przedszkolaków.

W ramach animacji dzieci mogły zobaczyć instrumenty muzyczne takie jak trąbka, akordeon, puzon, gitara czy saksofon i zapoznać się z ich obsługą. Wysłuchały również koncertu, który nagrodzony został gromkimi brawami.
Już niedługo i oni będą mogli zasilić szeregi orkiestry - chętnych nie brakowało.

Katarzyna Duży

Galeria„Bieg Tropem Wilczym”

02.03.2022

2 marca 2022 r. w naszej szkole zorganizowano „Bieg Tropem Wilczym” w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W biegu uczestniczyli zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Najlepsi z nich otrzymali medale i upominki.
I miejsce - Robert Krupa
II miejsce – Przemysław Wojtyna
III miejsce – Sara Manowiec


Gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom.
Serdeczne podziękowania składamy na ręce strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tryńczy i Sołtysowi Wsi Tryńcza, Panu Stanisławowi Gliniakowi za pomoc w organizacji biegu.

Nel Zamorska

Galeria 1

Galeria 2Konkurs Wiedzy o Annie Jenke

02.03.2022

W dniu dzisiejszym odbył się I etap Powiatowego Konkursu Wiedzy o Annie Jenke w wersji online, który został zorganizowany przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu.

Miło nam poinformować, że Klaudia Płonka zajęła I miejsce, natomiast Magdalena Prasoł VII miejsce.
Uczennice naszej szkoły zakwalifikowały się do II etapu. Będzie to etap literacki polegający na opisaniu jednej z sentencji Anny Jenke.

Brawo dziewczyny. Gratulacje! 😀
Życzymy sukcesów w kolejnym etapie.

s. Anna Macina

Galeria„Wyślij pączka do Afryki”

01.03.2022

Dzisiejszego dnia w naszej szkole nastąpił finał akcji charytatywnej pn. „Wyślij pączka do Afryki”.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego pod opieką p. Ilony Dryś, p. Natalii Kuśnierz oraz p. Nel Zamorskiej w ramach prowadzonej akcji sprzedawali pączki. Dochód z ich sprzedaży został przekazany „Fundacji Kapucyni i Misje”. Natomiast kwota jaką udało nam się zebrać to 336 zł.

Bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy zakupem pączka wspomogli budowę studni w Afryce.
Dziękujemy również Państwu Beacie i Rafałowi Kucom, którzy pomogli w realizacji akcji.

Ilona Dryś, Natalia Kuśnierz, Nel Zamorska

GaleriaREKRUTACJA 2022/2023

01.03.2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy ogłasza rekrutację dzieci do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Tryńczy oraz szkoły filialnej w Ubieszynie na rok szkolny 2022/2023

Wnioski o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego/przedszkola i klasy pierwszej należy złożyć w sekretariacie szkoły lub drogą e-mail od 01 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r. do godz. 15.00.

Wniosek i wymagana dokumentacja są dostępne na stronie internetowej szkoły http://www.zstryncza.itl.pl lub w sekretariacie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
Elżbieta Kubrak

do pobrania:


Zarządzenie w sprawie terminów rekrutacjiSzkoła Podstawowa w Tryńczy:Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego/przedszkola


Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej dziecka 6-letniego


Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego/przedszkola


Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej


Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego


Karta zapisu dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowejszkoła filialna w Ubieszynie:


Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego/przedszkola


Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej dziecka 6-letniego


Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego/przedszkola


Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej


Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego


Karta zapisu dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
Zwyciężyliśmy w kategorii SKUTECZNOŚĆ!

28.02.2022

Nasza szkoła, jako jedna z 32 szkół z całej Polski, wzięła udział w VII Edycji projektu poświęconego tematowi „Woda cenniejsza niż złoto”.

W ramach tego projektu wykonaliśmy 3 zadania:
a) zadanie 1 – zostały przeprowadzone lekcje na temat przyczyn kryzysu wodnego na świecie, jego konsekwencji i metod oszczędzania wody;
b) zadanie 2 – przedszkolaki, uczniowie klasy 3 i 8b wykonali plakaty dotyczące oszczędzania wody;
c) zadanie 3 – przeprowadziliśmy zbiórkę na rzecz Fundacji Kasisi. Zebrane środki, w wysokości 3 174 zł, przekazaliśmy na konto Fundacji.

Miło nam poinformować, że zdobyliśmy Nagrodę w kategorii Skuteczność!

Dziękujemy wszystkim uczniom, przedszkolakom, nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie się w ten projekt. Dzięki zebranym pieniądzom została wybudowana studnia dla szkoły w Zambii, do której uczęszcza ponad 1200 uczniów.

s. Anna Macina, Ilona Dryś, Ewa Szela

GaleriaNowe oblicze biblioteki szkolnej

19.02.2022

Czas ferii to okazja, aby zadbać o nowy wystrój biblioteki. Z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono krzesło i dwa regały, które teraz zostały złożone i umieszczone na właściwym miejscu.

Na regałach poukładano książki według rozdzielaczy działowych i alfabetycznych, które również mamy dzięki NPRC. Nadal trwają prace przy wprowadzeniu do księgozbioru biblioteki nowych książek za kwotę 8 tys. zł. Oprawieniu w folię wymaga ponad 500 pozycji. Oprócz lektur kupiono nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży.

Mamy nadzieję, że w związku z tym wzrośnie czytelnictwo naszych uczniów.

Lucyna Czeszyk

GaleriaAktywnie na feriach

18.02.2022

16 lutego br. chętni uczniowie spędzili wolny czas dbając o aktywność fizyczną, przy okazji świetnie się bawiąc.
Jedną z najpopularniejszych aktywności fizycznych w czasie zimy jest jazda na łyżwach.

Ferie zimowe to doskonały czas, aby udoskonalić swoje umiejętności na lodowisku czy w grach zespołowych np. podczas meczu piłki nożnej.

Magdalena Młynarska
Adam Kulpa

GaleriaFeriowy wyjazd do kina

18.02.2022

Ferie to czas odpoczynku, dobrej zabawy i wspólnego spędzania czasu. Ale w chwilach feriowej nudy najlepszym sposobem na poprawę samopoczucia jest wyjazd do kina. Dlatego też w dniu 17 lutego br. została zorganizowana dla uczniów klasy VI wycieczka do ,,Kina na biegunach” w Jarosławiu na seans filmowy pt. ,,Skarb Mikołajka”.

Film ten to już trzecia odsłona familijnej, przygodowej opowieści w komediowym klimacie, inspirowanej na popularnej serii książek dla dzieci. Bohaterem filmu jest tytułowy Mikołajek, chłopiec kochający rodzinę oraz uwielbiający swoich przyjaciół i miejsce, w którym mieszka. Gdy tato chłopca awansuje zawodowo i rodzina musi przeprowadzić się na dalekie południe Francji, Mikołajek wpada w rozpacz. Nie wyobraża sobie życia bez nierozłącznych kumpli. Aby zapobiec przeprowadzce i wpłynąć na zmianę decyzji rodziców, chłopiec wraz z ekipą wyrusza na poszukiwanie zaginionego skarbu. Ma nadzieję, że odnalezione bogactwo uszczęśliwi rodziców, którzy zrezygnują z wyjazdu, a on pozostanie w ukochanym mieście i nie straci kontaktu z kolegami.

Filmowa opowieść o przygodach kultowego Mikołajka wszystkim bardzo się podobała. Polecamy ten film klasom młodszym. Naprawdę warto go obejrzeć!

Opiekunowie wycieczki: Iwona Dąbek i Zygmunt KulpaFerie w szkole filialnej w Ubieszynie

17.02.2022

Ferie zimowe to czas odpoczynku od obowiązków szkolnych. Szkoła filialna w Ubieszynie stworzyła ciekawą ofertę zajęć feryjnych dla chętnych dzieci. Pomimo faktu, że obecność nie była obowiązkowa na wspomnianych zajęciach prawie wszyscy uczniowie wzięli w nich czynny udział.

Pierwszego dnia ferii podopieczni uczestniczyli w walentynkowych warsztatach cukierniczych. Samodzielnie przygotowali ciasto oraz wykrawali z niego ciasteczka-serduszka.
W czasie oczekiwania na wypieki stworzyli piękne prace plastyczne, a kiedy ciasteczka były już gotowe - pięknie je udekorowali i zapakowali, aby następnie wręczyć je w prezencie wybranej osobie. W nagrodę za wytrwałą pracę i okazaną cierpliwość każdy został nagrodzony walentynkowym lizakiem.

W drugi dzień sala gimnastyczna w szkole zamieniła się w twórczą i kreatywną przestrzeń dla dzieci. Odbywały się w niej zajęcia sensoplastyczne. Najmłodsi pobudzali podczas ich trwania wszystkie swoje zmysły, robiąc przy tym dużo kolorowego bałaganu.

Trzeciego dnia uczniowie wzięli udział w wycieczce do sali zabaw „Korona” w Jarosławiu. Mieli okazję do szaleństw w bezpiecznej przestrzeni oraz rozładowania dziecięcej energii, a co najważniejsze – wspólnej zabawy.

Oferowane zajęcia pozwoliły w aktywny i atrakcyjny sposób spędzić pierwsze dni ferii oraz sprawiły dzieciom wiele radości.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz bardziej obszernych relacji ze wspomnianych wydarzeń zamieszczonych na fanpage’u szkoły w serwisie Facebook.

Zachęcamy także do obejrzenia wideorelacji:

• z zajęć sensoplastycznych -
www.fb.watch/bek004CWyc


• z wyjazdu do sali zabaw -
www.fb.watch/bek28q_6snDorota Siemieniak
Edyta Bartnik
Barbara Gardziel

GaleriaCzas wolny z dala od komputera i telewizora

15.02.2022

Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci.
Przez pierwsze dwa dni zimowego odpoczynku uczniowie klasy 7b spędzili czas wolny aktywnie i przede wszystkim ciekawie.

W poniedziałek 14 lutego chętni uczniowie uczestniczyli w zajęciach sportowych na hali oraz rozwijali koordynację podczas jazdy na łyżwach na lodowisku.

Karnawał to okres radości, pląsów i wspólnej zabawy. Uczniowie kl. 7b postanowili uczcić ten wesoły czas organizując w drugim dniu ferii spotkanie karnawałowe. Był taniec z krzesełkami, z balonami, wężowy taniec, belgijka oraz wiele innych konkurencji, w których uczniowie mogli popisać się swoimi zdolnościami tanecznymi. Wszyscy wspaniale bawili się w swoim gronie. Dobrą muzykę zapewnili chłopcy: Paweł i Przemek.

O kulinarną stronę uroczystości zadbali rodzice. Serdecznie dziękuję Pani Anecie Urban i Pani Agnieszce Domin za przygotowanie pizzy, przekąski z ciasta francuskiego oraz słodkości. Podziękowanie kieruję także do Artura za zaangażowanie w organizację dzisiejszego spotkania klasowego.

Czas wolny od pracy lub nauki najlepiej spędzić z dala od komputera i telewizora.
W dzisiejszym świecie dzieci narażone są na wiele niebezpieczeństw. Warto pokazywać, że można wypoczywać bez telewizji oraz internetu. Wszyscy czasem potrzebujemy relaksu i chwili wytchnienia.

Grażyna Mazurek

GaleriaZajęcia artystyczne

15.02.2022

15 lutego, czyli drugiego dnia ferii zimowych odbyły się zajęcia malarskie i taneczno-ruchowe dla uczniów klasy I.

Dzieci z radością i dużym zaangażowaniem wzięły w nich udział. Powstały piękne, kolorowe prace plastyczne. Nie zabrakło również wesołej zabawy przy muzyce i na hali sportowej.

Alicja Garbary

GaleriaZajęcia plastyczno-kulinarne

14.02.2022

Podczas pierwszego dnia ferii dzieci wzięły udział w zajęciach plastyczno-kulinarnych prowadzonych przez Magdalenę Młynarską. W efekcie zajęć powstały słodkie ptysie, mufinki i gąsienica czekoladowa oraz dekoracje walentynkowe.

Pod kierunkiem nauczycielki uczniowie jako młodzi kucharze samodzielnie wykonywali różne czynności kuchenne. W trakcie zajęć można było spróbować nowych smaków oraz poznać ciekawostki związane z kuchnią.

Wypieki udały się i wszystkim smakowały, o czym przekonali się sami uczestnicy zajęć i dyrekcja szkoły.

Magdalena Młynarska

GaleriaWarsztaty plastyczno-sensoryczne

14.02.2022

W ramach ferii zimowych w naszej szkole odbyły się dziś warsztaty plastyczno-sensoryczne dla najmłodszych. A że mamy Walentynki - święto miłości i przyjaźni, dzieci wykonały serduszka z masy solnej. Dobrej zabawy nie brakowało. Nie obyło się również bez walentynkowych gadżetów, balonów oraz fotobudki.

Zadowolone przedszkolaki obdarują dziś własnoręcznie wykonanymi serduszkami swoich najbliższych.

Katarzyna Duży

GaleriaWalentynki tuż, tuż…

12.02.2022

11 lutego, czyli ostatni dzień nauki przed feriami w szkole filialnej w Ubieszynie przepełniony był atmosferą serdeczności i przyjaźni. To wszystko za sprawą Walentynek.

Wprawdzie to święto przypada 14 lutego, jednak uczniowie rozpoczęli świętowanie nieco wcześniej z racji rozpoczynających się w najbliższym tygodniu ferii zimowych.
W szkole od poniedziałku (7 lutego) działała „poczta walentynkowa”. Przez cały tydzień przedszkolaki oraz uczniowie mogli skorzystać z jej usług i "wysłać" kartkę walentynkową ulubionej osobie.

W ostatni dzień przed upragnionymi feriami zebrana korespondencja została przekazana do adresatów. Na twarzach obdarowanych dzieci malowała się radość i szczery uśmiech.

Dorota Siemieniak

GaleriaWycieczka uczniów kl. III

11.02.2022

11 lutego uczniowie klasy III wybrali się na wycieczkę. Odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Izbę Turka w Tryńczy.

Pani dyrektor Marzena Rydzik oprowadziła uczniów po pomieszczeniach Trynieckiego Centrum Kultury oraz zapoznała z księgozbiorem biblioteki i zasadami wypożyczania książek. Podała też godziny otwarcia tej placówki i zaprosiła do korzystania z jej zbiorów. Frajdą dla uczniów była możliwość skorzystania z windy.

Następnie udaliśmy się do Izby Turka, gdzie dzieci przymierzyły pięknie przyozdobione czapki, obejrzały stroje, szable oraz zdjęcia straży grobowej. Niektórzy uczniowie na fotografiach odnajdywali swoich ojców lub wujków. Mamy nadzieję, że pobyt w takim miejscu zachęci kiedyś uczniów do kultywowania tej pięknej tradycji, jaką jest wielkanocny obyczaj pełnienia warty przy Bożym Grobie i musztry paradnej.

Dziękujemy pani dyrektor Marzenie Rydzik za życzliwe przyjęcie i wiele cennych informacji, które przekazała.

Lucyna Czeszyk

GaleriaHarmonogram ferii zimowych

11.02.2022

Do pobrania harmonogram zajęć organizowanych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Tryńczy i Szkoły Filialnej w Ubieszynie podczas ferii zimowych:

Harmonogram ferii zimowychStop cyberprzemocy! – spotkanie z policjantem

10.02.2022

10 lutego br. starszy aspirant Mariusz Czyrny z Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku skontaktował się z uczniami kl. V-VIII za pomocą platformy MS Teams. Cyberprzemoc, nieuczciwi wirtualni znajomi, zagrożenie niechcianymi treściami – to zagadnienia, które przekazywał zdalnie uczniom policjant ds. profilaktyki i nieletnich.

Podczas prezentacji multimedialnej nasz gość scharakteryzował zjawisko cyberprzemocy, które może wyrządzić ogromne szkody. Przemoc ta jest bardzo dotkliwa, ponieważ kompromitujące materiały, ukradkiem zrobione zdjęcia, nagrane na telefon komórkowy filmiki docierają za pomocą sieci do wielu osób. Jeśli cyberprzemocą zostanie dotknięta osoba wrażliwa, może to spowodować u niej głębokie problemy psychiczne.

Funkcjonariusz policji przestrzegał między innymi przed zamieszczaniem swoich danych i osobistych informacji w sieci oraz przed nadmierną ufnością w stosunku do osób poznanych w wirtualnym świecie. Mówił o treściach negatywnie wpływających na psychikę młodego człowieka, o przemocy i brutalności w grach komputerowych. Przestrzegał również przed nadmiernym korzystaniem z komputera, które może prowadzić do uzależnienia. Wspólnie z uczestnikami spotkania starał się wypracować bezpieczny model korzystania z Internetu.

Omówiono również tematykę związaną z zabezpieczaniem dostępu do swoich kont na portalach społecznościach oraz poczty w celu zapobiegania włamaniom i ochroną swoich danych osobowych. Policjant radził, co robić żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy, jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci.

Uczniowie klasy czwartej uczą się stacjonarnie, dlatego spotkali się z funkcjonariuszem policji, aby obejrzeć ciekawą prezentację na temat bezpieczeństwa w wirtualnym świecie.
Celem spotkania było zwiększenie świadomości uczniów w kwestii zagrożeń internetowych oraz ograniczenie ryzykownych zachowań podczas korzystania z Internetu.

Nasz gość przestrzegał przed ryzykownymi zachowaniami w sieci takimi jak nękanie, straszenie, obrażanie, rozsyłanie wulgarnych tekstów, publikowanie i rozsyłanie ośmieszających materiałów, podszywanie się pod inną osobę, pochopne udostępnianie w Internecie swoich danych osobowych, zdjęć i filmów. Przypomniał także, że w sieci nigdy nie jesteśmy anonimowi, a każde użycie komputera zostawia ślady.

Druga część spotkania była poświęcona zasadom bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Pan policjant przypomniał o różnych zagrożeniach czyhających na dzieci w trakcie ferii zimowych.
Mamy nadzieję, że po spotkaniu uczniowie będą z rozwagą korzystać z Internetu, co uchroni ich przed niebezpieczeństwami i pozwoli uniknąć wielu błędów.

Dziękujemy Panu Policjantowi za cenne wskazówki zapewniające bezpieczeństwo w sieci.

Grażyna Mazurek

GaleriaO bezpieczeństwie w czasie ferii zimowych

10.02.2022

W dniu 10 lutego odbyło się spotkanie uczniów kl. I-III z dzielnicową Posterunku Policji w Tryńczy mł. asp. Agnieszką Łopuch. Przekazała ona dzieciom szereg istotnych informacji.

Przedstawicielka Policji zwróciła uwagę na właściwe poruszanie się na drodze, przejściu dla pieszych i bezpieczną jazdę na rolkach lub rowerze. Uczniowie zostali też pouczeni jak zachować się w kontakcie z nieznajomym oraz w sytuacji, gdy rodziców nie ma w domu.

Poruszono też ważną kwestię właściwego korzystania z telefonu i szybkiego reagowania na sytuacje losowe, niebezpieczne dla życia, które wymagają wybrania numeru telefonu alarmowego. Przedstawicielka Policji przestrzegła też uczniów przed zamieszczaniem zdjęć w Internecie bez czyjejś zgody oraz poinformowała, że uczniowie mogą zakładać konta na Facebooku dopiero po ukończeniu 13 roku życia. Zwrócono też uwagę w jaki sposób bezpiecznie korzystać z zimowych atrakcji, aby nie dochodziło do niebezpiecznych kontuzji lub wypadków.

Dziękujemy mł. asp. Agnieszce Łopuch za ciekawie przeprowadzoną prelekcję, a uczniom życzymy bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych.

Lucyna Czeszyk

GaleriaBal karnawałowy

10.02.2022

Karnawał to miła, szalona, pełna wrażeń, kolorów, dźwięków, smaków i zabaw tradycja, nie tylko dla dorosłych. Bal karnawałowy jest atrakcją bardzo lubianą również przez dzieci, dostarcza im wielu przeżyć i radości. Taki bal odbył się w naszej szkole dzisiaj.

Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, można było zobaczyć: wróżki, królewny, biedronki, księżniczki, rycerzy, piratów, policjantów, żołnierzy, Żółwie Ninja, Batmany, …nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. W klasach i na hali sportowej podczas pląsów było bardzo kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały szkołę.

Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, a to było głównym celem tego balu.

Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów.
Kolejny bal karnawałowy już za rok.

Magdalena Młynarska


Galeria 1

Galeria 2Spotkanie z funkcjonariuszami Policji w Ubieszynie

09.02.2022

Zbliżający się okres ferii zimowych to przede wszystkim czas wypoczynku i zabawy.
Nie można jednak zapomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W związku z tym w dniu 8 lutego grupę przedszkolną oraz uczniów klas I-III Szkoły Filialnej w Ubieszynie odwiedzili funkcjonariusze Policji - mł. asp. Agnieszka Łopuch i sierż. sztab. Mariusz Lipinski, którzy przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych.

Celem spotkania było uświadomienie uczniom niebezpiecznych dla życia sytuacji, w których mogą się znaleźć podczas zimowego wypoczynku. Dzieci chętnie odpowiadały na zadawane pytania wykazując się dużą wiedzą w tym temacie.

Uczniowie przypomnieli i utrwalili sobie zasady bezpiecznego zachowania się na drodze, lodowisku, stoku narciarskim czy w domu. Usłyszeli również wskazówki dotyczące prawidłowego alarmowania służb ratowniczych w przypadku zagrożenia.

Barbara Gardziel


Projekt „Zaproś mnie na swoją lekcję”

09.02.2022

W ramach ogólnopolskiego projektu "Zaproś mnie na swoją lekcję" wychowawczyni kl. Vb zaprosiła Mistrzynię Świata Online Mażoretek panią Karolinę Walczak.

Wielokrotna zwyciężczyni mistrzostw Polski i Europy opowiedziała o swojej wielkiej pasji, pokazała stroje, zaprezentowała klasyczny marsz, w który włączyła również uczniów. Poza znanymi już naszym uczniom informacjami, pani Karolina opowiedziała również o tańcu z buławą, udziale chłopców w tańcu mażoretkowych oraz o swoich wyjazdach zagranicznych. Na koniec zachęciła uczniów do rozwijania swoich pasji.

Była to niecodzienna lekcja, która pokazała uczniom, że można w życiu wiele osiągnąć. Potrzeba tylko zaangażowania i determinacji. Bardzo dziękujemy pani Karolinie za poświęcony czas.

Natalia Kuśnierz

Galeria 1

Galeria 2Dziecięcy Uniwersytet Techniczny - rekrutacja na semestr letni 2022

09.02.2022

Już 14 lutego o godz.10:00 rusza rejestracja na nowy, letni semestr 2022 Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego organizowanego przez Fundacje Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza.

Bezpłatne zajęcia przeznaczone są dla dzieci ze szkół podstawowych w wieku od 7 do 12 lat. Zapisy prowadzone są na Rzeszów (osoby z całego woj. podkarpackiego), Mielec (osoby z powiatu mieleckiego), Dębice (osoby z powiatu dębickiego), Jasło (osoby z gminy i miasta Jasło oraz gminy Skołyszyn) oraz Ustrzyki Dolne (osoby z gminy Ustrzyki Dolne).

Zapisy prowadzone są online, rozpoczną się 14 lutego o godzinie 10.00 i potrwają do 21 lutego (włącznie).

Już dzisiaj zapraszamy na naszą stronę:
www.dolina-wiedzy.pl/dut/uczelnia/rejestracja/

na której dokładnie opisujemy sposób rejestracji oraz na nasz profil Facebook'a - Dziecięcy.

Uniwersytet Techniczny
Fundacja Wspierania Edukacji
przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza
ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

do pobrania:


Zasady rekruracji„Magiczne” spotkanie w Ubieszynie

09.02.2022

9 lutego w szkole filialnej w Ubieszynie było dość „magicznie”. A to wszystko za sprawą iluzjonisty, który odwiedził szkołę i "oczarował" wszystkich swoim występem.

Działy się rzeczy niezwykłe! Całość dopełniła świetna muzyka oraz poczucie humoru prowadzącego. Każde kolejne sztuczki zapierały dech w piersiach i wywoływały zachwyt na twarzach zarówno uczniów jak i nauczycieli. Uczestnicy pokazu mogli podziwiać wiele "czarodziejskich" sztuczek, a także uczestniczyć w pokazie jako asystenci.

Gra ludzkiego sprytu i rozumu ze zmysłami człowieka zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie. Niezwykłego Gościa nagrodzono gromkimi brawami!

Edyta Bartnik

GaleriaWielki sukces!!!! Pierwszy taki sukces w historii naszej szkoły

08.02.2022

Klaudia Płonka, uczennica kl. VIII a została stypendystką Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, otrzymała stypendium naukowe św. Jana Pawła II za wysokie wyniki w nauce, sukcesy w konkursach, aktywną pracę w Szkolnym Kole Wolontariatu oraz zaangażowanie w grupach apostolskich przy parafii św. Kazimierza w Tryńczy.

Stypendium zostało przyznane do ukończenia studiów przez ponawianie wniosku.

Uczennica chętnie brała udział w konkursach religijnych organizowanych w naszej szkole, gminnych, powiatowych np. Kapliczki przydrożne – gdzie opisała w sposób poetycki kapliczkę Serca Jezusowego, a także biblijnych organizowanych przez WNK w Przemyślu zdobywając wysokie lokaty na każdym z etapów.

W roku szkolnym 2020/2021 została laureatką V miejsca Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego oraz równocześnie zdobyła tytuł laureata III miejsca Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach – o bł. Kardynale Stefanie Wyszyńskim, wygrywając nagrodę w postaci pielgrzymki do Włoch. Na stronie naszej szkoły zostały umieszczone wspomnienia z przeżytej pielgrzymki, które przepięknie opisała Klaudia wykazując swoje zdolności polonistyczne.
W obecnym roku szkolnym Klaudia także bierze udział w Regionalnej Olimpiadzie Wiedzy o Wielkich Polakach – o służebnicy Bożej Annie Jenke, na etapie szkolnym zdobyła komplet punktów i zakwalifikowała się do etapu archiprezbiterialnego.

Jest też mocno zaangażowana w grupach parafialnych:
- należy do scholi parafialnej, która uświetnia wszystkie uroczystości parafialne i przygotowuje oprawę Mszy św. w każdą niedzielę – Klaudia chętnie podejmuje różne funkcje, np. czyta słowo Boże, wezwania modlitwy powszechnej, komentarze;
- należy do Eucharystycznego Ruchu Młodych angażując się przede wszystkim w przygotowanie i prowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu raz w miesiącu, bierze też udział w spotkaniach formacyjnych;
- należy do Róży Różańcowej;
- bardzo aktywnie działa również w Szkolnym Kole Wolontariatu angażując się w różne akcje charytatywne na rzecz potrzebujących.

Na to wyróżnienie i sukces składa się ogrom pracy włożonej przez Klaudię w przygotowanie do zajęć lekcyjnych, pilność, systematyczność i chęci do nauki.

s. Anna Macina

GaleriaRadośnie i aktywnie w świetlicy szkolnej

08.02.2022

W świetlicy szkolnej w pierwszym półroczu przeprowadzono wiele zajęć czytelniczych wspierających edukację dzieci. Uczniowie mieli możliwość poznania różnych wierszy, bajek, baśni, legend i opowiadań. Brali udział w kalamburach, zabawach rozwijających wyobraźnię i myślenie twórcze oraz zdolności lingwistyczne. Dzieci rozwiązywały wykreślanki, tworzyły prace plastyczne oraz poznawały zabawy stolikowe.

Prowadzono różne pogadanki np. na temat Święta Niepodległości, historii godła, stolicy Polski, zdrowego żywienia, historii św. Mikołaja i tradycji świątecznych. Dzieci uczyły się też aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez poznawanie gier i zabaw ruchowych. W piątki uczniowie korzystają z hali sportowej, gdzie organizowane są dla nich zabawy z wykorzystaniem piłek, ringo, hula-hoop, pachołków treningowych itp. Dzieci z przyjemnością grają też w "Piłkarzyki" oraz gry planszowe. Świetlica to również miejsce integracji i nawiązywania nowych przyjaźni.

Lucyna Czeszyk

GaleriaZajęcia z robotyki dla naszych uczniów

07.02.2022

Mistrzowie Świata i pierwsza zawodowa drużyna robotyczna organizacji FIRST w Polsce zawitała do naszej szkoły!

Spice Gears to polska drużyna FIRST Robotics Competition stworzona w 2015 roku w Kraśniku. To młodzi ludzie, interesujący się mechaniką, elektroniką, informatyką, programowaniem oraz robotyką. Połączyli swoje zamiłowania i z zaangażowaniem oraz ambicją rozwijali się. Stali się pionierami młodzieżowej robotyki w Europie Środkowo-Wschodniej.

Drużyna zdobyła niejedno odznaczenie - nie tylko na poziomie ogólnopolskim, ale również ogólnoświatowym!

Miło nam poinformować, że instruktorzy Spice Gears Academy odwiedzili Szkołę Podstawowa w Tryńczy. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań uczestników w zakresie matematyki, informatyki i technologii. Połączenie tych dziedzin pozwala dzieciom i młodzieży znaleźć odpowiedzi i wyjścia z najtrudniejszych sytuacji. Ponadto udział w zajęciach wpływa na rozwój emocjonalny i społeczny. Uczy pracy zespołowej, kreatywnego myślenia oraz nieszablonowych rozwiązań. Absolwenci Spice Gears Academy już czerpią z tego korzyści pracując m.in. dla największej firmy informatycznej w Polsce Asseco, a na świecie pierwsi absolwenci programu FIRST pracują dla takich gigantów jak Google czy NASA.

www.youtube.com/watch?v=USc4xlgSkBY


Zapisy na darmowe zajęcia próbne możliwe poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego:

www.sgacademy.pl/zgłoś-się


lub po kontakcie telefonicznym z menadżerem pod numer 609 006 199. Zapisz się już dziś i sprawdź jak wyglądają zajęcia w Spice Gears Academy.

Nel Zamorska

GaleriaZabawa karnawałowa w Ubieszynie

03.02.2022

3 lutego w szkole filialnej w Ubieszynie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Na zorganizowany bal karnawałowy przybyli niesamowici goście. Wśród nich były królewny, kotki, motylki, biedronki, strażacy, piraci i wiele innych.

Uczestnicy doskonale bawili się w rytm muzyki, jak przystało na prawdziwy bal. Oprócz tego mieli szansę zaprezentowania się na czerwonym dywanie przygotowanym specjalnie na tę okazję. Kolejne prezentacje były nagradzane zasłużonymi, gromkimi brawami. Ponadto ochotnicy mieli także możliwość wykonania pamiątkowego, karnawałowego zdjęcia.

Niestety radosna zabawa musiała się kiedyś skończyć. Zadowolone i pełne wrażeń dzieci wróciły do domów. Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze, a wspólna zabawa przyniosła wiele radości.

Edyta Bartnik

GaleriaCzytajmy dzieciom dla ich dobra

01.02.2022

Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu u dzieci nawyku czytania. Nie zapominajmy, że pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce właśnie w domu rodzinnym. Nauka w szkole to kolejny etap, w którym możemy utrwalać u małych czytelników zamiłowanie do książek.

Dzięki czytaniu odpowiedniej literatury dziecko staje się lepsze, bogatsze wewnętrznie, pragnie, aby zawsze tryumfowało dobro i sprawiedliwość. Dzięki bajkom i baśniom dziecko zaspokaja swoje potrzeby psychiczne – poczucie, że jest kochane, akceptowane i bezpieczne. Bajki i baśnie dają mu wsparcie, poczucie siły i nadzieję, rozwijają osobowość. Współcześnie, bardziej niż kiedykolwiek, dziecko potrzebuje dodania mu odwagi, by móc czasem samotnie znaleźć rozwiązanie swoich problemów, gdyż nie zawsze możemy mu towarzyszyć.

Czytanie wzbogaca słownictwo, buduje relacje międzyludzkie, stabilizuje emocje. Dzieci, którym rodzice czytają już od pierwszych dni życia, szybciej zdobywają kompetencje, które pozwalają na szybszy rozwój i w efekcie lepszą przyszłość.

O tym, jakie znaczenie mogą mieć dla dzieci książki, musimy pamiętać zarówno my, nauczyciele, jak i Państwo, Rodzice. Od dawien dawna rodzice i dziadkowie czytali swoim dzieciom bajki. Postarajmy się, aby tak było nadal!

Katarzyna Duży

GaleriaREKRUTACJA 2022/2023

01.02.2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy ogłasza rekrutację dzieci do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Tryńczy oraz szkoły filialnej w Ubieszynie na rok szkolny 2022/2023.

Wnioski o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego/przedszkola i klasy pierwszej należy złożyć w sekretariacie szkoły lub drogą e-mail od 01 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r. do godz. 15.00.

Wniosek i wymagana dokumentacja są dostępne na stronie internetowej szkoły http://www.zstryncza.itl.pl lub w sekretariacie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
Elżbieta Kubrak

do pobrania:

Zarządzenie w sprawie terminów rekrutacjiSzkoła Podstawowa w Tryńczy:

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego/przedszkola

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej dziecka 6-letniego

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego/przedszkola

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Karta zapisu dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowejszkoła filialna w Ubieszynie:

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego/przedszkola

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej dziecka 6-letniego

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego/przedszkola

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Karta zapisu dziecka do klasy pierwszej Szkoły PodstawowejUtworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

15.01.2022

Przy okazji dzisiejszego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Tryńczy podjęto decyzję o utworzeniu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, której członkami zostali uczniowie i uczennice naszej Szkoły.

To ogromna duma i przywilej. Dzięki członkostwu w tej organizacji młodzież będzie mogła poznać wszystkie obowiązki strażaka poczynając od zebrań i prac poszczególnych komisji, a skończywszy na walce z żywiołem.

Gratulujemy wszystkim młodym Strażakom.

Nel Zamorska

GaleriaZmiana planu zajęć

14.01.2022

Prosimy o zapoznanie się ze zmianą planu zajęć edukacyjnych od 17 stycznia 2022 roku.

do pobrania:


Zmieniony plan zajęćNauczyciel na Medal - Plebiscyt Edukacyjny 2021

31.12.2021

Z przyjemnością informujemy, że szkoła została zgłoszona przez uczniów i ich rodziców do nagrody Szkoła Roku w akcji Nauczyciel i Szkoła na Medal - największym plebiscycie edukacyjnym w Polsce, który w województwie podkarpackim jest prowadzony przez "Nowiny24" pod patronatem Marszałka Województwa, Wojewody Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Jednocześnie nominację przez rodziców do tytułu Nauczyciel na Medal otrzymała także nasza nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Magdalena Młynarska.

W głosowaniu powiatowym zarówno szkoła, jak i nauczyciel zajęli 1 miejsce. W głosowaniu wojewódzkim nasza szkoła zajęła 4 miejsce, Nauczycielem na Medal w województwie podkarpackim została Pani Magdalena Młynarska.

30 grudnia zakończyło się głosowanie w wielkim ogólnopolskim finale Plebiscytu Edukacyjnego „Nauczyciel na Medal” i wśród 15 nauczycielek reprezentujących poszczególne województwa, nasza nauczycielka zdobyła 10 miejsce w Polsce.
To wielkie wyróżnienie nie tylko dla naszej szkoły, ale gminy, powiatu i województwa, gdyż wychowawczyni uczniów klasy II SP będzie nas reprezentować podczas styczniowej gali w Rzeszowie, gdzie odbierze dyplom i medal za 1 miejsce w powiecie, natomiast podczas marcowej gali w Sali Wielkiej na Zamku Królewskim w Warszawie, odbierać będzie statuetkę i nagrodę za 1 miejsce w województwie podkarpackim.Życzenia świąteczne

22.12.2021

.


Akcja „Dobry Piernik” zakończona sukcesem

22.12.2021

Adwentowa akcja charytatywna „Dobry Piernik” organizowana przez Szkołę Filialną w Ubieszynie dobiegła już końca. Działania, które zostały podjęte w jej ramach miały na celu uwrażliwienie uczestników akcji na potrzeby drugiego człowieka, stworzenie przestrzeni do podjęcia wspólnych działań, zintegrowania osób w nią zaangażowanych oraz nawiązanie współpracy z innymi instytucjami.

W pierwszym etapie realizacji dzieci, rodzice i nauczyciele upiekli „dobre pierniczki”. Skąd nazwa „dobre”? Bo każdy z nich oprócz tego, że był bardzo smaczny, to był też formą pomocy drugiemu człowiekowi. Następnie każdy wypiek starannie spakowali. Pierniczki te zawisły potem na choinkach w Kościele Parafialnym pw. św. Kazimierza w Tryńczy. Przy każdym pierniczku znajdowała się karteczka ze wskazanym produktem. Parafianie zabierając pierniczka do domu odwdzięczali się później darami, które w kolejne dni przynosili do kościoła.

19 grudnia zakończyła się zbiórka produktów. Wśród nich znalazły się artykuły spożywcze, środki czystości oraz kołdry, koce i pościel. Wszystko, co udało się zebrać, 20 grudnia zostało przekazane do Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza, a następnie rozdysponowane do osób potrzebujących z terenu Parafii Tryńcza.

Ogromnie cieszy fakt, że przedsięwzięcie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem. Należy jednak zaznaczyć, że udało się go zrealizować dzięki zaangażowaniu wielu osób. W tym miejscu chcemy podziękować:
- księdzu proboszczowi Romanowi Trzeciakowi oraz księdzu wikaremu Tomaszowi Ruchale z Parafii Tryńcza za współpracę i umożliwienie przeprowadzenia akcji w kościele parafialnym,
- parafianom za ofiarność,
- pani Marcie Harapińskiej oraz pracownikom Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza za pomoc w dostarczeniu zebranych produktów do osób potrzebujących,
- przedszkolakom i uczniom Szkoły Filialnej w Ubieszynie oraz ich rodzicom za ogromny wkład pracy w przygotowanie pierników i realizację działań w ramach akcji.

Wszystkim uczestnikom akcji życzymy, aby dobro, które od siebie dali szybko do nich wróciło.

Edyta Bartnik

GaleriaCoraz bliżej święta…

22.12.2021

Lada dzień wszyscy będziemy obchodzić Boże Narodzenie. Grudniowy czas wypełniony jest przygotowaniami do tego wydarzenia.

W szkole filialnej w Ubieszynie dzieci z niecierpliwością wyczekiwały tego święta. Czas oczekiwania wypełniały im zajęcia, podczas których wykonywały różne bożonarodzeniowe ozdoby.

W ostatni dzień nauki stacjonarnej – 17 grudnia wszyscy członkowie szkolnej „rodziny” zasiedli do wspólnej wigilii. Nie zabrakło opłatka, życzeń, tradycyjnych potraw oraz głośno śpiewanych kolęd. To był wyjątkowy czas!

Edyta Bartnik

GaleriaFinał akcji charytatywnej „Choinka dobroci”

21.12.2021

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami p. Iloną Dryś oraz p. Natalią Kuśnierz składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli akcję charytatywną pn. „Choinka dobroci”.

Celem akcji było zebranie konkretnych artykułów, o które prosili podopieczni Domu dla Dzieci z Przeworska. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, dzięki czemu udało nam się zebrać więcej artykułów niż planowaliśmy.

Zaskoczenie i radość dzieci były pięknym widokiem.
Raz jeszcze wszystkim bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY!

Ilona Dryś, Natalia Kuśnierz

GaleriaLaureaci „Opowieści wigilijnej”

21.12.2021

„Opowieść wigilijna” Charlesa Dickensa jest utworem ponadczasowym. Zachęca nas do świętowania Bożego Narodzenia w duchu miłości, wspólnoty rodzinnej i dzielenia się dobrem z biedniejszymi od siebie. Książka ze względu na poruszoną tematykę jest bardzo wartościowa, dlatego stała się przedmiotem konkursu czytelniczego dla chętnych uczniów naszej szkoły.

Najlepszą znajomością „Opowieści wigilijnej” wykazali się: Karolina Pawlik z kl. VIIIa i Rajmund Leniart z kl. Va. Gratuluję zwycięzcom i proszę o zgłoszenie się do biblioteki szkolnej po odbiór nagród w styczniu.

Lucyna Czeszyk


Podziel się bożonarodzeniowym pierniczkiem

20.12.2021

W ostatnim tygodniu nauki stacjonarnej nasza szkoła przyłączyła się do akcji Caritas Archidiecezji Przemyskiej - Serce za Serce, przygotowując pierniczki dla służb mundurowych strzegących naszych granic.

Właśnie dzisiaj pierniczki pięknie udekorowane i zapakowane zostały przekazane do Przemyśla, a stamtąd będę dostarczone na granicę Polsko-Białoruską.
Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom i uczniom za zaangażowanie i piernikowe serca.

s. Anna Macina

GaleriaWojewódzki Konkurs Plastyczny

19.12.2021

19 grudnia w Centrum Kulturalnym w Przemyślu odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Bożonarodzeniowe Ozdoby".

Miło nas poinformować, że laureatami zostali uczniowie naszej szkoły Mikołaj, Jan i Sara Manowiec, którym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

KInga Manowiec

GaleriaKonkurs z informatyki

18.12.2021

9 grudnia 2021 r. odbył się I etap konkursu przedmiotowego z informatyki dla szkół podstawowych organizowanego jest przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Etap szkolny trwał 60 minut i polegał na rozwiązaniu arkusza zadań zawierających podstawy tworzenia i testowania programów w języku Python i podstaw algorytmicznego rozwiązania problemów.
Z naszej szkoły do konkursu przystąpiło dwóch uczniów klasy VIIIa: Wiktor Murdzia i Wojciech Hanejko.

Na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie opublikowana została decyzja Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Konkursu z Informatyki z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zakwalifikowania uczniów do etapu rejonowego.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Wiktor i Wojtek znaleźli się na liście uczestników zakwalifikowanych do II etapu (rejonowego).
Życzymy powodzenia podczas zmagań konkursowych w dniu 25 stycznia 2022 r.

Grażyna Mazurek


„Łańcuch dobra” – akcja charytatywna

17.12.2021

Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB pod nazwą „Łańcuch dobra”.

Jej celem było bicie rekordu długości łańcucha choinkowego z papieru. Oczywiście idea bicia rekordu była symboliczna – miała pokazać dzieciom z dystrofią, że nie są same, są ludzie, którzy o nich pamiętają. Sama idea bicia rekordu miała natomiast zmobilizować ich do walki z chorobą.

Nasza szkoła stanęła na wysokości zadania i dzięki zaangażowaniu wielu klas oraz przedszkolaków udało się stworzyć łańcuch o długości 740 metrów. Poza naszą szkołą w akcji wzięło udział jeszcze 137 szkół i placówek, a łączna długość łańcucha wyniosła aż 124 km 930 m 92 cm.

Dziękujemy oddziałom przedszkolnym oraz klasom, które wzięły udział w tej pięknej akcji.

Natalia Kuśnierz
Ilona Dryś

GaleriaGminny Konkurs Ekologiczny pn. „Eko Ozdoby Bożonarodzeniowe”

17.12.2021

Gminny Konkurs Ekologiczny pn. „Eko Ozdoby Bożonarodzeniowe” został rozstrzygnięty. Do konkursu przystąpiły dzieci z oddziałów przedszkolnych ze wszystkich szkół z terenu Gminy Tryńcza.
Prace oceniano według dwóch kategorii wiekowych: dzieci 3, 4 –letnie oraz dzieci 5, 6–letnie.

Podczas oceny prac pod uwagę brano pomysłowość, ekologiczny wybór materiału, oryginalność oraz staranność wykonania pracy. Po dokonaniu przeglądu prac konkursowych, jury wybrało po 3 prace z każdej grupy wiekowej przyznając im kolejno zdobyte miejsca oraz wyróżnienia.

Po naradzie ustalono, co następuje:

Dzieci 3, 4 –letnie:

I miejsce – Wojciech Wlazło – oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy

II miejsce – Milena Telega – oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gorzycach

III miejsce – Zuzanna Dryś - oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy

Wyróżnienie – Zuzanna Ruchała – oddział przedszkolny w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego im. Króla Władysława Jagiełły w Jagielle.

Dzieci 5, 6 –letnie:

I miejsce – Adam i Jan Zarosa – oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gorzycach

II miejsce – Milena Maruszak - oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy

III miejsce – Elżbieta Tytuła - oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. gen. A.Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej

Wyróżnienie – Paweł Olcha - oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gorzycach

Wyróżnienie – Daria Zgórska - oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy

Wyróżnienie – Mikołaj Stokłosa – oddział przedszkolny w Szkole Filialnej im. Tadeusza Kościuszki w Ubieszynie

Zwycięscy konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymały dyplomy oraz nagrody książkowe, które ufundowała Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy.
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie swoich podopiecznych do konkursu, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Koordynator konkursu: Ilona Dryś

GaleriaRozstrzygnięcie konkursu ekologicznego „EKO-OZDOBA”

16.12.2021

Z ogromną przyjemnością ogłaszam, że uczennica klasy III Lena Nabrzeska otrzymała wyróżnienie w VI Powiatowym Konkursie Ekologicznym „EKO-OZDOBA”.

Natomiast uczeń Kamil Kuca otrzymał dyplom za udział. Uczniowie dostali atrakcyjne nagrody rzeczowe: gry planszowe, kalendarze i gadżety.

Celem konkursu było: poszerzenie ekologicznej wiedzy uczestników konkursu, nauka pozytywnego działania na rzecz ochrony środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów i ich rodzin, aktywnego spędzania wolnego czasu oraz rozwijanie zainteresowań artystycznych.

Gratuluję i cieszę się z sukcesów swoich wychowanków.

Beata Konnak

GaleriaInteraktywne spotkanie z teatrem

15.12.2021

15 grudnia nasi najmłodsi uczniowie z klas I-III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczyły w interaktywnym spotkaniu z bajką, przygotowanym przez Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa.

Niezwykły spektakl przeniósł dzieci na cztery plany, na których przedstawione zostały fragmenty bajek: „Pinokio”, „Sindbad”, „Królowa Śniegu”, „Pokahontas”.

W trakcie przedstawienia mali widzowie mogli podziwiać nie tylko umiejętności aktorskie artystów, ale także ich popisy akrobatyczne takie jak: chodzenie po linie, salta, szpagaty na trampolinie oraz taniec na szarfie na wysokości 8 m. Przewodnikiem po wszystkich tych historiach był wesoły Troll, który po zakończonym spektaklu obdarował dzieci drobnymi upominkami.

Joanna Buszta

GaleriaSpotkanie z podróżnikiem

14.12.2021

Podróżnik z grupy ,,Trzask.pl” przybliżył uczniom naszej szkoły Maroko. Uczniowie mieli okazje zobaczyć tradycyjne stroje berberyjskie i rękodzieło, słynne arabskie bazary z mnóstwem niespotykanych przypraw, potrawy regionalne i rytuał parzenia miętowej herbaty z cukrem. Poznali również słynne farbiarnie skór w Fezie, trzeci co do wielkości meczet na świecie w Casablance, plac Dżamaa al-Fina w Marakeszu, ogrody Agdal oraz lasy cedrowe i ich mieszkańców makaki magoty.

Dzieci dowiedziały się również; jak wygląda szkolnictwo w Maroku, dlaczego kameleon zmienia kolor skóry, w jaki sposób powstała Sahara, jak skutecznie targować się w Maroku oraz jak kosztować owoce opuncji, aby nie zrobić sobie krzywdy..
Zadowolone i zaskoczone niektórymi informacjami dzieci ,zadawały podróżnikowi dużo pytań i z niecierpliwością czekają na kolejne prelekcje.

Magdalena Młynarska

GaleriaUdział w XXI Edycji Szlachetnej Paczki

13.12.2021

Tydzień przed finałem Szlachetnej Paczki nasza szkoła dołączyła do grupy młodzieży, która wylosowała rodzinę Pani Jadwigi. Najważniejsze potrzeby rodziny to środki czystości, produkty spożywcze oraz pralka.

Szkolne Koło Wolontariatu pod opieką siostry Anny Macina i Magdaleny Młynarskiej zebrało 750 zł na zakup sprzętu, a ich starsi koledzy, organizatorzy akcji, kupili niezbędne środki czystości, produkty spożywcze i zorganizowali transport pralki oraz zakupów do Dębicy.

Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom oraz sponsorom, którzy dołączyli się do zbiórki, bo to dzięki nim zebraliśmy 999 zł. Warto pomagać, te święta dla rodziny Pani Jadwigi będą radosne.

Magdalena Młynarska

GaleriaSukces w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Zawsze Razem”

09.12.2021

Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Zawsze razem” zorganizowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Celem tego konkursu było promowanie i kształtowanie wśród dzieci właściwych postaw prozdrowotnych, zdrowego stylu życia oraz uwrażliwianie na potrzeby słabszych i chorych, unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia, podejmowanie zdrowych wyborów życiowych i promowanie zdrowego stylu życia, poszerzenie wiedzy na temat chorób, w tym również chorób zakaźnych, budowanie przyjaźni, więzi i współczucia między rówieśnikami, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec osób słabszych i chorych.

Komisja konkursowa oceniła 309 prac, które wpłynęły z 49 szkół, przyznano 10 równorzędnych nagród. Nasza szkoła jako jedyna może pochwalić się, że zdobyła dwie nagrody.

Autorkami prac konkursowych były uczennice klasy III Apolonia Cebula i Marcelina Grunt.

W dniu 9 grudnia - na uroczystym podsumowaniu konkursu - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przeworsku Pan Ryszard Trelka wręczył laureatkom wspaniałe nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Beata Konnak

GaleriaMikołajki w naszej szkole

06.12.2021


„6 grudnia – jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie…”W naszej szkole już od rana panowała wyjątkowa atmosfera, pełna oczekiwania i niekrytego entuzjazmu.
Z każdej strony kręciły się po korytarzach i w klasach dzieci ubrane na czerwono, w pięknych mikołajkowych czapkach bądź ze świątecznymi gadżetami. A wszystko to za sprawą specjalnego gościa – Świętego Mikołaja. I przybył… wraz ze swoimi pomocnikami. Mikołaj odwiedził każdą salę lekcyjną, począwszy od przedszkoli po klasy starsze. Obdarował wszystkich słodkim upominkiem, również nauczycieli i pracowników szkoły.

Ale to nie był koniec niespodzianek. Oddziały przedszkolne naszej szkoły gościły Wójta Gminy Tryńcza Ryszarda Jędrucha, pracowników Centrum Usług Społecznych oraz pracowników Referatu Oświaty, którzy z okazji obchodzonego święta obdarowali dzieci prezentami. Dzieci otrzymały nowe zabawki, które sprawiły im ogromną radość oraz paczki z słodkościami.

Najmłodsi uczniowie w podziękowaniu zaśpiewali gościom piosenki o Mikołaju. Wspólne spotkanie przyniosło dzieciom wiele radości i uśmiechu.Mikołajki rozpoczynają czas oczekiwania na najmilsze święta w roku, czas choinki, kolędy, śniegu, żłobka… A więc wszyscy czekamy już teraz na Święta Bożego Narodzenia.

Katarzyna Duży

Galeria 1

Galeria 2Wizyta Świętego Mikołaja w Ubieszynie

06.12.2021

6 grudnia grzecznym dzieciom ze Szkoły Filialnej w Ubieszynie złożył wizytę wyjątkowy gość - Święty Mikołaj we własnej osobie!

Cała społeczność szkolna przywitała go piosenką, którą przygotowała specjalnie na tę okazję. Za wzorowe sprawowanie przez cały rok wszyscy zostali obdarowani przez Świętego - każdy przedszkolak, każdy uczeń oraz każda pani!

Tego dnia naszych przedszkolaków odwiedził także Wójt Gminy Tryńcza – Ryszard Jędruch razem z panem radnym – Janem Wilkiem, pracownikami Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza oraz pracownikami Referatu Oświaty. Dzieci podczas wizyty otrzymały nowe zabawki, którymi będą się bawić codziennie w szkole oraz paczki z upominkiem i słodyczami.

Edyta Bartnik

GaleriaGłosujemy na projekt!

01.12.2021

Mamy pomysł na projekt, który chcemy zrealizować w Szkole Filialnej w Ubieszynie. Zgłosiliśmy go do ogólnopolskiego konkursu "Projektanci edukacji" organizowanego przez wydawnictwo Nowa Era.

Co chcemy zrobić? Połączyć zabawę z klockami z poważną matematyką! Myślicie, że to niemożliwe? Chcemy Wam udowodnić, że damy radę! Ale musicie nam w tym pomóc!

Żeby zdobyć jedną z nagród, która pozwoli nam na działanie, potrzebujemy głosów uczniów, rodziców, nauczycieli, znajomych – jednym słowem wszystkich, którym leży na sercu edukacja najmłodszej części naszego społeczeństwa.

Co należy zrobić, aby pomóc?
• Kliknąć w link:
www.projektanciedukacji.pl/projekt?id=16869

• Wpisać swój adres e-mail
• Uzupełnić pola w formularzu (podanie numeru telefonu nie jest konieczne)
• Potwierdzić oddanie głosu poprzez kliknięcie linki w otrzymanej wiadomości

GŁOSOWANIE TRWA DO 10 GRUDNIA.
CODZIENNIE MOŻNA ODDAĆ GŁOS.

Liczymy na Wasze wsparcie!

Edyta Bartnik


Zabawa andrzejkowa w Ubieszynie

29.11.2021

W czwartek - 25 listopada dzieci ze Szkoły Filialnej w Ubieszynie wzięły udział w zabawie andrzejkowej.
Zanim jednak rozpoczął się bal, uczniowie razem z wychowawczyniami przystroili salę gimnastyczną, która na czas zabawy stała się salą „balową”.

Dzieci pod okiem nauczycieli wykonały łańcuchy, gwiazdki oraz kompozycje z balonów. Zadbały również o kolorowe światełka, które kiedy zapadł zmrok pięknie rozświetlały pomieszczenie.

W godzinach popołudniowych uczestnicy w eleganckich strojach przybyli na bal. Wspólnie ze swoimi paniami bawili się przy ulubionych utworach muzycznych. W trakcie zabaw nie zabrakło również tradycyjnych andrzejkowych wróżb. Każde dziecko dzięki magicznej kuli i czarodziejskim przedmiotom mogło dowiedzieć co czeka go w przyszłości.

Po zakończonej zabawie wszyscy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wrócili do domów.

Barbara Gardziel
Dorota Siemieniak
Edyta Bartnik

Galeria 1

Galeria 2Dzień Pluszowego Misia w Ubieszynie

29.11.2021

25 listopada dzieci z Oddziału Przedszkolnego ze Szkoły Filialnej w Ubieszynie wzięły udział w obchodach Święta Pluszowego Misia.

W związku z tym przedszkolaki zapoznały się z historią misia, wykonały własne maskotki, prace plastyczne i misiowe opaski.

Ten dzień był pełen uśmiechu, radości oraz wspólnej „misiowej” zabawy.

Dorota Siemieniak

Galeria"Choinka dobroci"

29.11.2021

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zachęca wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli oraz ludzi dobrej woli do włączenia się w akcję charytatywną pn. „Choinka dobroci”. 🎄

Jest to akcja, której celem jest zebranie konkretnych artykułów spożywczych, kosmetycznych, biurowych oraz ubrań dla podopiecznych Domu Dziecka z Przeworska w ramach zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

W głównym korytarzu naszej szkoły pojawiła się dziś choinka, na której zawieszone zostały wyjątkowe bombki. Na każdej z nich znajdują się produkty, o które proszą podopieczni przeworskiego Domu Dziecka.

Osoby, które chcą wziąć udział w naszej akcji zdejmują z choinki dowolną ilość bombek i zakupują podane artykuły, które należy przynieść do szkoły i złożyć w pojemniku znajdującym się obok choinki.

Akcja trwa do 17 grudnia.🎁

Opiekunowie akcji: Ilona Dryś, Natalia Kuśnierz


Nikt się nie bawi tak dobrze jak schola

29.11.2021

Jest taki dzień w roku, w którym wszyscy organizują huczne imprezy. Wszystkie te przyjęcia mają wspólną nazwę - Andrzejki. Wszystkie też zmierzają do jednego - dobrej zabawy. Już o tym dobrze wiedzą scholanki należące do scholi „Jutrzenka”, która aktywnie działa przy kościele parafialnym w Tryńczy.

Jak spędzić fajnie czas? Odpowiedź na to zna każda dziewczynka ze scholi. Nie trzeba wystawnych uczt, nadzwyczajnych zabaw, aby bawić się dobrze. Wystarczy jedynie szczypta wyobraźni oraz otwartość na drugiego człowieka. Bo właśnie o tym w Andrzejkach chodzi, by budować wspólnotę. Czasem kilka ciepłych słów, a nawet uśmiech wystarczy, aby podnieść kogoś na duchu, dodać sił.

Andrzejki organizowane dla dziewczynek ze scholi wpisały się już na dobre w tradycję tej grupy parafialnej. W domu parafialnym na stole leży kronika, która zawiera zdjęcia i krótkie opisy od początku otwarcia tego budynku i ciągle się powiększa o nowe wpisy. Z pewnością schola prężnie pisze historię tego miejsca.

Tu w każdy piątek odbywają się spotkania, na których scholanki powiększają swój repertuar o nowe piosenki religijne. Tu odbywają się liczne próby, aby móc coraz piękniej śpiewać na chwałę Trójcy Przenajświętszej. Tu również rodzą się kreatywne pomysły, które później wcielane są w życie. Tutaj także jako schola budujemy wspólnotę.

W tym miejscu również 27 listopada br. odbyły się Andrzejki. Czasami, również w życiu scholanki, potrzeba spędzić czas trochę inaczej, niż na zwyczajnym spotkaniu. Andrzejki są wspaniałą do tego okazją, ponieważ w grupie jest zawsze raźniej. To nie tylko wróżby, czy różne zabawy odpowiadają za dobrą atmosferę, ale sami uczestnicy przyjęcia. Bowiem bez drugiego człowieka zabawa nigdy się nie uda! Mogą być balony, smakołyki, muzyka, ale na nic się one nie przydadzą, gdy sala pozostanie pusta… Dlatego wspólne rozmowy są zawsze najważniejszym punktem programu Andrzejek na scholi. Stanowią one integralną część wszystkich spotkań. Oczywiście wiadomo, że sala się sama nie przystroi, balony same się nie nadmuchają, a słodycze same się nie przygotują.

Za tym wszystkim stała s. Anna Macina, której jako wspólnota scholi gorąco dziękujemy. Podziękowania należą się również wszystkim scholankom, które czynnie zaangażowały się w przygotowania. Dzięki nim sala napełniła się ozdobami i nadmuchanymi balonami. Godne wspomnienia są też m.in. dziewczyny – Ola i Karolina, które zadbały o integrację i podjęły się trudu poprowadzenia różnych ciekawych zabaw.

A poczęstunek? Wypada również o nim zamieścić kilka zdań. Tego dnia na stole, na którym zwykle pojawiały się kartki z tekstami piosenek, teraz pojawiły się babeczki, ciastka oraz pizza. Dziękujemy szczególnie mamie Marcelinki Grunt, Julicie Leniart i Jej mamie oraz Karolinie Pawlik. Niewątpliwie tego dnia schola zapisała kolejną kartę kroniki. Pewnie już niedługo wspomnienia przeleją się na papier i znajdą odzwierciedlenie w różnych zdjęciach z tego wydarzenia.

Klaudia Płonka- członkini scholi parafialnej „Jutrzenka”

Galeria„Andrzejki”

26.11.2021

Dzisiejszego dnia w naszej szkole zapanowała magiczna atmosfera. Stało się to za sprawą wychowawczyń oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III, które zorganizowały dla swoich wychowanków „Zabawę Andrzejkową”.

W każdej klasie był to dzień radosnych zabaw oraz wróżb, podczas których dzieci mogły poznać swoją przyszłość.
Wśród nich nie zabrakło ustawiania butów, lania wosku, czy losowania karteczek, które miały przepowiedzieć zawód wykonywany przez dzieci w przyszłości.
Wróżby andrzejkowe przeplatały wspólne tańce i zabawy ruchowe.

Po dniu pełnym wrażeń, dzieci z uśmiechami na twarzach wróciły do swych domów.


Ilona Dryś


Galeria 1

Galeria 2

Galeria 3Dzień Pluszowego Misia u naszych przedszkolaków

25.11.2021

25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia! Choć trudno w to uwierzyć, pierwszy miś maskotka powstał w roku 1902 i do dziś pozostaje jedną z najpopularniejszych dziecięcych zabawek na świecie. Przedszkolaki z naszej szkoły wiedzą o tym doskonale.

Z okazji tego święta ulubione maskotki były bohaterami zajęć w przedszkolach. Dzieci zapoznały się z historią pluszowego misia, wykonały prace plastyczne, w których główną rolę odgrywał właśnie miś oraz wspólnie bawiły się przy piosenkach o misiach.

Ten dzień w przedszkolu pełen był uśmiechu i wspólnej zabawy.

Katarzyna Duży
Ilona Dryś
Joanna Buszta

GaleriaKonkurs plastyczny - Mój święty Patron od chrztu

24.11.2021

W listopadzie został przeprowadzony konkurs plastyczny w kl. IV-VII. Chętni uczniowie wykonali piękne portrety swoich świętych Patronów.

Dzisiaj zostały rozdane dyplomy i nagrody.
Gratulujemy i zachęcamy do angażowania się w kolejne konkursy, aby rozwijać swoje talenty i zdolności, które są darem Bożym.

s. Anna Macina

GaleriaUczestnicy Szkolnego Przeglądu Twórczości nagrodzeni!

23.11.2021

Dzieci ze Szkoły Filialnej im. Tadeusza Kościuszki w Ubieszynie, które zgłosiły swoje prace do Szkolnego Przeglądu Twórczości "Kapelusz Pani Jesieni" zostały już nagrodzone!

Każdy uczestnik przeglądu otrzymał dyplom, zestaw artykułów kreatywnych oraz grę.
Zwyciężczyni głosowania internetowego - Milenka stała się posiadaczką nagrody specjalnej - nowoczesnego smartwatcha.

Pragniemy zaznaczyć w tym miejscu, że zakup tak atrakcyjnych nagród nie udałby się, gdyby nie pomoc finansowa naszych sponsorów, którymi są:
• Studio Urody Gabriela Mazurek
• Firma Kruszmat Sp. z o.o.
• Firma Usługowa Robert Gardziel
• Pan Marek Żorniak


W imieniu organizatorów przeglądu oraz uczestników serdecznie dziękujemy za wsparcie!

Edyta Bartnik

GaleriaGdy, Warszawo, na ciebie patrzę …

20.11.2021

W dniach od 17 do 19 listopada 2021 roku, uczniowie klas 7 i 8 wraz z opiekunami: p. Barbarą Czeszyk, p. Natalią Kuśnierz i p. Ewą Szela, odbyli wycieczkę do Warszawy w ramach projektu „Poznaj Polskę” – projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Spacer po stolicy rozpoczęliśmy od spotkania z naszym przewodnikiem, panem Tomaszem Markowskim, w okolicy lotniska im. Fryderyka Chopina. Wielu chłopców naszej szkoły marzy o karierze piłkarskiej na miarę Roberta Lewandowskiego. Zanim zrealizują swoje marzenia, odwiedziliśmy największy stadion w Polsce mogący pomieścić ok. 60 tys. widzów PGN Narodowy. Widzieliśmy prace porządkowe ściągania murawy z płyty stadionu po meczu Polska – Węgry.

A wieczorem …

Mogliśmy zanucić za Ireną Santor: „Pójdę na Stare Miasto … Widzę domy w kolorach jak się wznoszą ku gwiazdom, a latarnie wieczorem każą marzyć i śnić. Domy stare i słynne, chcę oglądać to blisko …”

To był spacer z przewodnikiem, którego celem było obejrzenie najważniejszych obiektów Starego Miasta. Na naszej trasie pojawiły się m.in. plac Zamkowy, Zamek Królewski, Katedra św. Jana, Rynek Staromiejski, Barbakan i Podwale, mury staromiejskie, Pomnik Małego Powstańca, Katedra polowa Wojska Polskiego i pomnik Powstania Warszawskiego.

W drugim dniu spacerowaliśmy ogrodami Łazienek Królewskich i Pałacu w Wilanowie. Poznaliśmy historię dwóch wielkich osobistości: Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w muzeum Mt5,14 przy Świątyni Opatrzności Bożej. Oddaliśmy cześć żołnierzom poległych w walce o niepodległość przy Grobie Nieznanego Żołnierza na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Wśród wielu warszawskich symboli nie mogliśmy zapomnieć o warszawskiej syrence – zarówno na Starym Mieście, jak i na Powiślu. Widzieliśmy Bibliotekę Uniwersytecką i Dom sióstr Urszulanek, który w czasie Powstania Warszawskiego służył ludności żywieniem i był ośrodkiem działalności konspiracyjnej. To stąd wyruszył kardynał Karol Wojtyła na konklawe. Drugą linią metra pojechaliśmy na warszawski Manhattan na Woli. Dzień zakończyliśmy wysłuchaniem wykładu dr hab. Małgorzaty Królikowskiej – Sołtan „Komety – wędrowcy z kresów” w Planetarium Centrum Nauki Kopernik.

Trzeci dzień rozpoczęliśmy od chwili zadumy i refleksji nad przemijalnością życia. Oddaliśmy cześć pochowanym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, m.in. pomordowanym przez Urząd Bezpieczeństwa i pochowanym w tzw. kwaterze „Na Łączce” ofiarom zbrodni katyńskiej, ofiarom katastrofy polskiego Tu154 w Smoleńsku, Harcerzom Batalionu AK „Zośka”, pisarzom, aktorom, dziennikarzom, politykom oraz innym zasłużonym Polakom. Modliliśmy się przy grobie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki oraz zwiedzaliśmy Muzeum upamiętniające życie, działalność oraz męczeńską śmierć Błogosławionego Księdza Jerzego.
Nasz spacer po Warszawie zakończyliśmy lekcją w Muzeum Narodowym. Poszukiwaliśmy historii i mitologii, motywów literackich, symboli i alegorii na obrazach, rzeźbach, pięknym rzemiośle oraz zaskakujących rozwiązań we współczesnym wzornictwie.

I jak tu nie powtórzyć za Andrzejem Włastem:

„Są stolice większe i bogatsze
Jednak bliższa jesteś mi
Gdy, Warszawo, na ciebie patrzę
Czuję cię w sercu i we krwi.”


Trzy dni spędzone w naszej pięknej stolicy upłynęły bardzo szybko. Pełni wrażeń i refleksji wróciliśmy do swoich domów. Swoimi przeżyciami i wiadomościami z pewnością podzielimy się z innymi, sami zaś wzbogaciliśmy swoją wiedzę i doświadczenia poznając nasze dziedzictwo narodowe i kulturowe oraz osiągnięcia polskiej nauki.

Barbara Czeszyk, Natalia Kuśnierz, Ewa Szela

Galeria 1

Galeria 2

Galeria 3Sukcesy naszych uczniów

16.11.2021

W dniu dzisiejszym, tj. 16 listopada 2021r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu wiedzy o bł. Kardynale Stefanie Wyszyńskim.

Konkurs został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Przeworsku w ramach realizowanego zadania publicznego pod nazwą "Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży szkolnej poprzez konkursy w 120 rocznicę urodzin bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 40 rocznicę śmierci”.

Miło nam poinformować, że wśród laureatów znaleźli się uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy.

Zaszczytne I miejsce otrzymał Wojciech Hanejko z kl. VIIIa, II miejsce otrzymała Klaudia Płonka z kl. VIIIa, zaś III miejsce przypadło Oliwii Palikij również z kl. VIIIa.

Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.
Gratulujemy sukcesów i życzymy dalszych w innych konkursach.

s. Anna Macina

Galeria„Dla Niepodległej”- Recytacja Poezji Patriotycznej

16.11.2021

Wychowanie patriotyczne to ważny element celowego i świadomego kształtowania osobowości młodego pokolenia. Patriotyzm można wyrażać na wiele sposobów, jednym z nich jest udział w konkursie poświęconym tej tematyce. Dlatego też w dniu 16 listopada br. w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy odbył się I Międzyszkolny Przegląd Poezji Patriotycznej – Konkurs Recytatorski.

Organizatorami tego wydarzenia byli Nel Zamorska i Zygmunt Kulpa – nauczyciele języka polskiego tutejszej szkoły. Celami i motywami przeglądu były: krzewienie i podtrzymywanie postaw patriotycznych wśród młodzieży, przypomnienie trudnej drogi Polaków do wspólnoty wolnych narodów, ukazanie dążeń do wolności, walki i zmagań o niepodległość poprzez pryzmat utworów poetyckich, zaakcentowanie niezwykle istotnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego oraz ukazanie piękna polskiej ziemi.

Twórczość patriotyczną polskich poetów zaprezentowało szesnastu uczniów ze wszystkich szkól podstawowych Gminy Tryńcza. Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowali nauczyciele języka polskiego uczący w poszczególnych szkołach. Oni też pomogli uczniom dokonać wyboru utworów i przygotowali ich do recytacji.

Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom umiejętności recytatorskich, jednak komisja konkursowa przyznała:
I miejsce Wiktorii Ganeckiej – uczennicy klasy VIII SP w Gorzycach;
II miejsce Martynie Niemiec – uczennicy klasy VIII a SP w Gniewczynie Łańcuckiej;
III miejsce Julii Hojło – uczennicy klasy VII SP w Gorzycach.

Wyróżnienia otrzymali:
Karolina Malinowska – uczennica klasy VII b SP w Tryńczy;
Jakub Maciałek – uczeń klasy VIII SP w Jagielle;
Kamila Konieczna – uczennica klasy VIII a SP w Gniewczynie Łańcuckiej.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez organizatorów, a pozostali uczestnicy dyplomy i drobne upominki.
Inicjatywa organizacji takiego konkursu jest bardzo cenna i potrzebna, gdyż uczniowie poprzez recytację poezji wyrazili miłość do Ojczyzny.

Zygmunt Kulpa
GaleriaZ wizytą u Seniorów

15.11.2021

Z okazji przypadającego 14 listopada Ogólnopolskiego Dnia Seniora przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami p. Natalią Kuśnierz oraz p. Iloną Dryś udali się z wizytą do Dziennego Domu Seniora „Domu Miłosierdzia” w Wólce Małkowej.

Marcelina Grunt w imieniu całej społeczności szkolnej złożyła wszystkim zgromadzonym seniorom najserdeczniejsze życzenia💐. Wioletta Kuśnierz obdarowała jubilatów tulipanami🌷, natomiast Karol Jasz pięknie zaśpiewał tradycyjne „Sto lat”. Po części oficjalnej delegaci naszej szkoły poczęstowali seniorów przyniesionym ciastem 🍰. Ci z kolei chcąc odwdzięczyć się za przygotowaną niespodziankę obdarowali swych gości własnoręcznie wykonanymi dekoracjami i słodkościami. 🍭🍬
To był mile spędzony czas.

Ilona Dryś, Natalia Kuśnierz

GaleriaWycieczka do Jarosławia

15.11.2021

Dzisiaj uczniowie klasy II pod opieką wychowawczyni oraz mamy Fabiana i Filipka wybrali się do kina „Na biegunach” w Jarosławiu. Obejrzeli bajkę pt.: „Pszczółka Maja" oraz aktywnie spędzili czas w sali zabaw „Korona”.

Wycieczka miała na celu kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej oraz wzmocnienie integracji grupy na placu zabaw. Dzieci świetnie się bawiły i z niecierpliwością oczekują następnego wyjazdu.

Magdalena Młynarska

GaleriaKoncert Niepodległościowy

14.11.2021

NARÓD, KTÓRY TRACI PAMIĘĆ,
PRZESTAJE BYĆ NARODEM


Niedziela 14 listopada 2021 roku zapisała się w naszym miejscowym kalendarzu wydarzeń i imprez szczególnymi zgłoskami, bowiem to właśnie wtedy odbył się Koncert Niepodległościowy, organizowany przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Tryńczy przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Św. Jana Kantego w Tryńczy.

Przybyło wielu znamienitych gości, jak również mieszkańców Gminy Tryńcza i okolic. Koncert zapoczątkowała pieśń „Dziś idę walczyć, mamo!” przygotowana przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Tryńczy wraz z solistą, Wiktorem Culem. Następnie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tryńczy – pełniąca jednocześnie funkcję prowadzącej – powitała zebranych i przybliżyła historię odzyskiwania niepodległości.
W dalszej części koncertu naprzemiennie prezentowały się różne grupy sceniczne – poczynając od Zespołu Pieśni i Tańca „Karpaty”, poprzez Grupę Mażoretek „Finezja”, kończąc na wyjątkowym recitalu Marty Stącel, której akompaniowała miejscowa orkiestra.

Na zakończenie uroczystości uczniowie Szkoły Podstawowej w Tryńczy wraz z nauczycielami rozwinęli ogromną flagę, a wszyscy zebrani odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego razem z Katarzyną Matyją.

Głos zabrało także kilku z zaproszonych gości, którzy wyrazili uznanie zarówno dla występujących, jak i dla tych, którzy zorganizowali całość wieczornicy. Wielokrotnie podkreślali, jak ważna jest pamięć i patriotyzm, którego wyrazem było owe spotkanie. Powtarzając za mottem – „Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem”.

Nel Zamorska


Galeria 1
Galeria 2
Galeria 3Warsztaty z KGW

14.11.2021

12 listopada dzieci ze Szkoły Filialnej w Ubieszynie wzięły udział w warsztatach kulinarnych zorganizowanych wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Ubieszyna w budynku Wiejskiego Domu Kultury. Przedsięwzięcie to związane było z realizacją innowacji pedagogicznej pt. "W Krainie Lokalnej Tradycji".

Celem przedsięwzięcia było zapoznanie z lokalnymi tradycjami oraz nabycie umiejętności przygotowania pierogów. Młodzi kucharze oprócz tego poznali zasady higieny i bezpieczeństwa w kuchni. Okazało się, że uczniowie bardzo dobrze opanowali sztukę "lepienia" pierogów i z zapałem oraz radością je wykonywali.

Bardzo dziękujemy Pani Marii Kluczkowskiej, Pani Katarzynie Groch oraz Pani Renacie Wota za miłe przyjęcie, poświęcony czas oraz pomoc w organizacji warsztatów dla naszych uczniów.

Dorota Siemieniak

GaleriaZawody Strzeleckie

13.11.2021

W dniu 12 listopada uczniowie klas V i VIII wraz z opiekunami zostali zaproszeni na pokaz sprzętu wojskowego w czasie zawodów strzeleckich na Strzelnicy Sportowej w Głogowcu. Zawody zostały zorganizowane z okazji Święta Niepodległości przez Gminę Tryńcza, zaś patronat nad wydarzeniem objął Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch.

Nasi uczniowie mieli okazję obejrzeć prawdziwy sprzęt wojskowy i postrzelać do celu pod okiem żołnierzy, ale z pewnością najlepszą atrakcją była dla wszystkich przejażdżka rosomakiem.

Dla chętnych czekał bigos oraz gorąca herbata. Czas spędzony przy strzelnicy z pewnością nasi uczniowie na długo zapamiętają.

Natalia Kuśnierz

GaleriaDla Niepodległej

11.11.2021

W Szkole Filialnej w Ubieszynie dokładamy wszelkich starań, aby uczniowie i przedszkolaki stali się prawdziwymi patriotami. Z tego powodu ostatnie dni upłynęły dzieciom na nauce o Ojczyźnie.

Czym dokładnie zajmowali się wychowankowie w tym czasie?
Otóż:
• dowiedzieli się co to jest "niepodległość",
• poznali historię Polski,
• stworzyli Lapbooka o Polsce,
• zaaranżowali kącik patriotyczny,
•grali w Bingo, utrwalając wiedzę o symbolach Polski,
• wykonali piękne prace plastyczne,
• złożyli kwiaty przed pomnikiem patrona szkoły Tadeusza Kościuszki oraz zapalili znicz przy kamieniu upamiętniającym bohatera z Ubieszyna - Franciszka Kubraka,
• przygotowali program artystyczny z okazji Dnia Niepodległości, który można obejrzeć po kliknięciu w poniższy link:

www.fb.watch/9cWka4Wtqe/


Edyta Bartnik

GaleriaŚwięto Niepodległości

11.11.2021

W tym tygodniu nasza szkoła podjęła szereg inicjatyw, aby podkreślić znaczenie Narodowego Święta Niepodległości. Opiekunki Samorządu Uczniowskiego zgłosiły szkołę do akcji BohaterOn. Poza pogadankami na lekcjach, część uczniów wykonała piękne kartki dla Powstańców Warszawskich.

W oddziale przedszkolnym Grupa „Sówek” obejrzała przedstawienie kukiełkowe pt. ”Niebajka o Powstaniu Warszawskim”, które zainicjowało rozmowę na temat tego „Kim jest bohater?”

Kolejną inicjatywą było przyłączenie się naszej szkoły do akcji Super Belfrów pn. „Warte Zapamiętania”, której celem było zaprojektowanie kart z cytatami znanych Polek i Polaków oraz zamieszczenie ich na wspólnym dla wszystkich szkół Wakelecie. Uczniowie zapisywali takie myśli, które są uniwersalne, ważne dla naszej tożsamości, dla naszego rozwoju i o których warto pamiętać.

Jak co roku okna sal lekcyjnych zostały ozdobione biało-czerwonymi sercami i flagami. Najmłodsze dzieci wykonały piękne prace plastyczne nawiązujące do tego święta. O godz. 11.11 uczniowie wszystkich klas odśpiewali również hymn Polski.

Natalia Kuśnierz
Ilona Dryś

GaleriaKiermasz słodkości

10.11.2021

9 i 10 listopada w naszej szkole został zorganizowany kiermasz słodkości, z którego dochód przeznaczony zostanie na potrzeby budowy Domu Miłosierdzia im. Św. Jana Pawła II dla Osób z Niepełnosprawnością w Przeworsku.

Organizatorami akcji byli: Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami oraz Szkolne Koło Wolontariatu z opiekunem. Dzięki hojności naszych uczniów oraz ich rodziców, a także nauczycieli oraz pracowników szkoły udało się zebrać imponującą kwotę – 1532,86 zł!

Szczególne podziękowania należą się tym, którzy wsparli naszą akcję ofiarowując wykonane przez siebie smakołyki, a byli to:
• Pani Agnieszka Wikiera
• Pani Bogumiła Wielgos
• Pani Magdalena Młynarska
• Wiktor Konieczny z kl. Vb
• Patryk Czupik i Tomek Brodowicz z kl. Vb
• Milena Panek i Kasia Jakubiec z kl. Vb
• Kasia Matyja z kl. Vb
• Mikołaj Kubecki z kl. VIIa
• Ola Górak i Lena Bąk z kl. VIIa
• Julka Kulpa i Monika Bajor z kl. VIIa

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za wsparcie.

Organizatorzy: Natalia Kuśnierz, Ilona Dryś, s. Anna Macina

GaleriaV Gminny Bieg Niepodległości

10.11.2021

W środę 10 listopada przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach, odbył się V Gminny Bieg Niepodległości pod hasłem "Cała gmina biega’’.

W zawodach brali udział uczniowie z wszystkich 4 szkół z terenu gminy Tryńcza, podzieleni na 10 kategorii według wieku i płci.
Naszą szkołę reprezentowało trzynaścioro uczniów.


Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:

ROCZNIK 2011 DZIEWCZĘTA
Miejsce 1: Zuzanna Sosnowy- SP Tryńcza
Miejsce 2: Dominika Lorens- SP Gniewczyna
Miejsce 3: Milena Konieczny- SP Tryńcza

ROCZNIK 2011 CHŁOPCY
Miejsce 1: Hubert Wierzbicki- SP Tryńcza
Miejsce 2: Jakub Śliwa- SP Gorzyce
Miejsce 3: Sebastian Kapusta- SP Gorzyce

ROCZNIK 2010 DZIEWCZĘTA
Miejsce 1: Michalina Kubecka- SP Tryńcza
Miejsce 2: Maria Olearka-SP Gorzyce
Miejsce 3: Milena Panek-SP Tryńcza

ROCZNIK 2010 CHŁOPCY
Miejsce 1: Wojciech Krajewski- SP Tryńcza
Miejsce 2: Michał Więcek-SP Gorzyce
Miejsce 3: Szymon Wojciechowski-SP Gniewczyna

ROCZNIK 2009 DZIEWCZĘTA
Miejsce 1: Karolina Karaś-SP Gniewczyna
Miejsce 2: Oliwia Mazur-SP Gorzyce
Miejsce 3: Julia Hojło- SP Gorzyce

ROCZNIK 2009 CHŁOPCY
Miejsce 1: Krystian Brud-SP Gniewczyna
Miejsce 2: Karol Gałek-SP Gorzyce
Miejsce 3: Michał Wojtyna-SP Jagiełła

ROCZNIK 2008 DZIEWCZĘTA
Miejsce 1: Dominika Krupa-SP Gniewczyna
Miejsce 2: Izabela Sura-SP Gniewczyna
Miejsce 3: Amelia Ceglak-SP Gorzyce

ROCZNIK 2008 CHŁOPCY
Miejsce 1: Miłosz Myłek-SP Tryńcza
Miejsce 2: Karol Lorenowicz-SP Gorzyce
Miejsce 3: Kacper Wojtas-SP Gorzyce

ROCZNIK 2007 DZIEWCZĘTA
Miejsce 1: Sara Manowiec-SP Tryńcza
Miejsce 2: Wiktoria Ganecka-SP Gorzyce
Miejsce 3 :Zuzanna Pempek-SP Jagiełła

ROCZNIK 2007 CHŁOPCY
Miejsce 1: Robert Krupa-SP Tryńcza
Miejsce 2: Kamil Kornafel-SP Gorzyce
Miejsce 3: Hubert Czyrny-SP Gorzyce

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Waldemar Szewczyk

GaleriaDo hymnu…

10.11.2021

Dbając o wartości patriotyczne, w dniu 10 listopada uczniowie klasy III wzięli udział w akcji "Do hymnu…" zorganizowanej przez Nadleśnictwo Sieniawa.

Dyrekcja szkoły, uczniowie wraz z wychowawczynią oraz pracownikami Nadleśnictwa odśpiewali uroczyście hymn Polski, na terenie lasu państwowego w Białobrzeżkach.

Brawo dla uczniów za zaangażowanie się i wzorowe odśpiewanie hymnu.

Beata Konnak


Szkoła do hymnu

10.11.2021

Szkoła Filialna w Ubieszynie wzięła udział w kolejnej edycji akcji pn. „Szkoła do hymnu” organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

10 listopada przedszkolaki, uczniowie oraz kadra pedagogiczna o symbolicznej godzinie 11:11 odśpiewała wspólnie hymn narodowy.


Nagranie można obejrzeć po kliknięciu w link:

www.facebook.com/watch/?v=906318196980603


Edyta Bartnik


Tańcowała igła z nitką

08.11.2021


Tańcowała igła z nitką,
Igła ładnie, nitka brzydko…
spotkanie z krawcową uczniów klasy II SP


Każdy z nas korzysta z efektów pracy krawcowej lub krawca, nosząc na sobie ubrania, ale czy każdy zdaje sobie sprawę, ile wysiłku i energii muszą oni włożyć w uszycie ubrań, które potem wypełniają nasze szafy?

Kontynuując tematykę poznawania zawodów oraz tkactwa wychowawczyni uczniów klasy II zaprosiła krawcową. Pani Ewa z ochotą opowiedziała dzieciom na czym polega jej praca, wprowadziła dzieci w tajniki krawieckie pokazując centymetr krawiecki, naparstek oraz maszynę do szycia. Uczniowie z wielkim zaciekawieniem oglądali różnej wielkości i koloru guziki, szpulki z nićmi i igły.

Pani Ewa zademonstrowała, jak szyje się na maszynie, wykonując dla wszystkich maseczki. Każdy miał możliwość sprawdzenia swoich sił pod bacznym okiem pani Ewy, nawlekając nici na igłę oraz przyszywając guziki do materiału.

Serdecznie dziękujemy Pani Ewie za interesujące spotkanie.

Magdalena Młynarska

Galeria 1

Galeria 2Dzień Postaci z Bajek w Ubieszynie

05.11.2021

W piątek, 5 listopada dzieci z oddziału przedszkolnego w Szkole Filialnej w Ubieszynie obchodziły nietypowe święto - "Dzień Postaci z Bajek".

W tym dniu przedszkolaki wysłuchały czytanych baśni, odgadywały zagadki związane z bajkowymi bohaterami, oglądały fragmenty swoich ulubionych kreskówek oraz wykonały prace plastyczne.

Wydarzenie to sprawiło najmłodszym wiele radości, a jednocześnie przypomniało jak ważne i ciekawe są bajki oraz że warto po nie sięgać.

Dorota Siemieniak

GaleriaZbiórka karmy dla schroniska

05.11.2021

W dniach od 12 do 30 października Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zorganizował zbiórkę karmy suchej i mokrej na rzecz schroniska w Orzechowcach.

Do akcji włączyły się również okoliczne sklepy, gdzie klienci mogli zakupić i pozostawić w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach karmę. Nasza inicjatywa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Udało się zebrać imponującą ilość karmy.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom: uczniom, rodzicom oraz mieszkańcom Tryńczy i okolic. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do właścicieli i pracowników sklepów: ABC, Delikatesy Centrum i Groszek.
W okresie zimowym, który za pasem nasze podarunki z pewnością się przydadzą.

Natalia Kuśnierz
Ilona Dryś

GaleriaTydzień Misyjny w szkole podstawowej w Tryńczy

03.11.2021

Każdego roku, w miesiącu październiku, przeżywamy Światowy Tydzień Misyjny. W ramach obchodów tego tygodnia nasza szkoła włączyła się w VII Edycję Projektu „Ozłacamy Kasisi” – woda cenniejsza niż złoto, organizowaną przez Fundację Kasisi, która zakończy się w lutym 2022 roku.

Projekt „Ozłacamy Kasisi” to specjalna propozycja skierowana do szkół, uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Akcja ta opiera się na dwóch filarach: pierwszym z nich są działania edukacyjne, drugim – zbiórka drobnych złotówek, które pozwolą odmienić życie podopiecznych w sierocińcu. W starszych klasach zostaną przeprowadzone lekcje na temat przyczyn kryzysu wodnego na świecie, jego konsekwencji i metod oszczędzania wody. Natomiast oddziały przedszkolne i klasy 1 – 3 zrobią plakat lub rysunek dotyczący oszczędzania wody.

Warto się zastanowić, czym dla nas jest woda? Czy rzeczywiście jest cenniejsza od złota? Dlaczego należy ją oszczędzać i jak to zrobić? Czy może nam jej kiedyś zabraknąć? Jak wyglądałby wtedy świat? Polska dysponuje jednym z najmniejszych zasobów wodnych w Europie. W Afryce coraz więcej terenów pustynnieje, zmuszając tamtejszych mieszkańców do emigracji. Prawie co trzeci człowiek na Ziemi nie ma dostępu do czystej wody pitnej. Prognozuje się, że w ciągu najbliższych 20 lat zasoby wody słodkiej dostępnej dla ludzkości zmniejszą się o 30%.

Co w obliczu tych zagrożeń powinniśmy robić, czy da się jeszcze uratować świat? Fundacja Kasisi razem z uczniami ze szkół i przedszkoli z całej Polski zbiera na studnię w szkole w Zambii, obok sierocińca w Kasisi, który prowadzą Siostry Służebniczki ze Starej Wsi. Chodzą do niej zarówno podopieczni Fundacji, jak i dzieci z wioski – w sumie 1100 uczniów. W szkole nie ma żadnego ujęcia wody. Nie ma tam wody ani do picia ani do mycia rąk. Chcemy podarować dzieciom wodę i wykopać studnię głębinową i zamontować pompę ręczną, by ułatwić uczniom i pracownikom szkoły ich codzienność.

W naszej szkole bardzo misyjnie przebiegał ostatni tydzień października. Świadczyły o tym dekoracje i wystawa eksponatów misyjnych. P. Ewa Szela w ciekawy sposób prowadziła mini lekcje z najmłodszymi uczniami. Dzieci szukały odpowiedzi na zagadki dotyczące zwierząt. Na zakończenie otrzymały ciasteczka małych zwierzątek. Wielkim powodzeniem wśród uczniów cieszyła się Cukiernia Bambo z domowymi wypiekami muffinek, babeczek, rogalików i innych słodkości oraz Targ pod baobabem, gdzie można było kupować losy w wybranej cenie, oznakowane numerkami i ukrytym przedmiotem. Uzyskane w ten sposób fundusze zostały przekazane na konto Fundacji Kasisi.

Wszystkie działania udało się przeprowadzić dzięki zaangażowaniu i współpracy ludzi dobrej woli. Bardzo serdecznie dziękujemy sponsorom, Radzie Rodziców, KGW w Tryńczy, Dyrekcji i nauczycielom. Cieszymy się, że społeczność szkoły podstawowej w Tryńczy okazała pomoc misjonarzom i dzieciom z sierocińca i szkoły w Kasisi. Nasza społeczność może być dumna z poczucia wspólnoty z ludźmi, którzy borykają się z dużymi problemami dnia codziennego, z poczucia obowiązku pomocy misjonarzom.

S. Anna Macina

GaleriaNasi uczniowie w teatrze

02.11.2021

W podstawie programowej z języka polskiego istnieje wiele zapisów dotyczących kształcenia uczniów pod kątem edukacji teatralnej. Trzeba podkreślić, że edukacja teatralna w szkole to nie tylko analiza i interpretacja utworów dramatycznych, ale także zdobywanie wiedzy o teatrze, uczestnictwo w działaniach teatralnych oraz kontakt z teatralnymi spektaklami.

W ramach tej edukacji, w dniu 29 października br. uczniowie klas siódmych naszej szkoły mieli przyjemność obejrzeć klasyczną inscenizację ,,Dziadów cz. II” Adama Mickiewicza. Spektakl przygotowany pod kątem obowiązkowej lektury, ale dla większej przejrzystości wzbogacony o fragmenty pozostałych części ,,Dziadów”, wystawiony był przez znakomitych aktorów Teatru "CRACOVIA” w Miejskim Domu Kultury w Jarosławiu.

Trzeba przyznać, że dramat Mickiewicza nie jest łatwym utworem do inscenizacji, zwłaszcza aktorzy mają trudne zadania. Jednak w tym przedstawieniu wyreżyserowanym przez Annę Kacprzyk wszystko zostało wspaniale wykonane, a aktorzy świetnie zagrali postacie dramatu. Scenografia, rekwizyty, stroje aktorów, unoszący się dym na scenie oraz wyjątkowa muzyka o zabarwieniu etnicznym, znakomicie oddawały klimat starego obrzędu litewskiego.

Mam nadzieję, że widzowie wczuli się w atmosferę dramatu, wyciągnęli odpowiednie wnioski oraz zrozumieli, o czym chciał pouczyć nas wielki poeta romantyczny. Pojawiające się w dramacie duchy i wygłaszające nauki moralne przestrzegały przed najczęściej popełnianymi grzechami, dawały wskazówki jak żyć, aby uniknąć potępienia i kary wiecznej. Puenta "Dziadów cz. II” na pewno skłoniła widzów do refleksji i uzmysłowiła, że i oni często popełniają przewinienia, o których opowiadały nieszczęśliwe dusze.

Zygmunt Kulpa


GaleriaPamiętamy o poległych żołnierzach

30.10.2021

W dniu 30.10.2021r. w związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych chętni uczniowie klasy 4 wraz z opiekunem, wybrali się na cmentarz w Wólce Małkowej, upamiętniający poległych żołnierzy w czasie I Wojny Światowej.

Uczniowie uporządkowali groby poległych żołnierzy, wygrabili liście na całym cmentarzu oraz zapalili znicze i złożyli kwiaty. W tym roku w pracach porządkowych brali udział nie tylko uczniowie zamieszkujący w Wólce Małkowej, na miejscu pojawili się uczniowie z Tryńczy i Ubieszyna.

Wykonane prace oraz chęci świadczą o tym, że młodzież wychowana w duchu patriotyzmu pamięta o Polakach poległych w obronie ojczyzny.

Iwona Dąbek

Galeria„Zamiast pączka, lepsza książka!”

30.10.2021

Od 19 do 29 października w Szkole Filialnej w Ubieszynie obywał się kiermasz książek. Pozycje, które można było nabyć otrzymaliśmy z Księgarni Tuliszków. W ofercie można było znaleźć zarówno baśnie, jak i bajki, książki edukacyjne, te z naklejkami czy zadaniami oraz kolorowanki.

Dzięki takiemu przedsięwzięciu dzieci uczęszczające do Szkoły Filialnej w Ubieszynie miały okazję wzbogacić swoje księgozbiory. Była to także doskonała okazja na promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych.

Korzystając z okazji nasza szkoła wzięła również udział w konkursie pn. „Zamiast pączka, lepsza książka!” organizowanym przez Księgarnię Tuliszków.

Edyta Bartnik

GaleriaMali patrioci pamiętają

29.10.2021

W poniedziałek, 25 października uczniowie klas I-III Szkoły Filialnej w Ubieszynie w związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych udali się w wyjątkowe dla naszej miejscowości miejsce – miejsce spoczynku Żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny podczas I wojny światowej, znajdujące się w pobliżu rzeki San. Dzieci wraz z nauczycielami dokonały prac porządkowych oraz posprzątały przyległy do mogiły teren.

Natomiast w piątek – 29 października cała społeczność szkolna zapaliła na grobie znicze oraz złożyła wiązankę kwiatów. Wszyscy uczniowie mieli możliwość poznania małej części lokalnej historii.

Wyjście w tak szczególne miejsce było idealną okazją do rozmów o przeszłości Polski oraz o losach ludzi żyjących w trudnych czasach wojny. Była to także doskonała lekcja patriotyzmu.

Edyta Bartnik

GaleriaDzień Patrona Szkoły

28.10.2021

Są takie dni, kiedy uczniowie mogą uwolnić się od szkolnych ławek i obowiązków. Tak właśnie było 28 października 2021 r., kiedy to obchodziliśmy Święto Szkoły. W ten dzień cała społeczność szkolna udała się najpierw do kościoła parafialnego w Tryńczy na Mszę Św., by w ten sposób uczcić Patrona - św. Jana Kantego. Odprawiający Mszę ks. Tomasz Ruchała podczas kazania nawiązywał bezpośredni kontakt z uczniami, w celu przypomnienia biografii Patrona oraz wartości, którymi kierował się w swoim życiu św. Jan Kanty.

Po zakończeniu liturgii uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście w uroczystym korowodzie udali się na dziedziniec szkolny, gdzie nastąpiło złożenie kwiatów przed pomnikiem naszego Patrona. Główna część uroczystości miała miejsce w hali sportowej. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu szkoły konferansjerka Nel Zamorska, w imieniu dyrekcji szkoły, powitała zebranych uczestników uroczystości.

W tym wyjątkowym dniu, oprócz uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi szkoły oraz rodziców, w murach naszej szkoły gościli: Wójt Ryszard Jędruch, Kierownik Referatu Oświaty – Magdalena Kubis, Dyrektorzy szkół podstawowych z Gminy Tryńcza, wieloletni działacz samorządowy oraz sponsor naszej szkoły – Stanisław Wielgos oraz sołtys wsi Tryńcza – Stanisław Gliniak.

Następnie głos zabrała dyrektor szkoły Elżbieta Kubrak, która w swoim wystąpieniu wspomniała o tym, że na przestrzeni lat szkoła zmieniała swoje oblicze i strukturę, ale zawsze gromadziło się wokół niej wiele osób twórczych, poszukujących najlepszych rozwiązań oraz otwartych i wrażliwych na potrzeby dzieci. Podkreśliła, że Patron naszej szkoły jest wzorem godnym naśladowania i w Nim wszyscy powinniśmy znajdować inspiratora na drodze poszukiwań prawdy oraz podobnie jak On pracować nad własnym charakterem i umysłem. Imię to zobowiązuje do tego, aby nasi uczniowie dawali z siebie więcej niż inni, aby garnęli się do wiedzy i angażowali społecznie. Podziękowała władzom samorządowym, na czele z Wójtem Ryszardem Jędruchem, za okazywaną pomoc, wsparcie oraz szczególną troskę o właściwe warunki nauki i pracy. Podziękowała też rodzicom za owocną współpracę.

Tegorocznemu Świętu Szkoły towarzyszyło hasło "SPORT BUDUJE WEWNĘTRZNĄ WARTOŚĆ”, które dobrze skomponowało się z naszym Patronem. Jako przykład człowieka, wielkiego, szlachetnego, sprawiedliwego i dobrego, zobowiązuje nas do właściwego postępowania we wszystkich dziedzinach życia, także w sporcie. Dlatego też główna część uroczystości miała charakter sportowy. Organizatorzy Święta postawili wybranym uczestnikom zadania związane ze sprawnością i wysiłkiem fizyczny oraz przystąpienie do rywalizacji sportowej w myśl przesłania "W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Następnie rozgrywała się pełna emocji sportowa walka.

Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach: I – uczniowie klas I-V; II – rodzice, nauczyciele, uczniowie klas VI-VIII, a były to konkurencje: sztafeta, bieg w workach, przenoszenie kółek ringo, zmiana piłek i bieg z narzutką. Zawody przebiegały przy ogromnym dopingu publiczności. Wszystkie drużyny spisywały się bardzo dzielnie.

Jednak zdobywcami pierwszego miejsca zostali: w kategorii I (uczniowie kl. I-V) – Grupa 5 w składzie- Nikola Młynarska, Filip Pigan, Kacper Wikiera, Julita Leniart, Wojciech Krajewski i Wiktoria Pelc.

Natomiast w kategorii II (rodzice, nauczyciele, uczniowie kl. VI-VIII) zwycięzcami została grupa nauczycieli: Magdalena Młynarska, Katarzyna Duży, Barbara Czeszyk, Waldemar Szewczyk i Adam Kulpa.

Pani dyrektor Elżbieta Kubrak nagrodziła zwycięzców i uczestników zawodów sportowych pamiątkowymi dyplomami. Szczególne podziękowania należą się rodzicom, którzy włożyli wiele trudu w przygotowanie poczęstunku dla wszystkich uczestników Święta Szkoły.

Zygmunt Kulpa


Galeria 1

Galeria 2

Galeria 3Pamiętamy

26.10.2021

Jak co roku, najmłodsi uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wybrali się na cmentarz w Tryńczy oraz mogiły w Głogowcu, Wólce Małkowej i Wólce Ogryzkowej przed Dniem Wszystkich Świętych.

To najlepszy czas, aby porozmawiać z uczniami o szacunku do zmarłych.

Magdalena Młynarska

GaleriaGry dla dzieci świetlicowych

25.10.2021

Rada Rodziców, której przewodniczy Pani Marzena Krupa, przychyliła się do naszej prośby i zakupiła do świetlicy szkolnej atrakcyjne gry.

Wśród zakupionych pozycji znalazły się: "Kalambury dla dzieci", "Kim jestem?", "Chińczyk. Warcaby", "Wsiąść do pociągu. Pierwsza podróż", "Puzzle piankowe", "Zestaw figurek zwierząt domowych" i "Tom i Jerry, karty Piotruś".

Dzięki nowym grom dzieci przyjemnie spędzą czas i nie będą się nudzić. W imieniu podopiecznych i własnym chcemy serdecznie podziękować Radzie Rodziców za wyrozumiałość i wsparcie finansowe. Na załączonych zdjęciach widać radość dzieci z prezentu.

Lucyna Czeszyk
Grażyna Mazurek
Nel Zamorska

GaleriaOzłacamy Kasisi

24.10.2021

Nasza szkoła włączyła się w VII edycję Projektu "Ozłacamy Kasisi " - Woda cenniejsza niż złoto organizowaną przez Fundację Kasisi.

Celem obecnej edycji jest pomoc w wykopaniu studni w placówce opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży w Kasisi w Zambii prowadzonej przez Siostry Służebniczki NMP ze Starej Wsi.

Od jutra, 25 października w naszej szkole na ten cel organizujemy Targ pod baobabem i Cukiernię Bambo.
Zachęcamy do włączenia się w tak szczytną akcję.

s. Anna Macina

GaleriaKonkurs biblioteczny

22.10.2021

22 października 2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu szkolnego "Mój ulubiony bohater książkowy".
Spośród dwunastu prac, które wpłynęły na konkurs wybrano najładniejsze.

Wyniki przedstawiają się następująco:

• I miejsce - Kamil Kuca, Karol Drzystek
• II miejsce - Nadia Gunia, Kamila Hołub
• III miejsce - Karol Jasz, Wojciech Kuśnierz.


Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Lucyna Czeszyk

GaleriaLektury szkolne na deskach teatru

22.10.2021

Nasza szkoła od kilku lat współpracuje z Teatrem "CRACOVIA”, który w swoim dorobku ma wiele przedstawień lekturowych. Spektakle grane przez teatr poza wysokim poziomem artystycznym są bardzo użyteczne, bo mają na celu między innymi udowodnić młodzieży szkolnej, że lektura wcale nie musi być nudna. Podkreślają jej wymowę ideową oraz walory artystyczne. Przedstawienia lekturowe wyróżniają się niezwykłą dbałością scenograficzną. Na uwagę zasługują kostiumy i rekwizyty wykorzystywane w spektaklach epokowych.

W dniu 20 października 2021 roku klasy ósme oraz siódma "b” wraz z opiekunami udały się do MDK w Jarosławiu na spektakl pt. "Balladyna”. Był on wystawiony przez aktorów Teatru "CRACOVIA” z Krakowa. Sztuka ta jest prezentowana od 2008 roku w całej Polsce, a obecną formę wyreżyserowała i opracowała scenografię Anna Kasprzyk.

Głównym wątkiem spektaklu było dążenie do władzy za wszelką cenę. Balladyna, aby zostać królową, zabija wszystkich, którzy stanowili dla niej przeszkodę. Gdy osiągnęła swój cel, w królewskim sądzie trzykrotnie wydała wyrok śmierci na samą siebie. Zmarła porażona piorunem.

Wszyscy aktorzy prezentowali się świetnie i doskonale odgrywali swoje role. Charakteryzacja bohaterów, kostiumy i dobór rekwizytów zasługuje na podziw, a kreacje aktorskie wzbudzały uczucia widzów. Muzyka oraz dekoracje dodawały całemu występowi uroku, sprawiając, że na pewno sztuka ta na długo zapadła w pamięci uczniów. Całość sprawiała wrażenie, jakby osoba oglądająca była nie tylko świadkiem wydarzeń, ale sama w nich uczestniczyła.

W opinii uczniów spektakl był bardzo ciekawy i pouczający. Kolejne spotkanie z Teatrem "CRAVOVIA” – 29 października br. , spektakl "Dziady cz. II”.

Zygmunt Kulpa


Zaproszenie na kiermasz książek

19.10.2021

Serdecznie zapraszam dzieci przedszkolne oraz uczniów kl. I-III na kiermasz książek. W bibliotece szkolnej są do kupienia bajki, baśnie, opowiadania, powieści, atlasy, łamigłówki, kolorowanki itp. Wydawnictwa Drugi Tom i Księgarni Taniej Książki "Tuliszków". Wiele książek jest z tzw. grup cenowych za 1,2, 3, 4, 6, 8, 12 złotych. Książki mają dołączone naklejki, tatuaże, ruchome oczy, puzzle, modele i teatrzyki do składania. Są też publikacje popularnych serii np. "Auta", "Kraina Lodu", "Iniemamocni", "Barbie", "Star Wars", "Tomek i przyjaciele", "Jej Wysokość Zosia".

Pięknie wydane książeczki, w promocyjnych cenach, sprawią dziecku wiele radości.

Lucyna Czeszyk


Filtrujemy dla Bałtyku!

19.10.2021

Uczniowie klasy I i II Szkoły Filialnej w Ubieszynie biorą udział w programie edukacyjnym pn. „Filtrujemy dla Bałtyku”. Skupia się on wokół tematu nadmiaru plastikowych śmieci w Bałtyku oraz w morzach i oceanach na całym świecie.

Bohaterką działań edukacyjnych realizowanych w ramach akcji jest foczka adoptowana przez markę BRITA we współpracy z Fokarium Stacji Morskiej im. Prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, której nadano imię Britka. Mieszkanka Morza Bałtyckiego opowiedziała dzieciom o innych zwierzętach, które razem z nią zamieszkują bałtyckie wody oraz ich problemach.

Uczestnicy zajęć dowiedzieli się o niekorzystnym wpływie śmieci na organizmy żywe w morzu. Przekonali się, że pomimo sporej odległości dzielącej nas od morza – mogą pomóc foczce i jej przyjaciołom.
Wszyscy uczniowie na zakończenie zajęć pozytywnie zdali przygotowany test. Każdy uczestnik otrzymał stosowny certyfikat potwierdzający opanowanie wiadomości zdobytych podczas realizacji zadań programowych.

Edyta Bartnik

GaleriaPoczuli chemię do fizyki!

18.10.2021

18 października przedszkolaki oraz uczniowie Szkoły Filialnej w Ubieszynie wzięli udział w pokazie chemicznym pt. "Poczuj chemię od fizyki".

Dzieci podczas pokazu dowiedziały się jakie gazy znajdują się w powietrzu. Poznały właściwości azotu, helu i butanu. Dowiedziały się również jakiego gazu jest najwięcej w przyrodzie. Uczniowie wzięli udział w doświadczeniu, dzięki któremu mogli poznać bliżej zastosowanie poduszkowca.

Zarówno przedszkolaki, jaki i starszaki byli zachwyceni przedstawionymi eksperymentami zaprezentowanymi przez doświadczonych chemików.

Barbara Gardziel

GaleriaGminny Dzień Nauczyciela

18.10.2021

„Nasza przeszłość
nadaje kształt
naszej przyszłości”.


W Dniu Nauczyciela, 14.10.2021 r. w wielu szkołach odbywały się uroczyste akademie i programy artystyczne. W naszej gminie taka uroczystość z udziałem Wójta Gminy Tryńcza odbyła się w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle.

Uczniowie przedstawili piękny i wymowny program artystyczny związany z Dniem Edukacji Narodowej oraz historią i rozwojem swojej szkoły.
Podczas uroczystości Pan Wójt Ryszard Jędruch wraz z Panią Magdaleną Kubis wręczyli nagrody dyrektorom szkół oraz nauczycielom, którzy w ostatnich kilkunastu miesiącach włożyli szczególny trud w działalność dydaktyczną i opiekuńczą a także tych, których podopieczni osiągnęli liczne sukcesy na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. Wśród nagrodzonych znaleźli się nauczyciele ze szkoły podstawowej w Tryńczy - s. Anna Macina i p. Adam Kulpa.

Miło nam również poinformować, że w tym samym dniu Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty z rąk Pani Małgorzaty Rauch otrzymała Pani Elżbieta Kubrak – dyrektor naszej szkoły.

Gratulujemy naszej Pani Dyrektor oraz nagrodzonym nauczycielom.

GaleriaWycieczka do Gospodarstwa Agroturystycznego

18.10.2021

W dniu 18 października 2021 r. dzieci z oddziału przedszkolnego i z klasy I Szkoły Podstawowej w Tryńczy pod opieką wychowawczyń odwiedziły Gospodarstwo Agroturystyczne „W Międzyczasie” w Cieplicach i tamtejszą Zagrodę Edukacyjną.

Grupa została przywitana przez właścicielkę zagrody, panią Elżbietę Starzak. Na wstępie gospodyni zaprosiła wszystkich do pięknej chaty, gdzie mali kucharze samodzielnie przygotowali ciasteczka. Następnie pani Elżbieta niezwykle ciekawie i profesjonalnie opowiedziała o zwierzętach zamieszkujących tzw. minizoo. Dzieci miały okazję samodzielnie nakarmić zwierzęta i obejrzeć je z bliska. Poznały różne zwierzęta gospodarskie; owce, kozy, lamy, nutrie, różnego rodzaju drób (pawie, kury, indyki) oraz króliki, a nawet krowy i kucyka.

Kiedy dzieci zwiedziły ogród i nakarmiły mieszkańców zagrody wróciły do chaty, gdzie czekały na nich upieczone ciasteczka, które następnie mogły zjeść ze smakiem. Resztę smakołyków zabrały ze sobą, aby poczęstować rodziców i rodzeństwo.

Na koniec pobytu w Zagrodzie Edukacyjnej wszyscy udali się do tamtejszego maleńkiego muzeum, aby obejrzeć dawniej używane sprzęty. Były wśród nich maszyny rolnicze i rzemieślnicze, narzędzia codziennego użytku, meble, stary wóz oraz eksponaty sztuki ludowej.

Mimo niesprzyjającej pogody wszystkim dopisywał humor. Zadowoleni, uśmiechnięci wycieczkowicze wrócili do szkoły. Dzieci na pewno długo będą pamiętać ten dzień.

Alicja Garbaty
Joanna Buszta

Galeria 1

Galeria 2Kwiatowe warsztaty

15.10.2021

Dzień Edukacji Narodowej to nie tylko święto nauczycieli, ale również uczniów. Są oni bowiem jedną z najważniejszych części systemu edukacyjnego. Z tej okazji dzień 14 października wyglądał w Szkole Filialnej w Ubieszynie nieco inaczej.

Uczniowie zamiast brać udział w tradycyjnych zajęciach lekcyjnych uczestniczyli w warsztatach. Zarówno przedszkolaki, jak i ich starsi koledzy nauczyli się robić kwiaty wykorzystując do tego bibułę, krepinę oraz wosk. Było kreatywnie, wesoło i kolorowo!

Na zakończenie zajęć dzieci uczestniczyły w miniseansie filmowy z popcornem.

Dorota Siemieniak

GaleriaDzień Edukacji Narodowej w Ubieszynie

15.10.2021

15 października to wyjątkowe święto w szkolnictwie. Tego dnia przypada Dzień Edukacji Narodowej potocznie zwany Dniem Nauczyciela. W przeddzień tego święta uczniowie Szkoły Filialnej w Ubieszynie złożyli swoim nauczycielom życzenia, zaśpiewali piosenkę i wręczyli piękne upominki.

Wszystkim Nauczycielom podziękowali także za ukazanie:
- że porażki mogą nauczyć czegoś pożytecznego,
- że gdy przeżywamy trudności - możemy odkryć swą siłę,
- że miłość i życzliwość często pomaga nam wstać!

Wszystkim nauczycielom życzymy:
- takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić,
- pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce,
- cierpliwości i wytrwałości, aby służba dzieciom tym starszym i tym młodszym zrodziła wiele szlachetnych owoców!

Edyta Bartnik

GaleriaZ przysłowiami za pan brat

14.10.2021

Szkolny Konkurs Czytelniczy pt. "Przysłowie prawdę ci powie" dotyczył znajomości powiedzeń i przysłów.

Wyniki przedstawiają się następująco:

kategoria uczniów klas VII
I miejsce Mikołaj Kubecki
II miejsce Lena Bąk
III miejsce Aleksandra Górakkategoria uczniów klas VIII
I miejsce ex aequo Wojciech Hanejko, Klaudia Płonka
II miejsce Karol Grabowiec
III miejsce Wiktor Murdzia


Nagrodzonym uczniom składamy serdeczne gratulacje.

Lucyna Czeszyk


Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14.10.2021

W imieniu wszystkich Rodziców i Uczniów naszej Szkoły, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przedstawiciele uczniów złożyli wszystkim Nauczycielom życzenia, kwiaty i drobny upominek.

Drodzy Nauczyciele!

Życzymy Wam dużo zdrowia,
cierpliwości, pogody ducha,
sukcesów zawodowych
i spełnienia marzeń.
Dziękujemy Wam za trud,
zaangażowanie, życzliwość
i zrozumienie.

Uczniowie i Rodzice


Joanna Gleń

GaleriaOd dziś – Uczniowie

13.10.2021

Data: 13 października 2021 r. z pewnością na długo zapadnie w pamięć pierwszoklasistom ze Szkoły Filialnej w Ubieszynie. Tego dnia zostali bowiem przyjęci do społeczności szkolnej jako pełnoprawni uczniowie.

W obecności rodziców, nauczycieli oraz koleżanek i kolegów, dzieci z klasy I zostały pasowane na ucznia. Po uroczystym ślubowaniu aktu pasowania dokonała pani dyrektor – Elżbieta Kubrak. Przed tym ważnym wydarzeniem pierwszoklasiści zaprezentowali krótki program artystyczny, w którym udowodnili, że potrafią już znakomicie recytować wiersze, śpiewać piosenki, a nawet tańczyć.

Uczniowie z klasy II i III sprawdzili także wiedzę kandydatów na uczniów. Egzamin został przez nich zdany znakomicie. Po oficjalnej części bohaterowie dzisiejszego dnia udali się do swojej sali, w której czekał na nich poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Wierzymy, że nowopasowani uczniowie będą wzorami dla naśladowania dla młodszych koleżanek i kolegów oraz że będą godnie reprezentować naszą szkołę. Mamy nadzieję, że pozostaną powodem do dumy dla swoich rodziców, nauczycieli, a także całej społeczności szkolnej.

Edyta Bartnik

Galeria 1

Galeria 2Dzień Bezpiecznego Komputera

12.10.2021

Współczesny człowiek nie jest w stanie wyobrazić sobie świata bez technologii komputerowej. Jej zastosowanie daje się zauważyć w niemal każdej dziedzinie życia. Ułatwia pracę, komunikację, daje możliwości rozwoju, a także służy rozrywce. Trzeba jednak pamiętać, że oprócz korzyści niesie ze sobą również wiele zagrożeń, kiedy nie jest używana w odpowiedzialny sposób.

Zasady korzystania z komputera poznali dzisiaj uczniowie klasy I i II Szkoły Filialnej w Ubieszynie. Dlaczego akurat dzisiaj? Bo właśnie 12 października obchodzony jest „Dzień Bezpiecznego Komputera”. W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej dzieci zapoznały się z najważniejszymi regułami korzystania ze sprzętu komputerowego oraz zasobów Internetu. Rozmawiały na temat pozytywnych i negatywnych skutków używania technologii komputerowej oraz wymieniały się doświadczeniami w tym zakresie. Wspólnie wykonały również gazetkę informacyjną, która zawisła w pracowni komputerowej.

Korzystając z okazji - wszystkim czytającym przypominamy podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu:
• Zawsze aktualizuj system i kluczowe oprogramowanie.
• Korzystaj z antywirusa i dbaj o to, by jego baza była aktualna.
• Zawsze sprawdzaj adres WWW strony, na której się logujesz (i sprawdzaj jej certyfikaty).
• Loguj się tylko z zaufanego urządzenia i w zaufanej sieci (otwarty hotspot Wi-Fi taki nie jest).
• Jeśli to możliwe, korzystaj z weryfikacji dwuetapowej (np. z potwierdzeniem przez SMS).
• Podawaj swoje dane tylko zaufanym witrynom (i tylko gdy jest to konieczne).
• Używaj mocnych haseł (z małymi i wielkimi literami, cyframi i znakami specjalnymi).
• Używaj różnych haseł na różnych stronach.
• Pamiętaj, aby się wylogować (nawet wtedy, gdy korzystasz ze swojego urządzenia).
• Nie otwieraj załączników z niepewnych wiadomości e-mail (a najlepiej w ogóle ich nie czytaj).
• Nie pobieraj plików ze stron, których nie znasz (i tych, które wydają się podejrzane).
• Pamiętaj, że wszystko, co wrzucasz do sieci, w niej zostaje.
• Twórz kopie zapasowe.

Edyta Bartnik

GaleriaNasze przedszkolaki „Kubusiowymi Przyjaciółmi Natury”

12.10.2021

Nasze przedszkola: grupa „Żabki” oraz grupa „Sówki” w tym roku przystąpiły do programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. To jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Przedszkolaki wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z aktywnego wypoczynku.

Katarzyna Duży, Ilona Dryś


Wycieczka do zagrody edukacyjnej

12.10.2021

Dziś to wyjątkowy dzień dla naszych uczniów klasy II i III, bo wybrali się na wycieczkę do zagrody edukacyjnej "Międzyczas" w Cieplicach. Stara osada leśna położona wśród pól i pięknych lasów skrywa w jednym z budynków miejsce przyjazne dla najmłodszych, ale nie tylko. Historia ukryta, w każdym skrawku ziemi i w istniejących jeszcze budynkach uszlachetnia to miejsce i czyni go ciekawym.

W Zagrodzie Edukacyjnej Międzyczasu przejawiają się dwa ściśle połączone ze sobą tematy: rośliny i zwierzęta oraz ekologia.
Pobyt uatrakcyjniły warsztaty plastyczne. Dzięki zajęciom prowadzonym blisko natury i ekologii, wyjazd przyczynił się do rozwijania właściwych postaw prozdrowotnych zachęcając do ochrony środowiska naturalnego, co ma odbicie w promowaniu zdrowego stylu życia już od najmłodszych lat.
Dziękujemy Pani Elżbiecie za miłe przyjęcie.

Magdalena Młynarska

GaleriaUczniowie szkoły podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy w hołdzie św. Janowi Pawłowi II

12.10.2021

„Nie lękajcie się – powiedział światu. Nie lękajcie się – powiedział Kościołowi.
Nie lękajcie się – powiedział krajom oddzielonym wówczas od reszty Europy murem.
I nie lękajcie się – powiedział nam, Polakom”.


Każdego roku w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, co miało miejsce 16 października 1978 r, w całej Polsce i środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski, podczas którego zagłębiamy się w życie i nauczanie św. Jana Pawła II.

Dzień Papieski ma także w każdym roku swoje hasło, wskazujące na istotny obszar papieskiego nauczania. Hasło to stanowi osnowę wszystkich wydarzeń modlitewnych, liturgicznych i artystycznych. Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszą konkursy, wystawy, sztuki teatralne, wieczory poetyckie, imprezy sportowe, kulturalne i artystyczne.

Nieodłącznym elementem każdego Dnia Papieskiego jest kwesta na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Podopieczni Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” są nazywani mianem „żywego pomnika” św. Jana Pawła II.

W niedzielę, 10 października 2021 r. już po raz dwudziesty pierwszy obchodziliśmy Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się”. Słowa te Jan Paweł II wypowiedział w homilii inaugurującej jego pontyfikat 22 października 1978 roku na placu św. Piotra.

Uczniowie szkoły podstawowej w Tryńczy na cześć św. Jana Pawła II w kościele parafialnym przedstawili program artystyczny z piękną i wzruszającą recytacją tekstów, wymownymi piosenkami, oprawą muzyczną i prezentacją multimedialną. Mimo, że słowa „Nie lękajcie się” zostały przez Jana Pawła II przypomniane 43 lata temu, nigdy nie straciły i nie stracą na aktualności.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że przez prawie dwa lata mieszkańcom naszych domów został strach, lęk o nasze zdrowie i życie naszych bliskich. Dlatego słowa papieża są nam tym bardziej potrzebne. Warto do tych słów wracać i nigdy o nich nie zapominać. Nie bójmy się! Odwagi!

Po uroczystej Mszy świętej wychodząc z kościoła można było nabyć ulubione ciastko papieża - słynną kremówkę, która stała się symbolem Jana Pawła II. Wspomnienia młodości, jakie papież snuł podczas ostatniej wizyty 16 czerwca 1999 r. w rodzinnych Wadowicach, zapoczątkowały niesamowitą popularność tych ciastek. W naszej parafii po raz pierwszy rozprowadzano „kremówki papieskie”, które rozeszły się błyskawicznie wśród wiernych.

s. Anna Macina

GaleriaMecz piłki nożnej

11.10.2021

W dniu 7 października 2021 r. 26 uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami Waldemarem Szewczykiem i Adamem Kulpą, na żywo obserwowała mecz piłki nożnej w ramach Turnieju Ośmiu Narodów reprezentacji U20.

Mecz między reprezentacją Polski i Niemiec odbył się na Stadionie Miejskim Stali w Rzeszowie i zakończył się remisem 0:0. W tym sportowym wydarzeniu uczestniczyliśmy dzięki Panu Senatorowi RP Mieczysławowi Golbie, któremu serdecznie dziękujemy.

Waldemar Szewczyk

GaleriaNowi czytelnicy biblioteki szkolnej

09.10.2021

8 października bibliotekę szkolną odwiedzili uczniowie klasy I. Dzieci zapoznały się z regulaminem wypożyczalni oraz poznały zasady właściwego obchodzenia się z książkami. Pierwszoklasiści chętnie odpowiadali na pytania oraz nauczyli się krótkiego wierszyka.

Moment pasowania na czytelników był bardzo uroczysty i sądzę, że na długo pozostanie w pamięci uczniów. Na koniec spotkania dzieci wypożyczyły do domu bajki z serii o "Martynce" i "Smerfach". Najmłodszym czytelnikom życzymy, aby pokochali książki, a czytanie sprawiało im frajdę i przyjemność.

Lucyna Czeszyk

GaleriaPiknik integracyjny w Szkole Filialnej w Ubieszynie

08.10.2021

7 października Rada Rodziców we współpracy z Radą Pedagogiczną Szkoły Filialnej w Ubieszynie zorganizowała piknik integracyjny. Impreza skierowana była do uczniów oraz ich rodziców.

Organizatorzy stanęli na wysokości zadania i przygotowali wydarzenie na najwyższym poziomie. Dzieci mogły skorzystać z wielu atrakcji, takich jak: dmuchana zjeżdżalnia, ogromne bańki mydlane, malowanie twarzy, modelowanie balonów czy wspólne tańce. Dla wszystkich uczestników przygotowany został również poczęstunek – grillowana kiełbasa oraz słodki stolik, na którym nie zabrakło domowych ciast i deserów.

Przedsięwzięcie miało na celu integrację zarówno dzieci, jak i rodziców. Najmłodsi mogli w atrakcyjny i aktywny sposób spędzić wspólnie jesienne popołudnie, a dorośli mieli okazję do wspólnych rozmów.

Edyta Bartnik

GaleriaW poszukiwaniu jesieni uczniowie klasy II

08.10.2021

Głównym celem dzisiejszej wycieczki do parku było utrwalenie i poszerzenie wiadomości dotyczących znajomości otaczającej przyrody, życia roślin i zwierząt oraz integracja zespołu dzieci poprzez wspólne spędzanie czasu nauki i rekreacji.

Wycieczka dostarczyła dzieciom wielu wrażeń i stała się bogatym źródłem wiedzy o przyrodzie.

Magdalena Młynarska

GaleriaPodziękowanie

07.10.2021

W ubiegłym roku szkolnym nasza szkoła przyłączyła się do II edycji zbiórki na rzecz budowy Hospicyjnego Domu Aniołków dla dzieci chorych na nowotwory w Zaleszanach (woj. podkarpackie).

Szkolne Koło Wolontariatu przeprowadziło zbiórkę pieniędzy, które zostały przekazane na konto Fundacji. Dom Aniołków to niezwykły Dom, który będzie służył tym najbardziej niewinnym, bezbronnym dzieciom dotkniętym chorobą i cierpieniem.

Od Fundacji Z Serca Dla Serca otrzymaliśmy piękne podziękowanie za owocną współpracę i równocześnie zaproszenie do kolejnej edycji zbiórki w bieżącym roku szkolnym.

S. Anna Macina

Galeria


Wycieczka rowerowa do Sieniawy

06.10.2021

W środę, 6 października br. uczniowie klasy 7b naszej szkoły pod opieką nauczycieli wybrali się na wycieczkę rowerową do Sieniawy. Pogoda do jazdy była wyśmienita.

Pierwszym celem wycieczki była krypta Czartoryskich w podziemiach kościoła w Sieniawie. To tam spoczywają prochy 22 członków jednego z najwybitniejszych rodów dawnej Rzeczypospolitej - książąt Czartoryskich.
Założycielem familijnej nekropolii był książę Władysław Czartoryski w drugiej połowie XIX wieku, który sprowadził tu prochy swoich przodków. W przedsionku krypty została umieszczona tablica przedstawiająca drzewo genealogiczne rodu. Na drugiej tablicy jest wykaz osób spoczywających w krypcie.

Następnym punktem wyprawy był Zespół Pałacowo-Parkowy z pięknym kompleksem ogrodowym, po którym mieliśmy przyjemność pospacerować. Wspaniały barokowy pałac wzniesiony przez Sieniawskich przed 1709 r., przebudowany przez Czartoryskich w latach 1727-40 jest ozdobą Sieniawy. W XVIII i XIX w. był to jeden z ważniejszych ośrodków życia kulturalnego w Polsce. Gościli tu, m.in. Tadeusz Kościuszko i car Aleksander I. Obecnie na dzierżawionym obiekcie prowadzona jest działalność hotelarsko-gastronomiczna.

Mieliśmy okazję usiąść na Kamieniu Szczęścia Tadeusza Kościuszki. 28 października 1792 roku w pałacu w Sieniawie przebywał na zaproszenie ks. Izabelli Czartoryskiej sam Tadeusz Kościuszko. Był on ulubieńcem księżnej, która postanowiła mu wyprawić w Sieniawie imieniny. Do dzisiaj po tym wydarzeniu pozostał ślad - kamień położony w przypałacowym parku, na którym Kościuszko kazał wyryć słowa: "Na pamiątkę dni szczęśliwych w Sieniawie”. Podobno kto na nim usiądzie temu ów niezwykły kamień przynosi spełnienie najskrytszych marzeń...

Następnie dzięki uprzejmości pana Ryszarda Sęka zwiedziliśmy Cmentarz Żydowski. To jeden z większych i lepiej zachowanych cmentarzy wyznania mojżeszowego w rejonie Podkarpacia. Do dziś przetrwało około 800 nagrobków, wśród których można odnaleźć macewy o szczególnie ciekawej ornamentyce. Na cmentarzu znajduje się również ohel, skrywający grób zmarłego cadyka Ezechiela.

Kolejną osobliwością turystyczną na naszym szlaku był okazały murowany spichlerz z II połowy XVIII w.

Sieniawa - jest warta poznania, pełna urokliwych zakątków, interesujących miejsc.
Popołudniowa wyprawa rowerowa dała uczniom możliwość ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Opiekunowie: Grażyna Mazurek, Iwona Dąbek

Galeria 1

Galeria 2„Pola Nadziei”

06.10.2021

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiego programu „Pola Nadziei” organizowanego przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.

W ramach prowadzonych działań zostały zebrane pieniądze na zakup cebulek żonkili, które dzisiaj pod okiem wychowawców zostały zasadzone na szkolnych rabatkach.
Data 6 października nie jest przypadkowa. To właśnie dzisiaj przypada rocznica powstania Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci, która działa na terenie województwa podkarpackiego już od 15 lat.

Celem programu jest szerzenie idei opieki hospicyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz wsparcie dla organizacji, które tą opiekę zapewniają.
Żonkile, które dziś zostały posadzone zostaną ścięte wiosną, a dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany na konto Fundacji.

Ilona Dryś, Natalia Kuśnierz

Galeria 1

Galeria 2Przedszkolaki w szkolnej Bibliotece

05.10.2021

W dniu 5 października dzieci z oddziału przedszkolnego odwiedziły szkolną Bibliotekę. Najmłodsi z wielkim zainteresowaniem zapoznawali się z nowym miejscem oraz pozycjami książkowymi, które można tam znaleźć. Wyjątkowym zainteresowaniem cieszył się dział z literaturą dziecięcą – wszystkim podobały się kolorowe i bogato ilustrowane książeczki.

Pani bibliotekarka opowiedziała dzieciom o zbiorach znajdujących się na półkach oraz zapoznała je z zasadami wypożyczania książek. Wszyscy mogli zobaczyć jak wygląda karta czytelnika oraz karta książki. Każdy przedszkolak dowiedział się także jak należy dbać o książki.

Na zakończenie wizyty w Bibliotece najmłodsi czytelnicy mogli samodzielnie wybrać pozycję do wypożyczenia.

Dorota Siemieniak

GaleriaZ wizytą w Bibliotece

05.10.2021

5 października 2021 r. uczniowie klas I-III Szkoły Filialnej w Ubieszynie wraz z wychowawczyniami odwiedzili mieszczącą się w budynku Wiejskiego Domu Kultury filię biblioteki.

Pani Marysia – pracująca tam bibliotekarka przywitała serdecznie przybyłych gości, opowiedziała dzieciom o dostępnych książkach oraz zasadach ich wypożyczania. Każdemu uczestnikowi spotkania założyła kartę biblioteczną oraz pomogła wybrać pierwszą książkę. Wręczyła też upominki w postaci książek, zakładek, przypinek oraz kart do zbierania pieczątek. Zachęciła także uczniów do częstego czytania książek oraz odwiedzania biblioteki razem z rodzicami.

Edyta Bartnik

GaleriaMakulatura na budowę studni

02.10.2021

Czy możemy sobie wyobrazić brak dostępu do bieżącej wody? Z taką sytuacją często spotykamy się w Afryce, gdzie mieszkańcy cierpią, gdyż nie mają wody lub jest ona tak brudna, że może nawet zabić.

Dlatego nasza szkoła wraz ze szkołą filialną w Ubieszynie kolejny raz wzięła udział w zbiórce makulatury na budowę studni dla mieszkańców Afryki. Makulaturę tę przekazaliśmy Grupie Charytatywnej przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku. Koordynatorem akcji "Makulatura na Misje" jest pan Ryszard Łuczyk.

W podziękowaniu, które skierował do zaangażowanych w tę akcję osób, została zawarta informacja o wybudowaniu 29 studni głębinowych dla Sudanu Południowego, Zambii, Madagaskaru, Kamerunu, Czadu i Republiki Środkowej Afryki. W dalszym ciągu misjonarze zgłaszają potrzebę budowy studni, dlatego prośba o gromadzenie makulatury jest cały czas aktualna.

Lucyna Czeszyk

GaleriaDzień Chłopaka

30.09.2021

30 września obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Chłopaka. Z okazji tego wyjątkowego święta dziewczyny z Samorządu Uczniowskiego przygotowały dla wszystkich chłopców, zarówno tych młodszych i starszych szereg niespodzianek.

Przedstawicielki dziewczynek z klas 0-3 oraz Samorządu Uczniowskiego wręczyły chłopcom z klas 0-3 medale z napisem „Super Chłopak” oraz słodki upominek. Natomiast w klasach 4-8 wszyscy chłopcy, którzy przyszli do szkoły w krawacie otrzymali od dziewczyn z SU wyjątkowe bony, które na przykład zwalniały z odpowiedzi lub uprawniały do otrzymania dodatkowego punktu na kartkówce. Poza tym w każdym oddziale został przeprowadzony plebiscyt na gentlemana klasy. Wielu chłopców otrzymało też słodkie upominki od swoich koleżanek z klasy.

Ilona Dryś, Natalia Kuśnierz, Joanna Buszta

Galeria 1

Galeria 2Pasowanie na Ucznia

30.09.2021

W czwartek 30 września 2021 roku w Szkole Podstawowej w Tryńczy odbyła się bardzo ważna uroczystość – Pasowanie na Ucznia.

W tej ceremonii wzięli udział rodzice pierwszoklasistów, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej. Dzieci z klasy pierwszej przygotowywały się do tego wydarzenia od początku roku szkolnego. Uczyły się dzielnie wierszy, piosenek i wytrwale ćwiczyły podczas prób.

Na wstępie uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne oraz to czego już się w szkole nauczyli. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała pani dyrektor Elżbieta Kubrak. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy.

Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i ciepłe słowa skierowane do pierwszoklasistów. Pani dyrektor życzyła im sukcesów w nauce i radości ze zdobywanej wiedzy. Po uroczystości pierwszoklasiści udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

To był wyjątkowy dzień dla najmłodszych wychowanków, który na długo pozostanie w ich pamięci.

Kochane Pierwszaki! Cieszymy się, że jesteście już uczniami. Życzymy Wam dużo radości z codziennej podróży w cudowny świat nauki, wzorowego pierwszego szkolnego świadectwa oraz wielu przyjaciół.

Alicja Garbaty

GaleriaDzień Chłopaka w Ubieszynie

30.09.2021

30 września w Szkole Filialnej w Ubieszynie obchodzony był Dzień Chłopaka.
Z tej okazji dziewczynki z klasy II przygotowały krótkie przemówienie skierowane do swoich szkolnych kolegów oraz złożyły życzenia z okazji ich święta.

Po oficjalnej części uroczystości wręczyły wszystkim chłopcom (zarówno tym małym, jak i dużym) personalizowane upominki ze słodyczami.

Barbara Gardziel

GaleriaWybory do Samorządu Uczniowskiego

28.09.2021

28 września miały miejsce wybory do Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu wzięli udział wszyscy obecni w tym dniu uczniowie klas IV-VIII. Ze względu na obowiązujące procedury głosowanie odbyło się w salach lekcyjnych.W wyniku głosowania w skład SU weszli:
Mikołaj Kubecki (kl. VIIa) – przewodniczący
Wioletta Kuśnierz (kl. VIIb) – zastępca
Klaudia Maciałek (kl. VIIIa) – skarbnik
Klaudia Półcwiartek (kl. VIIIa) – sekretarz


Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia!

Opiekunowie SU: Natalia Kuśnierz, Ilona Dryś


Pasowanie na czytelników

28.09.2021

W tajemniczej atmosferze 28 września odbyło się pasowanie na czytelników uczniów klasy I w Szkole Filialnej w Ubieszynie. Dzieci musiały odnaleźć drogę do "Książkolandii", w której czekał na nie "Duszek Książkouszek" oraz zadania do wykonania.

Przyszli czytelnicy zapoznali się z wystawką książek zniszczonych oraz wysłuchali próśb, które skierowała do nich książka. Po złożeniu obietnicy dzieci zostały pasowane na czytelników. Wśród bogatego księgozbioru uczniowie wybrali książki do wypożyczenia.

Miejmy nadzieję, że najmłodsi czytelnicy pokochają książki i będą rozwijać swoje zainteresowania czytelnicze. Z pewnością rodzice im w tym pomogą, o co poprosiła bibliotekarka w liście, załączonym do dyplomu.

Lucyna Czeszyk


GaleriaZaproszenie do udziału w Szkolnym Przeglądzie Twórczości „Kapelusz Pani Jesieni”

28.09.2021

Zapraszamy dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz uczniów Szkoły Filialnej w Ubieszynie do udziału w Szkolnym Przeglądzie Twórczości "Kapelusz Pani Jesieni".
Szczegóły w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Edyta Bartnik

Regulamin Przeglądu TwórczościOgólnopolski projekt z języka angielskiego

27.09.2021

Trzynastu uczniów z klas VIII bierze w tym roku szkolnym udział w ogólnopolskim projekcie „English binds people together”.

Projekt zakłada wymianę e-maili między uczniami klas ósmych z całej Polski. Uczniowie biorący udział w projekcie sami wybierają partnerów, z którymi przez 9 miesięcy będą korespondować w języku angielskim.
Realizacja projektu pozwala na rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych oraz wzmacnia motywację uczniów do pisania w języku obcym. Rozpisane terminy uczą obowiązkowości, a żywy odbiorca stworzonej pracy uczy szacunku do jego czasu, wykonanej pracy oraz motywuje do wykazania się wiedzą i odpowiednim poziomem wypowiedzi.

Tematyka oraz zadania z prac pisemnych układane są zgodnie z wytycznymi do egzaminu ósmoklasisty co będzie doskonałym do niego przygotowaniem.

Koordynator projektu: Natalia Kuśnierz.


Wycieczka do Jarosławia

27.09.2021

27 września przedszkolaki oraz uczniowie ze Szkoły Filialnej w Ubieszynie wzięli udział w wycieczce do Jarosławia.
W pierwszej kolejności uczestnicy wyjazdu udali się do „Kina Na Biegunach”, aby obejrzeć film animowany „Psi Patrol”. Doskonale znana każdemu dziecku bajka opowiadała o bohaterskich pieskach oraz chłopcu, którzy nieśli pomoc potrzebującym.

Po seansie dzieci posiliły się pizzą, aby mieć siłę na szaleństwa w bawialni „Patataj”. W sali zabaw czekało na nich wiele atrakcji – zjeżdżalnie, trampoliny, tory przeszkód, baseny z kulkami i wiele innych. Nasi podopieczni z wielką radością korzystali z wszystkich dostępnych możliwości.

Po intensywnej zabawie, trochę zmęczeni, ale bardzo usatysfakcjonowani, wszyscy wrócili do domów. Promienne uśmiechy na buziach dzieci wyrażały wielkie zadowolenie z udziału w wycieczce.

Edyta Bartnik

GaleriaSportowy Piknik Rodzinny

26.09.2021

W dniu 26 września 2021 r. na placu przy Urzędzie Gminy Tryńcza odbył się jedyny w województwie Sportowy Piknik Rodzinny zorganizowany przez Wojska Obrony Terytorialnej oraz Wójta Gminy Tryńcza.
Tegoroczne Święto Wojsk Obrony Terytorialnej miało wymiar sportowej rywalizacji. Terytorialsom przyświeca cel promowania aktywności fizycznej i zaangażowania we wspólne świętowanie mieszkańców lokalnych społeczności. Od żołnierzy Wojska Polskiego słusznie oczekuje się propagowania zdrowego stylu życia i wdrażania zasad „fair play”, dlatego też taka idea przyświecała organizacji pikniku wojskowego „WOTgames” w Tryńczy.

Do sportowej rywalizacji przystąpili także uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli: p. Iwony Dąbek, p. Nel Zamorskiej, p. Adama Kulpy i p. Grażyny Mazurek. Dla najmłodszych przygotowana została Akademia Terytorialsa - Strefa edukacyjna dla dzieci. Każdy chętny poznał tam tajniki służby Wojsk Obrony Terytorialnej. Na ośmiu punktach edukacyjnych dzieci spotykały żołnierzy – specjalistów z różnych wojskowych dziedzin. Dzieci poprzez zabawę kolekcjonowały „sprawności” (wpisy na karcie obiegowej), a zdobycie ośmiu z nich było równoznaczne z otrzymaniem specjalnej nagrody oraz dyplomu. Wybrane zabawy „akademii terytorialsa” to na przykład: „sokole oko”, „szkoła przetrwania” czy też „poszukiwacz skarbów”. Uczestnicy Akademii Terytorialsa otrzymali numerki losów do loterii. Niektórym dopisało szczęście i wylosowali wspaniałe upominki. Ponadto dzieci odpowiadały na pytania dotyczące zagadnień WOT zdobywając nagrody.

Dorośli rywalizowali w strefie „wspaniała dwunastka” – jej nazwa związana jest oczywiście z podstawowym modułem szkoleniowym WOT, czyli sekcją lekkiej piechoty w skład której wchodzi 12 żołnierzy.
W ramach strefy „wspaniała dwunastka” rozegrano 12 konkurencji sportowych. W zależności od wieku uczestnicy zostali przydzieleni do kategorii „rekrut” lub „terytorials”. „Rekruci” wykonali osiem wskazanych przez organizatora konkurencji, a „terytorialsi” dwanaście.
Najlepsi w poszczególnych kategoriach oraz z podziałem na kobiety i mężczyzn otrzymali złote, srebrne i brązowe medale.

W kategorii „rekrut” z naszej szkoły startowali tylko uczniowie, którzy byli pod opieką rodziców. Nie udało się zdobyć medalu. Gratulacje dla pani Moniki Strama (mamy naszego ucznia), która zajęła II miejsce w kategorii „terytorialsi” w grupie kobiet.
Wybrane konkurencje w ramach strefy „wspaniała dwunastka” to na przykład: „relaks celowniczego” (czyli znane wszystkim pompki w czasie 1 min), „sprint sapera” (to znana z wojskowych testów sprawność tzw. „koperta”), „zaprawa poranna” (to próba szybkości w worku), „dostawa amunicji” (to bieg ze skrzynkami na czas).

Uczestnicy wydarzenia mogli obejrzeć Park Sprzętu Technicznego i poznać wojskowe wyposażenie i uzbrojenie. Dodatkowo była możliwość porozmawiania z rekruterami, którzy opowiadali o warunkach służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, a także jak zostać Terytorialsem. Żołnierze udzielali wszelkich niezbędnych informacji osobom chętnym do wstąpienia w szeregi WOT.
Oczywiście nie zabrakło tradycyjnej, wojskowej grochówki.
Dzisiejszy piknik uświetniły występy naszych uczniów: orkiestra, mażoretki oraz pokazy akrobatyczne.

Dziękujemy za niezapomniane wrażenia z dzisiejszego pikniku.

Grażyna Mazurek

Galeria 1

Galeria 2Rozstrzygnięcie konkursu „Tajemnice Kapliczek i Krzyży Przydrożnych Polski Wschodniej” organizowanych przez Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej oraz Gminy Tryńcza

21.09.2021

21 września w Sali multimedialnej Gminnego Centrum Kultury odbyło się Spotkanie Autorskie Zofii Paczórskiej i Wojciecha Bardowskiego pt. „Tajemnice Kapliczek i Krzyży Przydrożnych Polski Wschodniej”.

Został również rozstrzygnięty gminny konkurs. Zadanie konkursowe polegało na sfotografowaniu krzyży, kapliczek na terenie gminy oraz opisaniu historii zaczerpniętej od przodków.
Naszą szkołę reprezentowało 4 uczniów: Wioletta Kuśnierz, Klaudia Płonka, Zuzanna Zalot i Wiktor Murdzia. Dwie pierwsze uczennice zajęły III miejsce. Uczestnicy otrzymali nagrody oraz dyplomy.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom, osobom biorącym udział oraz opiekunom.

Magdalena Młynarska

GaleriaWyjazd do kina

21.09.2021

21 września uczniowie klas Va i Vb wraz z opiekunami wybrali się do kina Helios w Rzeszowie, aby obejrzeć film pt. „Lessie, wróć”. Ten wzruszający film o parze nierozłącznych przyjaciół i o niezwykłej podróży najwierniejszego psa na świecie w poszukiwaniu domu bardzo wszystkim się spodobał.

Wyjazd miał również na celu zintegrowanie nowo powstałych w tym roku szkolnym zespołów klasowych oraz zacieśnienie istniejących już przyjaźni.

Opiekunowie wyjazdu: Lucyna Myłek, Natalia Kuśnierz, Małgorzata Myłek

GaleriaOgólnopolski Dzień Przedszkolaka

20.09.2021

Dzisiejszego dnia tj. 20 września przypada Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Święto zostało ustanowione z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka p. Marka Michalaka uchwałą sejmu z dnia 13 września 2013 r. dla popularyzacji wychowania przedszkolnego i wzrostu jego znaczenia w świadomości społecznej.

20 września to wspaniały dzień dla każdego wychowanka przedszkola. W naszej szkole wychowawczynie oddziałów przedszkolnych tj. p. Joanna Buszta, p. Ilona Dryś oraz p. Katarzyna Duży zapoznały swoich podopiecznych z hymnem oraz historią powstania tego święta. Pobyt dzieci w przedszkolu uatrakcyjniły wspólne zabawy i konkursy przygotowane przez wychowawczynie.

Ilona Dryś

GaleriaSpotkanie z policjantem

15.09.2021

15 września 2021 r. dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III Szkoły Filialnej w Ubieszynie mieli przyjemność gościć funkcjonariuszy Policji – mł. asp Agnieszkę Łopuch oraz sierż. sztab. Mariusza Lipińskiego.

Przedstawiciele służb mundurowych rozmawiali z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Przypomnieli o korzyściach wynikających z noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze. Policjanci zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi czy zagrożenia wynikające z obcowaniem z nieznanymi zwierzętami.

Niewątpliwie największą atrakcją spotkania okazała się możliwość obejrzenia policyjnego radiowozu oraz przedmiotów, których policjanci używają w swojej pracy.
Bardzo dziękujemy naszym Gościom za miłe spotkanie, uprzejmość i poświęcony czas!

Edyta Bartnik

GaleriaFestyn z KGW

15.09.2021

14 września 2021 roku przy naszej Szkole odbył się Festyn zrealizowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Tryńczy w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Poza możliwością zaszczepienia uczestnicy mogli skosztować słodyczy przygotowanych przez Panie z KGW, a uczniowie naszej Szkoły zapewnili rozrywkę, rozgrywając mecze. Wszyscy świetnie się bawili. Pamiątką z tego dnia będą piłki, które otrzymaliśmy od Pań z Kola Gospodyń Wiejskich i za które serdecznie dziękujemy.

Nel Zamorska

GaleriaZobaczyć prawdziwą broń

15.09.2021

Dnia 15 września br. odbyła się wycieczka klas VII i VIII do strzelnicy multimedialnej znajdującej się w Głogowcu.

Jej celem było ukazanie uczniom obecnej roli używania broni jako sportu, ale też podkreślenie jej niszczącej siły podczas I i II wojny światowej. Propozycja wyjazdu do strzelnicy oraz zobaczenia prawdziwej broni zaciekawiła wszystkich uczniów tak bardzo, że podczas jazdy autobusem niecierpliwie wyglądali miejsca docelowego. Chociaż autentyczny wygląd strzelnicy sporo odbiegał od wyobrażeń uczniów - nadal mieli chęć przyjrzenia się jej z bliska.

Otoczony wałem usypanej ziemi teren skrywał w sobie miejsce nietypowe. Na zewnątrz niepozorne, tylko drzewa zaglądają ciekawie spoza ogrodzonego terenu. Wewnątrz jednak raj dla miłośników sportu strzeleckiego. Mijając bramy strzelnicy uczniowie zapomnieli na kilka godzin, że żyją w wieku, w którym nie obcuje się z bronią na co dzień. Przenieśli się za to w czasy wojny. Po wejściu na pierwszy rzut oka nic nadzwyczajnego. Jednak im dalej, tam ukazują się dodatkowe zabezpieczenia, przysłony. W końcu dochodzi się do kulochwytu, czyli specjalnej ściany, której głównym zadaniem jest przyjmowanie strzałów, by te nie opuściły terenu strzelnicy.

Znajdują się tu także tablice z celem, do których trzymający broń ma za zadanie strzelić. Uczniowie poznali tego dnia trzy spośród wielu rodzajów broni. Były to m.in.: pistolet - broń palna krótka oraz strzelba i karabin - broń palna długa.

Uczestnicy wycieczki zapoznali się także z regulaminem strzelnicy. Według niego osobą upoważnioną do zezwalania na oddawanie strzałów jest przewodni strzelanie, który pełni rolę instruktora i dba o prawidłowe i bezpieczne użycie broni. Dokument zakazuje natomiast strzelania bez obecności osoby kierującej oraz narzuca, że strzelający musi broń swoją kierować prosto przed siebie w stronę kulochwytu. Uczniowie mieli także możliwość zobaczyć jak wygląda broń palna w użyciu. Stojąc w bezpiecznej odległości mogli poznać nowy sport, ale i zdać sobie sprawę z zagrożeń, które stwarza broń. Wystrzałom towarzyszyły tumany kurzu, jak również głośne odgłosy.

Tego dnia błędne przekonania twierdzące, że wojna nie była aż tak straszna jak ją opisują w podręcznikach do historii ustąpiły prawdzie. To nie tylko sport, ale i broń, która używana w nieodpowiedzialny i niekontrolowany sposób może uczynić wiele zła. Warto zdać sobie sprawę z heroicznego poświęcenia żołnierzy polskich, którzy nie lękając się śmierci potrafili odważnie bronić granic polski przed atakującym wrogiem. I chociaż powinniśmy „umieć żyć dla Ojczyzny, aniżeli za Ojczyznę umierać” - jak mówił bł. Stefan Wyszyński, trzeba docenić bohaterską postawę żołnierzy sprzed wieków. Przecież to od wychowania młodego pokolenia zależy, czy ukocha ono wojnę czy spokój.

Na zakończenie wycieczki uczniowie mieli poczęstunek. Mogli oni także spróbować swoich sił w strzelnicy multimedialnej, gdzie zamiast prawdziwej broni jest ta wirtualna.

Klaudia Płonka - uczennica kl VIII a

GaleriaSpotkanie z Rodzicami

09.09.2021

W najbliższy wtorek, 14 września 2021 r. w Szkole Podstawowej w Tryńczy odbędzie się zebranie wychowawców z Rodzicami.

Rodziców uczniów klas O-III zapraszamy na godzinę 16.00.

Rodziców uczniów klas IV-VIII zapraszamy na godzinę 16.30.

Wychowawcy będą oczekiwali Państwa w klasach.


Poznajemy ciekawe zawody

07.09.2021

6 września uczniowie klasy II i III SP mieli okazję spotkać się ze strażakami z OSP w Tryńczy. Strażacy przybliżyli uczniom działanie i funkcjonowanie jednostki.

Celem spotkania było powołanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Uczniowie dowiedzieli się, że praca strażaka jest ciężka i trudna, czasami bardzo niebezpieczna. Poznali jego zadania i obowiązki oraz dowiedzieli się, jakie predyspozycje powinien posiadać kandydat na strażaka. Strażacy przypomnieli numery alarmowe, które należy znać. Uczniowie zobaczyli, jak wygląda strój strażaka gotowego do akcji, sprzęt ratowniczy i gaśniczy wykorzystywany do ratowania ludzkiego życia.

Dużą atrakcją dla dzieci było oglądanie wozów strażackich i zwiedzanie remizy strażackiej. Na zakończenie uczniowie zadawali pytania oraz zrobili sobie na pamiątkę wspólne zdjęcie. Strażacy przekazali uczniom wiele cennych informacji na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze, za co bardzo dziękujemy.

Magdalena Młynarska

GaleriaSpotkanie z przedstawicielami policji

07.09.2021

Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie, dlatego ogromnie ważne jest dla nas poczucie bezpieczeństwa uczniów w naszej szkole i edukacja w zakresie bezpieczeństwa.

Nasi uczniowie mieli okazję spotkać się z dzielnicową Posterunku Policji w Tryńczy mł. asp Agnieszką Łopuch oraz sierż. sztab. Mariuszem Lipińskim.

Magdalena Młynarska

GaleriaSzczepienia uczniów od 12. roku życia

06.09.2021

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z informacją dotyczącą szczepienia uczniów (materiały przekazane przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku), a następnie podjęcie decyzji odnośnie szczepienia Państwa dziecka.

W załączeniu linki do wykorzystania:
- lek. med. Jolanta Kluz-Zawadzka - informacja do rodziców uczniów o programie szczepień nastolatków

www.youtube.com/watch?v=wsMqhBEaUxM


- Czy szczepionka jest skuteczna skoro koronawirus mutuje?

www.youtube.com/watch?v=iXaGHcLncG8


- Koronawirusy są z nami od zawsze - po co się szczepić?

www.youtube.com/watch?v=rWPpANvHJ0c


- animacje: Dlaczego warto się szczepić?

www.gov.pl/web/szczepimysie/animacje-informacyjne


Rodzice również mogą korzystać z informacji zawartych na stronach MZ i GIS, a w przypadku pytań skorzystać w formie e-mail z dedykowanego dla rodziców adresu: szczepienia-dzieci@gis.gov.pl


Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2021

Dziś uczniowie Szkoły Podstawowej w Tryńczy oraz Szkoły Filialnej w Ubieszynie rozpoczęli nowy rok szkolny. Pełni nadziei i planów przekroczyli szkolne mury, z radością spotkali się z kolegami i koleżankami.

W tym szczególnym Dniu, w Imieniu Dyrekcji oraz Grona Pedagogicznego obu Szkół składamy wszystkim Uczniom serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności na nadchodzące miesiące, dużo siły i cierpliwości podczas pogłębiania wiedzy i realizacji wyznaczonych celów, radości z każdego dnia i jak najlepszych ocen czy to w dzienniku, czy później na świadectwie.

A Rodzicom życzymy jeszcze więcej cierpliwości i pociechy z Dzieci w tym nowym roku szkolnym.

Nel Zamorska

GaleriaInauguracja roku szkolnego 2021/2022 w Ubieszynie

01.09.2021

Zabrzmiał pierwszy dzwonek, który ogłosił rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022. Dla uczniów szkoły w Ubieszynie ten rok przyniósł wiele zmian, ponieważ od 1 września placówka została przekształcona w Szkołę Filialną im. Tadeusza Kościuszki Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy.

Na spotkaniu ogólnym uczniów oraz rodziców przywitała Pani dyrektor Elżbieta Kubrak, która przekazała najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania szkoły. Następnie dzieci spotkały się ze swoimi wychowawcami.

W obecnym roku szkolnym dziećmi z oddziału przedszkolnego będzie zajmować się p. Dorota Siemieniak. Wychowawcą klasy I jest p. Edyta Bartnik. Natomiast uczniowie klasy II i III będą pod opieką p. Barbary Gardziel. Języka angielskiego będzie uczyła p. Iwona Dąbek, a religii ks. Tomasz Ruchała. Biblioteka trafiła w ręce p. Lucyny Czeszyk.

Życzymy wszystkim uczniom, aby obecny rok przynosił same sukcesy i mnóstwo radości!

Edyta Bartnik

GaleriaDowóz uczniów do szkoły

01.09.2021

Dowóz uczniów do szkoły
od dnia 2 września 2021 r.:

• Głogowiec - godzina 7.20
• Ubieszyn - godzina 7.30
• Wólka Małkowa - godzina 7.40


Odwozy ze szkoły:

• godzina 12.35
• godzina 14.15Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

28.08.2021

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022
w Szkole Podstawowej w Tryńczy


1. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 będzie we wtorek w kościele parafialnym w Tryńczy o godzinie 19.00.
Rodzice i uczniowie przychodzą indywidualnie.

2. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Tryńczy odbędzie się
1 września 2021 (środa) r. o godz. 9.00.

Uczniowie spotykają się z wychowawcami klas w poszczególnych salach lekcyjnych z wyjątkiem klasy V i VII – spotkanie odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej.

3. Dowóz uczniów w dniu 1 września 2021 r.
• Ubieszyn – godz. 8.30
• Głogowiec – godz. 8.20
• Wólka Małkowa – 8.30

Podczas jazdy autobusem szkolnym konieczna jest ochrona ust i nosa – maseczki.

Elżbieta Kubrak


To były piękne dni na ziemi włoskiej

28.08.2021

Wśród laureatów XXI Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach znalazła się uczennica naszej szkoły Klaudia Płonka.
Wydział Nauki Katolickiej w Przemyślu ufundował nagrody dla laureatów w postaci wyjazdu do Włoch z Biurem Podróży Matteo Travel z Rzeszowa. Klaudia postanowiła podzielić się wspomnieniami i zdjęciami z niezwykłej podróży.

Dzień I - 06.08.2021 r. (wtorek)

Wyjazd na trasę pielgrzymkową miał miejsce o godz. 6:15 ze stacji paliw Orlen w Łańcucie. Autokar skierował się do Rzeszowa i jechał przez Czechy oraz Austrię. Po drodze zatrzymał się na austriackim wzgórzu Kahlenberg we Wiedniu, gdzie została odprawiona Msza święta w polskim kościele. W jego wnętrzu znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej. To miejsce silnie związane z postacią króla Jana III Sobieskiego odegrało ważną rolę w odsieczy wiedeńskiej.

Galeria 1


Dzień II - 07.08.2021 r. (środa)

Otoczona wałem wody Adriatyku upalna Wenecja była pierwszym włoskim miastem, które miało okazję przywitać nowych pielgrzymów. Wenecja tak niedostępna skrywała pośród morskich fal niczym arka Noego prawdziwy skarb kulturowy, dla którego warto było pokonać tysiące kilometrów, by wreszcie stanąć u bram tej fortecy chrześcijaństwa - placu św. Marka. Znajduje się on w samym sercu Wenecji. Na nim stoi niewzruszenie bazylika św. Marka ewangelisty z pałacem Dożów i strzelistą dzwonnicą. Bazylika przechowuje w swoim wnętrzu doczesne szczątki św. Marka wykradzione przez kupców z Aleksandrii w IX w. Sama jej fasada zdobna jest w liczne kopuły oraz kolumny przywiezione z Ziemi Świętej i Syrii. Wnętrze świątyni odsłania prawdziwe oblicze tego miejsca sakralnego. Po wejściu ukazuje się sklepienie z mnóstwem mozaik. Przedstawiają one kolejno sceny: stworzenia świata przez Boga, umieszczenia w raju pierwszych ludzi - Adama i Ewy, popełnienia przez nich grzechu pierworodnego oraz wygnania. Ściany tej wyjątkowej bazyliki aż po sklepienie opływają w złoto, a posadzka wykonana jest z różnego rodzaju kruszców. Także zwykła część miasta jest godna podziwu. Wąskie ulice Wenecji wraz z otaczającym je ogromem piękna zabytkowych budynków mieszkalnych oraz licznych mostów stanowią wizytówkę całego miasta. Tu zamiast samochodów używa się łodzi, a liczba mostów odpowiada ilości wysp, na których wybudowano miasto. Mimo to pielgrzymi opuszczali ze smutkiem ulice miasta Wenecji żegnając je z łodzi, jak jej prawdziwi mieszkańcy.

Galeria 2


Dzień III - 08.08.2021 r. (czwartek)

Loreto - ozdobione rzędami białych krzyży poległych polskich żołnierzy z armii Andersa z polską flagą wzniesioną w sercu cmentarza. To nie tylko polski ośrodek patriotyzmu na obczyźnie, ale również miejsce czci Matki Bożej Loretańskiej. W tym mieście powstała litania loretańska wysławiająca cnoty i zasługi Maryi, która znana jest obecnie na całym świecie. W bazylice znajduje się dom Maryi, do którego co roku przybywają rzesze wiernych. Nie trzeba więc jechać do Nazaretu, by stanąć w świętych murach, gdzie miało miejsce zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. W tym domku Maryja żyła, pracowała i modliła się. Wewnątrz znajduje się ołtarz, a nad nim figurka Matki Bożej Loretańskiej - Czarnej Madonny z Dzieciątkiem Jezus. Figura Maryi ozdobiona jest w złote ozdoby i drogie kamienie. Widok Czarnej Madonny pobudził serca pielgrzymów polskich, ponieważ dobrze znają i czczą we własnych domach Matkę „o twarzy jak polska ziemia czarnej”. Tego dnia pielgrzymi ujrzeli również pierwszy cud eucharystyczny jaki wydarzył się na świecie. Miał on miejsce w Lanciano, kiedy to kapłan sprawujący Eucharystię zwątpił w prawdziwą i żywą obecność Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. W czasie wypowiadania słów konsekracji chleb zamienił się w fragment ludzkiego ciała, a wino w krew. Obecnie po XIII wiekach od tego wydarzenia cud eucharystyczny przechowywany jest w relikwiarzu.
Ciało Pana Jezusa pozostało nienaruszone, natomiast Krew zamieniła się w pięć grudek.
Kolejnym miejscem było Manoppello - małe miasteczko, w którym przechowywana jest chusta z autentycznym obliczem Pana Jezusa zmartwychwstałego. Wizerunek powstał w cudowny sposób na bisiorze - tkaninie wyrabianej w starożytności. Wpatrując się w oblicze Syna Bożego można odnieść wrażenie, że chce On przekazać nam prawdziwą nadzieję na życie doskonalsze.
Z pewnością to spotkanie twarzą w twarz z Obliczem zmartwychwstałego Pana umocniło wiarę Polaków na pielgrzymkowej drodze.

Galeria 3


Dzień IV - 09.08.2021 r. (piątek)

San Giovanni Rotondo - miasto św. ojca Pio położone wysoko na włoskim wzniesieniu przy plantacjach kołyszących się drzew oliwnych, które swoim srebrem wyścielają pola uprawne. Te pola, drzewa, a nawet przydrożne znaki miały okazję widzieć przez wiele lat szturmy pielgrzymów wędrujących do grobu świętego z Pietrelciny. Tutaj żył św. ojciec Pio. Tu też prowadził swoją posługę duszpasterską. W San Giovanni znajduje się świątynia klasztorna i bazylika, na których święty odcisnął niezatarte znamię swojej obecności. Tutaj po raz pierwszy otrzymał stygmaty przed krzyżem, który obecnie znajduje się w pierwotnej części bazyliki. Tu działa również po swojej śmierci, ogarniając swym czułym okiem z nieba pielgrzymów śpieszących do jego grobu z naręczem próśb, ale też podziękowań. Po niezwykłym świętym pozostały miejsca oraz przedmioty, które uświęcił swoją obecnością przez całe życie. Zostały konfesjonały, przy których podźwigały się dusze, ale i ołtarz, przy którym karmiły się chlebem życia - Eucharystią. Zostały tysiące listów, w których pełno jest próśb, jak i podziękowań. Po św. ojcu Pio zostało też jego największe dzieło- Dom Ulgi w cierpieniu. Grupa Polaków dotarła i tu, aby u tego mocarza świętości szukać ratunku i ocalenia. W mieście św. ojca Pio znajdują się doczesne szczątki tego wielkiego świętego, które zostały umieszczone w sanktuarium. Modląc się przed jego ciałem można odnieść wrażenie, że nie patrzymy na zmarłego, ale na żyjącego, współczującego i wstawiającego się za nami. Przez to, co śmiertelne ludzie nawracają się na drogę, która prowadzi do życia. Tam zostawili Polacy swoje prośby oraz myśli serca i wyruszyli na Gargano - Monte Sant’Angelo. Góra niezwykła, a na jej szczycie znajduje się grota, która jednocześnie stanowi serce kościoła nie poświęconego ręką ludzką, lecz ręką samego anioła. Usytuowana nad ziemią zdaje się dotykać samego nieba. A w środku pod sklepieniem ukształtowanym przez najlepszego rzeźbiarza - naturę znajduje się nad samym ołtarzem figura św. Michała Archanioła. Tego dnia pielgrzymi zobaczyli jeszcze Morze Adriatyckie, ale niczym okazały się morskie fale z tym, co tego dnia ujrzeli.

Galeria 4


Dzień V - 10.08.2021 r. (sobota)

Neapol - kontrowersyjne miasto położone na południu Włoch. Ulice jego są tłoczne, ruchliwe, przesycone dymem ze spalin, a jednak uświęcone życiem i pracą duszpasterską ojca Dolindo. Ten nieustraszony kapłan przemienił ulice Neapolu i nie lękał się poświęceń. Podnosił innych z cierpienia, choć sam wiele wycierpiał. Obarczony ekskomuniką, nieszanowany przez bliskich kochał Kościół i wszystkich, którzy go tworzą. Dlatego Neapol już go nazywa świętym, choć jeszcze nawet nie jest ogłoszony błogosławionym. Przez cały pobyt w seminarium modlił się do Matki Bożej Mądrości. Pewnego razu podmuch wiatru wyrwał mu z ręki obrazek Madonny i przylepił go do czoła. Wówczas ojciec Dolindo miał powiedzieć: „Teraz już posiadam mądrość”. Gdy siadał do konfesjonału, by spowiadać nad nim jaśniała łuna światła, a sam św. ojciec Pio mówił, gdy widział spowiadających się u niego ludzi z Neapolu: „Po co do mnie przychodzicie skoro macie ojca Dolindo”.
Jednak najważniejszym momentem tego dnia okazał się pobyt na górze Monte Cassino i zobaczenie morza krzyży. Morza wołającego o pamięć dla przeszłości. Monte Cassino - malownicze wzgórze, bo wymalowane krwią polskich powstańców. Zwyciężone ich trudem tułaczki. Żadna stojąca polska noga na tym cmentarzu nie pozostanie nieugięta, żadne oko nie zdoła powstrzymać się od łez. Bo to miejsce wyciska łzy, a nawet sprawia, że najtwardsze serca biją rytmem polskiej pieśni: „Czerwone maki na Monte Cassino…” Prawdziwie czerwona to dziś flaga niepodległej Polski odkupiona bielą - czystością krzyży i czerwienią - krwią, którą wchłonęła obca ziemia. „Przechodniu powiedz Polsce żeśmy polegli”- głosi napis wyryty na kamiennej płycie cmentarza. Powstaniec nie wróci już do umiłowanej Ojczyzny i nie powie ówczesnym obywatelom Polski, że poległ za wolność Narodu. Skazany jest, aby samotnie tkwić w ziemi. Jednak napis przypomina o bohaterskiej misji Polaków walczących na obczyźnie przed wieloma latami. I polscy pątnicy stanęli również na Monte Cassino, jak kiedyś ich rodacy - żołnierze, gdy zdobywali to wzgórze. Myśli ich były wyciszone, bo oto przemawia do nich morze białych krzyży. Ale góra Monte Cassino to nie tylko cmentarz wojenny, ale i miejsce związane ze świętym rodzeństwem - św. Benedyktem i św. Scholastyką. To ich relikwie spoczywają w klasztorze benedyktynów, który założył brat Scholastyki. Jednak serce pielgrzymów pozostanie na zawsze tam, gdzie jeszcze w drzewach szumi pieśń polska...

Galeria 5


Dzień VI i VII - 11 i 12.08.2021 r. (niedziela, poniedziałek)

Watykan - najmniejsze państwo świata położone w południowych Włoszech, na terenie Rzymu. To miejsce promieniuje szczególną świętością i jaśnieje przykładem życia św. Piotra i jego następców. To właśnie ten kraj jest stolicą chrześcijaństwa, cenną skarbnicą wiary od początków Kościoła. Bo tu od pokoleń zasiadają zastępcy św. Piotra. Tu mieszka papież - widzialna głowa Kościoła. Stąd także co niedziela płynie na cały świat w samo południe modlitwa Anioł Pański, podczas którego papież Franciszek wygłasza słowo do pielgrzymów i błogosławi zebranych wiernych. Również i nasza pielgrzymka dotarła na plac św. Piotra, by w niedzielnym upale stanąć i ujrzeć ojca świętego.
I chociaż papież przebywał w tym czasie w klinice Gemelli, a modlitwa była transmitowana przez telebim, wszyscy głęboko odczuwali łączność z papieżem. Także zwiedzanie bazyliki św. Piotra wzbudziło w naszych polskich sercach uczucia wdzięczności Bogu za całą pielgrzymkę. Właśnie tu, na Watykanie znajduje się grób naszego rodaka św. Jana Pawła II, którego nauka towarzyszyła nam na każdym kroku naszego pielgrzymowania. Bazylika św. Piotra jest wyniosła, wspaniale zaprojektowana i zbudowana tak, aby choć odrobinę oddawała majestat samego Boga. W jej głównym ołtarzu znajduje się witraż przedstawiający Ducha Świętego w postaci gołębicy.
Jest on otoczony ze wszystkich stron pozłacanymi rzeźbami aniołów wychylających swe dłonie ku światłu padającemu spod skrzydeł Pocieszyciela. U góry, tuż pod sklepieniem znajduje się napis o ustanowieniu św. Piotra papieżem: „Ty jesteś Piotr, czyli Opoka i na tej Opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16, 18).
Natomiast Rzym przepełniony bogactwem wykopalisk z epoki starożytnej, obfituje w zabytki kulturowe oraz historyczne. Chodząc jego ulicami można natknąć się na liczne fontanny. Najsławniejszą i najbardziej okazałą jest di Trevi, która złożona jest z mitologicznych postaci.
Wśród rzeźb najważniejszą jest ta, która przedstawia Neptuna. Po obu jego stronach zostały ukazane dwa oblicza morza, które odzwierciedlają konie wyskakujące z morskiej toni. Ten po lewej stronie wyrywający się z rąk trzymającego go oddaje negatywną stronę morza. Natomiast po prawej uwidocznia spokój i opanowanie morskich fali. Rzym jest ogromnym wykopaliskiem archeologicznym. Pod warstwami ziemi kryją się pozostałości fundamentów i kolumn po świątyniach pogańskich. Jedną z nich jest Panteon- niegdyś świątynia poświęcona wszystkim bogom, a obecnie katolicki kościół pw.: Najświętszej Maryi Panny od Męczenników. W kopule tej świątyni znajduje się otwór - oculus, przez który widać fragment nieba. Innym ważniejszym elementem Rzymu jest Koloseum, które może stanowić wizytówkę dla tego włoskiego miasta. Mimo gorącego słońca i wielu trudów pielgrzymi oczarowani pięknem starożytnego Rzymu pragnęli zostać jeszcze dzień dłużej w tym niezwykłym mieście.

Galeria 6


Dzień VIII - 13.08.2021 r. (wtorek)

Cascia - miasto położone na górzystym wzniesieniu otulone ze wszystkich stron płaszczem zieleni tutejszych drzew. To także miejsce poświęcone postaci św. Rity, której nienaruszone dotychczas ciało znajduje się wystawione dla napływających masowo pielgrzymów. Można zobaczyć je w bazylice mniejszej, gdzie są również pokazane doczesne szczątki siostry zakonnej, która przyczyniła się do rozkrzewienia kultu św. Rity na całym świecie. Święta kojarzona jest nie bez powodu ze sprawami trudnymi, beznadziejnymi, a wręcz niemożliwymi do rozwiązania. Posłuszna rodzicom wyrzeka się woli wstąpienia do zakonu i bierze ślub z gwałtownym mężem, którego zresztą nawraca. Ufna w Bogu ze spokojem przeżywa nagłą śmierć swojego męża, a później rozstanie z synami, których zabiera rodzina. Z miłością patrząca na swych synów wychowywanych, aby mogli dokonać pomsty na zabójcy ich ojca. Wytrwale prosząca Boga, by jej dzieci nie dopuściły się ciężkiego grzechu. Wysłuchana w prośbie, gdy jej synowie przedwcześnie umierają, a wreszcie łagodząca dwa zwaśnione z sobą narody. Po śmierci męża i dzieci św. Rita decyduje się na wstąpienie do zakonu. Tam też podczas rekolekcji otrzymuje wyjątkowy dar w postaci stygmatu na czole - rany po cierniowej koronie Pana Jezusa.
I choć przez balsam na czole świętej obecnie stygmatu nie widać, to jednak wiara pozwala nam odkryć jak wielka jest to święta Kościoła. Usta św. Rity są lekko otwarte, jakby chciała każdemu przekazać jakąś cenną naukę, słowa wsparcia, otuchy i nadziei. Ulice Cascii są wypełnione wonią róż, gdyż to one są symbolem obecności św. Rity w tym mieście. Życie świętej można więc porównać do doskonałego kwiatu róży, który wciąż wzrastał i rozwijał się, aż nie osiągnął rozmiarów wyznaczonych przez plany Boże. Mimo cierni, które mocno przejawiały się w jej życiu nie straciła żadnej z cnót, ale umocniła się i rozwinęła przez to jeszcze bardziej. Jak róża rozwija swe płatki, tak również i ona dorastała do życia pełnego oddania Bogu i poświęcenia. Pod koniec swojego życia św. Rita poprosiła jedną z sióstr, aby ta przyniosła z ogrodu dla niej różę. Chociaż była zima udało jej się znaleźć kwiat dla świętej.
W Cascii znajduje się też cud eucharystyczny. Pewien kapłan śpiesząc się do chorego włożył konsekrowaną Hostię między kartki brewiarza. Taka postawa mogła świadczyć o zwątpieniu duchownego w prawdziwą obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Kiedy otworzył brewiarz w miejscu, gdzie znajdowała się Hostia pojawiła się krew. Odcisnęła się ona na dwóch kartkach. Oprócz Cascii miejscem nawiedzanym przez naszą pielgrzymkę tego dnia był również Asyż - miasto jaśniejące bielą i czystością życia św. Franciszka. Majestatyczna bazylika tego świętego góruje nad domami i ulicami Asyżu. W jej wnętrzu znajduje się mnóstwo fresków z życia tego patrona ekologów, które są w dużej mierze autorstwa Giotta. Przedstawiają one: wyzbycie się przez młodego Franciszka bogactw jego ojca będącego kupcem, śluby składane przez świętego oraz jego współbraci, kazanie wygłoszone dla ptaków, otrzymanie stygmatów, jego śmierć i pogrzeb. Natomiast freski nad ołtarzem przedstawiają trzy cnoty zakonne: ubóstwo, czystość i posłuszeństwo. W tym miejscu są przechowywany także list św. Franciszka do św. Klary, jego obuwie, a także strój zakonny. Jest tu także krzyż, przed którym święty słyszy nakaz Pana Jezusa, aby odbudował Jego Kościół. Idąc śladami św. Franciszka po ulicach Asyżu można napotkać dom jego urodzenia, a także miejsce, w którym przetrzymywał go ojciec, gdy dowiedział się, że syn rozdaje jego towar ubogim. Jednak Asyż związany jest także z postacią św. Klary, która przyjaźniła się ze św. Franciszkiem. W bazylice poświęconej jej imieniu można zobaczyć jej ciało, które pozostało nienaruszone przez wiele wieków. Asyż jest również miejscem, w którym jest wzniesiona bazylika Matki Bożej Anielskiej. W jej środku znajduje się Porcjunkula - kaplica, którą odbudował własnymi rękami św. Franciszek, kiedy to słyszy tajemniczy głos Boga wzywający do podniesienia z ruin Kościoła. Rosną tu także róże, które według legendy utraciły kolce w momencie, w którym św. Franciszek rzucił się na nie, by nie myśleć o złu. W Asyżu znajduje się również grób bł. Carla Acutisa beatyfikowanego w 2020 r. Dzięki niemu i postawie wielu świętych wszyscy uczestnicy pielgrzymki poznali, że: „Eucharystia jest autostradą do nieba” - jak często podkreślał Carlo.

Galeria 7


Dzień IX - 14.08.2021 r. (środa)

Powrót z Włoch okazał się trudny dla pielgrzymów, ponieważ zdążyli się oni już przyzwyczaić do tego kraju. Jednak nie powinno się zostawać tam, gdzie według nas jest doskonałe piękno, bo wtedy przyzwyczajamy się do niego i traci ono swój pierwotny blask. Prawdą okazały się słowa Henryka Sienkiewicza, który stwierdził: „Każdy człowiek cywilizowany ma dwie ojczyzny - własną i Włochy”.

Galeria 8Klaudia Płonka - uczennica kl. VIII a


Szczepienia uczniów od 12. roku życia

27.08.2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotowało zestaw materiałów informacyjnych dotyczących szczepień uczniów od 12. roku życia. W pakiecie znalazły się filmy, scenariusze lekcji oraz dodatkowe materiały edukacyjne. Zestawy te będą pomocne w zorganizowaniu tygodnia informacyjnego w szkołach – lekcji z uczniami oraz spotkań informacyjnych z rodzicami. Wszystkie materiały zostaną zamieszczone także na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) https://zpe.gov.pl/.

Tydzień informacyjny – materiały edukacyjne dla szkół

Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem szczepienia uczniów w szkołach pierwszy tydzień września zostanie poświęcony na działania informacyjne (tzw. tydzień informacyjny). W tym czasie dyrektorzy zorganizują spotkania informacyjne z rodzicami dotyczące szczepień dzieci od 12. roku życia. Odbędą się także lekcje, nie tylko wychowawcze, związane z tym tematem.

W zorganizowaniu tygodnia informacyjnego w szkołach pomocne będą pakiety edukacyjne przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Materiały te zostaną wysłane do wszystkich szkół i placówek w Polsce za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.
W pakiecie informacyjnym znalazły się:
- filmy edukacyjne dla starszych uczniów szkół podstawowych oraz dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych – filmy w atrakcyjny sposób przybliżają historię wynalezienia szczepionki, istotę jej działania oraz wpływ na choroby zakaźne, które mogą być zwalczane dzięki szczepieniom; dzięki filmom uczniowie poznają też konsekwencje związane z brakiem szczepień;
- scenariusze lekcji do wykorzystania na lekcjach lub zajęciach z wychowawcą – treści są skoncentrowane na społecznej odpowiedzialności i konkretnych działaniach, które mogą zrealizować uczniowie, żeby chronić się przed chorobami;
- materiały edukacyjne przygotowane przez specjalistów (profesorów wirusologii i epidemiologii) – aktualne informacje na temat roli szczepień w zapobieganiu epidemii; materiały odnoszą się do najczęściej pojawiających się pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami przeciwko COVID-19.

MATERIAŁY:

Film edukacyjny kl. IV-VIII
https://youtu.be/G7FHQgzgMH8

Szczepienia - materiały edukacyjne

Szczepienia - scenariusze zajęćWytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół

27.08.2021

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.


Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r.
Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

Wytyczne zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli po powrocie do stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych. Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. W wytycznych podkreślono również, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

W zaleceniach ogólnych znalazły się informacje dotyczące dezynfekcji, higieny, wietrzenia, stosowania maseczek ochronnych oraz zachowywania dystansu społecznego. Rekomendowane jest także szczepienie przeciw COVID-19 dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Zalecenia szczegółowe dotyczą:
- organizacji zajęć,
- higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
- gastronomii,
- postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.

W wytycznych znalazły się także odnośniki do:
- instrukcji mycia rąk,
- instrukcji dezynfekcji rąk,
- instrukcji prawidłowego zdejmowania maseczki,
- instrukcji prawidłowego zdejmowania rękawiczek,
- wykazu produktów biobójczych,
- zaleceń w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi.


Wytyczne dla szkółWykaz podręczników do religii

05.07.2021

PODRĘCZNIKI DO RELIGII

ROK SZKOLNY 2021/2022


Podręcznik do religii, kl. I SP: tytuł „Bóg naszym Ojcem” (część 1 i 2), red. ks. Piotr Goliszek, Wydawnictwo Gaudium – Lublin.

Podręcznik do religii, Kl. II SP, tytuł: „ Bóg daje nam Jezusa” (część 1 i 2), red. ks. Piotr Goliszek, Wydawnictwo Gaudium – Lublin.

Podręcznik do religii, Kl. III SP, tytuł: „ Przyjmujemy Pana Jezusa ”, red. ks. Piotr Goliszek, Wydawnictwo Gaudium – Lublin.

Podręcznik do religii, Kl. IV SP, tytuł: „ Jestem chrześcijaninem ” , red. ks. Waldemar Janiga, Wydawnictwo Gaudium – Lublin.

Podręcznik do religii, kl. V SP: tytuł: ” Bóg poszukuje człowieka”, red. ks. Waldemar Janiga, Wydawnictwo Gaudium – Lublin i Karty pracy .

Podręcznik do religii, Kl. VI SP, tytuł: „Jezus Chrystus nas zbawia”, red. ks. Waldemar Janiga, Wydawnictwo Gaudium – Lublin i Karty pracy.

Podręcznik do religii, Kl. VII SP, tytuł: „ Spotykam Twoje Słowo” , red. ks. Paweł Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium – Lublin.

Podręcznik do religii, Kl. VIII SP , tytuł: „ Z Tobą idę przez życie”, red. ks. Paweł Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium – Lublin.


Drodzy uczniowie, proszę w czasie wakacji zakupić podręczniki do religii według podanych klas. W roku szkolnym 2021/2022 wchodzą nowe podręczniki do klasy II i VI.

Do kl. IV, V, VII i VIII można kupić podręczniki używane.

s. Anna Macina


Dziecięcy street art.

01.07.2021

01.07.2021 w obrębie naszej miejscowości miała miejsce akcja plastyczna, której uczestnikami byli uczniowie klas IV-VII.

Miała ona charakter działania w przestrzeni, którego motywem przewodnim było hasło „W zgodzie z naturą”. To przemyślana, ale i spontaniczna aktywność mająca na celu zwrócenie uwagi na relację między człowiekiem a naturą.

Mural jest obrazem nietrwałym, ma nas chwilowo oczarować nutą optymizmu, co akcentują żywe i radosne kolory. Mamy nadzieję, że oglądającemu da tyle radości co tworzącym go młodym artystkom.

Kinga Manowiec

GaleriaWarsztaty artystyczno-kulinarne

29.06.2021

29 czerwca dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III uczestniczyły w warsztatach artystyczno-kulinarnych zorganizowanych przez p. Alicję Garbaty, p. Joannę Busztę oraz p. Ilonę Dryś.

Zajęcia rozpoczęły się od części plastycznej. Dzieci zostały podzielone na grupy. Ich zadaniem było namalowanie na dużym arkuszu bristolu letniego krajobrazu. Wszyscy uczestnicy warsztatów z dużym zaangażowaniem przystąpili do pracy. Powstały piękne, barwne, letnie obrazy, które zachwyciły nie tylko autorów, ale również odwiedzających nasze zajęcia gości.

Druga część spotkania była popisem umiejętności kulinarnych, polegających na przygotowaniu ciasta i upieczeniu gofrów, które zostały artystycznie udekorowane przez dzieci uczestniczące w warsztatach. Kulinarne „dzieła” szybko zniknęły ze stołów, co świadczy o tym, że bardzo smakowały ich twórcom.

Alicja Garbaty
Joanna Buszta
Ilona Dryś

GaleriaWycieczka nad zalew Czyste

25.06.2021Podziękowanie

25.06.2021

.


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/21 i wręczenie stypendiów

25.06.2021

Piękna uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się w naszej szkole 25 czerwca. Pani Dyrektor Elżbieta Kubrak serdecznie powitała Wójta Gminy Tryńcza Pana Ryszarda Jędrucha, Pełnomocnika do spraw oświaty Panią Magdalenę Kubis, Pana Stanisława Wielgosa, Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Marzenę Krupa oraz rodziców, nauczycieli i uczniów.

W pierwszej części uroczystości w poczet uczniów zostali przyjęci uczniowie kl. I, którzy złożyli uroczyste ślubowanie i zostali przez Panią Dyrektor pasowani na uczniów.

Z kolei wystąpili absolwenci kl. VIII, którzy podziękowali nauczycielom poszczególnych przedmiotów i pracownikom szkoły. W programie artystycznym znalazły się też piosenki w wykonaniu: Kasi Matyja, Brygidy Grabowiec i Milenki Panek.

Następnie najlepsi uczniowie ze średnią ocen 5,0 i wyższą otrzymali stypendia. Za życzliwy gest i wsparcie Pani Dyrektor serdecznie podziękowała sponsorom: Panu Ryszardowi Jędruchowi Wójtowi Gminy Tryńcza, Panu Stanisławowi Wielgosowi, Państwu Iwonie i Danielowi Czupik, Państwu Andżelice i Marcinowi Pokrywka oraz Panu Zbigniewowi Baryła Prezesowi Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

Nagrodę Wójta Gminy Tryńcza za wyróżniające osiągnięcia w roku szkolnym 2020/21 otrzymali uczniowie Klaudia Płonka ze średnią ocen 5,70 i Wojciech Hanejko ze średnią ocen 5,43.

W dalszej części uroczystości gratulacje złożono uczniom, którzy otrzymali świadectwo z paskiem, średnia ocen 4,75. Nagrody książkowe dla wszystkich uczniów ufundowała Rada Rodziców. Pani Dyrektor gorąco podziękowała Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Marzenie Krupa oraz Panu Stanisławowi Gliniakowi za wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy. Osoby i instytucje, które okazały nam wielkie serce otrzymały gorące brawa od uczniów i zebranych osób.

Na koniec Pani Dyrektor życzyła wszystkim uczniom wspaniałych wakacji oraz zwróciła uwagą na zachowanie bezpieczeństwa w czasie letniego wypoczynku.

Lucyna Czeszyk

Galeria 1

Galeria 2Rozstrzygnięcie konkursu „Mistrz komputera"

24.06.2021

Został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Informatyczny „Mistrz komputera". Do rywalizacji zgłosiło się 9 uczniów z klasy IV i VI.
Konkurs składał się z dwóch etapów. Etap I to test jednokrotnego wyboru składający się z 13 pytań. Etap II obejmował 4 zadania praktyczne z edytora tekstu, Painta i Scratcha.
Uczestnicy konkursu wykonywali zadania samodzielnie podczas zajęć informatyki.

Zwycięzcą konkursu została Magdalena Prasoł z klasy VI, która otrzymała dyplom i nagrodę rzeczową.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Grażyna Mazurek


Ogłoszenie

23.06.2021

Ogłoszenie dotyczące
zakończenia roku szkolnego


1. Msza św. na zakończenie roku szkolnego w Kościele Parafialnym w Tryńczy - czwartek
24 czerwca 2021 r. o godzinie 18.00.

2. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Tryńczy-
piątek 25 czerwca 2021 r. o godzinie 8.00


Dyrektor SP w Tryńczy
Elżbieta KubrakBezpieczne wakacje

22.06.2021

22 czerwca dzieci z oddziałów przedszkolnych, a także uczniowie klas starszych uczestniczyli w spotkaniu z policjantami: mł.asp. Agnieszką Łopuch oraz sierż.szt. Mariuszem Lipińskim z Posterunku Policji w Tryńczy.

Celem spotkania było m.in. przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego poruszania się po drodze; zachowania ostrożności wobec zwierząt, szczególnie psów; omówienie sposobu postępowania w przypadku spotkania z nieznajomymi; a także bezpiecznego zachowania się nad wodą. Podczas prelekcji zwrócono również uwagę na bezpieczne korzystanie z Internetu i występującą cyberprzemoc. Na zakończenie spotkania przypomniano numery alarmowe.

Już za kilka dni wakacje. Czas odpoczynku i zabawy. Pamiętajmy więc o zasadach, które dziś zostały przypomniane.

Ilona Dryś

GaleriaMakulatura na budowę studni w Kamerunie

22.06.2021

W kończącym się roku szkolnym nasza szkoła po raz drugi zaangażowała się w akcję zbiórki makulatury na rzecz budowy studni w Afryce. Pozyskane pieniądze z dzisiejszej zbiórki zostaną przeznaczone na budowę studni w Kamerunie.

Akcję zbierania makulatury w na rzecz budowy studni w Afryce koordynuje od wielu lat Grupa Charytatywna przy parafii Bożego Grobu w Przeworsku z p. Ryszardem Łuczykiem na czele. Dziękujemy ZGK w Tryńczy za przetransportowanie zebranej makulatury do Przeworska.

S. Anna Macina

Galeria


Potrzebna pomoc

21.06.2021

Drodzy rodzice!

Szkoła Podstawowa w Tryńczy zaangażowała się w akcję pomocy dla Pani Agnieszki Derylak z Leżajska. Szkolne Koło Caritas i Samorząd Uczniowski będzie od 22.06. 2021 do 25.06.2021 zbierać wolne datki do puszki.

Chorej na leczenie pozostała terapia ostatniej szansy. Pani Agnieszka potrzebuje naszego wsparcia, otuchy i środków finansowych na kosztowne leczenie. Leczenie wycenione na 1300000 zł, wierzymy, że uda się zebrać taką kwotę, również dzięki wsparciu naszej społeczności.

Pomóżmy pani Agnieszce wrócić do dwóch córek, męża i pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Prosimy o wsparcie. Życie jest bezcenne. Każda złotówka ma ogromne znaczenie.

Magdalena Młynarska


Wycieczka w Bieszczady

19.06.2021

W dniach 17-18 czerwca odbyła się wycieczka w Bieszczady. Uczniowie klas: VI, VIIa, VIIb oraz VIII pod opieką nauczycieli udali się najpierw do Soliny, aby przejść po zaporze i podziwiać piękne widoki na jezioro Solińskie. Piękna, słoneczna pogoda pozwoliła również spędzić czas na plaży, a nawet ochłodzić się w wodzie. Nie mogło zabraknąć czasu na zakup pamiątek. Zakończeniem pobytu w Solinie był rejs statkiem po jeziorze.

Następnie udaliśmy się do miejscowości Rajskie, gdzie w Ośrodku Wypoczynkowym Caritas mieliśmy zamówiony nocleg. W godzinach wieczornych miło spędziliśmy czas wspólnie jedząc grillowaną kiełbasę. Chętni uczniowie mieli też możliwość zagrania w siatkówkę, zaś pozostali mogli pospacerować w malowniczym otoczeniu gór i lasów.

Drugiego dnia po śniadaniu wyruszyliśmy do rezerwatu krajobrazowego Sine Wiry położonego na terenie gmin Cisna, Solina i Czarna, gdzie spacerowaliśmy ścieżką widokową w dolinie rzeki Wetlinki. Duże wrażenie na nas wywarły porohy skalne – pozostałości po rynnie osuwiskowej i po słynnym Szmaragdowym Jeziorku. Rezerwat ten pod względem przyrodniczym należy do najciekawszych w polskich Karpatach, to ostoja ptaków i takich zwierząt jak niedźwiedź, wilk czy występującego tylko w Bieszczadach węża Eskulapa. Zdecydowanie rezerwat Sine Wiry warto było odwiedzić.

Po obiedzie i opuszczeniu Rajskiego udaliśmy się do Myczkowiec, gdzie na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego zobaczyliśmy Ogród Biblijny, Park Miniatur Centrum Kultury Ekumenicznej oraz Mini Zoo. Ogród Biblijny to swoista katecheza o biblijnej historii zbawienia w otoczeniu roślinności Bliskiego Wschodu. Park Miniatur zawiera 140 miniatur najstarszych drewnianych kościołów z terenu południowo-wschodniej Polski, Słowacji i Ukrainy. Niewątpliwą atrakcją było Mini Zoo z takimi zwierzętami jak jelenie, daniele, kozy afrykańskie, lamy czy kucyki.

Pobyt w Myczkowcach był ostatnich punktem naszej wycieczki. W niezwykle radosnych nastrojach i z pięknymi wspomnieniami wróciliśmy do domów. Wyjazd ten był nie tylko okazją do odwiedzenia pięknych miejsc, wzbogacenia swojej wiedzy, ale przede wszystkim czasem integracji oraz zacieśnienia przyjaźni. Bardzo dziękujemy uczennicom klas VIIa i VIIb za ogromne zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu wyjazdu.

Opiekunowie wycieczki:
Natalia Kuśnierz
Ewa Szela
Adam Kulpa

GaleriaKolejne sukcesy naszych uczniów

18.06.2021

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Tryńczy wzięli udział w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi mamy – 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”, zorganizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rzeszowie.

Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym. Udział w konkursie wzięło dwie grupy wiekowe klasy I-III oraz klasy IV-VIII.

Prace naszych uczniów w konkursie zostały pozytywnie ocenione. Nagrodę w konkursie otrzymała Klaudia Płonka – uczennica klasy VII. Pozostali uczniowie: Jan Manowiec – uczeń kasy III, Sara Manowiec – uczennica klasy VII, Alicja Manowiec – uczennica klasy VIII otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Serdecznie gratulujemy !

Beata Konnak

Galeria 1

Galeria 2Wycieczka do kina

16.06.2021

16 czerwca dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klasy II i III wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do kina „Warszawa” w Przeworsku, aby obejrzeć bajkę animowaną pt. „Skąd się biorą sny”.

Opowiada ona o życiu pewnej dziewczynki - Minny, które komplikuje się, kiedy poznaje swoją przybraną siostrę Jenny. Nowa lokatorka daje się we znaki, jednak Minna nie zamierza dawać za wygraną. Przypadkowo pewnej nocy odkrywa niesamowitą krainę, w której powstają sny. Poznaje tam zwariowanych konstruktorów, którzy stają się jej przyjaciółmi. Dzięki nim Minna wpada na genialny pomysł. Planuje stworzyć dla siostry sen, który wystraszy niesforną dziewczynkę raz na zawsze. Niestety sytuacja wymyka się spod kontroli. Minna wpada w panikę i decyduje się wkroczyć do zaprojektowanego przez siebie świata snów, aby ruszyć Jenny na ratunek. Historia kończy się zaprzyjaźnieniem obu dziewczynek.

Ilona Dryś

GaleriaWielki sukces w konkursie Biblijnym i tytuł laureata

16.06.2021

Komisja Diecezjalna Konkursu Biblijnego (ks. Waldemar Janiga, ks. Jerzy Gałązka, ks. Mirosław Grendus) 15 czerwca ogłosiła LAUREATÓW Konkursu Biblijnego wśród których jest Klaudia PŁONKA – laureatka V miejsca – uczennica Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy. Gratulujemy Klaudii zwycięstwa i tytułu laureata.

Do Konkursu Biblijnego organizowanego w Archidiecezji Przemyskiej w roku szkolnym 2020/2021 przystąpiło 225 szkół podstawowych, a uczniów przygotowywało ponad 300 katechetów. Konkurs został przeprowadzony pod hasłem „Jezus gromadzi Kościół na Świętej Wieczerzy”, a jego przedmiotem była znajomość wybranych fragmentów Ewangelii według św. Mateusza.

Etap szkolny odbył się 2 marca 2021 roku. Wzięło w nim udział ponad 2 600 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe z terenu Archidiecezji Przemyskiej. Literatura w tym etapie obejmowała wskazane w Regulaminie Konkursu rozdziały Ewangelii według św. Mateusza.
Drugim etapem Konkursu był etap dekanalny, który odbył się 6 maja 2021 roku. Wzięło w nim udział 654 uczniów, przygotowywanych przez 260 katechetów. Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie tego etapu byli dekanalni wizytatorzy nauki religii. Literatura w tym etapie obejmowała większość treści Ewangelii według św. Mateusza. Etap dekanalny wyłonił 124 finalistów.

Finał Konkursu odbył się 7 czerwca 2021 r. w dziesięciu rejonach Archidiecezji: Przemyślu, Radymnie, Jarosławiu, Leżajsku, Łańcucie, Krośnie, Miejscu Piastowym, Dubiecku - Wybrzeżu, Zboiskach i Sanoku. W sumie uczestniczyło w nim 116 olimpijczyków. Konkurs Biblijny został zorganizowany przez Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu i wspierany przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddziały w Przemyślu i Krośnie. Adresatami Konkursu byli uczniowie szkół podstawowych znajdujących się na terenie Archidiecezji Przemyskiej do klasy VII włącznie. Całość przedsięwzięcia koordynowali diecezjalni wizytatorzy nauki religii pod kierunkiem ks. Waldemara Janigi i ks. Jerzego Gałązki. Konkurs jest objęty patronatem Księdza Arcybiskupa Adama Szala – Metropolity Przemyskiego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

S. Anna Macina


Mamy laureatkę w Olimpiadzie Wiedzy o Wielkich Polakach

16.06.2021

Komisja Diecezjalna XXI Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach, na podstawie Regulaminu Olimpiady, podjęła decyzję o przyznaniu tytułu Laureata 5 uczestnikom, wśród których na III miejscu jest Klaudia Płonka z naszej szkoły.

Wspaniały wynik i wielki sukces. Gratulacje dla Klaudii i podziękowanie za ogrom pracy włożony w przygotowanie się do tej Olimpiady.

S. Anna Macina


Wycieczka pierwszaków do stadniny koni

15.06.2021

15 czerwca uczniowie klasy I wyjechali na wycieczkę do Ośrodka Jeździeckiego i Hipoterapii w Wierzawicach „Equistro”. Temat zajęć związany był z tematem lekcji „W stadninie koni”. Wspólnie spędziły tam niezapomniane chwile. Dzieci wzbogaciły słownictwo dotyczące jeździectwa oraz samego konia. Nasi wychowankowie mieli możliwość skorzystać, pierwszy raz w swoim życiu, z lekcji jazdy konnej pod okiem instruktora, jak również mogli usprawniać zmysły i wzbogacić doświadczenia. „Zaszczepić w dziecku pasję można tylko w jeden sposób, pokazując mu co kochasz.” Być może wycieczka do stadniny spowoduje, że nasi uczniowie zechcą kontynuować naukę jazdy konnej i spośród nich wyrośnie zawodowy dżokej lub amazonka.

Po wrażeniach jeździeckich przyszła pora na wspólne pieczenie kiełbasek. Dzieci były bardzo zadowolone z dzisiejszej lekcji w terenie. Ten dzień pozostanie na pewno na długo w ich pamięci.

Magdalena Młynarska

Galeria

do pobrania:

filmik 1

filmik 2

filmik 3

filmik 4

filmik 5

filmik 6

filmik 7

filmik 8

filmik 9Kiermasz książek

11.06.2021

W bibliotece szkolnej trwa kiermasz książek Księgarni Tuliszków i Wydawnictwa Drugi Tom. Książki można kupić w atrakcyjnych cenach, więc cieszą się one dużym zainteresowaniem dzieci.

Zapraszamy pozostałych uczniów do zapoznania się z tą ciekawą ofertą.

Lucyna Czeszyk

GaleriaDzień Przyjaciela

09.06.2021

„Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać”


9 czerwca obchodzony jest Dzień Przyjaciela.
Samorząd Uczniowski w tym dniu zorganizował mini sesję fotograficzną, która miała na celu uwiecznienie na zdjęciach przyjaciół. Zarówno ci najmłodsi jak i ci starsi dumnie zaprezentowali się w gronie swoich przyjaciół.

Na tablicy pojawiła się również gazetka prezentująca najpiękniejsze cytaty o przyjaźni oraz cechy prawdziwego przyjaciela. Dzieci z oddziału przedszkolnego wykonały piękne laurki oraz wręczyły je swoim przyjaciołom. W trakcie przerw miały też miejsce zabawy integracyjne na placu szkolnym. Z całą pewnością dzień ten nasi uczniowie na długo zapamiętają, a zrobione zdjęcia będą dla nich piękną pamiątką.

Natalia Kuśnierz

Galeria 1

Galeria 2

Galeria 3Finał Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach

08.06.2021

8 czerwca 2021 r. w Przemyślu i dwóch innych miejscach naszej Archidiecezji odbył się finał XXI Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach – o słudze Bożym Kardynale Stefanie Wyszyńskim.

Klaudia Płonka uczennica kl. VII a zdobyła tytuł finalisty. Oficjalne wyniki zostaną podane przez Wydział Nauki Katolickiej w Przemyślu w późniejszym terminie na stronie www.przemyska.pl.

Gratulujemy Klaudii wspaniałego sukcesu i dziękujemy za trud i zaangażowanie.

s. Anna Macina

GaleriaMamy finalistki w konkursie biblijnym

07.06.2021

7 czerwca 2021 r. w dziesięciu miejscach naszej Archidiecezji został przeprowadzony finał konkursu biblijnego „Jezus gromadzi Kościół na Świętej Wieczerzy” na podstawie Ewangelii wg św. Mateusza.

Z naszej szkoły w finale, który miał miejsce w Leżajsku uczestniczyły aż dwie uczennice: Klaudia Płonka z kl. VII a i Wioletta Kuśnierz z kl. VI. Dziewczyny zdobyły tytuł finalisty i tym samym na świadectwie szkolnym będą miały umieszczony wpis dotyczący tego konkursu. Czekamy jeszcze na ogólne wyniki z Wydziału Nauki Katolickiej w Przemyślu i mamy nadzieję, że jedna z dziewczyn powinna jeszcze otrzymać tytuł laureata, ponieważ w finale otrzymała 100%.

Gratulujemy i dziękujemy za ogrom pracy jaki włożyły dziewczynki, aby osiągnąć zwycięstwo.

S. Anna Macina

GaleriaDzień Dziecka z Historią

03.06.2021

1 czerwca 2021 r. reprezentacja naszej szkoły w składzie Hubert Domin, Paweł Botwina, Robert Krupa i Wojciech Hanejko wraz z opiekunem Waldemarem Szewczykiem udała się pod Strażnicę Kolejową w Tryńczy, gdzie odbył się gminny konkurs historyczny.
Był on zorganizowany z okazji Dnia Dziecka przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza wraz ze Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej 24 Dywizji Piechoty Garnizon Jarosław.

Podczas konkursu uczniowie musieli wykazać się celnością, strzelając z broni i rzucając granatem do celu i na odległość, a także czołganiem się z karabinem i biegiem z przeszkodami z rannym na noszach.

Po zakończeniu zmagań sprawnościowych odbył się test wiedzy historycznej. Wysiłek jaki uczniowie włożyli w te trudne zmagania został nagrodzony w postaci upominków ufundowanych przez Wójta Gminy Tryńcza Pana Ryszarda Jędrucha.

Podsumowaniem mile spędzonego czasu było spotkanie przy ognisku i pieczenie kiełbasek. Dziękujemy organizatorom za bardzo ciekawą lekcję historii.

Waldemar Szewczyk


GaleriaSzkolny Dzień Dziecka

31.05.2021

Tradycyjnie w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Dziecka. Z tej okazji wszystkie lekcje zostały odwołane, a w ich miejsce zorganizowane zostały gry i zabawy.

Młodsze dzieci pozostały w klasach, gdzie oglądały bajki, grały w gry planszowe oraz brały udział w ciekawych zajęciach prowadzonych przez wychowawców.

Starsi uczniowie aktywnie spędzili czas na hali sportowej i orliku, gdzie gry i zabawy sportowe zakończyły się grillami. Zostały również zorganizowane wyjście na pizzę i wycieczka rowerowa do Strażnicy Kolejowej.

Dla wszystkich uczniów Rada Rodziców ufundowała lody włoskie. Dzień ten z całą pewnością można zaliczyć do udanych.

Iwona Dąbek

GaleriaGminny Konkurs Recytatorski „Baczyński jakiego nie znamy”

26.05.2021

Sto lat temu, 22 stycznia 1921 roku, urodził się Krzysztof Kamil Baczyński - poeta pokolenia Kolumbów, żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

W związku z tym Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza zorganizowało konkurs recytatorski „Baczyński jakiego nie znamy”. Celem konkursu było przede wszystkim przybliżenie piękna poezji „żołnierza, poety, czasu kurz” i promowanie młodych talentów. Szkołę w Tryńczy reprezentowały uczennice kl. VI: Emilia Pigan, Magdalena Prasoł i Wiktoria Tomczak.

Z radością informujemy, że ucz. Magdalena Prasoł zajęła I miejsce, a ucz. Emilia Pigan – II miejsce.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Wszystkim uczniom, którzy podjęli wyzwanie, dziękujemy za zaangażowanie i pracowitość.
Życzymy kolejnych sukcesów artystycznych!

Jolanta Wasilewska

GaleriaŻyczenia dla rodziców

25.05.2021


Kochanym Rodzicom!!!

Dziękuję Ci Mamo….
za Twoje rady przez te wszystkie lata,
za czułość i zrozumienie,
za dar prawdziwej miłości,
która pozwala mi pamiętać o tym,
jaka jesteś kochana.


Dziękuję Ci Tato…
za Twoją opiekę,
za silne ramię w chwilach zwątpienia,
za ojcowską miłość,
która pozwala mi pamiętać o tym,
jaki jesteś wspaniały.Dziękujemy Wam za każdy dzień.
To dzięki Wam są one
najpiękniejszymi dniami w naszym życiu.


Galeria


do pobrania:

występ dzieciOgólnopolski projekt edukacyjny

20.05.2021

Nasza szkoła przyłączyła się do realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Zaproś mnie na swoją lekcję". Na zdalnych zajęciach z wychowawcą w klasie 7a gościliśmy dwie uczennice IX Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy Adriannę Czechowską i Igę Bonk, które uczą się w programie IB (International Baccalaureate) i w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii prowadzą projekt społeczny W.R.O.N.A. - Wydajność Rozwój Osobisty Nauka Aktywność.

Celem warsztatów było propagowanie wydajnych metod nauki, zwłaszcza w okresie pandemii. Dziewczyny bardzo ciekawie opowiedziały o skutecznych technikach uczenia się oraz o sposobach zarządzania czasem. Poznaliśmy technikę Feynmana oraz coraz bardziej popularną technikę pomodoro. Dowiedzieliśmy się także jak sporządzać notatki sposobem Cornella oraz na czym polega różnica pomiędzy aktywnym i pasywnym uczeniem się. Nie zabrakło również informacji o ogromnym znaczeniu aktywności fizycznej w skutecznym uczeniu się. Wszystkie te informacje z pewnością pomogą naszym siódmoklasistom w codziennej nauce.

Natalia Kuśnierz


Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty

20.05.2021

Dnia 20.05.2021 r. uczniowie klasy III przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty. Sprawdzian przygotowany przez Wydawnictwo Operon nosił tytuł „Dzień pełen wrażeń”.

Ma on na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji i zbadanie kluczowych umiejętności trzecioklasistów, takich jak:
- czytanie ze zrozumieniem,
- słuchanie ze zrozumieniem,
- pisanie,
- wiedza o języku,
- liczenie i sprawność rachunkowa,
- praktyczne umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych,
- rozumienie podstawowych pojęć przyrodniczych,
- obserwacje przyrodnicze oraz ich analiza.

Tegoroczny test składał się z trzech części - polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej. Na rozwiązanie pierwszej części testu z języka polskiego – słuchanie ze zrozumieniem uczniowie mieli 15 minut, a na wykonanie części drugiej – czytanie ze zrozumieniem – 35 minut. Na rozwiązanie zadań z zakresu matematyki uczniowie mieli 45 minut. Test z przyrody trwał 20 minut. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczniowie mogą zdobyć 57 punktów.

Trzecioklasiści poważnie podeszli do tego zadania, założyli galowe stroje, napisali test, a teraz czekają na wyniki.
Życzę wszystkim uczniom jak najlepszych wyników!

Alicja Garbaty

GaleriaEtap archiprezbiterialny Regionalnej Olimpiady o Wielkich Polakach rozstrzygnięty

17.05.2021

Miło nam poinformować, że uczennica kl. VII a Klaudia Płonka zdobyła II miejsce w archiprezbiteriacie jarosławskim XXI Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach – o Słudze Bożym Kardynale Wyszyńskim i zakwalifikowała się do finału, który odbędzie się 8 czerwca w Przemyślu.

Gratulujemy Klaudii zwycięstwa i życzymy powodzenia w finale.


S. Anna Macina


Informacja dotycząca nauczania hybrydowego

14.05.2021

INFORMACJA

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W TRYŃCZY


Od dnia 17.05.2021 r. do 28.05.2021 r. uczniowie klas IV–VIII Szkoły Podstawowej w Tryńczy będą brali udział w zajęciach według planu lekcji w trybie hybrydowym.

do pobrania:

HARMONOGRAM nauczania hybrydowego


Od dnia 31 maja 2021 r. we wszystkich klasach Szkoły Podstawowej w Tryńczy obowiązywać będzie nauka w systemie stacjonarnym.

Elżbieta Kubrak


Konkurs biblijny „Jezus gromadzi Kościół na Świętej Wieczerzy” – etap dekanalny

08.05.2021

W czwartek, 6 maja 2021 r. o godz. 9.00 w szkołach podstawowych na terenie Archidiecezji Przemyskiej odbył się etap dekanalny Konkursu Biblijnego „Jezus gromadzi Kościół na Świętej Wieczerzy”.

Wydarzenie już od kilkunastu lat organizuje Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. W tym roku, ze względu na pandemię, miał on inny przebieg niż w latach poprzednich.

Naszą szkołę na tym etapie reprezentowali następujący uczniowie: Klaudia Płonka i Wojciech Hanejko z kl. VII a oraz Wioletta Kuśnierz z kl. VI. Uczniowie pisali test, na który składało się 20 pytań z Ewangelii wg św. Mateusza.

Testy zostały przekazane do ks. Dziekana Jana Grzywacza w Sieniawie i tam sprawdzone przez powołaną komisję. Miło nam poinformować, że Klaudia Płonka zdobyła I miejsce, Wioletta Kuśnierz III miejsce, Wojciech Hanejko IV miejsce.

Tak więc do finału dostały się uczennice naszej szkoły. Gratulujemy sukcesów i życzymy powodzenia w finale.

S. Anna Macina

GaleriaZabawy na świeżym powietrzu

08.05.2021

Wiele frajdy i radości dzieciom przedszkolnym sprawiło wyjście na niedawno otwarty plac zabaw. Przedszkolaki z przyjemnością korzystały z przeznaczonych dla nich atrakcji.

Ruch na świeżym powietrzu to podstawa zdrowia. Uśmiechnięte buzie dzieci świadczą o tym, że zabawa była świetna, a sezon dopiero się zaczyna!


Lucyna Czeszyk
Joanna Buszta

GaleriaGminny Konkurs Plastyczny „Ziemia – moja Planeta”

07.05.2021

Gminny konkurs plastyczny dla oddziałów przedszkolnych rozstrzygnięty.
W konkursie wzięły udział dzieci z oddziałów przedszkolnych ze Szkół Podstawowych w: Gniewczynie Łańcuckiej, Gorzycach, Tryńczy oraz w Ubieszynie.

Jury przyznało nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:

Dzieci 3, 4 –letnie:

I miejsce: Miłosz Manowiec – przedszkole w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy,
II miejsce: Marcelina Chamik – oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej,
III miejsce: Maja Czeszyk – oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach.


Dzieci 5, 6 –letnie:

I miejsce: Wiktoria Misiło – oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach,
II miejsce: Miłosz Krokos – oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ubieszynie,
III miejsce: Magdalena Mścisz – oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy.

Jury przyznało również dwa wyróżnienia dla: Pawła Olchy z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach oraz Mateusza Nowaka z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej .

Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

Nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie swoich podopiecznych do konkursu, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Joanna Buszta

GaleriaWycieczka do KSRG OSP w Tryńczy

04.05.2021

4 maja br. dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz z opiekunami: p. Joanną Busztą, p. Iloną Dryś oraz p. Nel Zamorską udały się z wizytą do KSRG OSP w Tryńczy.

Podczas spotkania dzieci mogły m.in. zobaczyć jak od środka wygląda wóz strażacki, dowiedziały się jak nazywają się poszczególne przyrządy oraz w jakich sytuacjach należy ich używać. Przedszkolaki poznały zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu, pokazano im różne stroje używane przez strażaków podczas akcji. Kolejną atrakcją była możliwość wejścia przez dzieci do wozu strażackiego oraz spróbowanie swoich sił z wężem strażackim.

Serdecznie dziękujemy Panu Stanisławowi Gliniakowi – Prezesowi KSRG OSP, Panu Grzegorzowi Korzystce – Naczelnikowi KSRG OSP, a także Panu Krzysztofowi Gliniakowi – Członkowi Komisji Rewizyjnej oraz kierowcy KSRG w Tryńczy za wspaniałe przyjęcie dzieci w jednostce. Dzięki Wam dzieci wróciły do przedszkoli zachwycone. Dzisiejszego dnia spełniliście wiele dziecięcych marzeń za co raz jeszcze z całego serca DZIĘKUJEMY!

Z okazji przypadającego dziś Międzynarodowego Dnia Strażaka składamy wszystkim Druhom oraz Druhnom najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy szacunku i uznania za Wasz trud i poświęcenie. Życzymy samych radosnych chwil w służbie społeczeństwu na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia oraz szczęśliwych powrotów z akcji.

Ilona Dryś

Galeria 1

Galeria 2Informacja

30.04.2021

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach:

• Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole.
Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.

• Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).

• Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie zgłoszone do publikacji w Dzienniku Ustaw).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.


Witaj 3 Maj!

30.04.2021

„Polska, moja ojczyzna. Rok Konstytucji 3 Maja”

Dzień uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 roku na zawsze zapadł w pamięć Polakom jako symbol patriotyzmu i niezłomnej walki o niepodległość ojczyzny. Tekst ustawy układali głównie król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski. Hugo Kołłątaj i sekretarz królewski Scipione Piattoli.

Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła demokrację szlachecką, wprowadziła zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty, zniosła liberum veto oraz wzięła chłopów pod ochronę państwa, łagodząc nadużycia pańszczyzny. Zdaniem I. Potockiego i H. Kołłątaja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.

Nasi uczniowie, poprzez udział w konkursie plastycznym „Polska, moja ojczyzna. Rok Konstytucji 3 Maja”, włączyli się w obchody 230. rocznicy Konstytucji.

Oto wyniki konkursu:

Kategoria kl. I-III
I miejsce Jan Manowiec kl. III
II miejsce Lena Nabrzeska kl. II
III miejsce Karol Pokrywka kl. III

Kategoria kl. IV-VIII
I miejsce Sara Manowiec kl. VII b, Alicja Manowiec kl. VIII
II miejsce Klaudia Płonka kl. VII a
III miejsce Mikołaj Manowiec kl. V, Aleksander Pigan kl. IV

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i gratulujemy zajętych miejsc. Po odbiór nagród prosimy zgłosić się do biblioteki szkolnej. Radzie Rodziców dziękujemy za zakup nagród książkowych dla uczniów.

Lucyna Czeszyk

GaleriaMajowe święta

30.04.2021

Na czym polega patriotyzm? Pierwsze nasze skojarzenie to obrona ojczyzny, gdy zagraża jej nieprzyjaciel. Żyjemy na szczęście w czasach pokoju. W tym przypadku patriotyzm to zaangażowanie w sprawy ojczyzny, odpowiedzialność za nią, dbanie o rozwój naszego kraju, godne reprezentowanie go, kultywowanie tradycji itp.

Nasi uczniowie również dali wyraz swojego patriotyzmu, gdyż włączyli się w obchody świąt, które przypadają w maju.

1 maja to Międzynarodowy Dzień Pracy. 17 lat temu, 1 maja 2004 r., Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Państwowej oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą. 3 maja przypada rocznica uchwalenia Konstytucji z 1791 r.

Cały tydzień upłynął pod hasłem Cypriana Kamila Norwida (Patron 2021 roku) „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”. Dzieci przedszkolne, uczniowie kl. I-III i IV-VIII realizowali tematy dotyczące symboli narodowych i historii świąt majowych. Nie zabrakło wykonywanych flag Polski i Unii Europejskiej, kotylionów, odświętnych strojów i biało-czerwonych barw.

Uczniowie śpiewali hymn Polski i poznawali historię jego powstania, uczyli się też hymnu Unii Europejskiej.

Przedszkolaki przygotowały piosenkę patriotyczną pt. „Jesteśmy Polką i Polakiem”, którą prezentujemy w załączonym filmiku. Dzieci z oddziału przedszkolnego przyswajały informacje na temat regionów Polski, poznawały ich zabytki, stroje ludowe, tańce i legendy. Uczniowie kl. I-III opisywali i wyklejali godło Polski, oglądali legendę o powstaniu państwa polskiego „Lech, Czech i Rus” oraz filmik „Majowe święta”.

Oprócz tego dzieci i młodzież wzięły udział w konkursie poświęconym Konstytucji 3 Maja (o czym będzie mowa w osobnym artykule). Dodatkowo uczniowie kl. IV wykonali kartki z kalendarza upamiętniające to ważne dla Polski wydarzenie.

Patriotyzmu i miłości do ojczyzny należy uczyć od najmłodszych lat. Dlatego też nauczyciele wpajają dzieciom i młodzieży szacunek dla godła, hymnu i flagi państwowej. Jak powiedział C. K. Norwid wszyscy mamy obowiązek wobec ojczyzny. Powinniśmy ją kochać i pielęgnować tradycje narodowe.

Lucyna Czeszyk

Galeria


do pobrania:

występ przedszkolakówOgólnopolski Konkurs Techniczno-Ekologiczny „Coś z niczego”

30.04.2021

Dzieci z oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez p. Joannę Busztę oraz p. Ilonę Dryś wykonały prace przestrzenne na Ogólnopolski Konkurs Techniczno-Ekologiczny pn. „Coś z niczego”.

Celem konkursu było kształtowanie postaw proekologicznych oraz rozwijanie aktywności twórczej, kreatywności i wyobraźni przedszkolaków.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu przez dzieci przedmiotu z materiałów, które można ponownie przetworzyć. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria – dzieci 3-4-letnie; II kategoria – dzieci 5-6-letnie.

W galerii prezentujemy efekty prac naszych przedszkolaków, które rozpoczęły się jeszcze podczas nauki zdalnej.

Ilona Dryś

GaleriaEtap rejonowy XXI Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach

29.04.2021

W związku z trudną sytuacją epidemiczną, II etap (archiprezbiteralny) XXI Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach o Słudze Bożym Kardynale Stefanie Wyszyńskim dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych został przeprowadzony w czwartek, 29 kwietnia 2021 r. o godz. 9.00 w szkołach macierzystych.

Naszą szkołę na tym etapie reprezentowały: Weronika Mach i Milena Migas z kl. VIII oraz Klaudia Płonka z kl. VII a.

Po zakończeniu konkursu, wypełnione testy zostały zaklejone w obecności uczennic w opieczętowaną kopertę i wysłane do Księdza odpowiedzialnego za konkurs w archiprezbiteracie, jarosławskim. Wydział Nauki Katolickiej na stronie przemyska.pl poinformuje uczestników II etapu olimpiady i katechetów o wynikach olimpiady w poszczególnych rejonach archidiecezji.

Dziękujemy uczennicom za trud włożony w przygotowanie się do konkursu.

s. Anna Macina

Galeria„Jedz kolorowo, żyj zdrowo”

27.04.2021

Wszystkie szkoły z terenu Gminy Tryńczy biorą udział w projekcie "Jedz kolorowo, żyj zdrowo” realizowanym przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Dwudziestu uczniów klasy drugiej naszej szkoły otrzymało pakiety przygotowane przez organizatorów zawierające m.in. sadzonki malin, miody z ekologicznej pasieki, soki i chipsy jabłkowe przekazane przez przedsiębiorstwa prowadzące ekologiczne uprawy.

Zadaniem uczniów było posadzenie sadzonek malin, a już niedługo będą mogli cieszyć się swoimi malinkami z własnego ogródka. Uczniowie będą mogli samodzielnie pielęgnować, obserwować wzrost i owocowanie swojej roślinki - malinki.

Była to świetna okazja do przybliżenia uczniom tematyki dotyczącej upraw i produktów ekologicznych oraz znaczenia pszczół w ekosystemie. Pamiętajmy, również o tym – "Zdrowo jem, więcej wiem".

Beata Konnak

GaleriaDzień Języka Angielskiego

24.04.2021

23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Języka Angielskiego na pamiątkę urodzin i śmierci wybitnego angielskiego poety Williama Szekspira.

Nasza szkoła postanowiła uczcić ten dzień w wyjątkowy sposób. Uczniowie jak zwykle stanęli na wysokości zadania. Nie zabrakło typowych angielskich dań, plakatów, piosenek, filmików.

Julia Sosnowy nagrała angielską wersję "Czerwonego Kapturka". Wojciech Hanejko opracował interaktywne ćwiczenia dla młodszych klas na platformie Wordwall. Wiktor Murdzia przygotował prezentację o Williamie Szekspirze. Przepiękne utwory po angielsku wykonały Kasia Matyja i Marcelina Jakubiec. Sara Manowiec wykonała portret Williama Szekspira. Dzieci z klasy 4 powiedziały w nagranych filmikach, natomiast uczniowie klasy 5 napisali w formie plakatów dlaczego warto uczyć się języka angielskiego. Uczniowie wszystkich klas począwszy od 4 mieli swój udział w obchodach tego dnia. Oczywiście wszystko odbywało się zdalnie ze względu na pandemię koronawirusa.

Wszystkim uczniom, którzy zaangażowali się w organizację Dnia Języka Angielskiego należą się ogromne podziękowania. Miejmy nadzieję, że to jeszcze bardziej zmotywuje ich do nauki języka angielskiego.

Natalia Kuśnierz
Galeria 1

Galeria 2

do pobrania:

filmik 1

filmik 2

filmik 3

filmik 4

filmik 5

filmik 6

filmik 7Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

23.04.2021

O książkach w szkole, zwłaszcza na języku polskim, mówimy w zasadzie prawie cały czas. Czytamy lektury, teksty z podręczników czy dodatkowe materiały przygotowane przez nauczycieli. Odmieniamy „książki” przez wszystkie przypadki, często martwiąc się tym, że czytelnictwo spada i że coraz trudniej zainteresować dzieci i młodzież.

Tymczasem dziś, 23 kwietnia, obchodzimy ustanowiony w 1995 roku przez UNESCO Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. 23 kwietnia 2021 nie spotkaliśmy się z uczniami na lekcji w klasie, nie znaczy to jednak, że nie mogliśmy obchodzić Światowego Dnia Książki online. Warto obchodzić to święto, aby promować czytelnictwo.

Obchodząc Światowy Dzień Książki uczniowie klasy pierwszej opowiadali, co lubią czytać, dzielili się swoimi fascynacjami czytelniczymi, poszerzyli wiedzę o procesie wydania książki z filmu edukacyjnego (YOUTUBE) i podsumowali, że piątkowe popołudnie spędzą czytając książkę w dniu jej święta. Na edukacji plastycznej wcielili się w rolę ilustratora, wykonując okładkę do bajki.

Magdalena Młynarska

GaleriaKonkurs fotograficzny

22.04.2021

Na przełomie marca i kwietnia nasza szkoła zorganizowała konkurs fotograficzny pn. „Miejsca, które warto odwiedzić w gminie Tryńcza”. Patronat honorowy nad nim objął pan wójt Ryszard Jędruch.

Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie mieli za zadanie wybrać ich zdaniem najładniejsze miejsce z terenu naszej gminy i zrobić zdjęcie. O wynikach zdecydowali sami mieszkańcy, gdyż to liczba polubień na Facebooku zdecydowała o zwycięstwie. Wszystkie zdjęcia były piękne, ponieważ pokazywały naprawdę wyjątkowe miejsca, które możemy na co dzień odwiedzać i podziwiać.

Zwieńczeniem konkursu było uroczyste rozdanie dyplomów oraz nagród uczestnikom przez organizatora, dyrekcję oraz pana wójta. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, oprawione w ramki zdjęcia, które zgłosili na konkurs, nagrody książkowe oraz upominki od pana wójta.

Oliwia Sosnowy zwyciężczyni konkursu otrzymała voucher na sesję zdjęciową u profesjonalnego fotografa.

Warto jest promować wśród dzieci i młodzieży ideę lokalnego patriotyzmu, uczyć poszanowania dobra wspólnego oraz wzbudzać poczucie dumy z miejsca, w którym mieszkamy. Taki właśnie cel przyświecał organizatorowi konkursu.

Natalia Kuśnierz

GaleriaŚwiatowy Dzień Ziemi 2021 "Przywrócić naszą Ziemię"

22.04.2021

Tegorocznym motywem przewodnim Światowego Dnia Ziemi jest hasło "Przywróć naszą Ziemię". To największe święto ekologiczne, które obchodzone jest w 192 krajach.

Ma ono uświadomić obywatelom na całym świecie, jak ważne jest dbanie o naszą planetę, zachęcanie do postaw ekologicznych w społeczeństwie i trybu życia przyjaznego planecie. Powinno się też nagłaśniać globalne problemy. Każdy z nas jest bowiem mieszkańcem Ziemi i powinien dbać o jej ochronę.

Kinga Manowiec


„SKS”

21.04.2021

Po kilku tygodniach zawieszenia Programu Szkolny Klub Sportowy, na mocy postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, możemy wrócić na nasze, sportowe zajęcia. Jeszcze w ograniczonym zakresie i tylko na ściśle określonych zasadach.
- w zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 25 osób - taki jest limit dla osób przebywających na obiekcie,
- organizator zobowiązany jest do zapewnienia dezynfekcji sprzętu sportowego, a uczestnicy do dezynfekcji rąk przed i po zajęciach,
- między zajęciami niezbędna jest 15-minutowa przerwa tak, żeby poszczególne grupy nie spotykały się na obiekcie,
- w czasie zajęć (i TYLKO w czasie zajęć) uczestnicy nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa maseczkami.

Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu:
Poniedziałek godz 14:05
Czwartek godz 14:05


Wszystkich chętnych serdecznie zapraszam.

Waldemar Szewczyk

GaleriaPierwszaki małymi ekologami

21.04.2021

22 kwietnia świętujemy Dzień Ziemi. Pierwszoklasiści od ubiegłego tygodnia realizowali tematy dotyczące dbania o przyrodę. Dowiedzieli się jakie zagrożenia wynikają z zaśmiecania środowiska, dyskutowali na tematy związane z ochroną środowiska i zaznajomili się z kolorami pojemników na odpady.

Dzieci zdobyły wiedzę o cyklu życia produktów i nauczyły się, jak segregować śmieci. Dowiedziały się, jak dbać o środowisko, ćwiczyły aktywne słuchanie poprzez udostępnione słuchowiska, bajki i filmy.

Uczniowie poprzez ekspresję artystyczną przedstawioną w swoich pracach ukazali jak należy traktować naszą Planetę Ziemię, żeby była zdrowa i kolorowa. Od poniedziałku recytują wiersz z pamięci Małgorzaty Strzałkowskiej "Niebieski, żółty, zielony, czyli kolorowe śmieci”.
Pierwszaki są EKO.

Magdalena Młynarska

GaleriaBajki robotów

20.04.2021

27 marca minęła 15 rocznica śmierci Stanisława Lema, jednego z najwybitniejszych polskich prozaików. Rok 2021 został uchwalony przez Sejm RP Rokiem Lema.
12 września będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin autora min: Solaris, Cyberiady, Bajki robotów, które do dziś fascynują pisarzy oraz twórców kina i teatru.

Charakterystyczne dla literatury Lema są wątki związane z pojawieniem się na naszej planecie przybyszy z kosmosu, wojny gwiezdne i bunty robotów skierowane przeciw ich twórcom.

Bajki robotów stały się też inspiracją do stworzenia prac plastycznych przez uczennice naszej szkoły Klaudię Płonkę oraz Sarę Manowiec, które wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym zorganizowanym przez Centrum Sztuki Współczesnej Solvay w Krakowie. Rozstrzygnięcie konkursu i wernisaż wystawy planowany jest na lipiec 2021.

Kinga Manowiec

GaleriaLaureaci Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Wielkanocne tradycje"

20.04.2021

Z wielką przyjemnością informujemy, że uczniowie naszej szkoły Sara i Jan Manowiec otrzymali wyróżnienia w Wielkanocnym Konkursie Plastycznym zorganizowanym przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.

Kinga Manowiec


„Eko Ludek"

16.04.2021

W tym tygodniu w ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Eko Ludek" i tematu „Zdrowa żywność" przedszkolaki wyruszyły w podróż z Olą i Stasiem - bohaterami serii filmów edukacyjnych dotyczących zdrowego stylu życia.

Okres 3-6 lat to czas nabywania przez dzieci nowych umiejętności, dojrzewania emocjonalnego oraz intensywnego rozwoju fizycznego. Odpowiednio zbilansowana dieta dzieci jest kluczem do osiągnięcia przez nich sukcesów rozwojowych.

Na podstawie obejrzanych filmów przedszkolaki dowiedziały się dlaczego tak ważna w ich rozwoju jest zbilansowana dieta oraz co oznacza ten termin. Planując dobrą dietę warto posłużyć się stworzoną przez ekspertów piramidą zdrowego żywienia. Na jej podstawie dzieci dowiedziały się co robić i co jeść, aby zapewnić swojemu organizmowi jak najlepszy rozwój. Przedszkolaczki wiedzą, że warzywa i owoce stanowią podstawę ich diety. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia wskazane jest zjadanie przez nich co najmniej 5 porcji dziennie.

Siła warzyw i owoców tkwi w ich wysokiej wartości odżywczej. To źródło wielu witamin i składników mineralnych. Są one nie tylko zdrowe, to także bardzo wdzięczne i dające wiele możliwości kulinarnych produkty. Można z nich przygotować rewelacyjne przystawki, dania, surówki, sałatki, desery, koktajle, o czym przekonały się nasze przedszkolaki. Samodzielne przygotowanie posiłków sprawiło dzieciom wiele radości.

Przedszkolaki już wiedzą, że kolorowo, znaczy zdrowo 😀

Ilona Dryś

Galeria 1

Galeria 2Dzień Czekolady

12.04.2021

12 kwietnia przypada Dzień Czekolady. Aby zachęcić naszych uczniów do aktywności Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami poprosił o przygotowanie deseru z czekoladą i przesłanie zdjęcia.

Nasi uczniowie jak zwykle nie zawiedli. Jak widać w załączonej galerii nawet przedszkolaki doskonale radzą sobie z przygotowaniem słodkości. Oczywiście nieoceniona była pomoc rodziców, za którą bardzo dziękujemy.

W czasie nauczania zdalnego i długiego przebywania dzieci przed komputerem warto jest angażować je w różne aktywności domowe. Przygotowanie deserów to jedna z możliwości, która na dodatek sprawia dużo przyjemności. Być może też przyczyni się do rozwijania talentów kulinarnych.

Opiekunowie SU
Natalia Kuśnierz
Beata Konnak

Galeria 1

Galeria 2

do pobrania:

video 1

video 2

video 3

video 4Uczcijmy Konstytucję 3 Maja

12.04.2021

Sejm przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.

Poprzez zorganizowanie konkursu chcemy oddać hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego aktu. Konstytucja 3 Maja to druga konstytucja na świecie (po USA), a pierwsza w Europie.

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Tryńczy zaprasza wszystkich uczniów do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym pod hasłem „Polska, moja ojczyzna. Rok Konstytucji 3 Maja”.

Regulamin konkursu w zakładce poniżej.

Lucyna Czeszyk


do pobrania:

Regulamin konkursu plastycznegoKwiecień plecień…

11.04.2021

„Kwiecień plecień wciąż przeplata, trochę zimy, trochę lata...” – to przysłowie w tym miesiącu sprawdza się dokładnie.

Chyba najbardziej pogodowo zmiennym miesiącem w roku jest kwiecień. W tym miesiącu pogoda jest zarówno zimowa (mróz i śnieg) jak i w pełni wiosenna (ciepło, piękna słoneczna pogoda). Świat roślin i zwierząt przechodzi okres budzenia się do życia i rozkwitania.

Zwierzęta budzą się ze snu zimowego i wychodzą ze swoich kryjówek. Ptaki, które na zimę odleciały do ciepłych krajów, wracają do Polski. Zaczynają budować gniazda, by mieć gdzie wysiadywać jaja, które wkrótce złożą. Wiosna to pora zakładania gniazd dla ptaków.

Z pomocą budowania gniazd dołączyli uczniowie klasy II.

Beata Konnak

GaleriaTemat tygodnia u pierwszaków: Na niebie

10.04.2021

Uczniowie klasy pierwszej w ubiegłym tygodniu realizowali temat: „Na niebie”.

Podczas zajęć przyrodniczych dowiedzieli się, w jaki sposób człowiek i przyroda wykorzystują siłę wiatru oraz rozpoznawali rodzaje chmur, jak również poznali cykl obiegu wody w przyrodzie. W trakcie wykonywania zadań przypomnieli sobie o konieczności oszczędzania wody oraz jej znaczenie dla roślin, ludzi i zwierząt.

Natomiast na edukacji technicznej wykonali kolorowe wiatraczki. Rodzice na bieżąco podsyłają zdjęcia swoich pociech, aby pocieszyć oko pracami na naszej stronie.

Magdalena Młynarska

GaleriaPodziękowanie

09.04.2021

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

  Jan Paweł II


W imieniu swoim oraz Fundacji Kapucyni i Misje składam serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w prowadzone działania na rzecz akcji „Wyślij pączka do Afryki”. Dzięki Waszej pomocy oraz hojności ofiarodawców podczas prowadzonych działań na terenie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy oraz Parafii Tryńcza udało nam się zebrać piękną kwotę 2 514 zł.

Nasza cegiełka, którą przekazaliśmy na konto Fundacji przyczyni się do realizacji zaplanowanych projektów w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie.

W galerii można przeczytać podziękowanie wysłane przez br. Jerzego Steligę – Prezesa Zarządu Fundacji Kapucyni i Misje.

Ilona Dryś

GaleriaWykaz dzieci przyjętych do przedszkola II

09.04.2021

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA II
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TRYŃCZY NA ROK SZKOLNY 2021/2022


  1. Dołęga Oliwier (ur. 2017)
  2. Miś Urszula Anna (ur. 2017)
  3. Możdźeń Szymon (ur. 2017)
  4. Myłek Mikołaj (ur. 2017)
  5. Olcha Dawid (ur. 2017)
  6. Pelc Marcelina Laura (ur. 2017)
  7. Sikorski Filip (ur. 2017)
  8. Sosnowy Pola (ur. 2017)
  9. Szklarz Franciszek Wincenty (ur. 2017)
10. Wlazło Marcel Piotr (ur. 2017)
11. Wlazło Wojciech Antoni (ur. 2017)
12. Cebula Sergeant Nina (ur. 2018)
13. Czerwonka Weronika (ur. 2018)
14. Dryś Zuzanna Maria (ur. 2018)
15. Grunt Liliana (ur. 2018)
16. Janusz Emilia Małgorzata (ur. 2018)
17. Saba Katarzyna (ur. 2018)
18. Strug Franciszek (ur. 2018)
19. Szyszka Igor (ur. 2018)
20. Zalot Grzegorz Kazimierz (ur. 2018)


Wykaz dzieci przyjętych do przedszkola I

09.04.2021

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA I
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TRYŃCZY NA ROK SZKOLNY 2021/2022


  1. Bielecki Miłosz Waldemar (ur. 2016)
  2. Kubecki Ksawery Jakub (ur. 2016)
  3. Kuca Hubert Mateusz (ur. 2016)
  4. Kulpa Kamila Małgorzata (ur. 2016)
  5. Kuśnierz Mikołaj (ur. 2016)
  6. Lewcio Wojciech Władysław (ur. 2016)
  7. Manowiec Miłosz Franciszek (ur. 2016)
  8. Młynarski Maksymilian (ur. 2016)
  9. Nagórny Oliwia (ur. 2016)
10. Najuch Patrycja Aleksandra (ur. 2016)
11. Napora Dorian Adam (ur. 2016)
12. Siemieniak Mikołaj (ur. 2016)
13. Strama Mateusz (ur. 2016)
14. Witek Sylwester Stanisław (ur. 2016)
15. Wlazło Zuzanna Alina (ur. 2016)
16. Czarny Zuzanna (ur. 2017)
17. Dałomis Julia Aleksandra (ur. 2017)
18. Kluczkowski Tymon Miłosz (ur. 2017)
19. Kornafel Patryk (ur. 2017)
20. Lewcio Marcelina Łucja (ur. 2017)
21. Lewcio Szymon (ur. 2017)
22. Misiło Arletta Czesława (ur. 2017)
23. Orzechowska Kinga (ur. 2017)
24. Pieczonka Faustyna (ur. 2017)
25. Wojtyna Martyna (ur. 2017)


Wykaz dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego

09.04.2021

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TRYŃCZY NA ROK SZKOLNY 2021/2022


  1. Dec Antonina (ur. 2015)
  2. Dołęga Krystian (ur. 2015)
  3. Dołęga Miłosz (ur. 2015)
  4. Jakubiec Mateusz Michał (ur. 2015)
  5. Janusz Kacper Szymon (ur. 2015)
  6. Kiełbowicz Julia (ur. 2015)
  7. Kornafel Rafał (ur. 2015)
  8. Kusy Hubert Franciszek (ur. 2015)
  9. Mach Adam (ur. 2015)
10. Mach Krystian (ur. 2015)
11. Maruszak Milena (ur. 2015)
12. Myłek Maria (ur. 2015)
13. Ofierska Maria Karolina (ur. 2015)
14. Piróg Emilia (ur. 2015)
15. Stolarski Mikołaj Tadeusz (ur. 2015)
16. Szyszka Maja (ur. 2015)
17. Wojtyna Milena (ur. 2015)
18. Zgórska Daria Emilia (ur. 2015)
19. Dymnicka Zuzanna Barbara (ur. 2016)
20. Gunia Bianka (ur. 2016)
21. Jasz Julia (ur. 2016)
22. Kuśnierz Jakub (ur. 2016)
23. Słysz Milena Maria (ur. 2016)


Wykaz dzieci przyjętych do klasy I

09.04.2021

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY I
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TRYŃCZY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

  
  1. Bąk Magdalena (ur. 2014)  
  2. Bokota Krzysztof (ur. 2014)   
  3. Duży Lena (ur. 2014)   
  4. Gleń Szymon (ur. 2014)   
  5. Gajda Antoni (ur. 2014)   
  6. Golba Bartłomiej (ur. 2014)   
  7. Hołub Kamila Emilia (ur. 2014)   
  8. Kulpa Emilia (ur. 2014)   
  9. Kuśnierz Zuzanna (ur. 2014)
10. Misiło Erwin Stanisław (ur. 2014)
11. Młynarska Nikola Weronika (ur. 2014)
12. Mścisz Magdalena (ur. 2014)
13. Murdzia Lena (ur. 2014)
14. Rydzik Nikola (ur. 2014)
15. Słysz Zofia Emilia (ur. 2014)
16. Witek Gabriela (ur. 2014)
17. Wojtyna Nikola Maria (ur. 2014)
18. Zdziebło Oksana (ur. 2014)
19. Zgórski Ksawery Jan (ur. 2014)


Życzenia świąteczne

31.03.2021

.


"Poznaj, zanim ocenisz" - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

31.03.2021

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony w 2007 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy Kataru, by zwrócić uwagę na dyskryminację i izolację ludzi dotkniętych autyzmem i ich najbliższych.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci.

Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba jest indywidualnością, nie ma dwóch takich samych osób z autyzmem.
Autyzm towarzyszy osobie przez całe życie, jednak dzięki odpowiedniej opiece i właściwie dobranej terapii można w znaczącym stopniu poprawić jej funkcjonowanie. Im wcześniejsza diagnoza i idąca za nią indywidualna terapia, tym większa szansa na poprawienie jakości życia osób z autyzmem i ich rodzin. Autyzm jest wśród nas. Wystarczy go poznać. Wystarczy zrozumieć, aby zmienić świat osób z autyzmem na lepszy.

Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat dziecięcego autyzmu.
Nasza szkoła również zaangażowała się w akcję promującą wiedzę na temat autyzmu pod hasłem "Poznaj, zanim ocenisz". Od poniedziałku prowadzone były lekcje, które miały na celu przybliżyć uczniom tematykę autyzmu, zapoznać z charakterystycznymi zachowaniami i sposobem odbierania świata przez ludzi z autyzmem. Prezentowane były filmy, o tym jak osoba z autyzmem widzi świat i jak się w nim odnajduje. Młodsi uczniowie wysłuchali książkę czytaną przez nauczycieli „Kosmita” Roksany Jędrzejewskiej Wróbel, która porusza problem autyzmu. Uczniowie „pomalowali świat na niebiesko” ubierając niebieskie koszulki i wykonując piękne prace plastyczne. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się i wsparli akcję.

Natalia Kuśnierz - wychowawca klasy 7a
Magdalena Młynarska - wychowawca klasy 1, specjalista do diagnozy, terapii i edukacji uczniów ze Spectrum Autyzmu i Zespołu Aspergera


GaleriaOzdoby wielkanocne pierwszaków

30.03.2021

Mimo, iż dzieci przebywają w domach, to jeszcze podczas ostatniego tygodnia nauki w szkole wykonały piękne koszyki z papieru, dekoracje ze styropianu a podczas zdalnego nauczania na edukacji technicznej króliczki i zajączki z rolek papieru.

Tegoroczne święta będą znów inne, ale podtrzymywanie tradycji jest bardzo ważne. Oto prace wykonane przez uczniów klasy I. Mamy nadzieję, że wywołają one uśmiech na twarzy i przyniosą odrobinę radości.

Pozdrawiamy Wszystkich i życzymy zdrowia!

Magdalena Młynarska

GaleriaŚwiatowy Dzień Świadomości Autyzmu

26.03.2021

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony w roku 2007 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia.

Autyzm dziecięcy jest poważnym, całościowym zaburzeniem rozwoju, obejmującym sferę poznawczą, emocjonalną i społeczną.

W ostatni dzień zajęć stacjonarnych w przedszkolu obejrzeliśmy film edukacyjny dotyczący autyzmu, który później omówiliśmy.

Chcąc przekazać iskierkę przyjaźni osobom z autyzmem oraz ich rodzinom dzisiejszego dnia ubraliśmy się na niebiesko, a także wykonaliśmy plakat przedstawiający niebieskiego motyla, który zawierał hasło „Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami”.

Ilona Dryś

GaleriaŻyczenia świąteczne u Wójta Gminy Tryńcza

26.03.2021

26 marca najmłodsi delegaci naszej szkoły pod opieką Joanny Buszta, udały się ze świątecznymi życzeniami do Urzędu Gminy Tryńcza, w którym spotkały się z Panem Wójtem Ryszardem Jędruchem.

Spotkanie przebiegło w miłej i ciepłej atmosferze, która ośmieliła dzieci do odważnej recytacji wielkanocnych życzeń świątecznych w formie wiersza. Przedszkolaki otrzymały od Pana Wójta również życzenia oraz słodkości i upominki z logo Gminy Tryńcza.

Joanna Buszta


Światowy Dzień Wody

22.03.2021

22 marca nasza szkoła dołączyła do obchodów Światowego Dnia Wody ustanowionego przez ONZ 29 lat temu.
Starsi uczniowie wykonali plakaty zawierające hasła promujące ten dzień, natomiast dzieci z młodszych klas obejrzały filmiki edukacyjne, wzięły udział w pogadankach, ubrały się na niebiesko. Dzieci z oddziału przedszkolnego wykonały kropelki z papieru.

Na całym świecie ponad 2 miliardy ludzi nie ma dostępu do czystej wody. Nauczyciele naszej szkoły wspierają działania Polskiej Akcji Humanitarnej, której celem jest pomoc krajom dotkniętym problemem braku pitnej wody. Uświadamiają też dzieciom i młodzieży jak ogromne znaczenie ma woda oraz że należy dbać o jej zasoby.

Wszyscy powinniśmy doceniać znaczenie wody w naszym życiu. Nie tylko w takim dniu jak 22 marca, ale na co dzień.

Natalia Kuśnierz

Galeria 1

Galeria 2Witaj wiosno! W świetlicy się nie nudzimy!

22.03.2021

Tematyka zajęć świetlicowych jest bardzo różnorodna.
Bohaterem "Wiosennego re re kum kum" (19.03) była żaba. Dzieci poznały wiersz J. Brzechwy "Żaba", zapoznały się z prezentacją najpopularniejszych gatunków żab, zabawiły się w zabawę "Bocian i żaby" oraz wykonały pracę "Moja żabka" ze starych płyt CD i materiałów plastycznych.

Podczas zajęć świetlicowych dzieci poznają wiele zabaw ruchowych np. "Niedźwiedź i drwale", "Czyja noga, czyja ręka", "Żywioły", "Balonowa siatkówka", "Biblioteka", "Statek", "Kalambury", "Zgadnij, jakim zwierzęciem jestem". Uczniowie starsi bardzo lubią zabawę w "Łapki", "Statki" oraz odgadywanie wyrazów z wybranych kategorii.

Do zabaw wykorzystywane są różne rekwizyty np. krzesła, balony, a czasami wystarczy zwykła kartka papieru i długopis. Podczas zabaw musi być czas na odpoczynek. Sięgamy wtedy po bajki, baśnie i opowiadania. Popularnością cieszą się serie książeczek o smerfach i przygodach Martynki, wiersze J. Brzechwy i J. Tuwima oraz klasyczne baśnie, jak: "Titelitury", "Jaś i Małgosia", "Roszpunka". Dzieci bardzo lubią opowiadać znane baśnie i improwizować ich fragmenty. Brawa i zdobyte punkty są dla nich nagrodą za włożony trud.

Lucyna Czeszyk

Galeria 1

Galeria 2Szkolny konkurs o św. Józefie rozstrzygnięty

19.03.2021

„Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu” – tymi słowami Papież Franciszek opisał w czuły i poruszający sposób św. Józefa w Liście apostolskim „Patris corde – Z ojcowskim sercem”, w którym rok 2021 ogłosił Rokiem Świętego Józefa.

W naszej szkole został przeprowadzony konkurs plastyczny pt. "Najładniejszy obraz z życia św. Józefa" na poziomie klas I-III. Na konkurs wpłynęło 35 prac. Dzisiaj w Uroczystość Św. Józefa dzieci otrzymały dyplomy i nagrody.

Oto wyniki konkursu:
I miejsce Paweł Urbanik
II miejsce Lena Młynarska
III miejsce Kacper Wikiera


Wyróżnienie:
Karol Jasz, Jan Manowiec, Miłosz Siemieniak, Karol Pokrywka, Patryk Rak, Jakub Baran, Martyna Smagała, Alicja Posala, Kacper Młynarski, Michał Mach, Julia Matyja, Zuzanna Sosnowy, Nadia Gunia, Szymon Czupik.

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu dziękujemy i serdecznie gratulujemy!

s. Anna Macina

GaleriaWracamy czasowo do nauki zdalnej

19.03.2021

Od 20 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej.

Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Elżbieta Kubrak – dyrektor SP w Tryńczy


Konkurs plastyczny „Wielkanocne tradycje”

17.03.2021

Uczniowie naszej szkoły wykonali prace na konkurs plastyczny „Wielkanocne tradycje”, który jest adresowany do dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego.

Komisja Konkursowa przy ocenie prac będzie zwracać uwagę na wrażliwość młodych twórców, nawiązanie do tradycji oraz oryginalne widzenie tematu. Prace oceniane będą w trzech kategoriach: kartki świąteczne, pisanki i palmy, prace plastyczne (malarstwo, rysunek, grafika).

Dzisiaj prace zostały przesłane na adres Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

Magdalena Młynarska

GaleriaPróbny egzamin ósmoklasisty

17.03.2021

17 marca odbył się próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Składał się on z 22 zadań. Na ich rozwiązanie uczniowie mieli 120 minut.

18 marca uczniowie będą rozwiązywać test diagnostyczny z matematyki, zaś 19 marca zmierzą się z językiem angielskim.

Ósmoklasiści pisali egzamin w hali sportowej z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Życzymy im powodzenia i mamy nadzieję, że udział uczniów w próbnym egzaminie, sprawdzającym ich wiedzę, pozwoli im jeszcze lepiej przygotować się do właściwego egzaminu w maju.

Lucyna Czeszyk


Kwesta dla rodziny Trojaków

08.03.2021

Szkolne Koło CARITAS działając przy Szkole Podstawowej w Tryńczy, zorganizowało zbiórkę pieniędzy dla rodziny tragicznie zmarłego kierowcy tira Dariusza Trojaka.

Zbiórka została przeprowadzona na terenie szkoły oraz w niedzielę na terenie parafii Tryńcza.
Uczniowie oraz parafianie okazali wielkie serce, bo dzięki hojności udało się zebrać kwotę 4402 zł. Zebrana kwota została przekazana w poniedziałek żonie Pana Dariusza.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
Pamiętajmy, że DOBRO WRACA !!!

Magdalena Młynarska

GaleriaDzień Kobiet

08.03.2021

8 marca to bardzo wyjątkowy dzień w roku, ponieważ swoje święto obchodzą wszystkie kobiety, zarówno te duże, jak i te małe.

W tym szczególnym dniu chłopcy w klasach składali życzenia koleżankom oraz swoim paniom, które obdarowali pięknymi kwiatami.

Chłopcy z klasy I pod czujnym okiem wychowawczyni – Pani Magdaleny Młynarskiej wykonali bransoletki, którymi obdarzyli Dyrekcję, Panie uczące w klasach 0-III oraz wszystkie dziewczynki z naszej szkoły.

Natomiast Samorząd Uczniowski z kl. 0-III pod opieką Pani Beaty Konnak przygotował dla Pań – Nauczycielek słodkie tulipany.

Wszystkim Panom serdecznie dziękujemy za piękne życzenia, kwiaty oraz własnoręcznie przygotowane upominki.

Ilona Dryś

GaleriaKonkurs biblijny – etap szkolny

02.03.2021

Konkurs biblijny na podstawie Ewangelii wg św. Mateusza adresowany do uczniów szkół podstawowych do siódmej klasy włącznie w Archidiecezji Przemyskiej przeprowadzony został 2 marca w naszej szkole jako etap I.

Uczniowie pisali test sprawdzający ich znajomość zagadnień zawartych w podanej lekturze Pisma świętego.

Do II etapu dekanalnego zakwalifikowało się 3 uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów:
1. Klaudia Płonka kl. VII a
2. Wioletta Kuśnierz kl. VI
3. Wojciech Hanejko kl. VII a


Gratulujemy wszystkim uczniom udziału w konkursie i życzymy kolejnych sukcesów.

s. Anna Macina

GaleriaUdział w ogólnopolskim programie DBI

27.02.2021

.


Sprzedaż kubków na rzecz domów dziecka

26.02.2021

Organizacja charytatywna Czynimy Radość Pomagając, która działa na terenie naszego powiatu prowadzi sprzedaż kubków, z których dochód przeznaczony będzie na wsparcie domów dziecka z podkarpacia.

Nasza szkoła również włączyła się w akcję. Sprzedaliśmy już prawie 60 kubków, ale na tym nie koniec. Mamy kolejnych chętnych. To dowodzi temu, że nasi uczniowie oraz ich rodzice mają wielkie serca chętne do pomocy potrzebującym. Dzieci otrzymują również piękne dyplomy z podziękowaniem za wsparcie akcji.

Udział w akcjach charytatywnych uczy dzieci wrażliwości na potrzeby innych oraz rozwija empatię, a także kształtuje pozytywną postawę wobec potrzebujących. Tak więc nie tylko pomagamy podopiecznym domów dziecka, ale również uczymy dzieci wrażliwości oraz ofiarności.

Natalia Kuśnierz

GaleriaPoznajemy ciekawe zawody

26.02.2021

Dziś uczniowie klasy I gościli tatę jednej uczennicy- Sylwi – p. Krzysztofa Gajdę, który jest pracownikiem Huty Szkła w Jarosławiu.

Niewiarygodne ile w ciągu jednej godziny o produkcji szkła dowiedzieli się uczniowie. Nie tylko mogli się zapoznać z pracą pana Krzysztofa, o której znakomicie opowiedział, ale również obejrzeli przygotowany film pt. „Jak to ruszyć” w którym bardzo szczegółowo przedstawiony został proces produkcji opakowań szklanych w jednej z największych hut szkła w Europie.

Zobaczyli produkcję wyrobów szklanych od wytopu masy do powstania słoików, ich pakowania i eksportowania na rynek światowy. Nowoczesna firma pod nazwa O-I GLASS IS LIFE ma zasięg globalny. Pan Krzysztof odkrył przed dziećmi tajniki produkcji szkła. Mogły obserwować z czego i jak powstaje szkło.

Spotkanie to z pewnością na długo zapisze się w pamięci naszych uczniów.

Magdalena Młynarska

GaleriaTEMAT DNIA: Literowe opowieści – zi jak ziarno

26.02.2021

Uczniowie klasy I na edukacji polonistycznej poznali głoskę „ zi” na podstawie wyrazu ziarno. Wyszukiwali wyrazy z głoską zi na ilustracji w podręczniku, w otoczeniu. Określali rodzaj głoski zi (spółgłoska) oraz kolor w modelu głoskowym (niebieski). Liczyli samogłoski i spółgłoski, sylaby w wyrazie ziarno, a następnie uczyli się pisać: palcem w powietrzu, na stole, po śladzie i samodzielnie oraz w połączeniu z innymi literami w kartach pracy.

Natomiast na edukacji przyrodniczej rozmawialiśmy o rodzajach ziaren wykorzystywanych do pieczywa, do ciasta. Uczniowie wiedzą jakie walory odżywcze zawiera pieczywo pełnoziarniste oraz przekonali się o tym samodzielnie wykonując bułeczki wieloziarniste, a przyznali, że wcześniej w sklepie takich nie kupowali. W oczekiwaniu na wyrośnięcie bułeczek przygotowali sorbet truskawkowo-borówkowy… bez cukru.

Magdalena Młynarska

GaleriaGminny Konkurs Plastyczny

26.02.2021Uczniowie naszej szkoły wykonali prace na Gminny Konkurs Plastyczny „Zimowe pejzaże”. Prace prezentują piękno zimy, a wykonane są różnymi technikami.

Magdalena Młynarska

Galeria„Paka dla zwierzaka" – zakończenie akcji

25.02.2021

Przez 3 tygodnie w naszej szkole trwała zbiórka karmy na rzecz schroniska w Orzechowcach. To już nasza trzecia taka akcja.

Nasi uczniowie oraz mieszkańcy Tryńczy i okolic nie zawiedli, dzięki czemu mimo zdalnego nauczania większości uczniów i ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa udało się zebrać aż kilkadziesiąt kilogramów karmy.
Dary zostały już przekazane pracownikom schroniska.

Bardzo dziękujemy za wsparcie naszej akcji!

Natalia Kuśnierz


DOBRO WRACA!!!

25.02.2021

Szkolne Koło CARITAS działając przy Szkole Podstawowej w Tryńczy, organizuje zbiórkę pieniędzy dla rodziny tragicznie zmarłego kierowcy tira Dariusza Trojaka.

Rodzina zmarłego znalazła się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Pan Dariusz osierocił pięcioro dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Wszyscy, którzy chcą okazać dobre serce mogą udzielić wsparcia finansowego podczas organizowanej zbiórki pieniężnej w szkole oraz w niedzielę 07 marca 2021 r. po każdej mszy św. w kościele parafialnym w Tryńczy oraz kościele filialnym w Głogowcu.

Pamiętajmy, że DOBRO WRACA !!!

Magdalena Młynarska


Olimpiada o wielkich Polakach – etap szkolny

25.02.2021

25 lutego w naszej szkole odbył się I etap XXI Regionalnej Olimpiady o Wielkich Polakach – o Słudze Bożym Kardynale Stefanie Wyszyńskim, organizowanej przez Wydział Nauki Katolickiej w Przemyślu.

Do konkursu przystąpili uczniowie z kl. VII i VIII wypełniając pisemny test. Głównym celem Olimpiady jest pogłębienie wiedzy o wielkich Polakach, którzy są przykładem osób całkowicie poświęconych Bogu i drugiemu człowiekowi, ludźmi wielkiej wiary i miłości.

Do II etapu archiprezbiterialnego zakwalifikowały się 3 uczennice, które zdobyły największą liczbę punktów:
1. Klaudia Płonka kl. VII a
2. Milena Migas kl. VIII
3. Weronika Mach kl. VIII


Gratulujemy wszystkim uczniom udziału w konkursie i życzymy kolejnych sukcesów.

s. Anna Macina

GaleriaRekrutacja

24.02.2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy ogłasza rekrutację dzieci do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy na rok szkolny 2021/2022.

Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci w wieku 6 lat, które są obowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (dzieci urodzone w 2015 r.). Dzieci w wieku 5, 4 i 3 letnie mogą zostać przyjęte do oddziału przedszkolnego w miarę wolnych miejsc.

Do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej będą przyjmowane dzieci urodzone w 2014 r. i 2015 (na wniosek rodziców).

Wnioski o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego/przedszkola należy złożyć w sekretariacie szkoły lub drogą e-mail na adres: pgtryncza@wp.pl
od 01 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. do godz. 15.00.

Rodzice mogą zapoznać się z Regulaminem rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej św. Jana Kantego w Tryńczy na rok szkolny 2021/2022, który jest dostępny na stronie internetowej szkoły www.zstryncza.itl.pl oraz do wglądu w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.

Kartę zapisu do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy należy złożyć w sekretariacie szkoły od 01 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. do godz. 15.00.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im.św. Jana Kantego w Tryńczy i kartę zapisu należy pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły www.zstryncza.itl.pl

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej:

1. Odpis skrócony aktu urodzenia.
2. PESEL dziecka.
3. Wypełniony wniosek (podpisany przez oboje rodziców/prawnych opiekunów), w przypadku zapisu do kl. I wypełniona i podpisana przez rodziców/prawnych opiekunów karta zgłoszenia.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
Elżbieta Kubrak

do pobrania:


Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego/przedszkola


Karta zapisu dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej


Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy


Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego/przedszkola w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy


Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej dziecka 6 – letniego


Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w TryńczyStypendia dla najlepszych

23.02.2021

23 lutego uczniowie z kl. IV-VIII Szkoły Podstawowej w Tryńczy otrzymali stypendia. Uroczystość odbyła się z udziałem zaproszonych gości: Pana Wójta Ryszarda Jędrucha, Pana Stanisława Wielgosa, Pana Adama Zabłockiego - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku oraz Pani Magdaleny Kubis - Pełnomocnika ds. Oświaty.

Stypendia dla ośmiu uczniów ufundował Pan Stanisław Wielgos - Prezes Firmy MAR - SPAW, który chciał nagrodzić uczniów za trud włożony w naukę podczas zdalnego nauczania.
Pani Dyrektor Elżbieta Kubrak serdecznie podziękowała Panu Wójtowi Ryszardowi Jędruchowi za zaangażowanie w życie szkoły, życzliwość i współpracę oraz Panu Prezesowi Stanisławowi Wielgosowi za ufundowanie stypendiów dla uczniów naszej szkoły.

Oto lista uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, średnia ocen 5,0 i wyższa oraz wzorowe zachowanie:
- Wiktor Konieczny kl. IV,
- Aleksander Pigan kl. IV,
- Wioletta Kuśnierz kl. VI,
- Karolina Malinowska kl. VI,
- Emilia Pigan kl. VI,
- Klaudia Płonka kl. VII a,
- Wojciech Hanejko kl. VII a,
- Wiktor Murdzia kl. VII a.

Gratulujemy stypendystom i wierzymy, że ich przykład zmobilizuje innych uczniów do większej pracy, aby w drugim półroczu liczba nagrodzonych uczniów była jeszcze wyższa.

Lucyna Czeszyk

GaleriaEksperyment czy doświadczenie?

22.02.2021

Zakres wieloznaczności słowa pogłębia lektura podstawy programowej na I etap edukacyjny, w której już odnajdujemy zapisy mówiące o wspieraniu wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie.

Dziś podczas zajęć edukacji przyrodniczej uczniowie klasy I nabywali doświadczeń poprzez zabawę i wykonywanie eksperymentów.

W wymaganiach ogólnych w odniesieniu do poznawczej sfery rozwojowej oczekuje się, że uczeń posiądzie umiejętność obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także umiejętność formułowania wniosków i spostrzeżeń.
Pierwszaki rozpoczęły przygodę z eksperymentowaniem.

Magdalena Młynarska

GaleriaPierwszaki na wycieczce po Warszawie - wirtualnie

22.02.2021

Uczniowie klasy I zgłosili chęć udziału w projekcie "Wirtualne wycieczki po Warszawie”. To cykl spacerów edukacyjnych online, które będą odbywać się w 4 kolejne poniedziałki. Pierwsza wycieczka wirtualna dziś za nami, a zwiedzaliśmy Stare Miasto.

Projekt ma na celu rozbudzenie zainteresowania zarówno Warszawą, jak i rodzinną miejscowością, własnym otoczeniem, historią i obecnym wyglądem, tak by najmłodsi mieszkańcy Polski chcieli kiedyś w przyszłości zadbać o swój kraj w duchu demokracji, jako odpowiedzialni członkowie społeczeństwa obywatelskiego.

Tematy spacerów obejmują: "Stare Miasto”, "Nowe Miasto”, "Łazienki Królewskie”, "Fryderyk Chopin i Warszawa” oraz "Trakt Królewski".
Tematyka spacerów uwzględnia tradycje Stolicy, kwestie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, zachęca do samodzielnego kreowania wizerunku własnej miejscowości i jej przestrzeni publicznej. W ramach edukacji ekologicznej podejmowana jest tematyka czystości powietrza, gospodarki odpadami, oszczędzania wody oraz dbania o przyrodę.

Spacery online są interaktywne (uczestnicy mogą rozmawiać z przewodnikiem Stowarzyszenia Turystycznego „Złota Kaczka” i wykonywać proponowane, zależne od ich wieku zadania). Wykorzystywana jest popularna aplikacja Microsoft Teams umożliwiającą "wirtualne spacerowanie" w przestrzeni miejskiej oraz w budynkach publicznych. Otrzymaliśmy link do wirtualnego spotkania i połączyliśmy się "jednym kliknięciem".

Magdalena Młynarska

GaleriaSzkolny konkurs plastyczny w Roku Świętego Józefa

22.02.2021

Najładniejszy obraz
z życia Św. Józefa (kl. I-IV)

Św. Józef w wezwaniach
Litanii (kl. V-VIII)8 grudnia 1870 roku św. Pius IX, papież, ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego. W 150-tą rocznicę tego wydarzenia papież Franciszek pisze: Syn Wszechmogącego Boga przychodzi na świat, przyjmując stan wielkiej słabości. Staje się tym, który potrzebuje Józefa, by był broniony, chroniony, otoczony opieką, wychowywany. (…) Zatem święty Józef nie może nie być Opiekunem Kościoła, ponieważ Kościół jest kontynuacją Ciała Chrystusa w dziejach, a jednocześnie w macierzyństwie Kościoła zacienione jest macierzyństwo Maryi. Józef, chroniąc Kościół, nieprzerwanie chroni Dziecię i Jego Matkę, a także my, kochając Kościół, wciąż kochamy Dziecię i Jego Matkę.

Chcąc przypomnieć wyjątkową postać św. Józefa, patrona Kościoła powszechnego, zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w niniejszym konkursie plastycznym.

s. Anna Macina

do pobrania:

regulamin konkursu


wezwania z Litanii do Św. Józefa


fragmenty z Pisma Świętego


film: "Moja Katolicka Rodzina - Święty Józef"

www.youtube.com/watch?v=1qfXL9iH7H0Zegary u pierwszaków

19.02.2021

Kiedy od dziecka zaczynamy słyszeć pytania: Za ile wychodzimy?, Kiedy będzie bajka?, która godzina?, O której wróci tata?. Takie sytuacje to odpowiedni moment, aby zacząć dziecko oswajać z zegarem i godzinami. Cudownie jak upływ czasu, to, w jaki sposób mijają godziny i minuty, możemy pokazać poprzez zabawę. Pojęcia dziś, jutro, za tydzień zaczynają pojawiać się już w przedszkolu, a w klasie pierwszej odczytywanie godzin z tarczy zegara to umiejętność, którą dzieci powinny nabyć.

Dziecko uczy się od samego początku i nawet nie zdajemy sobie sprawy, że najpierw uczy odróżniać dzień od nocy, co w pewien sposób również oswaja go już z zegarem i upływającym czasem.

By osiągnąć sukces dziś na edukacji technicznej pierwszaki wykonały zegary na których będą ćwiczyć. Naukę zegara rozpoczęli od dokładnego przyjrzenia się tarczy zegara i jego elementom oraz zostało wytłumaczone, o co tak naprawdę chodzi z tym zegarkiem. Która wskazówka jest odpowiedzialna za godziny, a która za minuty.

Magdalena Młynarska

GaleriaOgólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

19.02.2021

Uczniowie naszej szkoły wykonali prace na Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny, który ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ekologii, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.
Prace zostały przesłane na adres organizatora.

Magdalena Młynarska

GaleriaPasowanie na czytelnika

17.02.2021

17 lutego uczniowie klasy I wraz z wychowawczynią odwiedzili bibliotekę szkolną. Na wstępie dzieci ułożyły z kartoników hasło biblioteka, poznały najważniejsze punkty regulaminu wypożyczalni oraz nauczyły się krótkiego wierszyka.

Uczniowie obejrzeli wystawkę książek zniszczonych, posłuchali skargi książki oraz samodzielnie przeczytali jej życzenia. Dzieci uroczyście obiecały, że będą szanować książki i oddawać je w terminie.

Następnie pierwszoklasiści zostali pasowani na czytelników i poznali rozmieszczenie książek na półkach. Przy pomocy pani wychowawczyni dzieci wybrały książeczki i je wypożyczyły. Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie klasy I otrzymali dyplomy pasowania na czytelnika i listy do rodziców.

Lucyna Czeszyk

GaleriaZapisy na zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego - semestr letni 2021

17.02.2021

Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, zaprasza wszystkie dzieci w wieku 7-12 lat do zapisów na nowy semestr letni 2021 Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego.

W semestrze letnim wykłady oraz warsztaty prowadzone będą nadal w formie online.

Rejestracja będzie aktywna od 15 lutego od godz. 10.00 do 22 lutego 2021 do godz. 23.59.59.

ZAPRASZAMY!

do pobrania:

zasady rejestracji„Wyślij pączka do Afryki”

15.02.2021

14 lutego 2021r. na terenie parafii Tryńcza uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy wraz z opiekunami kwestowali po każdej Mszy Świętej na rzecz pomocy dzieciom w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie.

Serdeczne podziękowania za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu zbiórki składam Ks. Proboszczowi Parafii p.w. Św. Kazimierza w Tryńczy – Ks. Romanowi Trzeciakowi, s. Annie Macinie, Pani Natalii Kuśnierz oraz wolontariuszom z naszej szkoły.

Ogromne podziękowania należą się wszystkim parafianom i osobom dobrego serca, którzy dołożyli swoją cegiełkę i wsparli akcję. To dzięki Waszej hojności i wrażliwości udało nam się zebrać 1725,74 zł.

Łączna kwota jaką zebraliśmy podczas prowadzonych akcji na terenie Szkoły Podstawowej oraz Parafii Tryńcza to 2 514 zł.

Zebrana kwota została przekazana na konto Fundacji „Kapucyni i Misje”.

Ilona Dryś

GaleriaWalentynki

15.02.2021

Miłość nie zna ograniczeń wiekowych, dlatego walentynki to ważne święto nie tylko dla osób dorosłych. Jest ono popularne również wśród dzieci. Dla naszych najmłodszych uczniów klas I-III i przedszkola Samorząd Uczniowski zorganizował akcję: „Weź ze sobą miłe słowo i podaj dalej”. Każde dziecko mogło wyrazić sympatię do drugiej osoby, kolegi, koleżanki, nauczyciela i podarować miłe słowo w formie życzeń, uśmiechu i pięknych laurek, bo walentynki to nie tylko symbol miłości, ale też przyjaźni i relacji międzyludzkich. W szkole działała także „szkolna” poczta Walentynowa.

W DNIU ZAKOCHANYCH,

W DNIU WALENTEGO

PRZYJMIJ ŻYCZENIA
OD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO!


Beata Konnak

GaleriaDzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej

12.02.2021

11 lutego obchodzony jest w Polsce Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej. Dlatego we współpracy z Nadleśnictwem w Sieniawie wyszliśmy z inicjatywą organizacji wyprawy do lasu Białobrzeżki, której celem było zaopatrzenie paśnika dla zwierząt. Uczniowie klasy I wraz z wychowawczynią Magdaleną Młynarską wyrazili chęć pomocy zwierzętom leśnym i przyłączenia się do akcji. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych i siarczystego mrozu dzieci przyniosły z domów siano, marchewkę, buraki, jabłka, ziemniaki, kapustę - czyli wszystko to, co pozwala przetrwać zwierzętom w tym niezwykle trudnym dla nich czasie. W naszej wyprawie towarzyszyli nam pracownicy nadleśnictwa, którzy bardzo ciekawie opowiadali o zwierzętach leśnych oraz sposobach ich dokarmiania zimą. Miłym akcentem było ognisko, przy którym mieliśmy nie tylko okazję ogrzać się, ale również zjeść pyszne kiełbaski. Na pamiątkę dzisiejszej wyprawy dzieci otrzymały opaski odblaskowe na rękę.

Serdeczne podziękowania kierujemy do pana zastępcy nadleśniczego Dariusza Dyndała, który wyszedł z inicjatywą naszej wyprawy oraz pracownikom nadleśnictwa za bardzo miłe spotkanie. Dziękujemy również pani Ewie Pigan - mamie jednego z pierwszaków za pomoc w opiece nad dziećmi. Nie dotarlibyśmy na miejsce, gdyby nie zapewnienie darmowego transportu przez pana Stanisława Gliniaka, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Nasza krótka, ale obfitująca w emocje wyprawa na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci. Dzięki niej pierwszaki zapamiętają, że należy pomagać zwierzętom, zwłaszcza zimą.

Organizatorzy wyjazdu:
Natalia Kuśnierz
Magdalena Młynarska

GaleriaZajęcia z wychowawcą inaczej

12.02.2021

Mimo, że zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, na zdalnych zajęciach z wychowawcą w kl. VIIa mieliśmy wyjątkowych gości. Michał Horbaczek i Piotr Wiśniowski to młodzi aktywiści z okolic Przeworska, którzy poświęcają swój czas i energię pomagając innym. Założyli organizację charytatywną Czynimy Radość Pomagając, której celem jest pomoc domom dziecka, hospicjom oraz osobom potrzebującym z naszych okolic.

Uczniowie mieli okazję posłuchać o ich doświadczeniach, o pięknych momentach, ale również o tych przykrych gdy byli świadkami ostatnich chwil małych dzieci w hospicjum. Panowie są doskonałym przykładem jak można pomóc tym, którzy bez wsparcia sobie nie poradzą. Z pewnością słowa naszych gości zainspirowały nas do działania. Zaczniemy od sprzedaży kubków, których dochód będzie przeznaczony na wsparcie podopiecznych organizacji.

Natalia Kuśnierz


Tłusty Czwartek

11.02.2021

W ramach prowadzonej akcji „Wyślij pączka do Afryki” w ostatnich dniach, w naszej szkole została przeprowadzona zbiórka, której celem było pozyskanie środków pieniężnych na projekty realizowane w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie.

W tłusty czwartek tj. 11.02.2021 r. nastąpił finał akcji prowadzonej w szkole. Dzieci, ich rodzice oraz nauczyciele okazali wielkie serce przyłączając się do akcji. Dzięki Wam udało się nam zebrać piękną kwotę 788,26 zł.

Serdeczne podziękowania za nieocenioną pomoc w przygotowaniach finału szkolnej akcji kieruję do Rady Rodziców naszej szkoły na czele z Panią Marzeną Krupą, która wsparła naszą akcję poprzez zakup pączków, Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem Panią Natalią Kuśnierz oraz Państwa Beaty i Rafała Kuców.

Ale my nie mówimy STOP. Do zobaczenia w niedzielę 14 lutego przed kościołem w Tryńczy! 😀

Ilona Dryś

Galeria„Wyślij pączka do Afryki”

09.02.2021

Nasza szkoła przyłączyła się do akcji charytatywnej pn. „Wyślij pączka do Afryki”, którą prowadzi Fundacja Kapucyni i Misje. Celem akcji jest pozyskanie środków na projekty realizowane w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie.

W związku z prowadzoną akcją w naszej szkole w dniach od 9 do 11 lutego zorganizowana została zbiórka, w której uczniowie oraz rodzice mają możliwość wpłaty dowolnych datków do puszek. Finał szkolnej akcji odbędzie się w tłusty czwartek 11 lutego, gdzie będzie możliwość zakupu pączków za symboliczne 2 zł/szt.

Chcąc zwiększyć zasięg zbiórki, w niedzielę 14 lutego po każdej Mszy Świętej uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami będą kwestować przed kościołem.

Datki zostaną przeznaczone na dożywianie głodnych dzieci, ich edukację oraz wsparcie tamtejszych wspólnot. Poniżej znajduje się film przedstawiający problemy, z jakimi borykają się na co dzień misjonarze i ludzie wśród których żyją. Po więcej informacji zapraszam na stronę internetową:
www.paczek.kapucyni.pl


Chcesz pomóc? Nic bardziej prostszego. Weź udział w tradycyjnej zbiórce lub jeśli preferujesz przelew bezpośrednio z własnego konta albo wpłatę na poczcie, poniżej znajdują się niezbędne informacje potrzebne do wykonania przelewu. W tytule wpłaty wpisujemy: "Pączek dla Afryki”. Każdą wpłaconą darowiznę możesz odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem!

Numer konta: 26 1240 4533 1111 0010 5274 9794 wpłaty w PLNFUNDACJA KAPUCYNI I MISJEul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków

Ilona Dryś

film: WYŚLIJ PĄCZKA DO AFRYKI„Bal karnawałowy”

09.02.2021

Karnawał to wspaniały okres zimowych balów, zabaw, a także nieodłączny element dzieciństwa. Jest on atrakcyjną i bardzo lubianą przez dzieci formą rozrywki, która dostarcza im wielu przeżyć, radości i zadowolenia.

9 lutego w naszej szkole już od rana pojawiały się kolorowe postacie. W każdej klasie można było spotkać m.in. wróżki, królewny, księżniczki, motylki, rycerzy, piratów, pajaców, policjantów, ... nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego dzieci wraz z wychowawcami w klasach uczestniczyły m.in. w zabawach ze śpiewem oraz w zabawach ruchowo-naśladowczych.

Namiastka prawdziwego balu umożliwiła dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, a to było jej głównym celem. Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z uśmiechem na twarzy wróciły do swych domów.

Ilona Dryś

GaleriaDzień Bezpiecznego Internetu 2021

09.02.2021

9 lutego 2021 r. obchodzimy kolejną edycję Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) pod hasłem „Działajmy razem!”. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Działania profilaktyczne podejmujemy przez cały rok, ale szczególnie zintensyfikowane są one w lutym i marcu, kiedy to obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu.
W ramach tego przedsięwzięcia podjęliśmy szereg działań, mających na celu przypomnienie uczniom istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w Sieci oraz zagrożeń jakie niesie niewłaściwe korzystanie z zasobów sieciowych.

Nasza szkoła zadeklarowała się organizowania lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów.
Zgłoszone działania planowane są w SP w Tryńczy wśród uczniów klas I-VIII i dotyczą:
- edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa w Internecie oraz promowanie bezpiecznych zachowań w sieci poprzez korzystanie z edukacyjnego serwisu internetowego Sieciaki.pl
- zajęć o tematyce dotyczącej cyberprzemocy oraz wypracowanie przez uczniów prac: komiksy, prezentacje, plakaty, memy, animacje w Scratchu-u;
- pogadanki o tematyce dotyczącej aktywności uczniów na portalach społecznościowych oraz zagrożeń związanych z zamieszczaniem na profilach informacji i zdjęć a także anonimowości w Sieci;
- Quizu: Czy potrafisz zadbać o swoje bezpieczeństwo w Sieci?
- udziału uczniów klas I-III w ogólnopolskim programie „Loguj się z głową”.

Grażyna Mazurek

Galeria„Loguj się z głową” – ogólnopolski program edukacyjny

05.02.2021

W naszej szkole realizowany będzie w klasach I-III program przygotowany przez MEN i Ministerstwo Zdrowia „Loguj się z głową”- czyli jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Głównym celem programu będzie dostarczenie wiedzy, a także kształtowanie postaw, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz chronią dzieci i młodzież przed e-uzależnieniami.

W klasach I-III uczniowie z pomocą szeryfa Cyberzachodu i pani szeryfowej stawiają czoła Dzikiej Bandzie – zagrożeniom związanym z używaniem Internetu i mediów cyfrowych. Młodzi ludzie, którzy korzystają z Internetu, są narażeni na różnorodne niebezpieczeństwa. Mając na uwadze przeciwdziałanie tym zagrożeniom, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zainicjowały program profilaktyki „Loguj się z głową”, do którego chętnie przystąpili uczniowie naszej szkoły. Program będzie realizowany przez nauczycieli naszej szkoły.

Beata Konnak


„Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”

04.02.2021

„...Grzeczność jest dawaniem na to baczności, aby nasze rozmowy i uczynki sprawiały przyjemność drugim i nam samym.
Nie jest ona cnotą, lecz z wielu cnót wypływa, a niekiedy jest jej uzupełnieniem...”
GAULTIER

Uczniowie z klasy 1 rozpoczęli cykl lekcji poświęconych zdrowemu odżywianiu w ramach projektu edukacyjnego „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”. Uczestnicy zajęć, wspólnie z Marchwianem i jego przyjaciółmi, zgłębili tajniki wiedzy kulinarnej i poznali odpowiedzi na pytania:
- Dlaczego jedzenie jest ważne?
- Skąd się bierze jedzenie?
-Dlaczego warto umieć gotować, czyli przygoda w kuchni.
- O smaku, ziołach i… uważnym jedzeniu.
-Cztery pory roku na talerzu, czyli o sezonowości w kuchni.

Na zajęciach uczniowie podejmowali wiele działań. Ułożyli menu i poznali zasady savoir vivre. Własnoręcznie wykonali z papieru zastawę obiadową oraz warzywa i owoce. Zajęcia dzisiejsze dostarczyły zarówno mnóstwa radości dla ducha, jak i wiedzy o witaminach. Poznali rolę ziół w kuchni i funkcje narządów zmysłów. To dopiero początek przygody ze zdrowym odżywianiem.

Magdalena Młynarska

Galeria„Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”

03.02.2021

Uczniowie klasy I zgłosili chęć udziału w IV edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego: „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”, celem którego jest kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych wśród dzieci przy wykorzystaniu materiałów edukacyjnych. Na stronie organizatora znajdują się scenariusze zajęć, filmy, karty pracy, które posłużą nauczycielowi do przeprowadzenia zajęć. Otrzymaliśmy już przesyłkę z materiałami edukacyjnymi od organizatora.

Zadaniem szkół uczestniczących w programie jest przeprowadzenie zajęć z dziećmi oraz dokumentowanie ich realizacji w formie zdjęć lub filmików. Materiały te mogą zostać umieszczone na „Mapie dobrych działań”.

Każda placówka zgłasza również do konkursu przygotowanego w ramach programu przynajmniej jedną pracę konkursową. Materiały edukacyjne karty pracy, gry, porady, filmy edukacyjne/ dla Nauczycieli, Uczniów, jak i Rodziców znajdują się również na stronie organizatora: www.dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl.
Zapraszamy do korzystania, by wspólnie zadbać o zdrowie naszych dzieci!

Magdalena Młynarska


Anioły muśnięcie skrzydeł

01.02.2021Klaudia Płonka i Sara Manowiec zostały nagrodzone w gminnym konkursie plastycznym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Gorzycach. Dziewczyny zajęły I i II miejsce w konkursie plastycznym.
Laureatkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Kinga Manowiec


„Zdrowo jem, więcej wiem!”

30.01.2021

Dobiegł końca pierwszy etap ogólnopolskiego projektu edukacji prozdrowotnej pod nazwą „Zdrowo jem, więcej wiem!”, którego organizatorem jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

Głównym celem projektu było wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez wzbogacenie wiedzy dzieci i rodziców na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia.
W ramach realizacji projektu dzieci uczestniczyły w szeregu zajęć, podczas których zrealizowane zostały zagadnienia dotyczące zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Lekcje prowadzone były w formie krótkich pogadanek, dyskusji, tematycznie powiązanych zabaw i klasowych konkursów. Przeprowadziliśmy także doświadczenia i zajęcia praktyczne, które miały na celu w prosty sposób przekazać i utrwalić wiedzę przedszkolaków. Chcąc podzielić się zdobytymi informacjami, przygotowaliśmy gazetkę zachęcającą uczniów naszej szkoły do spożywania zdrowych przekąsek, natomiast rodzice otrzymali informacje o programie oraz materiały na temat najważniejszych spraw związanych z żywieniem i aktywnością swoich pociech.

W wyniku prowadzonych działań założone cele zostały osiągnięte. Przedszkolaki znają zasady dotyczące zdrowego odżywiania oraz korzyści wynikające z codziennego spożywania warzyw i owoców oraz zastępowania nimi sklepowych słodyczy. Wiedzą, jaki wpływ na nasze zdrowie ma nadmierne spożywanie słodyczy i jakie w związku z tym pojawiają się choroby i dolegliwości. Rodzice, do których także skierowany jest projekt dbają o to, aby zapewnić swoim pociechom codzienną dawkę witamin spożywaną podczas posiłków dzieci w przedszkolu. Coraz częściej zamiast słodkich, sklepowych przekąsek w śniadaniówkach przedszkolaków pojawiają się zdrowe przekąski w postaci owoców i warzyw.

Ilona Dryś


GaleriaMiędzynarodowy Dzień Puzzli i LEGO

29.01.2021

28 stycznia w kalendarzu świąt nietypowych wypada Międzynarodowy Dzień LEGO, natomiast dzień później Międzynarodowy Dzień Puzzli. Z tego powodu Samorząd Uczniowski, który aktywizuje również naszych najmłodszych uczniów, poprosił dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III o przesłanie zdjęć, na których pokażą jak układają swoje zestawy klocków LEGO oraz puzzle. Te ponadczasowe i niezwykle angażujące zabawy doskonale wpływają na kreatywność i rozwój dzieci, uczą też cierpliwości i spostrzegawczości.

Obecnie dzieci spędzają większość swojego wolnego czasu grając w gry komputerowe oraz korzystając ze smartfonów co niewątpliwie niekorzystnie wpływa na ich samopoczucie. Dlatego popularyzowanie takich zabaw jak gry planszowe czy układanie klocków jest teraz istotne. Na szczęście liczba zdjęć w galerii świadczy o ogromnej popularności tych zabaw wśród naszych najmłodszych uczniów.

Opiekunowie SU:

Natalia Kuśnierz
Beata Konnak

Galeria 1

Galeria 2Paka dla zwierzaka

28.01.2021

Samorząd Uczniowski po raz kolejny organizuje akcję na rzecz schroniska w Orzechowcach. Zima to trudny czas dla zwierząt, szczególnie tych bezdomnych. Dlatego chcemy wesprzeć działalność schroniska poprzez zbiórkę przydatnych tam rzeczy. Zachęcamy uczniów naszej szkoły, a także mieszkańców Tryńczy i okolic do włączenia się w naszą akcję.

Obok wejścia do szkoły można zostawiać:
– pożywienie: karma sucha i mokra dla psów i kotów (również dla juniorów), przysmaki,
– witaminy dla psów i kotów,
– wyposażenie dla zwierząt, np. smycze, obroże, szelki, żwirek, kuwety, drapaki,
– ręczniki
– budy dla psów, kocie domki i drapaki,
– środki i narzędzia do utrzymania czystości, środki opatrunkowe i dezynfekcyjne.

Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych uda nam się zgromadzić bardzo dużą liczbę darów. Nasza akcja potrwa do 15 lutego. Okażmy serca tym bezbronnym zwierzakom, one bardzo tego potrzebują.

Natalia Kuśnierz


Dzień Babci i Dziadziusia

21.01.2021Są takie dwa dni,
jedyne dni w roku.
To święto Babci i Dziadka
łza się kręci w oku.
Więc dla Babci słońce mamy
i całuski dla Dziadziusia.
Dziś życzenia wnuczek składa
I piosenki śpiewa wnusia.
do pobrania:

życzenia i piosenkaZimowe aktywności uczniów

20.01.2021

Hu! Hu! Ha! Nasza zima…… aktywna! Ferie już za nami, ale zima trwa nadal i uczniowie naszej szkoły, zarówno ci najmłodsi jak i najstarsi, aktywnie spędzają czas na świeżym powietrzu ciesząc się urokami tej pięknej pory roku. Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na najładniejsze zdjęcie z zimą w tle, jednak jak wybrać najlepsze jeśli wszystkie są piękne? Tak więc ogłaszamy, że wszyscy są zwycięzcami.

Tylu ulepionych bałwanów ile jest w naszej okolicy chyba nie ma nigdzie indziej! Do tego nasi uczniowie jeżdżą na sankach, uczestniczą w kuligach, jeżdżą na nartach, a nawet palą ognisko. W okresie zdalnego nauczania taka aktywność fizyczna i przebywanie na świeżym powietrzu są jak najbardziej wskazane. Także korzystajmy z uroków zimy jak najdłużej!

Zapraszamy do obejrzenia naszej zimowej galerii.

Natalia Kuśnierz

Galeria 1

Galeria 2Międzynarodowy projekt w programie eTwinning

18.01.2021

Miło nam poinformować, że nasza szkoła dołączyła do unijnego programu eTwinning pod patronatem Komisji Europejskiej, mającego za zadanie pomoc w realizacji projektów szkolnych przy pomocy technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program ten skupia szkoły z całej Europy. Nauczyciele oraz uczniowie kontaktują się za pomocą mediów elektronicznych. Uczniowie biorący udział w projektach są bardziej zmotywowani do nauki, zwłaszcza języków obcych, informatyki oraz pozostałych przedmiotów z zakresu współpracy.

Pierwszy projekt, który realizuje nasza szkoła ma nazwę „What a beautiful castle” (w języku polskim „Jaki piękny zamek”) i powstał we współpracy ze szkołą w Pergoli we Włoszech. Z naszej szkoły w projekcie uczestniczyć będą uczniowie klas V, VI i VII, którzy będą dzielić się własnymi pracami: rysunkami, zdjęciami, pocztówkami a także będą odkrywać i badać aspekty średniowiecznych zamków w naszym kraju i kraju partnera. Poznają również podstawy i rozwój swoich miast i wsi oraz zagłębią się w swoje dziedzictwo kulturowe. Będą wspólnie zdobywać doświadczenia ze swoimi partnerami projektu, czerpiąc radość z nauki i zwiększając swoją motywację. Językiem, w którym odbywać się będzie komunikacja jest język angielski, a więc uczniowie będą mieli też doskonałą okazję doskonalić swoje umiejętności językowe. Projekt będzie trwał do czerwca i powstanie we współpracy z nauczycielem historii panią Elżbietą Kubrak.

Natalia Kuśnierz

do pobrania:

Potwierdzenie rejestracji projektuWytyczne dla klas I-III

15.01.2021Wytyczne MEiN, MZ i GIS
dla klas I-III szkół podstawowych


do pobrania:

WytyczneKonkurs „HackJunior”

05.01.2021

HackJunior to ogólnopolski konkurs dla młodzieży ze szkół podstawowych organizowany w ramach Festivalu GovTech. W tym konkursie uczestniczył uczeń naszej szkoły – Wojciech Hanejko z kl. VIIa.

27 listopada 2020 r. upłynął termin składania prac w ramach HackJunior. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu narzędzia edukacyjnego (prezentacji, makiety, programu, maty edukacyjnej lub innej pomocy dydaktycznej) z elementami robotyki, programowania i/lub wykorzystania nowych technologii. Celem konkursu było rozwijanie kompetencji cyfrowych.

Wojtek wykonał narzędzie pomocne w edukacji matematyki w postaci programu utworzonego w programie Scratch. Celem tej pracy jest pomoc uczniom klas najmłodszych (I-III) w przyswajaniu umiejętności matematycznych. Zawiera tryb do ćwiczenia dodawania, odejmowania i mnożenia w pamięci, kalkulator oraz zakładkę do nauki tabliczki mnożenia.

Za udział w wyzwaniu uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom udziału w HackJunior oraz bezpłatny dostęp do najnowszego cyfrowego wydania magazynu „Programista Junior”.

Organizatorem wydarzenia był Departament GovTech Polska Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dziękujemy Wojtkowi za udział w konkursie HackJunior i wierzymy, że będzie nadal rozwijał swoje umiejętności w dziedzinie programowania.

Grażyna Mazurek

GaleriaŻyczenia świąteczne

21.12.2020

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy serdeczne życzenia
świątecznych radości,
ciepła i wzajemnej życzliwości.
Niech Tajemnica Bożego Narodzenia
napełni pokojem i radością,
a blaskiem swym niech oświeca
wszystkie dni
nadchodzącego 2021 Roku.Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia
życzą
Dyrekcja i nauczyciele
Szkoły Podstawowej w TryńczyPodsumowanie projektu „SEGREGUJĄC ŚMIECI, RATUJEMY ZIEMIĘ”

21.12.2020

Nasza szkoła zakończyła realizację projektu „Segregując śmieci, ratujemy Ziemię”. Zaplanowane działania edukacyjno–ekologiczne prowadzone były we współpracy z Fundacją PKO BP, która przekazała na ten cel darowiznę w wysokości 10.000 zł. Opiekunką projektu w ramach wolontariatu z ramienia PKO BP O/Przeworsk była Pani Bożena Pieczek.

Głównym celem projektu było propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców tematyki dotyczącej ekologii i ochrony środowiska naturalnego Ziemi oraz podkreślenie związku człowieka z tym środowiskiem, ponadto podnoszenie świadomości ekologicznej w społeczności lokalnej, a w szczególności dotyczącej segregacji odpadów komunalnych i recyklingu.

W realizację projektu było zaangażowanych 20 nauczycieli naszej szkoły oraz 8 osób współpracujących ze szkołą. Na realizację projektu poświęcono 8 miesięcy.

Tematyka projektu obejmowała takie działania jak: zaprojektowanie i wykonanie koszy do segregacji odpadów w odpowiedniej skali; warsztaty ekologiczne "Rady, jak dbać o planetę Ziemię", gazetka tematyczna i plansze zawierające informacje nt. prawidłowej segregacji śmieci, przedstawienie teatralne "Śmieci to nie zabawa, ale poważna sprawa", recytacja utworów literackich, szkolny konkurs rodzinny "Dbam o moją planetę Ziemię" dla klas I–III, szkolny konkurs plastyczny dla klas 1-8 "Ekologia, nic trudnego, zrób dla Ziemi coś dobrego, wycieczka do spółki "Stare Miasto Park" - zapoznanie z procesem recyklingu, konkurs "Król i Królowa recyklingu", zajęcia dla oddziału przedszkolnego "Segregując śmieci, ratujemy Ziemię", gminny konkurs ekologiczny "Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję. Posprzątajmy las".

Darowizna umożliwiła zakup niezbędnych materiałów, które zostały wykorzystane do realizacji zaplanowanych działań. Dzięki temu uczniowie mogli zdobyć wiedzę w sposób atrakcyjny i trwały oraz wykształcić postawy proekologiczne.

W wyniku przeprowadzonych działań zostały osiągnięte następujące cele: wyrobiono proekologiczne nawyki wśród uczniów i społeczności lokalnej, wykształcono postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska, podjęto różne działania na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu, podniesiono świadomość ekologiczną społeczności lokalnej, uwrażliwiono na potrzebę segregacji śmieci, uświadomiono dzieciom znaczenie przyrody dla życia człowieka, wykształcono postawy odpowiedzialności za stan środowiska, zwiększono zainteresowanie przyrodą i przestrzenią, w której funkcjonują,
uświadomiono rolę recyklingu w ochronie zasobów przyrody, wykształcono umiejętności prawidłowego segregowania odpadów, ukształtowano proekologiczne nawyki w codziennym życiu, wyrobiono właściwy stosunek do ochrony środowiska, ukształtowano umiejętność podejmowania konkretnych działań: segregowanie odpadów (makulatury, opakowań szklanych i plastikowych), zapoznano z procesem recyklingu prowadzonym przez wyspecjalizowaną firmę.

Największym sukcesem zrealizowanego projektu był wzrost świadomości ekologicznej wśród beneficjentów, poparty dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem w podjęte działania.
Trwałą zmianą obecnie i w przyszłości będzie właściwe postępowanie z odpadami komunalnymi oraz dbałość środowisko naturalne.

Joanna Buszta

GaleriaPrzedszkolaki z wizytą w Urzędzie Gminy Tryńcza

21.12.2020

21 grudnia dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz z wychowawczyniami p. Joanną Busztą oraz p. Iloną Dryś udały się ze świątecznymi życzeniami do Urzędu Gminy Tryńcza.

Podczas spotkania przedszkolaki przekazały na ręce Pana Wójta Ryszarda Jędrucha oraz Pana Tomasza Ciechanowskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ZGK Tryńcza, świąteczne życzenia, a także zaśpiewały kolędę. Panowie odwzajemnili życzenia, po czym Pan Wójt obdarował uczestniczących w spotkaniu prezentami w postaci słodkich upominków.

Ilona Dryś


Konkursy z języka angielskiego

21.12.2020

Z okazji nadchodzących świąt zostały zorganizowane 2 konkursy z języka angielskiego, których tematyka nawiązuje do Bożego Narodzenia. Pierwszy z nich dotyczył zwyczajów świątecznych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Uczniowie przygotowali na ten temat prezentacje multimedialne poszerzając przy tym swoją wiedzę na temat kultury krajów angielskiego obszaru językowego.

Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce: Oliwia Drzystek (kl. VIIa)
II miejsce: Wioletta Kuśnierz (kl. VI)
III miejsce: Wojciech Hanejko (kl. VIIa)

Drugi z konkursów polegał na zaśpiewaniu kolędy lub piosenki świątecznej w języku angielskim. Jego celem była prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów oraz motywowanie ich do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób.
W konkursie udział wzięło 10 uczniów klas V-VIII.

Oto wyniki:
I miejsce: Marcelina Jakubiec (kl. VIIb)
II miejsce: Brygida Grabowiec (kl. VIII)
III miejsce: Julia Czupik (kl. V)
Wyróżnienie: Emilia Pigan (kl. VI) i Paweł Botwina (kl. VI)

Oba konkursy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Z powodu pandemii zarówno prezentacje jak i nagrania piosenek przesyłane były za pomocą poczty elektronicznej i mediów społecznościowych.
Bardzo dziękuję za piękne występy oraz ciekawe prezentacje.

Natalia Kuśnierz


Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Bożonarodzeniowe ozdoby”

21.12.2020

Z wielką przyjemnością informujemy, że uczniowie naszej szkoły Jan Manowiec kl. III oraz Sara Manowiec kl. VII mogą poszczycić się kolejnymi sukcesami w dziedzinie twórczości plastycznej. Otrzymali oni główne nagrody w konkursie „Bożonarodzeniowe ozdoby”, za prace plastyczne nawiązujące tematycznie do Świąt Bożego Narodzenia.

Konkurs zorganizowany został przez Centrum Kulturalne w Przemyślu. Laureatom gratulujemy i zachęcamy do dalszych działań.

Kinga Manowiec

GaleriaWyniki konkursu "Kartka świąteczna"

18.12.2020

Celem konkursu "Kartka świąteczna" było zachęcenie dzieci i młodzieży do wysyłania życzeń na własnoręcznie zrobionych kartkach. Bardzo często się zdarza, że ludzie w pośpiechu wysyłają smsy z życzeniami, które gotowe kopiują. Zwyczaj wysyłania kartek i pocztówek świątecznych powoli zanika, a przecież ta tradycja jest bardzo ważna, świadczy o tym, że zależy nam na tej drugiej osobie, że poświęciliśmy swój czas, aby sprawić jej radość i przyjemność.

Bardzo cieszy fakt, że w konkursie na kartkę świąteczną wzięło udział trzynastu uczniów. Wszystkie kartki miały swój urok i były niepowtarzalne.
Jury w składzie: Joanna Buszta, Ilona Dryś i Nel Zamorska, zwróciło uwagę na m. in. oryginalność kartki i trud włożony w jej wykonanie.

Wyniki przedstawiają się następująco:

Kategoria uczniów kl. I-III:
I miejsce - Filip Pigan kl. I, Ksawera Krupa kl. III, Lena Młynarska kl. III
II miejsce - Jan Manowiec kl. III
III miejsce - Paweł Kiełbowicz kl. I
Wyróżnienie: Tomasz Hader kl. I i Karol Jasz kl. II

Kategoria uczniów kl. IV -VIII:
I miejsce - Artur Niemiec kl. VI, Klaudia Płonka kl. VII a
II miejsce - Szymon Golba kl. IV, Brygida Grabowiec kl. VIII
III miejsce - Sara Manowiec kl. VII b, Karolina Pawlik kl. VII a.

Wszyscy uczniowie, biorący udział w konkursie, zostaną nagrodzeni dyplomami, książkami i ozdobami świątecznymi. Po odbiór nagród zapraszam dzieci lub rodziców (opiekunów) 21 grudnia (poniedziałek) od godz. 10.30 do 14.45 w bibliotece szkolnej.

Bardzo dziękuję wszystkim uczniom za udział w konkursie, serdecznie gratuluję osiągniętych wyników i liczę na zaangażowanie w kolejnych konkursach.

Organizator konkursu:
Lucyna Czeszyk

GaleriaBałwanki i kryształki pierwszaków

18.12.2020

Dzieciństwo rodziców uczniów kojarzy się nieustannie z licznymi zjazdami z górki na sankach czy lepieniem bałwana. Niestety zimowe wspomnienia naszych dzieci nie są aż tak pełne śniegu, bo białego puchu ostatnio jak na lekarstwo. Mimo to, wcale nie poddajemy się i czekamy na prawdziwą zimę, nawet ucząc się z domu. Rodzice bardzo wspierają w tym czasie swoje pociechy. Tworzymy wiele prac plastycznych, robimy eksperymenty, a nawet dekoracje związane z tą porą roku.

W tym tygodniu realizując tematykę zimową uczniowie podczas edukacji technicznej wykonali bałwanki z butelek, waty i papieru. Podsumowaliśmy również nasz eksperyment z ubiegłego tygodnia. Uczniowie samodzielnie w domach wykonali doświadczenie związane z krystalizacją soli. Dzięki odparowaniu wody z nasyconego roztworu powstały wspaniałe kryształki. Niektórzy wzbogacili to doświadczenie kolorowymi barwnikami.

Magdalena Młynarska

Galeria„Coraz bliżej święta…”

18.12.2020

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Czas szczególnie wyjątkowy, pełen tradycji i różnych zwyczajów. Wśród nich wyróżniamy m. in. pieczenie pierników.

Dzisiejszego dnia w naszej szkole można było poczuć ich zapach. Dzieci uczęszczające do przedszkola z wielką radością i zaangażowaniem, przy dźwiękach kolęd dekorowały upieczone wcześniej pierniczki. Pomysłów na zdobienie wypieków było wiele. Każdy pierniczek był wyjątkowy i bardzo kolorowy. Po skosztowaniu pięknie ozdobionych ciasteczek, pragnąc podzielić się efektami swojej pracy, część pierniczków została zabrana przez dzieci do swoich domów. Był to mile spędzony czas, podczas którego dzieci pracowały, jednocześnie świetnie się przy tym bawiąc. Dzień ten z pewnością na długo pozostanie w ich pamięci.

Ilona Dryś

GaleriaSzok, ale smok - konkurs plastyczno-teatralny

15.12.2020

Miło nas poinformować, że uczennica klasy 7b Sara Manowiec otrzymała nagrodę Teatru Kącik, działającego przy Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki za wykonanie smoka w konkursie plastyczno-teatralnym „Szok, ale smok”. Praca przestrzenna została wyrzeźbiona w technice papier-mache. Laureatce gratulujemy.

Kinga Manowiec


Zajęcia Techniczne w Klimacie Świąt Bożego Narodzenia

14.12.2020

Podczas zdalnego nauczania uczniowie klasy V na zajęciach technicznych wykonali cykl prac związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Są to realizacje półprzestrzenne powstałe z wykorzystaniem materiałów takich jak: drewno metal, tkanina i papier. Każdy z tych materiałów omawialiśmy wcześniej podczas zajęć lekcyjnych i wreszcie uczniowie mogli się wykazać przykładami ich kreatywnego wykorzystania w praktyce.

Kinga Manowiec

GaleriaPodziękowanie

14.12.2020

Człowiek jest dobry
nie przez to kim jest,
lecz przez to
czym dzieli się z innymi...”

św. Jan Paweł II


W dniu 13 grudnia 2020 roku na terenie parafii Tryńcza i Gniewczyna Łańcucka odbyły się po Mszach Świętych zbiórki pieniędzy na rzecz budowy hospicjum w Kępiu Zaleszańskim dla dzieci chorych na nowotwory.

Zbiórka została przeprowadzona przez wolontariuszy ze szkoły Podstawowej w Tryńczy pod czujnym okiem opiekunów: p. Magdaleny Młynarskiej, p. Natalii Kuśnierz i p. Marzeny Krupy.
Zebrana kwota w wysokości 2750.08 zł została przekazana na konto Fundacji „Z Serca dla Serca”.

Składamy podziękowania mieszkańcom Tryńczy, Głogowca i Wólki Małkowej, którzy swoją szlachetną darowizną przyczynili się do uzbierania pokaźnej sumy pieniędzy. Z serca dziękujemy za pomoc, szczodry gest, okazane serce i wrażliwość.

S. Anna Macina

GaleriaCzar Bożego Narodzenia

12.12.2020

W ubiegłym tygodniu pierwszaki realizowały temat „Czar Bożego Narodzenia” i podczas zajęć zdalnych rozmawialiśmy o tradycjach świątecznych, kolacji wigilijnej, choince, kolędach, a także o składaniu życzeń. Uczniowie uczyli się pisać krótkie życzenia do swoich bliskich na kartkach, które wykonali na zajęciach plastycznych. Kilku uczniów wykonało również kartki świąteczne na konkurs biblioteczny.

Celem takich zajęć jest zwrócenie uwagi na to, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również - a może nawet przede wszystkim - kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych. Tradycja wysyłania kartek odchodzi w przeszłość. Współczesny świat woli portale społecznościowe, komunikatory i smartfony, ale są też tacy co nie zapominają o tradycji. Taka kartka ma dużo większą wartość, niż najpiękniejsza, zakupiona w sklepie. Własnoręczna kartka z pewnością sprawi wiele radości nie tylko tym, którzy ją otrzymają, ale również tym, którzy ją wykonają. Robienie kartki to sama przyjemność. I nic trudnego. Uczniowie wiedzą również, że jest wiele akcji charytatywnych w Polsce, w których przesyła się kartki z życzeniami do hospicjów, czy szpitali.

Magdalena Młynarska

GaleriaLekcja biblioteczna

11.12.2020

11 grudnia 2020 r. w ramach podsumowania projektu „Książka”, dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczyły w lekcji bibliotecznej, poprowadzonej przez p. Lucynę Czeszyk. Głównym celem zajęć było zapoznanie dzieci z biblioteką, jako instytucją kultury, rozbudzenie zainteresowania literaturą poprzez zabawę, wzbogacenie dziecięcego słownictwa o pojęcia związane z książką, a także wdrażanie do poszanowania przez najmłodszych zasobów czytelniczych.

Na początku spotkania p. Lucyna zapoznała dzieci z zasadami panującymi w bibliotece. Krótko omówiła, czym zajmuje się na co dzień, po czym oprowadziła najmłodszych czytelników po kolejnych regałach z książkami. Dla zdecydowanej większości dzieci była to pierwsza wizyta wśród tylu książek. Przedszkolaki z dużą ciekawością słuchały i przyglądały się nowo poznanemu miejscu. W drugiej części spotkania dzieci uczestniczyły w grach i zabawach nawiązujących do różnych baśniowych postaci. Dzięki wyrabianiu wśród najmłodszych nawyku codziennego spotkania z literaturą dziecięcą, przedszkolaki poradziły sobie z zabawami i zagadkami niemal bezbłędnie. Na koniec spotkania dzieci otrzymały pamiątkowe naklejki oraz słodkie upominki.

Ilona Dryś

GaleriaRazem możemy więcej

08.12.2020

W najbliższą niedzielę 13 grudnia 2020 r. po każdej Mszy św. uczniowie z naszej szkoły będą kwestować przy kościele w Tryńczy, Głogowcu i Wólce Małkowej na rzecz budowy domu hospicyjnego w Kępiu Zaleszańskim (woj. podkarpackie) dla dzieci z chorobą nowotworową.

s. Anna Macina

GaleriaSukces Mikołaja

06.12.2020

Finalistą konkursu czytelniczego "Zgadnij, kto składa życzenia?" został Mikołaj Manowiec z kl. V. Konkurs polegał na tym, że na podstawie złożonych życzeń należało odgadnąć postać literacką, która składała życzenia. Zadaniem uczniów było napisanie autora i tytułu książki z której pochodził bohater. Mikołaj zdobył największą liczbę punktów i otrzymał dyplom i książkę z serii "Dzienniczek cwaniaczka".

Serdecznie gratulujemy Mikołajowi!

Lucyna Czeszyk


Mikołaj i Barbórka u pierwszaków

04.12.2020

Od lat Mikołajki kojarzą się z wielką przyjemnością i tajemniczością. Co roku każde dziecko z niecierpliwością oczekuje dnia, w którym odwiedzi ich Święty Mikołaj i przyniesie jakiś upominek. Często zdarza się jednak, że tak naprawdę nie znają legendy na jego temat. W tym roku uczniowie nie mieli okazji spotkać się z Mikołajem w szkole, poza Tomkiem, który uczestniczy w zajęciach rewalidacyjnych w szkole, ale na pewno 6 grudnia odwiedzi ich w domach. Dlatego, w tym tygodniu została przybliżona dzieciom postać Świętego Mikołaja, jego historia, na podstawie filmu „Prawdziwa historia św. Mikołaja” oraz umililiśmy chwile w oczekiwaniu na spotkanie z Mikołajem poprzez rozmowę o tym, jak można okazywać pozytywne uczucia wykonując własnoręcznie prezent dla najbliższych. Uczniowie prezentowali umiejętności wokalne podczas nauki piosenki „Niespodzianek czas” oraz wykonali pracę plastyczną o tej tematyce, co wprowadziło wszystkich w nastrój oczekiwania na zbliżające się święta Bożego Narodzenia.

Natomiast w piątek, z okazji Barbórki, uczniowie zapoznali się z pracą górnika, wyglądem munduru galowego, jak również poznali historię powstania węgla, oglądając film edukacyjny „Barbórka, Dzień Górnika” i legendę „Skarbnik, Duch Kopalni” (YOUTUBE). Wiedzą już, że patronką górników jest św. Barbara. Po tym, wykonali pracę plastyczną o tej tematyce.

Magdalena Młynarska

GaleriaMikołajkowe spotkania

04.12.2020

Mikołajki to czas radości, spotkań i zaskakujących prezentów.
Nasze oddziały przedszkolne odwiedził Pan Wójt Gminy Tryńcza – Ryszard Jędruch w towarzystwie Pana Sołtysa – Stanisława Gliniaka oraz pracowników Urzędu Gminy Tryńcza. Oddziały przedszkolne obdarowane zostały pięknymi prezentami, wśród których znalazły się zabawki dla dziewczynek i chłopców.

Odwiedził nas również gość, na którego dzieci czekają cały rok – św. Mikołaj, który nie zawiódł ich oczekiwań i zjawił się z workiem pełnym słodkich upominków.
Dzieci podziękowały za wspaniałe prezenty wręczając gościom wykonane przez siebie prace plastyczne.

Joanna Buszta
Ilona Dryś

GaleriaKim jest Święty Mikołaj...

03.12.2020

Święty Mikołaj to postać powszechnie znana, należąca do tych, które otaczane są czcią zarówno w tradycji wschodniej jak i zachodniej. W czasach współczesnych postać świętego jawi się ambiwalentnie. Kultura popularna wykreowała poczciwego staruszka w czerwonym płaszczu w czapce krasnala i workiem prezentów. Ten wizerunek świętego będący swoistą ikoną pop-kultury spłyca istotę kultu postaci Mikołaja, patrona i cudzotwórcy.

Wraz z uczniami postanowiliśmy powrócić do źródeł i przybliżyć sylwetkę tego zapomnianego trochę dobroczyńcy Mikołaja z Miry. Niektóre z zaprezentowanych prac wzięły udział w ogólnopolskim konkursie, w którym głównym bohaterem był właśnie ów zapomniany trochę biskup.

Kinga Manowiec

GaleriaKonkurs "Kartka świąteczna"

02.12.2020

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Tryńczy serdecznie zaprasza dzieci przedszkolne oraz wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie plastycznym na kartkę bożonarodzeniową.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.

Lucyna Czeszyk

Regulamin konkursu"Andrzejki"

27.11.2020

27 listopada w naszym przedszkolu zapanowała magiczna atmosfera. Tego dnia świętowaliśmy Andrzejki. Był to dla nas dzień radosnych zabaw i wróżb, podczas których dzieci mogły poznać swoją przyszłość. Nie zabrakło ustawiania bucików, rzucania monet do wody, czy lania wosku. Wróżby andrzejkowe przeplatały wspólne tańce i zabawy ruchowe. Po dniu pełnym wrażeń, dzieci z uśmiechem na twarzy wróciły do swoich domów.

Ilona Dryś

GaleriaDzień Pluszowego Misia

25.11.2020

25 listopada dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Podczas zajęć przedszkolaki poznały historię jego święta, uczestniczyły w zabawach ruchowych, ze śpiewem, a także wykonali tematyczne prace plastyczne. Dzięki pomocy rodziców, czyli wykonaniu i przesłaniu zdjęć, dzieci miały możliwość zaprezentowania swoich ulubionych maskotek kolegom i koleżankom w przedszkolu wyświetlając zdjęcia na tablicy interaktywnej. Na koniec dnia przedszkolaki otrzymały pamiątkowe dyplomy przyjaciela pluszowego misia.

Ilona Dryś
Joanna Buszta

GaleriaPierwszaki świętowały Dzień Misia jeszcze przed zdalnym nauczaniem

24.11.2020

Światowy Dzień Pluszowego Misia obchodzony jest 25 listopada. To nie jest przypadkowa data, bo właśnie tego dnia przypada rocznica powstania tej maskotki. Samo święto nie ma jednak długiej tradycji, obchodzimy je dopiero od 2002 roku, kiedy to pluszowy miś świętował swoje setne urodziny.

Pluszowy miś przez lata był bohaterem wielu bajek i filmów dla dzieci. Zdecydowanie do najpopularniejszych należy Kubuś Puchatek, Miś Uszatek, Colargol czy zwariowany miś z filmu „Ted”. W każdym przypadku pluszowa postać jest pozytywna i dostarcza oglądającemu wiele uśmiechu.

Uczniowie klasy I przed rozpoczęciem zdalnego nauczania, podczas edukacji technicznej wykonali misie z okazji nadchodzącego święta.

Magdalena Młynarska

GaleriaPierwszaki w świecie teatru

19.11.2020

Uczniowie klasy I podczas pierwszego tygodnia zdalnej nauki realizowali temat: Teatr. Zgłębiając tematykę teatru przystąpili do wykonania własnoręcznych kukiełek. Na wysokości zadania stanęli rodzice, którzy pomogli przygotować swoim pociechom wszystkie niezbędne rzeczy do wykonania kukiełki czy pacynki. Po realizacji zagadnień odnoszących się do tego jak wygląda teatr, kto w nim pracuje, występuje i czym jest sztuka teatralna, dzieci zapoznały się z różnego rodzaju kukiełkami, marionetkami, jawajkami oraz pacynkami. Rodzice przesłali zdjęcia efektów pracy technicznej. Okazało się, że sprawiło to dzieciom dużo radości.

Magdalena Młynarska

GaleriaGMINNY KONKURS LITERACKI

17.11.2020

W tym roku Szkoła Podstawowa w Jagielle obchodziła 10. rocznicę nadania imienia Króla Władysława Jagiełły. Z tej okazji we wrześniu nauczyciele ogłosili konkurs literacki - „Na dworze Króla Władysława Jagiełły”, którego celem było przede wszystkim popularyzowanie wiedzy o życiu patrona tej szkoły. Jak podkreśliło jury wszystkie nadesłane prace literackie były oryginalne, co świadczy o pracowitości i ogromnym wkładzie pracy uczestników. Uczniów SP w Tryńczy do konkursu przygotowali: p. Jolanta Wasilewska i p. Zygmunt Kulpa.

Wyniki

II miejsce w Gminnym Konkursie Literackim (kategorii klas IV-VI) –
Emilia Pigan – uczennica klasy VI

II miejsce w Gminnym Konkursie Literackim (w kategorii klas VII-VIII) – Klaudia Płonka - uczennica klasy VII


Dyplomy za udział
Wioletta Kuśnierz – uczennica klasy VI
Wojciech Hanejko – uczeń klasy VII

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Jolanta Wasilewska


„KU NIEPODLEGŁOŚCI”

14.11.2020

Odzyskanie przez Polskę niepodległości 1918 roku było ukoronowaniem działań polskich patriotów. „Ku niepodległości” to temat wystawy będącej pokłosiem konkursu plastycznego, zorganizowanego przez GBP w Tryńczy na „Weekend z historią”. Swoje prace na tej wystawie zaprezentowały uczennice naszej szkoły Alicja i Sara Manowiec, które wykonały rysunki upamiętniające tamte wydarzenia. Za zaangażowanie i udział w konkursie otrzymały podziękowania i nagrody od organizatora.

Zachęcamy wszystkich uczniów do wszelkiego rodzaju aktywności plastycznej, także takiej, która buduje postawy patriotyczne, zwracając uwagę na to jak ważna jest pamięć o historii własnego kraju.

Kinga Manowiec


Zaproszenie do konkursu szkolnego

12.11.2020

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie "Zgadnij, kto składa życzenia?". Zadanie dla uczniów polega na napisaniu autorów i tytułów książek, z których pochodzą postaci, składające życzenia. Odpowiedzi należy przysłać do 30 listopada na adres bibliotekaszkolnatryncza@o2.pl

Lucyna Czeszyk

konkurs dla chętnych uczniówNARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11.11.2020

Uczniowie naszej szkoły w szczególny sposób uczcili 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Poprzez recytacje i odśpiewanie czterech zwrotek hymnu oddali cześć obrońcom naszej Ojczyzny.

Bartosz

Paulina

Dagmara

Kacper

Wiktor

Michał11 listopada

10.11.2020

W listopadzie 1918 r. spełniły się marzenia o niepodległości, którą Polacy usiłowali odzyskać od 123 lat. Koniunkturę sprzyjającą powstaniu suwerennego państwa przyniósł rezultat I wojny światowej, w której klęskę poniosły państwa rozbiorowe. Niepodległość nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie determinacja świadomego swoich celów narodu.

W tym roku ze względów epidemicznych i obowiązujących ograniczeń świętowanie przybrało nieco inną formę. Przez ostatnie dni uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami w klasach oraz za pośrednictwem internetowych komunikatorów śpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”, uczestniczyli w lekcjach historii na temat zaborów i walki Polaków o odzyskanie niepodległości oraz utrwalili swoją wiedzę dotyczącą symboli narodowych, które później wykonywali.

Ilona Dryś

GaleriaKonkurs biblioteczny

06.11.2020

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Zwierzęta jako bohaterzy książek".

Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce Lena Młynarska kl. III
II miejsce ex aequo Alicja Posala i Ksawera Krupa z kl. III
III miejsce ex aequo Sylwia Krupa kl. III, Apolonia Cebula Sergeant kl. II

Gratulujemy dziewczynkom i życzymy dalszych sukcesów.

Lucyna Czeszyk


Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

06.11.2020

5 listopada b.r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Dzień ten był okazją, żeby przypomnieć sobie naszych ulubionych bajkowych bohaterów, którzy są nieodzownym elementem dzieciństwa. Bawią, uczą, pomagają poznać prawdę o świecie i życiu, oswajają dziecięce lęki. Czasem stanowią wzór do naśladowania, a czasem pomagają dzieciom rozpoznać zło. Podczas zajęć wskazaliśmy swoich ulubionych bohaterów, omówiliśmy prezentację dotyczącą bajkowych postaci znanych z ekranu, a także znanych głównie z książek. Następnie chcąc sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą treści poznanych utworów rozwiązywaliśmy zagadki, rozpoznawaliśmy bajki po rekwizytach, szukaliśmy różnic między obrazkami, a także uczestniczyliśmy w zabawach ruchowych ze śpiewem. Na koniec każdy przedszkolak otrzymał medal bajkowego przyjaciela.

Ilona Dryś

GaleriaKonkurs „Święty Hubert wzorem współczesnego ekologa” rozstrzygnięty!

03.11.2020

Dwóch uczniów klasy III – Jan Manowiec i Hubert Golba wzięło udział w XVII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY „Święty Hubert wzorem współczesnego ekologa” pod patronatem Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie, Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Głogowa Małopolskiego organizowany przez Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym. Z uwagi na sytuację panującą na świecie - czas pandemii wszystkie prace konkursowe zostały przesłane mailem. 47 placówek przesłało 350 prac w trzech kategoriach wiekowych. Praca ucznia naszej szkoły Jana Manowca została wyróżniona w II kategorii „Święty Hubert – apostoł Ardenów". Dyplomy i nagroda zostanie przesłana do szkoły w późniejszym czasie.

Dziękuję obydwu chłopcom z klasy III za udział w konkursie. Gratuluję Jasiowi wyróżnienia i życzę dalszych sukcesów w konkursach plastycznych.

Alicja Garbaty


Gminny Konkurs Plastyczny

31.10.2020

Z okazji 10-lecia nadania szkole imienia Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle odbył się konkurs plastyczny. Przeznaczony on był dla uczniów klas I-III i nosił tytuł „Śladami Króla Władysława Jagiełły”. Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy o życiu patrona. Do Gminnego Konkursu Plastycznego przystąpili uczniowie ze wszystkich szkół z terenu Gminy Tryńcza.

Uczniowie naszej szkoły również wzięli udział w tym konkursie i dziś zostały przekazane nagrody i dyplomy:
I miejsceJan Manowiec, klasa III
II miejsceLena Młynarska, klasa III
WyróżnienieLena Nabrzeska, klasa II
Za udział: Julia Matyja klasa II, Sylwia Krupa klasa III, Krzysztof Krupa klasa III.

Beata Konnak

GaleriaSzkolny konkurs plastyczny - Różaniec misyjny

30.10.2020

W Tygodniu Misyjnym w naszej szkole został przeprowadzony konkurs plastyczny „Różaniec misyjny” dla uczniów kl. I-III. Dzieci wykonały różańce w kolorach, które symbolizują 5 kontynentów świata: kolor czerwony oznacza Amerykę, zielony Afrykę, żółty Azję, niebieski Oceanię, biały Europę.

Dzieciom nie zabrakło pomysłów, aby użyć różnych materiałów do wykonania swoich prac. Konkurs, w którym wzięło udział 15 uczniów został rozstrzygnięty w piątek 30 października.

I miejsce otrzymała Zuzanna Sosnowy z kl. III
II miejsce otrzymał Filip Pigan z kl. I
III miejsce otrzymała Martyna Smagała z kl. III

Wyróżnienie otrzymali: Lena Młynarska kl. III, Izabela Hanejko i Julia Matyja z kl. II oraz Szymon Czupik, Paweł Kiełbowicz i Tomasz Hader z kl. I.
Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody, które ufundowała siostra katechetka. s. Anna Macina
GaleriaPamiętamy o tych, którzy odeszli

27.10.2020

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wybrali się na cmentarz w Tryńczy, Wólce Małkowej, Wólce Ogryzkowej oraz Głogowcu. Okres przed Dniem Wszystkich Świętych to odpowiedni moment na wspomnienie tych, którzy odeszli od nas, czas na rozmowy dotyczące szacunku dla zmarłych. Wyjście poprzedziła rozmowa dotycząca odpowiedniego zachowania się na cmentarzu.

W drodze na cmentarz uczniowie zapalili znicz pod pomnikiem naszego patrona św.Jana Kantego. Uczniowie posprzątali groby, mogiły, zapalili znicze i złożyli kwiaty. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłych. W ciszy i powadze oddaliśmy cześć wszystkim zmarłym z naszej gminy.

Magdalena Młynarska

GaleriaNasi pupile

26.10.2020

W dniu jutrzejszym uczniowie klasy pierwszej będę realizować temat „Nasi pupile". Uczniowie będą uczestniczyli w edukacji przyrodniczej, która różni się od innych. W dzisiejszym dniu rodzice dzieci wykonali w domu zdjęcia i przesłali ze zwierzątkami. Zadaniem każdego ucznia jutro będzie zaprezentowanie pupila, „podzielenie się" informacjami na temat jego zachowania, trybu życia, pielęgnacji, niezbędnego wyposażenia oraz sposobu odżywiania. Każdy właściciel zwierzątka odpowie na pytania, które nurtować będą pozostałe osoby w klasie. Będzie bardzo ciekawie i zabawnie. Taka nauka na wesoło, co pozostaje lepiej w pamięci.

Magdalena Młynarska

GaleriaPodsumowanie Gminnego Konkursu Ekologicznego

23.10.2020

Uczniowie klas VII, Klaudia Płonka, Karol Grabowiec i Mateusz Niemirowski, wzięli udział w Gminnym Konkursie Ekologicznym „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję. Posprzątajmy las". Konkurs polegał na przygotowaniu 60 sekundowego spotu ekologicznego, opowiadającego jakie zostały podjęte działania w domu i w otaczających nas pięknych lasach Nadleśnictwa Sieniawa, aby ograniczać powstawanie plastikowych odpadów oraz posprzątać naszą „Małą Ojczyznę”.

23 października uczniowie odebrali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Nadleśnictwo Sieniawa.

Ewa Szela


GaleriaWażna informacja – nauczanie zdalne

23.10.2020

Od dnia 26 października 2020 r. klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej w Tryńczy przechodzą na zdalne nauczanie. Lekcje będą odbywać się zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

O wszelkich zmianach uczniowie i rodzice będą informowani na bieżąco.

Elżbieta Kubrak


„Eko Ludek”

21.10.2020


Nasze przedszkole przystąpiło do realizacji II edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Eko Ludek”. Jego nadrzędnym celem jest budowanie świadomości obowiązku dbania o środowisko w jakim żyjemy już od najmłodszych lat. Przystępując do projektu będziemy realizować kolejne zadania, których celem jest m.in. rozwijanie u dzieci wrażliwości na piękno przyrody, przekazywanie najmłodszym podstawowych wiadomości o ekosystemach i zjawiskach przyrodniczych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wszelkie zmiany w środowisku, których sprawcą jest człowiek, jak również uświadomienie dzieciom problemu opakowań i świadomego ich wyboru.


Ilona Dryś


Konkurs ekologiczny pn. „Bądź EKO, czyli ekologia na co dzień”

20.10.2020

W naszej szkole odbył się Konkurs Ekologiczny klas I-III w ramach projektu - SEGREGUJĄC ŚMIECI RATUJEMY ZIEMIĘ - finansowanego przez Fundację PKO Banku Polskiego.

Celem konkursu było włączenie uczniów i rodziców do aktywnego udziału w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzenie ich świadomości, że lokalne środowisko jest naszym wspólnym domem.

Uczniowie w poniedziałek zmagali się z pytaniami nt. wiedzy ekologicznej w formie turnieju. Kolejnym etapem było wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką z pomocą rodziców w domu nt. „Dbam o swoją Ziemię, planetę”.

Komisja konkursowa złożona z nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej przyznała wszystkim uczniom dyplomy i nagrody. Gratulujemy!!!

Magdalena Młynarska

GaleriaDzień Papieski w naszej szkole

16.10.2020

42 lata temu – 16 października 1978 Karol Wojtyła został Papieżem. Jan Paweł II dla wielu Polaków stał się ideałem i na zawsze pozostał w pamięci. Z tej okazji w Polsce obchodzimy Dzień Papieski – budując w ten sposób żywy pomnik Papieża Polaka. Hasłem tegorocznej edycji były słowa „Totus Tuus”.

Aby zapoznać się i przybliżyć uczniom sylwetkę sławnego Polaka Papieża dzień ten poprzedzono przeprowadzonymi katechezami tematycznymi. Odbył się też bieg papieski na 100 m na cześć 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, uczniowie losowali cytaty św. Jana Pawła II, została przeprowadzona akcja „kremówka papieska” z której środki będą przeznaczone na rzecz budowy Domu Hospicyjnego dla dzieci chorych na nowotwory w Skowierzynie. W naszej szkole dominowały dziś kolory: żółty i biały, ponieważ chętni uczniowie przyszli ubrani w kolorach papieskich. Współczesna młodzież, dzieci nie znają osobiście sylwetki św. Papieża Polaka – tym bardziej cenne są wszelkie działania podejmowane w celu przybliżenia im Jego nauczania i postaci.


s. Anna Macina

GaleriaUwaga! Zmiana godzin odjazdu autobusów

16.10.2020

Od 19 października 2020 r. (poniedziałek) obowiązują nowe godziny odjazdu autobusów.

Dowóz dzieci z poszczególnych miejscowości będzie w następujących godzinach:
• Głogowiec – godz. 7.20
• Wólka Małkowa – 7.35
• Ubieszyn – 7.45


Godziny odjazdu autokarów powrotnych bez zmian.
Podczas jazdy autobusem konieczna jest ochrona ust i nosa – maseczki.


Regulamin konkursu ekologicznego

15.10.2020

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO
pn. "Bądź EKO czyli ekologia na co dzień"


I. Cele Konkursu
Cel główny: Włączenie uczniów i rodziców do aktywnego udziału w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzenie ich świadomości, że lokalne środowisko jest naszym wspólnym dobrem.

II. Cele szczegółowe:
• propagowanie postaw i zachowań ekologicznych,
• promowanie akcji ekologicznych,
• zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska,
• propagowanie działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska,
• rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,
• kształtowanie jedności ze środowiskiem naturalnym.

III. Założenia organizacyjne
1. Konkurs ekologiczny zostanie przeprowadzony w klasach I-III SP w Tryńczy (3 uczestników w każdej klasy).
2. Konkurs rozpocznie się o godz. 11.00, 19 października 2020 r. w SP w Tryńczy.
3. Czas trwania konkursu to 45 minut.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie turnieju - konkursu wiedzy ekologicznej.
5. Każdy z uczestników odpowiada na pytania(od 1- do 10).
6. Kolejnym etapem konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką z pomocą rodziców w domu na temat „Dbam o swoją Ziemię, planetę”
7. Decyzje o prawidłowości przebiegu konkursu podejmuje Komisja Konkursowa oraz wręczy dyplom i upominek.

Magdalena Młynarska


Coś dla klimatu

12.10.2020

Prace plastyczne Sary Manowiec (klasa VII) i Alicji Manowiec (klasa VIII) będą reprezentowały naszą szkołę w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Coś dla klimatu”, organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu pod patronatem Starosty Powiatu Lublinieckiego. Dziewczyny, dziękujemy! Gratulujemy odwagi i życzymy sukcesu!


Ewa Szela

GaleriaW hołdzie św. Janowi Pawłowi II

11.10.2020

Tegoroczny Dzień Papieski wpisuje się w 100 rocznicę urodzin i 15 rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, a towarzyszą mu słowa bardzo ważne dla św. Jana Pawła II „Totus Tuus” – cały Twój. W niedzielę 11 października 2020 r. w kościele parafialnym św. Kazimierza w Tryńczy z racji obchodzonego Dnia Papieskiego został zaprezentowany program słowno-muzyczny poświęcony pamięci papieża św. Jana Pawła II. Dziewczynki ze scholi Jutrzenka wyśpiewały pieśni wspominające św. Jana Pawła II. Występ był piękny, szczery i wzruszający. Nie zabrakło też słodkiego upominku z cytatem św. Jana Pawła II, bowiem warto, a nawet jesteśmy to winni młodym, aby nauczanie papieża upowszechniać i ciągle do niego wracać. Nośmy w sercu słowa św. Jana Pawła II. Nośmy jego naukę. Nośmy Jego miłość.


S. Anna Macina

Galeria„Segregując śmieci ratujemy Ziemię”

09.10.2020

W ramach realizacji projektu „Segregując śmieci ratujemy Ziemię” dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz kilkoro uczniów z klasy I pod opieką p. Ilony Dryś oraz p. Joanny Buszty, przygotowały krótkie przedstawienie ekologiczne pt. „Śmieci to nie zabawa, ale poważna sprawa”. Widowisko zostało zorganizowane dla kolegów i koleżanek z klas I-III. Głównym celem inscenizacji było uświadomienie dzieciom znaczenia przyrody dla życia człowieka, kształtowanie postaw odpowiedzialności za stan środowiska, ukazanie roli recyklingu w ochronie zasobów przyrody, a także wykształcenie wśród dzieci umiejętności prawidłowego segregowania odpadów.

Dzieci biorące udział w przedstawieniu zaprezentowały różnorodność ludzkich postaw wobec środowiska na zasadzie kontrastu. Najpierw zostały ukazane sytuacje, z którymi spotykamy się najczęściej, czyli wyrzucanie papierków, butelek i innych przedmiotów w przypadkowych miejscach. Następnie zaprezentowany został prawidłowy model postępowania. Eksperci biorący udział w przedstawieniu przekazali wszystkim oglądającym konkretne informacje propagujące prawidłowy sposób postępowania z odpadami. Na koniec głos zabrała pani dyrektor Elżbieta Kubrak podsumowując nasze wystąpienie.


Ilona Dryś
Joanna Buszta

GaleriaWyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

07.10.2020

W dniu 5 października odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Głos na swoich faworytów oddali wszyscy uprawnieni oraz obecni w tym dniu uczniowie zachowując obowiązujące zasady reżimu sanitarnego.

Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:
przewodnicząca: Julia Sosnowy (kl. VIII)
zastępca: Wiktor Murdzia (kl. VIIa)
skarbnik: Sara Manowiec (kl. VIIb)
sekretarz: Brygida Grabowiec (kl. VIII)

Gratulujemy zwycięzcom oraz życzymy owocnej pracy.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Natalia Kuśnierz, Beata Konnak.

Natalia Kuśnierz


Program edukacyjny dla klas I-III

07.10.2020

Przygody Kota Ciepłosława to program edukacyjny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, do którego swój udział zgłosiła także nasza szkoła! W trosce o lepsze powietrze, a także zdrowie i komfort polskich rodzin, PGE Energia Ciepła realizuje program budujący świadomość ekologiczną u najmłodszych, który poszerzy wiedzę na temat ciepła, sposobu jego wytwarzania oraz możliwości oszczędzania. Dlatego razem z głównym bohaterem programu Kotem Cieposławem i dwójką jego pomocników - Felką Kaloryfelką i Pstryczkiem Elektryczkiem będziemy zdobywać wiedzę na temat ciepła. Uczniowie klas I-III już od 15 października rozpoczną edukacyjną przygodę z Kotem Cieposławem. Chętni uczniowie, którzy wezmą udział w specjalnie przygotowanym konkursie, będą mieli szansę odwiedzić lokalną elektrociepłownię i zobaczyć, skąd się bierze ciepło i dlaczego trzeba je oszczędzać. Przewidziano też atrakcyjne nagrody dla zwycięskiej szkoły.

Intencją projektu, stworzonego przez PGE Energia Ciepła, jest pokazanie zalet i przewagi ekologicznej ciepła sieciowego nad tradycyjnymi źródłami ciepła.

Beata Konnak


Piłki dla uczniów od sołtysa

07.10.2020

Dziękujemy panu sołtysowi - Stanisławowi Gliniakowi za ufundowane piłek dla uczniów naszej szkoły, które osobiście przekazał. Miły gest, który spotkał się z dużym zadowoleniem młodzieży. Nowe piłki wykorzystywane będą podczas lekcji WF-u oraz zajęć dodatkowych z piłki nożnej.

Adam Kulpa


„Zdrowo jem, więcej wiem”

07.10.2020

Nasze przedszkole przystąpiło do kolejnej edycji ogólnopolskiego projektu edukacji prozdrowotnej pod nazwą„Zdrowo jem, więcej wiem”. Organizatorem projektu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska, natomiast patronat honorowy nad projektem objęła Małżonka Prezydenta RP – Pani Agata Kornhauser-Duda.

Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Realizacja zadań projektowych jest również skierowana do rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną. Musimy pamiętać, że „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. Dlatego tak ważne jest, aby w dzieciach wyrobić nawyki i przekonania, które pozwolą im cieszyć się zdrowym i długim życiem oraz podejmować prawidłowe decyzje.


Ilona Dryś


Spotkanie z podróżnikiem - Amazonia

02.10.2020

01.10.2020r. uczniowie klas 0-VIII mieli przyjemność uczestniczenia w spotkaniu z podróżnikiem z grupy „Trzask”. Pan Krystian Pyrzak zabrał wszystkich zgromadzonych w piękną, a zarazem niebezpieczną podróż po Amazonii.

Podczas swojego wystąpienia podróżnik zaprezentował uczestnikom spotkania obszerną fotorelację, którą szczegółowo omówił. Uczniowie dowiedzieli się jak wygląda życie przeciętnego mieszkańca Brazylii, poznali najpotrzebniejsze przybory prawdziwego podróżnika, dowiedzieli się w jaki sposób podróżnicy z grupy Trzask radzili sobie podczas wyprawy do dżungli, a także w jaki sposób należy przygotować i rozbić obóz, aby bezpiecznie przetrwać noc w sercu amazońskich lasów. Wspaniale opowiedziane relacje z podróży, poczucie humoru prowadzącego oraz świetne podejście do dzieci i młodzieży zostały nagrodzone brawami całej szkolnej społeczności.


Ilona Dryś

Galeria


Dzień Chłopaka

01.10.2020

Z okazji tego dnia niezwykłego,
Życzymy Wam chłopcy wszystkiego najlepszego,
Humoru radosnego…
I aby codziennie spotkało Was coś magicznego.

Tradycją już w naszej szkole, stały się życzenia z okazji Dnia chłopaka, z którymi przedstawicielki dziewczynek z oddziałów przedszkolnych oraz klas I–III udały się do swoich kolegów z poszczególnych oddziałów. W tym szczególnym dniu życzyły spełnienia marzeń, dużo zdrowia, zwłaszcza w tym trudnym czasie związanym z pandemią oraz uśmiechu każdego dnia.


Joanna Buszta

GaleriaCud na Wisłą. 1920

01.10.2020W związku z sytuacją epidemiologiczną podjęta została decyzja o organizacji rekonstrukcji bez udziału publiczności. W imieniu organizatorów zachęcamy do obejrzenia relacji na portalu Facebook.


„Przyjaciele Ziemi”

30.09.2020

29 września odbyły się zajęcia ekologiczne dla dzieci 5- i 6 letnich w ramach projektu „Segregując śmieci ratujemy Ziemię”.
Główny cel zajęć to kształtowanie proekologicznych nawyków w codziennym życiu, wyrabianie właściwego stosunku do ochrony środowiska, kształtowanie umiejętności podejmowania konkretnych działań: segregowanie odpadów (makulatury, opakowań szklanych i plastikowych).
Dzieci wysłuchały krótkiego opowiadania o naszej planecie Ziemi. Wsłuchując się w wiersz „Sznurek Jurka” utworzyły wielkie wysypisko śmieci. Zapoznały się z symbolem recyklingu, kolorami pojemników na odpady. Opowiadały o korzyściach płynących ze zbierania i segregowania odpadów oraz jaki może być dalszy los tych odpadów.
Zajęcia zakończyły się wykonaniem planszy: „Przyjaciele Ziemi” i wręczeniem pamiątkowych dyplomów.


Ewa Szela


GaleriaWirtualny kiermasz książek

28.09.2020Kolejne działania w ramach projektu - „Segregując śmieci ratujemy Ziemię”.

25.09.2020

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane przestaje być śmieciem – staje się wartościowym surowcem. Można je ponownie wykorzystać i przetworzyć. To nazywa się recyklingiem.

W ramach projektu "Segregując śmieci ratujemy Ziemię" uczniowie naszej szkoły wykonywali miniatury koszy na śmieci, podczas pracy przypominaliśmy podstawowe zasady segregacji śmieci. Dla wielu osób segregacja jest już nawykiem, co jest bardzo pocieszające i możemy być dumni z naszych uczniów, że w taki prosty, ale ważny sposób dbają o środowisko.


Anita Rzeczyca


GaleriaKreatywność na lekcjach techniki

25.09.2020

Uczniowie klasy VI na wrześniowych lekcjach techniki oraz podczas pracy w domu, samodzielnie zaprojektowali a następnie wykonali wizję swojego pokoju. Finał pracy uczniów można podziwiać w zamieszczonej galerii.

Anita Rzeczyca

GaleriaWitaminki dla chłopczyka i dziewczynki z pierwszej klasy

24.09.2020

Przekonać dziecko, że marchewka jest lepsza niż cukierek, a jabłko lepsze niż lizak nie będzie może łatwo, ale kto powiedział, że wychowywanie dzieci jest łatwe? Bardzo ważne, byśmy kształtowali nawyki żywieniowe u dziecka od najwcześniejszych lat, bo przecież od tego zależy ich przyszła kondycja i zdrowie. Dzieci z klasy 1 doskonale wiedzą, że aby być zdrowym należy się przede wszystkim prawidłowo odżywiać. Każdy rozumie jak ważne jest spożywanie dużych ilości owoców i warzyw. Z myślą o witaminkach, postanowiliśmy zrobić sok owocowo-warzywny. Podczas edukacji technicznej na stole znalazły się marchewki, jabłka, pomarańcze, banany, śliwki, i inne owoce. Sok wszystkim bardzo smakował, ponieważ wykonany był przez dzieci, bez dodatku cukru i bez konserwantów. Dziś również dzieci rozmawiały o zamykaniu owoców i warzyw w zamrażarce, aby wykorzystać je zimą. I właśnie takie zamrożone truskawki i borówki leśne wykorzystaliśmy przy wykonaniu lodów. Przy okazji takiej lekcji odbyliśmy rozmowę na temat bezpiecznego używania urządzeń elektrycznych, tylko pod nadzorem rodziców (osób dorosłych).

Magdalena Młynarska

GaleriaMakulatura na budowę studni w Czadzie

24.09.2020

Akcję zbierania makulatury na rzecz budowy studni w Afryce zapoczątkowała i koordynuje Grupa Charytatywna przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku. Za pieniądze ze zbiórki makulatury, prowadzonej na terenie Podkarpacia w ciągu ostatnich kilku lat wybudowano 27 studni w Afryce. W tym roku Grupa Charytatywna z Przeworska organizuje zbiórkę makulatury na budowę studni w Czadzie, gdzie pracuje misjonarz z Gniewczyny – ks. Edward Ryfa. Koszt budowy jednej studni waha się w granicach od 15 do 45 tys. zł, co średnio przekłada się na około 100 ton makulatury, stąd prowadzona od kilki lat zbiórka makulatury na terenie województwa podkarpackiego, a w roku szkolnym w naszej szkole. Dziś spakowana została zebrana makulatura a pieniądze pozyskane ze sprzedaży makulatury zostaną przekazane do krakowskiej Fundacji „Dla Afryki”, która potem zorganizuje budowę studni.

Koordynatorami akcji są opiekunowie szkolnego koła wolontariatu:
s. Anna Macina i Magdalena Młynarska.

GaleriaAkcja #sadziMY2020

20.09.2020

18 września miała miejsce ogólnopolska akcja #sadziMY zainaugurowana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę i Pierwszą Damę Agatę Kornhauser-Duda. W siedzibach wszystkich 430 nadleśnictw w Polsce rozdawane były sadzonki drzew. Nasza szkoła również wzięła udział w akcji. Dwie uczennice oraz jeden uczeń klasy VI wraz z opiekunem otrzymali sadzonki drzew od Nadleśnictwa w Sieniawie. Należy pamiętać, że drzewa nie tylko zapewniają nam tlen i oczyszczają powietrze, ale też wpływają korzystnie na klimat i na nasze samopoczucie. Poza tym są domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Zadaniem nas wszystkich jest dbać o nasze wspólne dobro jakim jest czyste powietrze. Jako szkoła dajemy przykład własną postawą i działaniem aby nasi uczniowie wykształcili w sobie pro-ekologiczne nawyki. Przekazywanie wiedzy na temat ekologii i uświadamianie dzieci o wpływie naszych działań na środowisko, nie tylko uczy je wrażliwości, ale także odpowiedzialności za wspólne dobro jakim jest Ziemia.


Natalia Kuśnierz


GaleriaW drodze do czystego środowiska

18.09.2020

W ramach projektu Segregując Śmieci Ratujemy Ziemię, finansowanego przez Fundację PKO Banku Polskiego w piątek 18 września, zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego, odbyła się wycieczka klas 7 do Sortowni oraz Składowiska Odpadów Komunalnych w Giedlarowej - Stare Miasto Pak razem z wychowawcami klas, Panią Anitą Rzeczyca i Panem Adamem Kulpa. Celem podróży było zaczerpnięcie wiedzy na temat segregacji śmieci i ich utylizacji. Nadal spora część ludzi nie wie, jak wielką przysługę mogą zrobić dla środowiska dając odpadom drugie życie. Wystarczy tylko zadbać o to, aby dobrymi nawykami, uratować naszą planetę, by wszystko co się na niej znajduje mogło żyć w czystej przestrzeni.

Po dotarciu do celu, uczniów oprowadził po terenie kierownik. W swoich wypowiedziach podkreślał, jak ogromny wpływ na oczyszczenie środowiska ma nasza pomoc. Okazało się, że odpady z naszych domów, zakładów pracy i szkół są transportowane przez specjalne pojazdy na plac przyjęcia odpadów. Stamtąd odpady (w większości komunalne) trafiają wraz z pojazdem na specjalną wagę, na której sprawdza się ich masę. Później są one przesiewane i rozdzielane według kategorii wielkości przez przesiewacz obrotowy, w kształcie bębna. Po tym etapie odpady są umieszczane na taśmie, na której odbywa się sortowanie ręczne, wedle tworzywa sztucznego z jakiego zostały one wykonane. Uczniowie mogli przyglądać się pracy wielu osób oraz podziwiać ich wprawę i wiedzę na temat efektywnej segregacji. Mogli oni również zobaczyć, jak wyglądają zgniecione odpady, które zmniejszyły swoją objętość. Ostatecznie w takiej formie opuszczają one plac i zostają przewożone do zakładów, gdzie dzięki zasadzie recyklingu, produkuje się nowe przedmioty codziennego użytku. Powstałe ubrania, inne opakowania, czy torby na zakupy dostarcza się do sklepów, gdzie cały proces recyklingu zaczyna się od początku.
Po tej wycieczce na pewno wszyscy zrozumieją jak ważne jest, aby swoim postępowaniem zmniejszyć ilość produkowania śmieci.


Klaudia Płonka- uczennica kl VII a


OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY

18.09.2020

Zachęcam do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Coś dla klimatu” pod patronatem Starosty Powiatu Lublinieckiego. Prace plastyczne można składać do 9 października. Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na stronie:

https://podstawowa.soswlubliniec.pl/ogolnopolski-konkurs-ekologicznyEwa Szela


Poznajemy znaki drogowe

18.09.2020

Droga poznawania pojęć wymaga często wyjścia poza teren szkoły, celem umożliwienia dzieciom obserwacji otoczenia społecznego, a niekiedy działania w nim.
Dzieci zwykle nie zdają sobie sprawy, że ta przyjemna forma zajęć jaką jest wycieczka jest również nauką i to nawet bardziej wartościową niż zajęcia w szkolnych murach. Na wycieczce uczą się, zdobywają wiadomości i umiejętności i jest to sposób łatwy i przyjemny dla nich. Poprzez wycieczkę zaznajamiamy dzieci z najbliższym środowiskiem, a zwiedzanie, doświadczanie „na żywo” pogłębia i poszerza wiadomości z różnych dziedzin.

W piątek uczniowie klasy I odbyli wycieczkę wokół najbliższej okolicy Szkoły, co pozwoliło dzieciom w praktyce zaznajomić się z zasadami ruchu drogowego. Dzieci obserwowały ruch drogowy oraz doskonaliły umiejętność przechodzenia przez jezdnię. Uczniowie szukali również znaków drogowych, a także zgłębiały wiedzę na ich temat.

Magdalena Młynarska

GaleriaPierwszaki na lekcji przyrody w terenie

17.09.2020

Dzieci widzą jak piękny jest świat, który nas otacza. W słoneczny, piękny dzień pierwszaki, podczas edukacji przyrodniczej wybrały się na spacer i wyszukiwały elementy przyrody ożywionej i nieożywionej w okolicy. Dzieci z wielkim zaangażowaniem obserwowały podczas spaceru różne cuda natury, m. in. kasztany, żołędzie, gałązki jarzębiny, orzechy, dynie, gruszki i jabłka.

Magdalena Młynarska

GaleriaSzkolny Klub Sportowy 2020

15.09.2020

Od 7 września bieżącego roku wznawiamy nasze zajęcia sportowe w ramach programu SMiT – Szkolny Klub Sportowy. Program SKS to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ma on na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych
i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego
w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych
i atrakcyjnych formach. Szczegółowe informacje o programie są dostępne na stronie

www.szkolnyklubsportowy.pl


Wszystkich uczniów serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach zarówno chłopców jak dziewczęta.


Waldemar Szewczyk
Adam Kulpa

Galeria„Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”

14.09.2020

Nasze przedszkole po raz kolejny przystąpiło do realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”. Nadrzędnym celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych, jak również zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom. Biorąc udział w powyższym projekcie nasze przedszkole będzie realizowało wybrane moduły zawarte w regulaminie. Ich zadaniem jest m.in. wzbudzanie wśród dzieci zaciekawienia książką poprzez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, przekazywanie najmłodszym czytelnikom wartości moralnych, kształtowanie postaw patriotycznych, jak również tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela.

Dryś Ilona


Realizujemy projekt

14.09.2020

Nasza Szkoła uczestniczy w projekcie: „Segregując śmieci ratujemy Ziemię”, kolejnym podjętym działaniem w ramach tego projektu będzie przeprowadzenie konkursu ekologicznego.

Jak co roku, w trzeci weekend września, ruszymy posprzątać Polskę. I nie może Ciebie w tym czasie zabraknąć! Tegoroczna 27. Akcja „Sprzątanie świata – Polska” pod hasłem:

„Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.”

niewątpliwie różnić będzie się od poprzednich edycji z powodu pandemii Covid-19.
Cel jednak pozostaje ten sam - zadbać o nasz dom - naszą Ziemię.
„Dołącz do akcji” i prześlij do nas film z podjętych działań.

Szczegółowy regulamin konkursu:

Regulamin konkursu + załącznikiEwa Szela Anita Rzeczyca


Wywiadówka

11.09.2020

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Tryńczy informuje, iż dnia 15 września 2020 r., tj. wtorek odbędzie się spotkanie z rodzicami.

Rodzice klas 0-3 spotykają się z wychowawcami poszczególnych klas o godzinie 16.00.

Rodzice klas 4-8 spotykają się z wychowawcami poszczególnych klas o 16:30.

Prosimy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.


Niecodzienne wydarzenie

07.09.2020

4 września 2020 r. w piątkowe, słoneczne popołudnie w domu parafialnym miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Odbyło się spotkanie z TVP w ramach promocji naszej „małej Ojczyzny”, którą jest dla nas Tryńcza. Absolwentki i uczennice naszej szkoły przedstawiły działalność scholi parafialnej Jutrzenka. Panowie z telewizji z kamerą i mikrofonem nagrywali utwory muzyczne. Uczennice pięknie zaprezentowały się w blasku fleszy i w obiektywach kamer telewizyjnych. Za kilka tygodni będziemy mogli obejrzeć program o naszej miejscowości w TVP.


S. Anna Macina

GaleriaInauguracja roku szkolnego 2020/2021

02.09.2020

1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Dzień wcześniej z tej okazji odbyła się uroczysta Msza św.. Podczas spotkania w szkole nauczyciele zapoznali uczniów z regulaminem bezpieczeństwa obowiązującym w Szkole Podstawowej w Tryńczy w okresie epidemii COVID-19, zwrócili uwagę min. na zakrywanie ust i nosa w przestrzeni wspólnej, dezynfekcję rąk, zachowanie dystansu społecznego, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły oraz podali plan lekcji dla poszczególnych klas.

Z optymizmem patrzymy w przyszłość. Wszystkim życzymy zdrowia, osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce oraz jak najwięcej sukcesów w różnych dziedzinach życia szkolnego.

Lucyna Czeszyk


Plan dowożenia uczniów 2 września 2020 r.

01.09.2020


Dojazd do szkoły

Wólka Małkowa 7:40
Ubieszyn 7:20
Głogowiec 7:30


Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

28.08.2020


Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

w Szkole Podstawowej w Tryńczy


1. Msza święta – poniedziałek w kościele parafialnym w Tryńczy o godz. 18.00. Rodzice i uczniowie przychodzą indywidualnie.
2. Rozpoczęcie roku szkolnego 01 września 2020 r., godz. 9.00.

Uczniowie spotykają się z wychowawcami klas indywidualnie, z wyjątkiem oddziałów przedszkolnych, klasy I i klas VII – spotkanie odbędzie się w hali widowiskowo – sportowej

• oddziały przedszkolne – hala widowiskowo – sportowa
• klasa I – hala widowiskowo – sportowa
• klasa II – sala numer 8
• klasa III – sala numer 23
• klasa IV – sala numer 20
• klasa V – sala numer 25
• klasa VI – sala numer 22
• klasa VII a, b - hala widowiskowo – sportowa
• klasa VIII – sala numer 21

3. Dowóz uczniów w dniu 01 września 2020 r.
• Ubieszyn – godz. 8.30
• Głogowiec – godz. 8.40
• Wólka Małkowa – 8.45
Podczas jazdy autobusem szkolnym konieczna jest ochrona ust i nosa – maseczki.

Szczegółowy regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Tryńczy w związku z COVID 19 zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły. Dyrektor szkoły zwraca się z prośbą do wszystkich rodziców o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem.


Elżbieta Kubrak


27.08.2020

.


27.08.2020

.


Informacja

24.08.2020

26 sierpnia 2020 r. (środa) o godzinie 9:00 odbędzie się konferencja dla nauczycieli.


PODRĘCZNIKI DO RELIGII ROK SZKOLNY 2020/2021

06.07.2020

Podręcznik do religii, kl. I SP: tytuł „Bóg naszym Ojcem”, red. ks. Piotr Goliszek, Wydawnictwo Gaudium – Lublin. (NOWOŚĆ)

Podręcznik do religii, Kl. II SP, tytuł: „ Kochamy Pana Jezusa ” , red. ks. Piotr Goliszek , Wydawnictwo Gaudium – Lublin.

Podręcznik do religii, Kl. III SP, tytuł: „ Przyjmujemy Pana Jezusa ”, red. ks. Piotr Goliszek, Wydawnictwo Gaudium – Lublin.

Podręcznik do religii, Kl. IV SP, tytuł: „ Jestem chrześcijaninem ” , red. ks. Waldemar Janiga, Wydawnictwo Gaudium – Lublin.

Podręcznik do religii, kl. V SP: tytuł: ” Bóg poszukuje człowieka”, red. ks. Waldemar Janiga, Wydawnictwo Gaudium – Lublin i Karty pracy . (NOWOŚĆ)


Podręcznik do religii, Kl. VI SP, tytuł: „Wierzę w Kościół” , red. ks. Waldemar Janiga, Wydawnictwo Gaudium – Lublin.

Podręcznik do religii, Kl. VII SP, tytuł: „ Spotykam Twoje Słowo” , red. ks. Paweł Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium – Lublin.

Podręcznik do religii, Kl. VIII SP , tytuł: „ Z Tobą idę przez życie”, red. ks. Paweł Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium – Lublin.

Drodzy uczniowie proszę w czasie wakacji zakupić podręczniki do religii według podanych klas. W roku szkolnym 2020/2021 wchodzą nowe podręczniki do klasy I i V. Również do klasy II i III należy kupić podręcznik nieużywany, ponieważ zawarte są w nim ćwiczenia. Do kl. IV, VI, VII i VIII można kupić podręczniki używane.


s. Anna Macina


POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

26.06.2020


Koniec 8 klasy!
Koniec szkoły!
Był w niej czas smutny.
Był też wesoły.
Idziemy w dalsze życie z ufnością.
Ale przede wszystkim z ciekawością.
Szkoła nas oceniła.
Świadectwa wystawiła.
Teraz oceni nas świat.
Rozliczy z zalet i wad.
Z przekonań, dokonań,
sukcesów, porażek.
Przed nami przyszłość pełna wrażeń.
A czego dokonamy?
Czas pokaże.
Na razie głowy pełne marzeń.

26 czerwca 2020 roku to ostatni dzień nauki w szkole podstawowej dla 27 młodych ludzi. Kończy się pewien etap w życiu. I dla młodzieży i dla szkoły. Dla wychowawcy. Kolejna grupa uczniów odchodzi w świat. Z wiedzą i doświadczeniem, które uzyskali podczas edukacji w naszej, trynieckiej szkole. Więzi, które łączyły grupę, ulegną rozluźnieniu. Zawiązane znajomości, przyjaźnie zostaną poddane próbie czasu i oddalenia.

Pożegnanie inne od dotychczasowych. Bez uroczystego apelu, bez gali. Bo i sytuacja jest inna, jakże trudna. Ale doświadczenie epidemii, które przeżywamy, jest argumentem, by odważnie i poważnie wejść w nowy etap życia, by szybciej dorosnąć, by zbudować w sobie odpowiedzialność za siebie i swoje otoczenie.

Jako szkoła wierzymy, że nasi absolwenci poradzą sobie w życiu, że będą dawali dobre świadectwo o naszej szkole, że będziemy ze siebie nawzajem dumni. Wierzymy, że ze strony uczniów będziemy się spotykać z wdzięcznością za przekazaną wiedzę i wychowanie. W nas, nauczycielach, będzie wdzięczna pamięć o kolejnym już roczniku młodzieży, który przygotowaliśmy do życia. Bo, przecież, mamy w pamięci rodziców niektórych uczniów, którzy również byli naszymi uczniami.

Kolejny już rocznik naszych absolwentów to dowód, że współpraca rodziców i szkoły przynosi dobre owoce.

Ewa Szela


GaleriaLaureatka ogólnopolskiego konkursu wiedzy ekonomiczno - finansowej

26.06.2020

Absolwentka naszej szkoły Wiktoria Frączek znalazła się w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu wiedzy ekonomiczno – finansowej, wykazując się bardzo dużą wiedzą z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, finansów i bankowości. Po części wiedzę tę, zdobyła uczestnicząc w zajęciach podczas ferii oraz samodzielnie pogłębiając w oparciu o wskazane materiały edukacyjne. Konkurs ten zorganizowany został dla chętnych uczniów ze wszystkich w całej Polsce objętych projektem „ Ferie z ekonomią 3” i polegał na wypełnieniu testu składającego się z 25 pytań z w/ w zakresu. Spośród 140 uczniów wyłoniono 20 laureatów, którzy zdobyli największą liczbę punktów i wypełnili test w najkrótszym czasie.
Gratuluję odniesionego sukcesu i życzę dalszych sukcesów i postępów w nauce.

Barbara Czeszyk


Wręczenie nagród w konkursie „Król i Królowa recyklingu”

26.06.2020

25 czerwca br. odbyło się wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów uczestnikom konkursu szkolnego „Król i Królowa recyklingu” realizowanego w ramach projektu SEGREGUJĄC ŚMIECI RATUJEMY ZIEMIĘ - finansowanego przez Fundację PKO Banku Polskiego.

Dekoracji zwycięzców dokonała dyrektor szkoły – pani Elżbieta Kubrak.
Koronę KRÓLOWEJ RECYKLINGU zdobyła Wioletta Kuśnierz, zaś korona KRÓLA RECYKLINGU przypadła dla Mikołaja Manowca.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz zostali uhonorowani upominkami (gry edukacyjne, długopisy, komiksy, saszetka sportowa, gry na podróż: warcaby, chińczyk, tangram, młynek).

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.


Grażyna Mazurek
Natalia Kuśnierz

GaleriaZwycięzcy i uczestnicy konkursu nagrodzeni

24.06.2020

W piątek – 19 czerwca odbyło się wręczenie nagród uczestnikom i zwycięzcom szkolnego konkursu plastycznego pn. „EKOLOGIA NIC TRUDNEGO! ZRÓB DLA ZIEMI COŚ DOBREGO!”. Ze względu na obecną sytuację wręczenie nagród miało charakter mniej uroczysty niż był początkowo założony. Wszyscy bowiem zobowiązani byli do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
Przypomnijmy raz jeszcze wyniki konkursu:
- w kategorii praca plastyczna w formie tradycyjnej zwycięzcami zostali:
• w grupie oddziały przedszkolne i klasa I – Patryk Rak,
• w grupie klasy II i III – Jan Manowiec,
• w grupie klasy IV-VIII – Sara Manowiec,
ponadto zostały przyznane wyróżnienia dla Szymona Golby i Amelii Grunt.
- w kategorii praca graficzna w wybranym programie graficznym zwycięzcą został Wojciech Hanejko.
Wszyscy uczniowie, którzy wykonali prace konkursowe otrzymali pamiątkowy dyplom oraz upominek. Zwycięzcy dodatkowo otrzymali planszowe gry edukacyjne o tematyce ekologicznej, a osoby wyróżnione nagrodzone zostały książkami dotyczącymi ochrony środowiska.
Konkurs realizowany był w ramach projektu „SEGREGUJĄC ŚMIECI RATUJEMY ZIEMIĘ” finansowanego przez Fundację PKO Banku Polskiego.


Beata Konnak
Edyta Bartnik

GaleriaZakończenie roku szkolnego 2019/2020

19.06.2020

Dnia 26 czerwca odbędzie się zakończenie roku szkolnego.
Uczniowie spotkają się ze swoimi wychowawcami i odbiorą świadectwa.

Odbiór świadectw odbędzie się na hali widowiskowo-sportowej według następującego harmonogramu:

8:00-9:00 Klasa 8
9:00-9:30 Klasa 7
9:30-10:00 Klasa 6
10:00-10:30 Klasa 5
10:30 - 11:00 Klasa 4

11:00-11:15 Klasa 3a
11:15-11:30 Klasa 3b
11:30-11:45 Klasa 2
11:45-12:00 Klasa 1

12:00-12:30 oddziały przedszkolne.

Przypominamy o obowiązku używania maseczek.


Ogłoszenie!

19.06.2020

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów wraz z rodzicami, Dyrekcję naszej szkoły, nauczycieli i pracowników na uroczystą Mszę świętą na zakończenie roku szkolnego 2019/2020, która odbędzie się w kościele parafialnym w Tryńczy dnia 25 czerwca (czwartek) o godz. 19.00.

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa w kościele.

S. Anna Macina


Zakończyły się egzaminy ósmoklasisty 2020!

19.06.2020

16, 17 i 18 czerwca uczniowie VIII klasy przystąpili do egzaminów na zakończenie szkoły podstawowej.
Pisali egzaminy przez trzy kolejne dni:
16 czerwca - język polski
17 czerwca - matematyka
18 czerwca - język angielski
Życzymy im zdobycia jak najwyższych wyników i dostania się do wymarzonej szkoły.


Konkurs szkolny „KRÓL I KRÓLOWA RECYKLINGU” rozstrzygnięty!

16.06.2020

W naszej szkole odbył się konkurs pod nazwą „KRÓL I KRÓLOWA RECYKLINGU” w ramach projektu - SEGREGUJĄC ŚMIECI RATUJEMY ZIEMIĘ - finansowanego przez Fundację PKO Banku Polskiego.

Głównym celem konkursu było popularyzowanie wiedzy dotyczącej segregacji, kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów.

Konkurs skierowany był do uczniów klas: IV, V, VI, VII i VIII naszej szkoły.
Uczestnicy byli zobowiązani do przygotowania i zaprezentowania jednego stroju. Warunkiem było zachowanie ekologicznego charakteru ubioru, co oznaczało, że w przeważającej części powinien być wykonany z surowców wtórnych. W związku z zaistniałą sytuacją ze sposobem funkcjonowania szkół (nauczanie zdalne) zostały wprowadzone zmiany w regulaminie konkursu szkolnego „Król i Królowa recyklingu” dotyczące terminu zgłaszania i rozstrzygnięcia konkursu oraz sposobu prezentacji strojów. Wymagane było zrobienie zdjęcia uczestnika konkursu ubranego w przygotowany strój ekologiczny wraz z jego prezentacją pisemną (krótka charakterystyka, opis stroju, przeznaczenie).

Do konkursu zgłosiło się 13 uczniów:
 z klasy IV – 8
 z klasy V – 1
 z klasy VI – 3
 z klasy VII – 1

Młodzi artyści czerpali inspirację z recyklingu. Przygotowali stroje: na bal ekologiczny, na powitanie wiosny, karnawałowe, codzienne, na uroczystości rodzinne, balowe, awangardowe, a także stroje przyszłości. W kolekcji znalazły się również super dodatki, buty, kapelusze, torebki, kolczyki, ozdoby głowy.
Stroje wykonane zostały z materiałów z odzysku, które były dość nietypowe, bo stanowiły je: worki, gazety, folia bąbelkowa, folia aluminiowa, puszki po napojach, tektura falista, nakrętki plastikowe, jednorazowe artykuły z tworzyw sztucznych, tapeta papierowa, opakowania po chipsach, torby foliowe (reklamówki), papierki po cukierkach, kartony, papier, plastikowe butelki, kapsle, płyty CD…

Komisja konkursowa w składzie: Ewa Szela, Anita Rzeczyca, Grażyna Mazurek oceniała: zgodność z tematyką konkursu – zastosowanie surowców wtórnych, pomysłowość i oryginalność koncepcji stroju ekologicznego, estetykę wykonania pracy oraz pisemny komentarz do zaprojektowanego stroju.
Uczniowie dołożyli wszelkich starań, aby stworzyć wyjątkowe stroje. Prace były bardzo kreatywne! Dlatego komisja konkursowa miała twardy orzech do zgryzienia.

Miło nam ogłosić, że zaszczytny tytuł:

- KRÓLOWEJ RECYKLINGU zdobyła Wioletta Kuśnierz,
- KRÓLA RECYKLINGU otrzymał Mikołaj Manowiec.


Ponadto Jury przyznało trzy wyróżnienia:
- I wyróżnienie dla Sary Manowiec,
- II wyróżnienie dla Michaliny Kubeckiej,
- III wyróżnienie dla Julii Czupik.

Zapraszamy do obejrzenia w Galerii niepowtarzalnych strojów ekologicznych uczestników konkursu. O terminie i sposobie odbioru nagród i dyplomów uczestnicy konkursu zostaną poinformowani.
Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie, trud i twórcze pomysły. Zwycięzcom gratulujemy!


Organizatorzy:
Grażyna Mazurek
Natalia Kuśnierz
Joanna Tytuła

GaleriaZdali egzamin na kartę rowerową

09.06.2020

W dniu 9 czerwca 2020 r. 15 uczniów klasy IV przystąpiło do egzaminu na kartę rowerową. Był to pierwszy tak poważny sprawdzian w ich życiu. Przygotowywali się do niego na lekcjach techniki, zdobywając odpowiednią wiedzę o przepisach ruchu drogowego.

Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Test jednokrotnego wyboru obejmował sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz kolejności opuszczania skrzyżowania. Egzamin praktyczny dotyczył umiejętności jazdy na rowerze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Mimo wielkiego stresu wszystkie dzieci osiągnęły sukces i otrzymają upragnioną kartę rowerową. Zgodnie z przepisami, karta rowerowa jest dziś jedynym dokumentem uprawniającym do jazdy na rowerze przed ukończeniem osiemnastego roku życia.

Młodym rowerzystom życzymy bezpiecznej jazdy z wykorzystaniem zasad ruchu drogowego!

Grażyna Mazurek

GaleriaDzień Dziecka - miły czas

03.06.2020

Zobaczcie w jaki sposób spędzaliście Dzień Dziecka.

Galeria


GaleriaDzień Dziecka - życzenia

01.06.2020


Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam drodzy uczniowie,
aby uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach,
a każdy dzień był wspaniałą przygodą
i niósł ze sobą wiele pozytywnych doświadczeń.

Nie bójcie się marzyć, bo od marzeń wszystko się zaczyna!

Życzą: Dyrekcja, Nauczyciele oraz pracownicy Szkoły w TryńczyDzień Dziecka

30.05.2020

.


Harmonogram konsultacji dla uczniów - Konsultacje odbywać się będą po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.

29.05.2020

.


Wyniki konkursu - Międzynarodowy Dzień Ziemi 2020

28.05.2020

Laureatami w konkursie plastycznym organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury Przeworsk w ramach tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi 2020 zostały:

NAGRODA - Klaudia Płonka, kl 6, Szkoła Podstawowa w Tryńczy

WYRÓŻNIENIE - Wioletta Kuśnierz, kl. 5, Szkoła Podstawowa w Tryńczy

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów


28.05.2020

.


Wspólny projekt drugoklasistów

22.05.2020

W momencie zamknięcia szkół spowodowanego wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego nauczyciele, uczniowie i rodzice musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości związanej z koniecznością kształcenia na odległość. Dla wszystkich była to zupełnie nowa forma pracy, do której w dłuższej perspektywie trzeba było przywyknąć.
Uczniowie klasy II od samego początku stanęli na wysokości zadania i pilnie oraz systematycznie pracowali w swoich domach wykorzystując do tego celu materiały przesyłane przez nauczycieli. Efekty pracy były zdumiewające, dlatego narodził się pomysł, aby zrealizować wspólny projekt pn. "Drugoklasiści bardzo pilnie pracują, efekty są świetne - więc je pokazują". Zadanie uczniów polegało na zaprezentowaniu rezultatów pracy zdalnej oraz przedstawieniu wybranych dzieł lub aktywności w formie nagrania. Część prac zamieszczona została w galerii, inne - w filmie, który obejrzeć można po kliknięciu w poniższy link:

https://youtu.be/FBDmC7R6czMEdyta Bartnik


GaleriaRozstrzygnięto szkolny konkurs plastyczny

21.05.2020

20 maja 2020 r. rozstrzygnięty został szkolny konkurs plastyczny pn. „EKOLOGIA NIC TRUDNEGO! ZRÓB DLA ZIEMI COŚ DOBREGO!” organizowany w ramach realizacji projektu „Segregując śmieci ratujemy Ziemię”. Jego celem było zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej, zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska, a także propagowanie działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska.
Na konkurs wpłynęło 41 prac. W komisji konkursowej pracowały: P. Alicja Garbaty, P. Beata Konnak i P. Edyta Bartnik. Ocena prac została dokonana na podstawie następujących kryteriów: inwencja twórcza wykonującego, ogólny wyraz artystyczny, pomysłowość, estetyka wykonania, zgodność tematu pracy z regulaminem.
Wyniki przedstawiają się następująco:
 w kategorii praca plastyczna w formie tradycyjnej zwycięzcami zostali:
• w grupie oddziały przedszkolne i klasa I – Patryk Rak
• w grupie klasy II i III – Jan Manowiec
• w grupie klasy IV-VIII – Sara Manowiec
ponadto zostały przyznane wyróżnienia dla Szymona Golby i Amelii Grunt.
 w kategorii praca graficzna w wybranym programie graficznym zwycięzcą został Wojciech Hanejko.
O terminie i sposobie odbioru nagród oraz upominków wszyscy zostaną poinformowani.
Zwycięzcom, wyróżnionym i uczestnikom gratulujemy wspaniałych pomysłów i pięknych prac. Zapraszamy do obejrzenia galerii.

Beata Konnak
Edyta Bartnik


GaleriaHarmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

21.05.2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.


Poniżej zamieszczone są terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie.Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – komunikat MENWyniki Nieustającego Konkursu Czytelniczego

19.05.2020

Nieustający Konkurs Czytelniczy polegał na tym, że co miesiąc uczniowie biorący w nim udział mieli za zadanie przeczytać polecaną książkę i napisać test dotyczący jej treści.
W kategorii kl. I-III w konkursie wzięło udział siedmiu uczniów z kl. III a.

Największą liczbę punktów uzyskał Aleksander Pigan,
II miejsce przypadło Wiktorowi Koniecznemu,
zaś III miejsce zajęła Kasia Matyja.

Powyżsi uczniowie przeczytali następujące książki: "Czarna owieczka", "Cudaczek-Wyśmiewaczek", "Bajka o rybaku i rybce", "Baśń o dwunastu miesiącach" i "Nasza mama czarodziejka".

W kategorii kl. IV-VI
I miejsce zdobyła Klaudia Płonka z kl. VI,
II miejsce otrzymała Emilia Pigan z kl. V,
zaś III miejsce przypadło Wioli Kuśnierz z kl. V.

W konkursie tym rywalizowało pięciu uczniów. Do przeczytania mieli następujące pozycje książkowe: "Dynastia Miziołków", "Oskar i pani Róża", "Dziewczynka tańcząca z wiatrem", "Magiczne drzewo. Czerwone krzesło" i "Spotkanie nad morzem".

W kategorii kl. VII-VIII
I miejsce przyznano Milenie Migas,
a II Weronice Mach.

Dwie uczennice z kl. VIII wzięły udział w tym konkursie i pisały test z dwóch książek: "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" i "Oskar i pani Róża".

Bardzo dziękuję wszystkim uczniom za udział w Nieustającym Konkursie Czytelniczym i gratuluję wytrwałości. Nagrody zostaną przyznane po powrocie uczniów do szkoły.

Bardzo cieszy fakt, że w dzisiejszych czasach są uczniowie, których pasją jest czytanie książek.


Lucyna Czeszyk


100 urodziny Świętego Jana Pawła II

18.05.2020Konkurs rozstrzygnięty!!!

06.05.2020

W ramach Projektu: „Nasza Szkoła w pomniejszeniu”, zorganizowany był konkurs na model budowli XXI wieku. Po spełnieniu wymagań zapisanych w regulaminie konkursu, jury w składzie:
Elżbieta Kubrak, Lucyna Myłek, Anita Rzeczyca wyłoniło zwycięzców.

I miejsce - Budowla: Big Ben: Wiktor Murdzia,
II miejsce - Budowla: Zabytkowa Budowla XV wieku: Robert Krupa,


oraz ex aequo III miejsce:
Budowla: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie: Gabriela Mazurek,
Budowla: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie: Wiktoria Gajda oraz Izabela Hader,
Budowla: Nowoczesna Wieża Eiffla: Klaudia Płonka, Karolina Pawlik.

Gratulujemy zwycięzcom!!!


Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi po powrocie do szkoły.

Anita Rzeczyca

GaleriaUżywane telefony dla dzieci w Afryce i Azji

06.05.2020

Samorząd Uczniowski Szkoły wraz z opiekunami ogłasza, że Nasza Szkoła przyłączyła sie do ogólnopolskiego konkursu, pod hasłem:

ODDAJ UŻYWANY TELEFON KOMÓRKOWY

POMAGAJĄC INNYM – POMAGASZ SWOJEJ SZKOLE


Konkurs polega na zebraniu przez uczniów, rodziców, nauczycieli, mieszkańców gminy: starych, używanych, niepotrzebnych telefonów komórkowych bez baterii w zamian za atrakcyjne nagrody i kupony pieniężne. Telefony po ewentualnej naprawie i usunięciu wszelkich danych mogą trafić do krajów rozwijających się w Afryce i Azji gdzie będą mogły jeszcze przez lata służyć innym dzieciom.

Telefony zbierane będą do 19 czerwca 2020 roku.

W związku z obecną sytuacją osoby mające do przekazania takie telefony, proszone są o wcześniejszy kontakt e-mail na adres: matematykatryncza@gmail.com

Anita Rzeczyca - Opiekun SU


Zbieraj razem z nami!

06.05.2020

Nasza szkoła przystąpiła do projektu "Segregując śmieci ratujemy Ziemię", częścią programu jest zbieranie nakrętek plastikowych oraz zużytych baterii. Niestety z powodu zamkniętej szkoły nie możemy przeprowadzić zbiórki w szkole lecz nasi uczniowie zbierają nakrętki i baterie w domu. Gdy będziemy mogli wrócić do szkoły zebrane nakrętki zostaną przekazane Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie, natomiast zużyte baterie przekażemy Firmie Reba, z którą nasza szkoła nawiązała współpracę.

Nie wyrzucaj nakrętek i zużytych baterii, przyłącz się do akcji i zbieraj razem z nami!


Iwona Dąbek

GaleriaMajowe Święta

01.05.2020

Przed nami majowe święta, obchodzone nieco inaczej niż zwykle, ze względu na sytuację, w której się znaleźliśmy. Są one ważne dla nas Polaków, dlatego warto przypomnieć sobie, co oznaczają i komu je zawdzięczamy.
1 Maja – to Międzynarodowy Dzień Pracy. Rodowód tego święta sięga XIX wieku i niestety jest naznaczony krwią i cierpieniem wielu osób. Święto zostało ustanowione w Paryżu w 1890 r. przez Kongres założycielski II Międzynarodówki. Dzień 1 maja w Polsce został ustanowiony Świętem Pracy i dniem wolnym od pracy w 1950 r.
2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Państwowej oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych, którego głównym założeniem jest popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.
3 maja obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791 r. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie konstytucja uchwalona przez tzw. Sejm Wielki, zwany także Sejmem Czteroletnim. Za jej autorów uważa się króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego, wielkiego marszałka litewskiego Ignacego Potockiego oraz ks. Hugona Kołłątaja, duchownego i filozofa. Ustawa zasadnicza zniosła liberum veto, wprowadziła trójpodział władzy, ograniczyła rolę senatu. Zniosła wolną elekcję i wprowadziła dziedziczność tronu. Uznała chłopów za część narodu oraz zagwarantowała tolerancję religijną. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja uważa się za jedno z najważniejszych i przełomowych wydarzeń w historii państwa Polskiego. Mimo późniejszych rozbiorów, dokument ten pomagał kolejnym pokoleniom podtrzymać dążenia do niepodległości. Dzień 3 Maja 1791 roku został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, święto zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej, a po antykomunistycznych demonstracjach w 1946 r. nie było obchodzone w Polsce. W roku 1981 ponownie władze świętowały uchwalenie majowej konstytucji. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt.
Dzieci z oddziału przedszkolnego również włączyły się w obchody majowych świąt, przygotowując samodzielnie biało –czerwone symbole narodowe.


Joanna Buszta


GaleriaMajowe Święta - konkurs

01.05.2020

W maju przypada wiele ważnych świąt. 1 maja 2020 r. to 16. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz Święto Pracy, 2 maja Dzień Flagi RP, zaś 3 maja 2020 r. - 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Aby uczcić obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto Narodowe Trzeciego Maja w naszej szkole został zorganizowany konkurs plastyczny. Na konkurs przysłano trzynaście prac. W większości są one na bardzo wysokim poziomie. Dlatego też wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody. Oto lista nagrodzonych uczniów: Wiktor Konieczny, Oliwia Kulpa, Jan Manowiec, Sara Manowiec, Karolina Masinowić, Kacper Młynarski, Milena Panek, Aleksander Pigan, Miłosz Siemieniak, Martyna Smagała, Marcin Szwed oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siedlcach: Antoni Zima l. 7 i Zofia Zima l. 8.
W imieniu Pani Dyrektor i własnym dziękuję wszystkim dzieciom za udział w konkursie.

Lucyna Czeszyk


GaleriaZmiany w regulaminie szkolnego konkursu plastycznego

01.05.2020

W związku z aktualną sytuacją związaną ze sposobem funkcjonowania szkół zostały wprowadzone zmiany w regulaminie szkolnego konkursu plastycznego pn. „EKOLOGIA NIC TRUDNEGO! ZRÓB DLA ZIEMI COŚ DOBREGO!”.
Dotyczą one m. in.:
• terminu zgłaszania prac i rozstrzygnięcia konkursu,
• sposobu zgłaszania prac,
• dodania nowej kategorii pracy.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym regulaminie.

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału i życzymy twórczych pomysłów!


Beata Konnak
Edyta Bartnik


Regulamin szkolnego konkursu plastycznegoEkologiczny ogródek

24.04.2020

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Eko Ludek” w naszym przedszkolu został założony ekologiczny ogródek. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, dzieci nie miały możliwości poznania poszczególnych etapów wzrostu warzyw oraz obserwacji zmian zachodzących w ich wyglądzie w przedszkolu. Dlatego przy pomocy rodziców w ramach zajęć zdalnych miały okazję utrwalenia zdobytej wiedzy na zajęciach w przedszkolu i stworzenia własnych ogródków w swoich domach. Dzięki temu dzieci mogły systematycznie dbać o swoje rośliny oraz podziwiać ich wzrost.


Ilona Dryś

Galeria24.04.2020

.


24.04.2020

.


Konkurs plastyczny

23.04.2020

Zapraszamy uczniów kl. I-III i IV-VIII do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym "Dzień Flagi i Konstytucja 3 Maja".
Cele konkursu:
- uczczenie obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta Narodowego Trzeciego Maja.
- patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży,
- prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej,
- wskazywanie sposobu aktywnego spędzania wolnego czasu,
- odkrywanie młodych talentów.
Założenia organizacyjne:
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
a) klasy I-III,
b) klasy IV-VIII.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
3. Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A 3 lub A 4 dowolną techniką.
4. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkoły Podstawowej w Tryńczy. Zdjęcie pracy należy przesłać na adres bibliotekaszkolnatryncza@o2.pl do dnia 30. 04. 2020 r.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi na początku maja 2020 r.
6. Wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu odbędzie się po powrocie uczniów do szkoły.

Lucyna Czeszyk


22 kwietnia Dzień Ziemii

23.04.2020Dni Ziemi obchodzone 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze - tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody - ekologami i dbać o środowisko. Budzenie wśród dzieci i młodzieży współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole.
W obchodach od wielu lat biorą udział różne organizacje, stowarzyszenia ekologiczne, szkoły. W tym roku uroczystości zmuszone były przenieść się do Internetu.
Uczniowie klasy 2 od kilku dni zajmują się tematem Ziemi. Poznają i utrwalają zasady dotyczące sposobów dbania o naszą planetę, kształtują postawy proekologiczne. Dzieci wykonywały prace plastyczne nt. "Ziemia - najpiękniejsza planeta". Chętni pisali również podziękowania dla Ziemi.
Podczas zajęć z edukacji informatycznej, uczniowie klasy 2 i 3 kodowali krokusy, rysowali piękne tulipany, które w obecnym czasie pięknie zdobią naszą planetę.
W galerii można oglądać prace niektórych uczniów.

Edyta Bartnik
Anita Rzeczyca


Galeria10.04.2020

.


10.04.2020

.


Wyniki rekrutacji

06.04.2020Informacje o próbnym egzaminie ósmoklasisty w formie zdalnej

27.03.2020


Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego.

Uczniowie naszej szkoły przystąpią do próbnego egzaminu ósmoklasisty w następujących terminach:

- 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 - język polski;
- 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 - matematyka;
- 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 - język angielski.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/probny-egzamin-osmoklasisty


Lucyna Czeszyk


23.03.2020

.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

23.03.2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tryńczy informuje, że zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 25 marca wszyscy nauczyciele realizują podstawę programową wykorzystując zdalne metody i techniki pracy z uczniem, zgodnie z obowiązującym tygodniowym wymiarem godzin. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów określili zasady nauczania, realizowania i monitorowania podstawy programowej, które za pomocą komunikatorów internetowych zostały przedstawione uczniom i ich rodzicom. W razie pytań lub wątpliwości rodzice mogą kontaktować się z wychowawcami poszczególnych oddziałów, dyrektorem i zastępcą dyrektora.
Numery telefonów:

783 110 838 - dyrektor
511 088 641 – zastępca dyrektoraElżbieta Kubrak – dyrektor SP w Tryńczy


VI edycja Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości

20.03.2020

Trójka uczniów naszej szkoły tj.

Wiktoria Frączek uczennica klasy VIII

Kacper Rak i Antoni Domański uczniowie z klasy VII

została zakwalifikowana do eliminacji okręgowych w VI edycji Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości.

W pierwszym etapie rozwiązali test wiedzy obejmujący zagadnienia ekonomiczne, uzupełnione o aktualne wydarzenia gospodarcze, natomiast w drugim będą mieli za zadanie zespołowo rywalizować w interaktywnej grze menedżerskiej (online).
Gra menedżerska stanowi symulację prowadzenia przedsiębiorstwa, które w trakcie trwania rozgrywek podejmuje decyzje związane z nakładami finansowymi na swój rozwój, promocję i dystrybucję produktów oraz ustala ceny wytwarzanych i sprzedawanych produktów.

Eliminacje okręgowe będą przebiegały terminie: 30 marca – 6 kwietnia br.


Barbara Czeszyk


Informacja dla rodziców

17.03.2020

Dyrektor SP w Tryńczy, informuje, że od dnia 18.03.2020r. zapisy uczniów do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej można składać na adres e-mail: pgtryncza@wp.pl

Potrzebne dokumenty są do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce: "Dla rodziców".

Wnioski muszą być czytelnie wypełnione, podpisane przez rodziców, zeskanowane i wysłane na w/w adres e-mail.


W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

W godzinach od 10 do 12 pod numer telefonu: 738 110 838.
W godzinach od 12 do 14 pod numer telefonu: 511 088 641.


16.03.2020

.


Wyróżnienia dla czytelniczek

12.03.2020

11 marca nastąpiło rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania pod patronatem Burmistrza Miasta Przeworska. Naszą szkołę, w trzech kategoriach wiekowych, reprezentowały następujące uczennice: Milena Panek kl. III a, Karolina Malinowska kl. V i Milena Migas kl. VII. Miło nam poinformować, że wszystkie dziewczyny świetnie przeczytały wylosowany fr. tekstu, gdyż otrzymały wyróżnienia. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Warto dodać, że osiągnięcie w Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania będzie można wymienić na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.


Lucyna Czeszyk


Ważne informacje

12.03.2020

Informujemy wszystkich uczniów i rodziców, że zawieszone zajęcia w dniach od 12 do 25 marca nie są feriami ani dniami wolnymi od nauki. W związku z tym uczniowie są zobowiązani do uzupełnienia ewentualnych braków, czytania lektur, utrwalania materiału , uzupełniania zeszytów ćwiczeń. Zachęcamy również do wykorzystania tego czasu na wykonanie prac konkursowych.

Uczniowie klas 8smych są zobowiązani do systematycznego uzupełniania i odsyłania nauczycielom uczącym przedmiotów egzaminacyjnych otrzymanych zestawów powtórkowych na stronie www.wsipnet.pl.

Wszyscy nauczyciele naszej szkoły są dostępni pod podanym rodzicom numerem telefonu oraz na poczcie internetowej.

Przypominamy również, że jest to czas kwarantanny, który ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa.
Ograniczmy kontakty z innymi ludźmi, także przyjaciółmi i krewnymi do niezbędnego minimum.
Lekarstwem na nudę niech będą książki lub prace domowe.
Aby ułatwić pracę uczniom polecamy następujące strony internetowe:


www.tomek-i-przyjaciele.pl
Strona poświęcona bajce "Tomek i Przyjaciele."


www.grydladzieci.edu.pl
Dziesiątki wszechstronnie rozwijających gier bez przemocy, opracowanych we współpracy rodziców z pedagogami, a także słuchowiska, elektroniczne kartki, tapety na pulpit i wiele innych. To wolne od reklam miejsce, w którym najmłodsi znajdą dla siebie wiele niesamowitych przygód.


www.cartoonnetwork.pl
Na stronach witryny Cartoon Network znajdziemy między innym takich bohaterów z kreskówek jak: Batman, Dee Dee, The Flintstones, Yogi Bear, Banana Splits, Penelope Pitstop, Ranger Smith, Scrappy i resztę fantastycznych postaci! Konkursy, gry, filmy, tapety dla dzieci.

www.planetaenergii.pl
Jest to serwis poświęcony zagadnieniom związanym z prądem, bezpiecznym obchodzeniem się z nim oraz ekologią. Tworzony z myślą o dzieciach w wieku 7+.

www.zyraffa.pl
Strona dla dzieci i młodzieży. Dziecięce gry i zabawy, kolorowanki, kartki we flashu, krzyżówki, quizy. Serwis oferuje możliwość rysowania on-line i założenia własnej galerii.www.zabawna-kraina.pl
Zabawna-kraina.pl to baza ciekawych propozycji gier i zabaw przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Portal kierowany jest zarówno do najmłodszych użytkowników jak ich rodziców i opiekunów. Zabawy zostały podzielone na kategorie, dzięki czemu łatwo znaleźć interesujący pomysł na spędzenie dnia.


www.kula.gov.pl
Strona dla dzieci przygotowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Serwis przez zabawę zapoznaje dzieci z polska kultura i jej wybitnymi przedstawicielami. Nauczyciele znajdą tutaj też pomysły na realizację zajęć, rodzice pomysły na edukacyjne zabawy.
www.anglomaniacy.pl
W serwisie Angielski dla dzieci - Anglomaniacy uczniowie rozpoczynający przygodę z angielskim znajdą wesołe gry i zabawy językowe, piosenki i testy do nauki online, a także materiały do wydrukowania.


www.disneyzone.host.sk
Strona o myszce Miki, kaczorze Donaldzie i inych postaciach z bajek Disneya. Ciekawostki, opisy i streszczenia kreskówek, informacje o muzyce z filmów, twórcach, encyklopedia, giełda komiksów oraz dział download z grami, tapetami i innymi plikami.

www.junior.reporter.pl
Serwis dla dzieci i nastolatków zawierający informacje popularnonaukowe, recenzje gier i książek dla dzieci, porady na temat korzystania z Internetu.
www.kumpel.com.pl
Serwis edukacyjnego dwutygodnika Kumpel dla uczniów klas I-III.

www.miastodzieci.pl
Serwis dla rodziców tworzony przez rodziców. To miejsce dla szukających informacji na temat możliwości aktywnego spędzania czasu z dziećmi, zajęć pozalekcyjnych, gier i zabaw oraz informacji kulturalnych dla dzieci z całej Polski. Bogaty zbiór codziennie aktualizowanych danych sprawia, że portal jest wartościowym i unikalnym źródłem informacji.

www.krasnoludki.pl
Strona zawiera malowanki, bajki (z dźwiękiem i bez dźwięku), zabawy (krzyżówki, znajdź różnice, zabawy wielojęzykowe, puzzle, labirynty).

www.przedszkolaki.sieciaki.pl
Bezpieczna przygoda z Internetem.
www.misie.com.pl
Strona zawiera zabawy, gry, komiksy.

www.ciufcia.pl
Strona zawiera zabawy dla maluchów, zabawy dla starszaków, przedszkole językowe.

www.bajkidladzieci.13tka.com
Strona zawiera bajki, historyjki, animowane, opowiastki dla najmłodszych.

www.kulturalnyplaczabaw.pl
Strona zawiera film i teatr, bajki, muzykę i piosenki, gry i zabawy, zajęcia plastyczne.

www.sieciaki.pl
Strona pokazująca jak bezpiecznie korzystać z Internetu.

www.dyktanda.net
Strona zawiera dyktanda i zasady pisowni.

www.bajka.pl
Strona zawiera bajki pogrupowane tematycznie.

www.archeodzieciaki.pl
Strona zawiera zagadnienia historii starożytnej i ochrony zabytków. Zawiera kolorowanki, puzzle, krzyżówki, quizy oraz materiały dla nauczycieli i rodziców.

www.dzieckowsieci.pl
Strona zawiera informacje o zagrożeniach w sieci, zasady bezpieczeństwa, e-learning, netykietę, multimedia oraz informacje dla rodziców.


SZALONE LICZBY – tu znajdziecie arkusze egzaminacyjne z matematyki (wersja do wydruku w pdf lub wersja online, gdzie uczniowie otrzymają wyniki oraz odpowiedzi do zadań z wyjaśnieniem. Na stronie znajdziecie też zbiory zadań z poszczególnych dziedzin matematyki ). – Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

MATEMAKS – wideolekcje z wytłumaczeniem zadań z egzaminu ósmoklasisty z matematyki z grudnia 2018 roku i z kwietnia 2019 roku. – Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

PISTACJA TV – to darmowe wideolekcje z matematyki. Zajrzyjcie na Pi-stacja Live, czyli webinary i powtórki. Odwiedźcie też kanał na Youtube Pi-stacja – – Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

KHAN ACADEMY – darmowe, lekcje i ćwiczenia.

MATH.EDU – zadania, testy, zbiory zadań, łamigłówki, ciekawostki matematyczne.

MATEMATYKA INNEGO WYMIARU – różności, testy, zadania, gry i plansze interaktywne.

E-PODRĘCZNIKI – platforma z lekcjami matematyki dla klas IV – VI. Zajrzyjcie na Odkryj, zrozum, zastosuj.

MATMAG.pl – kanał na Youtube z darmowymi lekcjami matematyki dla najmłodszych

THAT QUIZ – strona z interaktywnymi quizami. Wybierz dział, polecenie do wykonania, poziom trudności i ćwicz.

MATZOO – strona z zadaniami interaktywnymi (niestety pojawiają się reklamy).

MATMA GWIAZDY – Pan Tomasz Gwiazda i jego wideolekcje.

GWO – Strefa ucznia, ćwiczenia, testy online, łamigłówki.

POLYUP – różności w języku angielskim, ale przecież można włączyć tłumacza.

MATH PHET – różności, pojęcia i aplikacje matematyczne

MATHS MAP – różności, katalog zasobów dla uczniów i nauczycieli


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

11.03.2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.


Przedszkolny ogródek

11.03.2020

W ostatnich dniach w ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Eko Ludek” w naszym przedszkolu powstał ekologiczny ogródek.Przed przystąpieniem do pracy związanej z sadzeniem i sianiem warzyw dzieci poznały warunki potrzebne do wzrostu roślin. Swoje czynności przedszkolaki rozpoczęły od przygotowania doniczek z ziemią. Następnie pod okiem wychowawczyni dzieci umieszczały w ziemi sadzonki i nasiona wybranych warzyw. Ostatnim etapem prac dzieci było podlanie roślin i umieszczenie doniczek na szkolnym parapecie. Taka forma zajęć pozwoli przedszkolakom w praktyce poznać poszczególne etapy wzrostu warzyw, da możliwość obserwacji zmian zachodzących w ich wyglądzie, a także wyrobi w nich nawyk systematycznego pielęgnowania roślin. Nasz przedszkolny ogródek to okazja bezpośredniego kontaktu z przyrodą, która wpływa na wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci oraz poznawanie przyrody wszystkimi zmysłami poprzez różnorodne działania i doświadczenia.


Dryś Ilona


GaleriaSPOTKANIE Z MARCINEM MOŻDŻONKIEM

11.03.2020

Dziś w naszej szkole odbyło się spotkanie z Marcinem Możdżonkiem - Mistrzem Świata w piłce siatkowej, siatkarzem reprezentacji Polski oraz drużyny Asseco Resovia Rzeszów.

Uczniowie mieli niesamowitą okazję poznać uroki życia prawdziwego sportowca oraz przekonać się, że tylko ciężka i wytrwała praca pozwoli osiągnąć sukces!


Szkoła w Pomniejszeniu

10.03.2020

Dodatkowe zajęcia ale również atrakcyjne spędzanie czasu.


Uczniowie klasy 6 realizują projekt: Nasza Szkoła w Pomniejszeniu.

Praca projektowa jest jednym z najtrudniejszych, ale zarazem najbardziej satysfakcjonujących sposobów pracy z uczniem. Pozwala na wszechstronny rozwój kompetencji i stwarza pole do rozkwitu kreatywności zarówno ucznia, jak i nauczyciela.

Większość prac uczniowie wykonują samodzielnie, taka samodzielna praca uczniów nad zagadnieniami, które sami wybrali, skutkuje ich osobistym zaangażowaniem i zainteresowaniem zajmowanym tematem, a także kształtuje umiejętności i postawy niezbędne do funkcjonowania w życiu społecznym.

Certyfikat jaki otrzymała nasza szkoła to znak, że szkoła podchodzi do edukacji w sposób nowoczesny, jest otwarta na uczniowskie inicjatywy, tworzy dobre warunki do rozwijania pasji i wspierania talentów, jest atrakcyjna dla rodziców, którzy poszukują dla swoich dzieci szkoły inspirującej i twórczej.


Anita Rzeczyca


Dzień Kobiet

10.03.2020

Tradycją w naszej szkole są życzenia z okazji Dnia Kobiet składane dziewczynkom przez chłopców z najmłodszych klas. Również w tym roku grupa złożona z przedstawicieli każdej klasy, odwiedziła dziewczynki z klas 0 –III z najlepszymi życzeniami: spełnienia marzeń, sukcesów w nauce oraz uśmiechu każdego dnia. Każda z dziewczynek otrzymała od chłopców słodki upominek.


Joanna Buszta


Galeria„Banachiada”

10.03.2020

W dniu 6 marca 2020 r. odbył się VIII Ogólnopolski Maraton Matematyczny „Banachiada” zorganizowanym przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Stefana Banacha w Jarosławiu.
„Banachiada” to inicjatywa pozwalająca nie tylko wspomnieć jednego z najwybitniejszych polskich matematyków Stefana Banacha, ale przede wszystkim mająca na celu popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów oraz sprawdzenie przez nich własnego poziomu wiedzy i umiejętności w dziedzinie Królowej Nauk.
Do rywalizacji przystąpiło 27 dwuosobowych zespołów z całego województwa podkarpackiego.

Naszą szkołę reprezentowali:

Emilia Misiło i Jakub Piętowski z klasy VIII.

Ten zespołowy charakter rozwiązywania problemów, odwołuje się do tradycji Kawiarni Szkockiej, w której odbywały się spotkania matematyków lwowskich, a wśród których Stefan Banach oraz jego uczniowie stanowili najbardziej intensywnie pracujący kawiarniany zespół.
Wyniki zmagań będą ogłoszone 20 marca, ale już teraz można uznać ich za zwycięzców. Podjęli wielkie wyzwanie, a mianowicie przez 5 godzin mieli rozwiązać jak najwięcej zadań matematycznych i czas się im nie ciągnął wręcz przeciwnie za szybko upływał, a dla większości 45 minut matematyki to wielki problem. Gratuluję!

Barbara Czeszyk


XXX PODKARPACKI FESTIWAL PIOSENKI "ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI"

08.03.2020

Dnia 7 marca 2020 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze odbyły się eliminacje z powiatu przeworskiego do XXX Finału Podkarpackiego Festiwalu Piosenki "Śpiewaj razem z nami". W konkursie wzięło udział 46 solistów z terenu powiatu przeworskiego. Naszą szkołę reprezentowały dwie niezwykle uzdolnione uczennice z kl. III a – Katarzyna Matyja i Milena Panek. Piękne głosy dziewczynek sprawiły, że obydwie otrzymały nominacje do Finału. Finał Festiwalu odbędzie się w dniach 20 - 22 marca 2020 r. w sali widowiskowej Centrum Kulturalnego przy ul. Konarskiego 9 w Przemyślu.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Alicja Garbaty


Food Art

05.03.2020

Uczniowie klasy IV w miesiącu lutym na lekcjach języka angielskiego omawiali dział tematycznie związany z jedzeniem. Po jego zakończeniu uczennice tej klasy wraz z nauczycielką języka angielskiego spotkały się, aby poprzez tworzenie różnych kompozycji z owoców i warzyw utrwalić sobie poznane słownictwo. Oczywiście każda dziewczynka po skończeniu swojego dzieła musiała go w całości zjeść. Takie artystyczno-kulinarne warsztaty były nie tylko okazją do użycia języka angielskiego w praktyce, ale także do spędzenia czasu w bardzo miłej atmosferze.

Natalia Kuśnierz

GaleriaDobre rady na odpady - w ramach projektu "Segregując śmieci ratujemy ziemię"

05.03.2020

W ramach projektu "Segregując śmieci ratujemy Ziemię" na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wykonali gazetkę "Dobre rady na odpady".

Na tablicy ekspozycyjnej znalazły się ważne informacje na temat segregacji śmieci do odpowiednich pojemników oraz ich recyklingu. Wiadomości te z pewnością zainteresują uczniów i to nie tylko tych, którzy będą brali udział w konkursach ekologicznych, ale też rodziców, odwiedzających szkołę.


Alicja Garbaty
s. Anna Macina
Jolanta Chajec
Lucyna Czeszyk


Gminny Konkurs Ekologiczny - w ramach projektu "Segregując śmieci ratujemy Ziemię"

03.03.2020


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Ekologicznym organizowanym w ramach projektu „Segregując śmieci ratujemy Ziemię” przez Szkołę Podstawową im. św. Jana Kantego w Tryńczy.
Konkurs odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2020 r. w Szkole Podstawowej w Tryńczy
o godzinie 9:00.
Szczegóły w regulaminie zamieszczonym poniżej.
Regulamin Gminnego Konkursu Ekologicznego


Ewa Szela
Anita Rzeczyca


Półroczne prenumeraty magazynu Focus

03.03.2020

Szkoły, które zostały laureatami I etapu konkursu „Projektanci edukacji” oprócz grantu, otrzymały również prenumeratę napakowanego ciekawostkami ze świata nauki pisma Focus.
Ta nowa pozycja na bibliotecznej półce jest zasługą uczniów klasy 6 oraz opiekuna projektu Pani Anity Rzeczyca.

Magazyn jest już u nas w szkole, dlatego serdecznie zachęcamy do odwiedzenia biblioteki i przeczytania ciekawych informacji o świecie.


Anita Rzeczyca


Zwycięstwo w konkursie biblijnym

03.03.2020

3 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Majdanie Sieniawskim odbył się II etap - dekanalny Archidiecezjalnego konkursu biblijnego dla szkół podstawowych. Z naszej szkoły uczestniczyły w nim 3 uczennice: Klaudia Płonka z kl. VI, Wioletta Kuśnierz z kl. V i Zuzanna Zalot z kl. IV. W dekanalnym etapie wzięło udział 27 uczniów. I i II miejsce zagarnęły dziewczyny z naszej szkoły Klaudia i Wiola i zakwalifikowały się do finału, który odbędzie się 12 maja 2020 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemysłu. Gratulujemy dziewczynom udziału w konkursie i zwycięstwa.


s. Anna Macina


Zaproszenie do udziału w konkursie - w ramach projektu

03.03.2020

Zaproszenie do udziału w konkursie:
„EKOLOGIA – NIC TRUDNEGO! ZRÓB DLA ZIEMI COŚ DOBREGO!”

Zapraszamy dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-VIII do udziału w szkolnym konkursie plastycznym pod hasłem:

„EKOLOGIA – NIC TRUDNEGO! ZRÓB DLA ZIEMI COŚ DOBREGO!”.


Zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu przedstawiającego wybrane działania ekologiczne i obrazującego hasło przewodnie konkursu. Praca wykonana ma być dowolną techniką na papierze w rozmiarze A3 lub większym.

Termin zgłoszeń upływa 19 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w załączonym poniżej Regulaminie.


Regulamin Konkursu


Beata Konnak
Edyta Bartnik


Ważna informacja

02.03.2020
W SYTUACJI PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM


Telefoniczna Informacja Pacjenta

nr tel. 800-190-590 – tu przez całą dobę uzyskasz informacje o postępowaniu W SYTUACJI PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM.

Pod numerem bezpłatnej i całodobowej Telefonicznej Informacji Pacjenta uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Konsultanci poinformują Cię:

-czym jest koronawirus
-jak się zabezpieczyć przed koronawirusem
-co zrobić, gdy wracasz z kraju, w którym zdarzyły się przypadki zakażenia koronawirusem i masz wątpliwości co do swojego stanu zdrowia
-gdzie znajdziesz najbliższą placówkę inspekcji sanitarnej lub oddział zakaźny szpitala oraz dowiesz się jak się z nimi skontaktować
-gdy będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości związane z postępowaniem w sytuacji podejrzenia zakażania koronawirusem.Połączenie z Telefoniczną Informacją Pacjenta jest bezpłatne, a z konsultantami porozmawiasz przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Jeśli wolisz napisać maila zapraszamy do kontaktu przez stronę

https://www.nfz.gov.pl/kontakt/telefoniczna-informacja-pacjenta/zadaj-pytanie-tip-/

Jeśli chcesz skorzystać z czatu zapraszamy do kontaktu przez stronę:

https://www.nfz.gov.pl/kontakt/telefoniczna-informacja-pacjenta/czat-z-konsultantem-tip/

Jeśli posługujesz się językiem migowym zapraszamy do kontaktu w dni robocze od 8 do 16 przez:

https://www.nfz.gov.pl/kontakt/telefoniczna-informacja-pacjenta/komunikator-video-z-udzialem-tlumacza-jezyka-migowego/


Zajęcia czytelnicze dla najmłodszych

01.03.2020

Aby wzbudzić wśród dzieci zainteresowanie książkami bibliotekarka szkolna przeprowadziła zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków. Podczas tych zajęć dzieci miały okazję posłuchać opowiadań o Reksiu, smerfach oraz wierszy J. Tuwima. Przedszkolaki wzięły udział w inscenizacji "Rzepki" oraz różnych zabawach, jak: "Jedzie pociąg", "Krzesła", "Moja Ulijanka", "Budujemy mosty", "Mało nas, mało nas", "Wyścig taczek" itd. Wiele zabaw odbyło się z towarzyszeniem muzyki, do zajęć wykorzystano piosenki w wykonaniu "Fasolek". Dzieci miały też okazję obejrzeć bajki i książki o zwierzętach znajdujące się w bibliotece szkolnej. Zachęcamy rodziców, aby codziennie czytali swoim dzieciom, przynajmniej 10 minut, gdyż książki mają bardzo dużo zalet np. rozwijają wyobraźnię, inteligencję, wzbogacają słownictwo, uczą poprawnego budowania zdań, wychowują, wyrabiają wrażliwość oraz odprężają i pozwalają przyjemnie spędzić czas.


Lucyna Czeszyk


GaleriaJesteśmy EKO

27.02.2020

Nasza szkoła opracowała projekt ekologiczno-edukacyjny „SEGREGUJĄC ŚMIECI, RATUJEMY ZIEMIĘ”. Na realizację zaplanowanych działań Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała darowiznę w kwocie 10 000 zł.

Start!
Rozpoczynamy od przeprowadzenia szkolnego konkursu „KRÓL I KRÓLOWA RECYKLINGU”.

Regulamin konkursu szkolnego
„KRÓL I KRÓLOWA RECYKLINGU”

1. Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady konkursu dotyczące zaprojektowania i wykonania stroju ekologicznego z surowców selektywnie zbieranych. Konkurs jest organizowany pod nazwą „KRÓL I KRÓLOWA RECYKLINGU” w ramach projektu - SEGREGUJĄC ŚMIECI, RATUJEMY ZIEMIĘ - finansowanego przez Fundację PKO Banku Polskiego.

2. Cel główny:
Popularyzowanie wiedzy dotyczącej segregacji i recyklingu, kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiorki, odzysku i recyklingu odpadów.

Cele szczegółowe:
 zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub przetworzenia;
 podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszego pokolenia;
 wykorzystanie surowców wtórnych do projektów strojów ekologicznych;
 propagowanie idei postaw proekologicznych i idei recyklingu;
 zabawa twórcza;
 możliwość ekspresji twórczej i autoprezentacji.

3. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Tryńczy.

4. Konkurs skierowany jest do uczniów klas: IV, V, VI, VII i VIII naszej szkoły.

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w kategorii: pokaz indywidualny.

6. Nagrody:
 w konkursie zostaną przyznane nagrody dla Króla i Królowej recyklingu oraz dla trzech uczestników konkursu, którym przyznano wyróżnienie;
 wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy;
 rozdanie nagród nastąpi podczas podsumowania projektu - SEGREGUJĄC ŚMIECI, RATUJEMY ZIEMIĘ - finansowanego przez Fundację PKO Banku Polskiego.

7. Warunki uczestnictwa:
 zgłoszenia przyjmowane są przez organizatorów do dnia 6 marca 2020 r.;
 uczestnicy zobowiązani są do przygotowania i zaprezentowania stroju ekologicznego z materiałów przeznaczonych do recyklingu wraz z jego prezentacją słowną (krótka charakterystyka, opis stroju, przeznaczenie);
 warunkiem jest zachowanie ekologicznego charakteru stroju, co oznacza, że w przeważającej części powinien być wykonany z surowców wtórnych np.: gazety, folia bąbelkowa, folia aluminiowa, puszki po napojach, metalowe opakowania, płyty CD, rolki kartonowe, tektura falista, nakrętki plastikowe, jednorazowe artykuły z tworzyw sztucznych (talerze, sztućce, słomki), opakowania po chipsach, torby foliowe (reklamówki), papierki po cukierkach, kartony, papier, ulotki, plastikowe butelki (po napojach, środkach czystości i kosmetykach), plastikowe pojemniki na żywność, butelki szklane, słoiki szklane pojemniki po kosmetykach;
 każda osoba biorąca udział w konkursie może zaprezentować jeden strój;
 temat pracy otwarty (strój wieczorowy, codzienny, sportowy, plażowy, dyskotekowy, galowy, kąpielowy, do szkolny, do pracy itp.);
 organizator konkursu zadba o odpowiednią oprawę muzyczną do pokazu mody ekologicznej, ale każdy uczestnik może przygotować indywidualnie swój podkład muzyczny;
 przygotowanie do prezentacji możliwe jest na godzinę przed rozpoczęciem pokazu.

8. Termin i miejsce pokazu – prezentacja strojów ekologicznych w formie pokazu mody odbędzie się na hali sportowej SP w Tryńczy w dniu 3 kwietnia 2020 r. o godzinie 11.00 podczas pokazu mody ekologicznej.

9. Rozstrzygnięcie konkursu:
 rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po pokazie mody ekologicznej (wyłonienie Króla i Królowej recyklingu oraz przyznanie trzech wyróżnień);
 stroje będą oceniane przez Jury powołane przez organizatora konkursu,a decyzja Jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna.
 oceniana będzie:
- zgodność z tematyką konkursu – zastosowanie surowców wtórnych;
- pomysłowość i oryginalność koncepcji stroju ekologicznego;
- estetyka wykonania pracy;
- komentarz do zaprojektowanego stroju;
- sposób zaprezentowania stroju.
 w przypadku nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie konkursu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania konkursu lub zmiany daty;
 organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie;
 wszelkie zapytania odnośnie konkursu należy kierować do koordynatorów konkursu: p. Grażyny Mazurek, p. Natalii Kuśnierz, p. Joanny Tytuła.

Wszystkim uczestnikom organizatorzy życzą twórczej pracy oraz rozwijania kreatywnego patrzenia na świat.

Organizatorzy:
Grażyna Mazurek
Natalia Kuśnierz
Joanna Tytuła


Rekrutacja

27.02.2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy ogłasza rekrutację dzieci do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy na rok szkolny 2020/2021

Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci w wieku 6 lat, które są obowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (dzieci urodzone w 2014 r.). Dzieci w wieku 5, 4 i 3 letnie mogą zostać przyjęte do oddziału przedszkolnego w miarę wolnych miejsc.

Do pierwszej klasy szkoły podstawowej będą przyjmowane dzieci urodzone w 2013 r. i 2014 ( na wniosek rodziców).

Wnioski o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego/przedszkola należy złożyć w sekretariacie szkoły od 02 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. do godz. 15.00
Rodzice mogą zapoznać się z Regulaminem rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej św. Jana Kantego w Tryńczy na rok szkolny 2020/2021, który jest dostępny na stronie internetowej szkoły www.zstryncza.itl.pl (w zakładce dla rodziców) oraz do wglądu w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.

Kartę zapisu do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy należy złożyć w sekretariacie szkoły od 02 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. do godz. 15.00
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły podstawowej im.św. Jana Kantego w Tryńczy i kartę zapisu należy pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły www.zstryncza.itl.pl (w zakładce dla rodziców).

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej:

1. Odpis skrócony aktu urodzenia.
2. PESEL dziecka.
3. Wypełniony wniosek (podpisany przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów), w przypadku zapisu do kl. I wypełniona i podpisana przez rodziców/prawnych opiekunów karta zgłoszenia.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
Elżbieta Kubrak


„Budowle XXI wieku”

26.02.2020

REGULAMIN
KONKURSU
MATEMATYCZNEGO
„Budowle XXI wieku”

1. Zadaniem uczestników jest zbudowanie z brył przestrzennych (np. sześcianów, prostopadłościanów, graniastosłupów, ostrosłupów, walców, stożków) budowli przestrzennej o wysokości co najmniej pół metra.

2. Bryły należy wykonać z tektury (np. blok techniczny, brystol).

3. Budowla powinna składać się z co najmniej 10 brył, nie może zawierać elementów gotowych.

4. Bryły powinny być kolorowe, mogą być pomalowane farbą, ozdobione.

5. Budowle można wykonać samodzielnie lub w zespołach (zespół może liczyć 2, 3 lub 4 osoby).

6. Do pracy należy dołączyć opis budowli zawierającej nazwę budowli, nazwę brył wchodzących w skład budowli i ich ilość oraz imiona i nazwiska twórców budowli.

7. Prace należy składać w sali nr 25 do dnia 13 marca 2020 r.

8. W sprawie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Panią Anitą Rzeczyca.

9. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów.

10. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie będącymi przedmiotem innego konkursu.

Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne
z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora własności egzemplarza Pracy konkursowej.

Anita Rzeczyca


Akcja: Bandaże dla szpitala w Katondwe w Zambii

24.02.2020

Szpital misyjny w Katondwe w Zambii, prowadzony przez Siostry Służebniczki Starowiejskie posiada 80 łóżek, składa sie z podstawowych oddziałów, t.j. oddziału żeńskiego z dziecięcym, męskiego, zakaźnego, położnictwa z salą porodową i bloku operacyjnego, a także laboratorium, rentgena, apteki i przychodni przyszpitalnych (ogólnej, matki i dziecka, ginekologicznej i HIV). Okolica jest biedna, lokalni ludzie trudnią sie wyplataniem mat, rybołówstwem i uprawą kukurydzy w porze deszczowej. Szpital położony jest w dolinie Luangwa, gdzie łączą sie dwie wielkie rzeki: Luangwa i Zambezi, w pobliżu granicy z Mozambikiem i Zimbabwe. W szpitalu przebywa wielu chorych z sąsiednich krajów, prawie połowa pacjentów to dzieci. Chorują głównie na choroby tropikalne, takie jak malaria, bilharzia, filarioza, a także na gruźlicę, HIV, pogryzienia przez węże, krokodyle, hipopotamy, a także urazy spowodowane wypadkami drogowymi. W szpitalu wykonuje się wiele operacji, takich jak cesarskie cięcia, laparotomie, przepukliny, zespolenia kostne, i wiele innych. Szpital w Katondwe jest szpitalem biednych ludzi w buszu, gdzie do najbliższego miasta jest 300 km, brak prądu, problem z wodą, transportem, brak personelu, sprzętu medycznego, leków, itd. Pomimo ograniczonych środków, siostry starają się zabezpieczyć jak najlepszą opiekę medyczną. Braki są wielkie, ale z pomocą ludzi o otwartych sercach można prowadzić szpital. Siostry potrzebują przede wszystkim środków opatrunkowych: bandaży 10 – 14 cm, plastrów z opatrunkiem, kompresów gazy jałowej, rękawiczek jednorazowych. Bandaże można też zrobić ze starej, zużytej pościeli bez krochmalenia pociętej w pasy ok.10 – 14 cm szerokie i zrolowane. Siostry mają możliwość sterylizacji tak przygotowanych bandaży. Zapraszamy do akcji Rodziców, uczniów, nauczycieli i wszystkich ludzi o otwartych sercach. Akcja w naszej szkole potrwa do wakacji. Zebrane środki opatrunkowe prześlemy paczką ekonomiczną do Zambii. Środki opatrunkowe składamy w Sali nr 9 na parterze.

s. Anna Macina


GaleriaSzkoła w pomniejszeniu

23.02.2020

Trwają prace nad projektem ''Szkoła w pomniejszeniu''. Wybrani uczniowie z klasy VI spotkali się po lekcjach, aby wspólnie ustalić niezbędne informacje. Na początku znaleźliśmy naszą szkołę na stronie „geoportal” i na jej podstawie stworzyliśmy potrzebne nam szkice i nanieśliśmy na nich wymiary szkoły. Później zaczęliśmy się zastanawiać nad rozplanowaniem pracy, podziałem ról, a także potrzebnymi materiałami. Tutaj każdy talent się przyda, ponieważ projekt wymaga nie tylko zdolności plastycznych, ale także technicznych, matematycznych architektonicznych oraz dziennikarskich. Trzeba umieć wyznaczyć skalę, wykonywać obliczenia związane ze skalą, powierzchnią, dokładnie narysować szkic i z dbałością o szczegóły wykonać całą pracę. Oprócz tego należy zmierzyć i zmniejszyć każdy element szkoły oraz policzyć wszystkie okna i drzwi. Jednak najwięcej czasu pochłonie wykonanie makiety, która wymaga przywiązania wagi do każdego detalu. Było to kolejne i na pewno nie ostatnie tego typu spotkanie. Jesteśmy pewni, że wspólnymi siłami uda nam się zrealizować wyznaczony cel.


Klaudia Płonka- uczennica klasy VI


GaleriaPowiatowy Konkurs Pięknego Czytania

23.02.2020

Trzy uczennice z naszej szkoły: Milena Panek kl. III, Karolina Malinowska kl. V i Milena Migas kl. VII wzięły udział w Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania. Jego organizatorem były Szkoła Podstawowa Nr 3 w Przeworsku oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku. 19 lutego w czytelni PBW Filii w Przeworsku odbyły się przesłuchania uczestników. Z niecierpliwością czekamy na wyniki i trzymamy kciuki za dziewczynki.


Lucyna Czeszyk


PRZEMYSKA GALA SZLACHETNEJ PACZKI W VILLI BOLESTRASZYCE

21.02.2020

Otrzymaliśmy zaproszenie na uroczystość IV Przemyskiej Galii Szlachetnej Paczki, na której zgromadziły się osoby, dzięki którym był możliwy sukces w Przemyślu, Liderzy, Darczyńcy, Partnerzy, Inwestorzy Społeczni, Dobroczyńcy, Wolontariusze oraz Sympatycy, którym są bliskie ideały Szlachetnej Paczki. Podziękowania dla wszystkich Darczyńców oraz Wolontariuszy były przepełnione wspomnieniami i ciekawymi materiałami multimedialnymi.
Nasz szkoła pierwszy raz również wzięła udział w „Szlachetnej paczce”. Akcja organizowana jest przez Stowarzyszenie „Wiosna” od 2001 r. Jej głównym założeniem jest przekazanie rzeczowej pomocy rodzinom dotkniętym biedą, ma charakter wybitnie lokalny i opiera się na idei mądrego pomagania. Wolontariusze docierają do rodzin potrzebujących, badają ich sytuację i pytając o konkretne potrzeby. Rodziny z Przemyśla i okolic otrzymały, żywność, środki czystości, zimową odzież, przybory szkolne, sprzęt gospodarstwa domowego i wiele innych potrzebnych rzeczy. Jak co roku darczyńcy oraz wolontariusze zadbali nie tylko o jakość prezentów, a także ich piękny wygląd. Najważniejsze jest jednak to, że dzięki pomocy ubogim, samotnym i tym, którzy stracili nadzieję przywracają wiarę w ludzi.

Magdalena Młynarska


GaleriaOlimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach

20.02.2020

W czwartek, 20 lutego 2020 r. w Jarosławiu ( Opactwo ) odbył się II etap XX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach, w roku szkolnym 2019/2020 poświęconej św. Janowi Pawłowi II. Wśród 64 uczestników naszą szkołę reprezentowały 3 uczennice – Milena Migas i Weronika Mach z kl. VII oraz Klaudia Kulpa z kl. VIII, które zajęły miejsca w drugiej dziesiątce. Gratulujemy wyników a przede wszystkim pogłębienia swojej wiedzy o św. Janie Pawle II.


S. Anna Macina


GaleriaTłusty Czwartek

20.02.2020

„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła” – mówi staropolskie przysłowie. W ostatni czwartek karnawału w naszych domach królują więc pączki, chruściki, oponki.
Dnia 20 lutego w tłusty czwartek Samorząd Szkolny zorganizował sprzedaż pączków. Zebrane środki będą przeznaczone na potrzeby Samorządu Szkolnego.


Anita Rzeczyca


Spektakl teatralny „Alladyn”

19.02.2020

19 lutego dzieci z oddziałów przedszkolnych udały się do CKSiR „Sokół” w Sieniawie, gdzie obejrzeli spektakl teatralny pt. „Alladyn”. Po raz kolejny Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa nie zawiódł swoich małych widzów przygotowując barwne widowisko oprawione baśniowym nastrojem, orientalnymi strojami, ciekawą scenografią oraz pokazem efektów świetlnych. Barwna historia Alladyna, złego wezyra Jafara oraz pięknej Jasminy przybliżająca kulturę Bliskiego Wschodu pozostanie na długo w pamięci naszych przedszkolaków.

Joanna Buszta


GaleriaSpotkanie z poetą

18.02.2020

Dzieci przedszkolne oraz uczniowie kl. I-III 17 lutego uczestniczyli w spotkaniu z panem Wojciechem Ulmanem. Pan Ulman jest poetą, pisarzem, malarzem oraz zajmuje się makrofotografią. Wyjaśnił on uczniom na czym polega makrofotografia, prezentował zdjęcia, zadawał pytania z nimi związane,a za poprawne odpowiedzi przyznawał punkty, recytował wiersze oraz fr. swoich utworów. Dzieci były bardzo aktywne, chętnie odpowiadały na pytania i uczestniczyły w improwizacji "Ufoludków". Trzech uczniów za zgromadzoną największą liczbę punktów otrzymało od pisarza książeczki o zwierzętach. Na koniec dzieci miały okazję zakupić bajki i otrzymać imienną dedykację od autora. Spotkanie było bezpłatne, a zakupione książeczki będą miłą pamiątką z tego niecodziennego wydarzenia.


Lucyna Czeszyk


GaleriaW karnawale

18.02.2020

W sobotnie popołudnie w domu parafialnym odbyła się zabawa karnawałowa dla dziewczynek ze scholi Jutrzenka. Była to szansa i wspaniała okazja, aby wyszaleć się przed okresem Wielkiego Postu. Udekorowane stoły tylko czekały na gości, a sala kusiła balonami, Aby jak najszybciej rozpocząć zabawę. Śmieszne zabawy, gry i wyzwania, które przygotowała Emilia, nasza animatorka, podkreśliły cel karnawałowego spotkania i zadbały o odpowiedni klimat. Zadaniem tego wydarzenia było oderwanie się od rzeczywistych obowiązków. Głównym poczęstunkiem była pizza, która wprowadziła całą scholę w zachwyt. Wszystkie dziewczyny wróciły do domu ze wspaniałymi nastrojami. W imieniu całej scholi dziękujemy!


Klaudia Płonka- uczennica klasy VI


GaleriaKonkurs Informatyczny

17.02.2020

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Informatyczny” stworzonym wyłącznie dla szkół podstawowych.


Szanowna Dyrekcjo, Szanowni Nauczyciele, Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Mamy przyjemność zaprosić Państwa Szkołę do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Informatyczny” stworzonym wyłącznie dla szkół podstawowych. Będziemy zaszczyceni Państwa uczestnictwem w tym prestiżowym wydarzeniu i jednocześnie wdzięczni za umożliwienie uczniom współzawodnictwa na poziomie ogólnopolskim.

Zajmujemy się organizacją ogólnopolskich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych. Organizowane przez nas ogólnopolskie konkursy urozmaicają program zajęć, stanowią cenne rozszerzenie programów nauczania, jednocześnie popularyzując naukę przez zabawę.
Wspieramy i nagradzamy szkoły, nauczycieli i ambitne, uzdolnione dzieci oraz młodzież zarówno za wiedzę jak i za aktywność, samodzielność i wolę współzawodnictwa. Dlatego każdy uczestnik Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Informatyczny” zostanie wyróżniony.

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Informatyczny” otrzymają prestiżowy tytuł „Orzeł Informatyczny” wraz z dyplomem i cenną nagrodą.

Konkursy przygotowane przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2 do 8. Każdy z testów składa się z 21 pytań jednokrotnego wyboru o różnym stopniu zaawansowania.

Nagrody:
W naszym konkursie nie ma przegranych.
Uczniowie uczestniczący w ogólnopolskim konkursie, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzymają dyplom uznania, a uczeń, który uzyska najlepszy wynik w szkole, a nie jest laureatem lub wyróżnionym, otrzyma medal, dzięki czemu w każdej szkole znajdzie się zwycięzca konkursu. Najlepsi otrzymają tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu, dyplomy i nagrody.

Zapraszamy do wspólnej zabawy i intelektualnego współzawodnictwa!!!

Koszt udziału w konkursie to 9 zł. Zgłoszenia do 3 marca wraz z opłatą przyjmowane są przez nauczyciela informatyki - panią Anitę Rzeczyca.
Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Informatyczny” odbędzie się 24 marca 2020 r.

Więcej informacji i regulamin konkursu znajduje się na stronie:https://www.konkursy-delta.edu.pl/orze322-informatyczny.htmlWalentynki - praca listonosza

14.02.2020

Listonosz to pracownik urzędu pocztowego. Doręcza listy, przekazy pieniężne i inne przesyłki do domów adresatów. Listonosz to inaczej doręczyciel pocztowy.
Warto dodać, że zanim przesyłki znajdą się w jego torbie, musi z samego rana odebrać je w Urzędzie Pocztowym.

Od tego momentu jest odpowiedzialny za każdy list, który został mu powierzony.

Czyli dzień listonosza zaczyna się wcześnie, praca jest bardzo indywidualna i jej wykonywanie wiąże się z pewnym ryzykiem.

Co się dzieje z listem, kiedy wrzucimy go do skrzynki pocztowej? Na czym polega praca listonosza? O tym podczas zajęć z wychowawcą dowiedzieli się uczniowie klasy 6. Poznając zawód listonosza, sami mogli stać się chociaż na chwilę listonoszami.
Walentynki były idealnym czasem na poznanie właśnie tego zawodu.

A w związku z świętem zakochanych uczennice klasy szóstej Oliwia Palikij, Klaudia Półćwiartek, Klaudia Kulpa, Gabriela Mazurek przygotowały w sali 24 gazetkę tematyczną, dotycząc wyjątkowych dni w miesiącu lutym.

Uczniowie klasy 3 stali się natomiast grafikami komputerowymi i kodowali na specjalnych kartach, mając przygotowane szyfry znaczki na pocztę walentynkową.
W galerii można oglądać efekty ich pracy.

Anita Rzeczyca


GaleriaKonkurs Gminny

13.02.2020

W Szkole Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej odbył się Gminny Konkurs Matematyczny „Młody Ekonomista 2020” jako jedno z działań w ramach projektu „Polski ZŁOTY ma sto lat” współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski.
Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych (klasa V i klasa VI). Wzięło w nim udział 23 najlepszych matematyków ze wszystkich szkół z terenu Gminy Tryńcza.

Uczeń naszej szkoły Wiktor Murdzia zdobył drugie miejsce w kategorii "Klasy 6"

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas wystawy wernisażowej podsumowującej działania projektowe.

Wystawa planowana jest na ostatni tydzień marca.

Gratulujemy jeszcze raz Wiktorowi i życzymy dalszych sukcesów.


Anita Rzeczyca


GaleriaBezpiecznie w Internecie

12.02.2020Tegoroczny Dzień Bezpiecznego Internetu odbywa się pod hasłem: "Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”
W obchody tego przedsięwzięcia włączyli się nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej stali sie programistami i zakodowali napis DBI oznaczający Dzień Bezpiecznego Internetu, brali też udział w quizach dotyczących bezpieczeństwa w Internecie oraz wysłuchali pogadanki na ten temat.

Uczniowie klasy 8 przygotowali prezentacje, które przedstawiane były ich młodszym kolegom i koleżankom, oraz plakaty, które są wywieszone na górnym korytarzu szkoły. Została również przygotowana gazetka ścienna dotycząca bezpieczeństwa w Internecie.

Najbardziej przemawiającym plakatem jest praca uczennicy Natalii Ochab, którą widzimy na początku tego artykułu.
Wszystkim uczniom przypominaliśmy istotne kwestie dotyczące bezpieczeństwa w Sieci oraz zagrożenia jakie niesie ze sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu.

Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Anita Rzeczyca


GaleriaLekcja muzyki w przedszkolu

12.02.2020

11.02.2020r. dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczyły w lekcji muzyki, którą poprowadził Kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej w Tryńczy – pan Edward Myłek. Towarzyszyli mu muzycy trynieckiej orkiestry w składzie: p. Jakub Duda, p. Michał Olearka oraz p. Gabriel Siry. Celem spotkania było przede wszystkim rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej oraz wzbudzanie zainteresowania instrumentami muzycznymi wśród dzieci.
Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego zaprezentowania przedszkolakom krótkiego utworu, po czym p. Edward po kolei przedstawił i szczegółowo omówił przyniesione instrumenty. Dzieci wysłuchały indywidualnego brzmienia takich instrumentów jak: trąbka, saksofon, eufonium, kongi, puzon oraz akordeon. Po części teoretycznej przyszedł też czas na część praktyczną, w której dzieci mogły spróbować swoich sił grając na wybranych instrumentach. Wszystkim przedszkolakom bardzo podobała się taka forma zajęć.

Dryś Ilona


GaleriaStypendia za I półrocze

11.02.2020

Uroczystość rozdania stypendiów Wójta Gminy Tryńcza odbyła się w Szkole Podstawowej w Tryńczy dnia 11 lutego 2020 r. Stypendia otrzymali uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,0 i otrzymali wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Stypendia wręczali: wójt Gminy pan Ryszard Jędruch, przewodnicząca Rady Gminy pani Zofia Nowak, wiceprzewodniczący Rady Gminy pan Stanisław Kogut, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pan Antoni Rzeczyca, sekretarz Gminy pani Magdalena Rachfał, pełnomocnik ds. oświaty pani Magdalena Kubis oraz dyrektorzy poszczególnych szkół. Przemówienia do zebranych gości i ich rodziców wygłosili: dyrektor Szkoły Podstawowej w Tryńczy pani Elżbieta Kubrak, przewodnicząca Rady Gminy pani Zofia Nowak i wójt Gminy Tryńcza pan Ryszard Jędruch. Uroczystość uświetniła swoim występem wokalnym pani Natalia Jakubiec.
Oto lista nagrodzonych uczniów: Zuzanna Zalot kl. IV, Wioletta Kuśnierz kl. V, Karolina Malinowska kl. V, Paulina Piętowska kl. V, Emilia Pigan kl. V, Magdalena Prasoł kl. V, Wojciech Hanejko kl. VI, Wiktor Murdzia kl. VI, Klaudia Płonka kl. VI, Brygida Grabowiec kl. VII, Milena Migas kl. VII i Jakub Piętowski kl. VIII.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Lucyna Czeszyk

GaleriaJaś nagrodzony razem z klasą

11.02.2020

11 lutego okazał się bardzo ciekawym dniem dla uczniów klasy II. A to wszystko za sprawą warsztatów mydlarskich, w których wzięli udział. Ale zacznijmy od początku…
W grudniu „Akademia Jaskółki” ogłosiła konkurs plastyczny pt. „Nie jesteś sam, przecież jestem obok”. Jego celem było uwrażliwienie młodych ludzi na los drugiego człowieka. W zgłoszonych pracach oceniana była: samodzielność i jakość wykonania pracy, kreatywność oraz oryginalność. Jury doceniło twórczość ucznia naszej szkoły – Jana Manowca, przyznając mu tym samym I miejsce.
W związku z tym mieliśmy okazję gościć właścicielkę „Akademii Jaskółki” – Panią Żanetę Kaciubę-Pacek, która wręczyła dyplomy uczestnikom konkursu oraz nagrodę laureatowi. Ponadto przeprowadziła warsztaty mydlarskie, które Jaś wygrał dla swojej klasy.
Podczas tych zajęć uczniowie dowiedzieli się z czego powstaje mydło, w jaki sposób można samodzielnie wytworzyć barwniki oraz skąd biorą się kompozycje zapachowe. Każde dziecko miało także możliwość zrobienia swojego niepowtarzalnego mydełka o dowolnie wybranym zapachu, kolorze oraz wybranymi dodatkami w postaci płatków kwiatów. Taka produkcja przyniosła wszystkim wiele radości i satysfakcji.
Doceniając atrakcyjne zajęcia i poświęcony czas - uczniowie klasy II wręczyli prowadzącej własnoręcznie wykonany album z podziękowaniami.

Edyta Bartnik

GaleriaKonkurs plastyczny

11.02.2020

10 lutego nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu "Ulubieni bohaterowie z baśni braci Grimm" dla kl. I-III. Uczniowie, którzy wzięli w nim udział otrzymali: dyplomy, książki i słodkie upominki. W szkolnym konkursie plastycznym I miejsce zajęła Katarzyna Matyja kl. III a, II miejsce przypadło Julii Matyja kl. I, a III miejsce zdobyła Apolonia Cebula Sergeant kl. I.

Gratulujemy!


Lucyna Czeszyk


Kolejne plastyczne sukcesy

10.02.2020

Obecny rok szkolny obfituje w sukcesy w konkursach plastycznych. 7 lutego 2020 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu pn. „Przylecieli Anieli”. Jego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 15 w Przemyślu. Wszystkie zgłoszone przez naszych uczniów prace zostały docenione, a wyniki przedstawiły się następująco:
Kategoria: praca przestrzenna
II miejsce – Lena Nabrzeska (kl. I)
wyróżnienie – Marcelina Grunt (kl. I)
Kategoria: rysunek
I miejsce – Jan Manowiec (kl. II)
II miejsce – Katarzyna Matyja (kl. IIIa)
wyróżnienie – Martyna Smagała (kl. II) i Karolina Masinowić (kl. II).
Laureatom gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne osiągnięcia!

Edyta Bartnik


GaleriaPrzedszkolaki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tryńczy

09.02.2020

7 lutego 2020r. w ramach realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury” przedszkolaki wraz z wychowawczynią wybrały się z wizytą do Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy.
Pierwszym punktem spotkania było wspólne kolorowanie znanych bajkowych postaci. Następnie dyrektor GBP p. Marzena Rydzik oprowadziła dzieci po bibliotece, zapoznając ich z panującymi tam zasadami. Dla zdecydowanej większości z nich była to pierwsza wizyta wśród tylu książek. Przedszkolaki z ciekawością słuchały i przyglądały się nowo poznanemu miejscu. Dzieci miały możliwość samodzielnego wyboru interesujących książek, które mogli do woli oglądać. Przyszedł też czas na wspólne czytanie wierszy. Na koniec spotkania dzieci otrzymały w prezencie książeczkę, odznakę oraz kartę Małego Czytelnika, która uprawnia naszych przedszkolaków do korzystania i wypożyczania książek z GBP w Tryńczy. Dzieci w ramach podziękowania wręczyły pani Marzenie Rydzik wykonane rysunki oraz pamiątkowy dyplom prawdziwego przyjaciela przedszkola.
Drugą częścią wizyty było spotkanie z dyrektorem biura Stowarzyszenia „Kraina Sanu” p. Anną Wałczyńską, która wprowadziła dzieci w nieznany im dotąd świat języka migowego. Przedszkolaki poznały alfabet migowy, podstawowe zwroty, jak również sami prezentowali swoim kolegom i koleżankom poznane wyrażenia. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe balony, długopisy oraz notesy.
Po owocnej wizycie z uśmiechem na twarzy wróciliśmy do przedszkola.

Ilona Dryś


GaleriaZerówka w Gminnej Bibliotece Publicznej

09.02.2020

Gminna Biblioteka Publiczna realizuje projekt „Mała książka –wielki człowiek”. Z tej właśnie okazji dzieci z oddziału przedszkolnego zostały zaproszone do biblioteki przez panią Dyrektor Marzenę Rydzik. Dla większości przedszkolaków była to pierwsza wizyta w bibliotece, dlatego z wielkim zainteresowaniem przyglądały się zbiorom książek znajdującym się na półkach bibliotecznych. Dzieci dowiedziały się również, co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki, jak należy się w niej zachowywać oraz jak dbać o książki, aby służyły nam jak najdłużej. Każdy przedszkolak otrzymał w prezencie książeczkę, odznakę i kartę Małego Czytelnika.
Nie zabrakło również głośnego czytania znanych polskich bajek – rymowanek, m. in.: „Chory kotek”, czy „Paweł i Gaweł’”. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci wykonały kolorowanki znanych postaci bajkowych.
Wiek przedszkolny to doskonały czas na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i promowanie czytelnictwa wśród dzieci, więc zachęcamy rodziców wraz z dziećmi do odwiedzania naszej Gminnej Biblioteki Publicznej.


Joanna Buszta


GaleriaMój kosmos

07.02.2020

7 lutego gościliśmy w naszej szkole MOBILNE PLANETARIUM. Jest to nowoczesna forma edukacji pozwalająca na przeniesienie się w odległe galaktyki. Za pomocą innowacyjnego sprzętu dydaktycznego przedstawiono piękno Kosmosu w 360 stopniach.
Przy pomocy projekcji specjalnego filmu edukacyjnego, sprawiającego wrażenie obrazu 3D, uczniowie wybrali się w krótką wycieczkę przez Układ Słoneczny. Oglądali planety tak, jakby byli na pokładzie promu kosmicznego, wirtualnie stąpali po księżycu, zaglądali w najdalsze zakątki kosmosu. Seans zabrał widzów w niezwykłą podróż, przybliżającą świat nauki w sposób jak najbardziej profesjonalny, a jednocześnie przystępny. Dostarczył niezapomnianych przeżyć, pozwolił rozbudzić zainteresowania, poszerzyć horyzonty wyobraźni, a przede wszystkim zaspokoić ciekawość. Na koniec uczniowie młodsi i starsi zobaczyli śmieszną animację.


Anita Rzeczyca

GaleriaMatematyka wierszem pisana

04.02.2020

„Konkursy matematyczne to super zabawa
a branie w nich udział to niezła zabawa.
Więc weź się szybko do roboty
bo Twój może być medal złoty”


W pierwszym semestrze odbył się konkurs pt. "Matematyka wierszem pisana" skierowany do uczniów klas I-III oraz IV- VIII. Polegał on na napisaniu wiersza (najlepiej rymowanki) który zawiera treści, reguły, zasady lub definicje matematyczne. Celem konkursu była popularyzacja matematyki wśród dzieci, rozbudzanie wyobraźni i pomysłowości, ukazanie matematyki w innowacyjny sposób, wspieranie uzdolnień humanistycznych, integracja celów nauczania języka polskiego z matematyką, doskonalenie sprawności językowej uczniów, zachęcenie do podjęcia próby eksperymentu językowego, wykorzystanie wiedzy z zakresu poetyki na poziomie szkoły podstawowej.

W skład komisji weszli: pani Anita Rzeczyca – nauczycielka matematyki, pan Zygmunt Kulpa- nauczyciel języka polskiego.

Zwyciężczynią konkursu została Klaudia Płonka uczennica klasy VI.

Oto jej wiesz:

Każdy uczeń bije głową w ścianę,
jaką zdobył Pitagoras sławę.
Wielki filozof, znawca mistyki
wynalazł klucz do matematyki.
Kojarzony jest ze słynnym twierdzeniem,
nazwanym jego imieniem.
a^2+b^2=c^2 każdy uczeń to powie,
a zamiast ściągi jest wiedza w głowie.
Kiedy w grą wchodzi trójkąt prostokątny,
ten sposób wydaje im się prosty.
Jeśli chcesz zostać Pitagorasem,
musisz wyróżnić się matematycznym asem.
Nie musisz nawet przenosić się w czasie,
ani w starożytnym mieszkać szałasie.
Wystarczy tylko spełnić warunek,
w dzienniku żadnych jedynek i dwójek.
A oprócz tego przyda się tobie,
matematyczna wiedza w praktyce i w głowie.
Omijając już tabliczką mnożenia,
którą z 1- klasy pamiętasz bez wątpienia.
Zacznij od obliczeń pisemnych,
a potem arytmetycznych.
Zrób skok na ułamki te zwykłe i dziesiętne,
działania na nich będą pamiętne.
Gdy będziesz myślał, że to już wszystko,
to ledwo początek, więc wracaj szybko.
Pola i obwody figur musisz znać,
aby Pitagorasowi dorównać.
Liczby ujemne, liczby dodatnie,
zgadnij jakie jest ich działanie.
I tak oto prostymi ścieżkami,
szedł Pitagoras z matematycznymi równaniami.
Nadal chcesz zostać Pitagorasem?
Poćwiczmy matematykę razem!!!


Anita Rzeczyca


ROZGRYWKI O PUCHAR DYREKTORA ZSZ W PRZEWORSKU

02.02.2020

W dniu 31.01.2020r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w HALOWYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ ZWODOWYCH W PRZEWORSKU. Turniej zorganizowany został dla szkół podstawowych z powiatu przeworskiego. Do rozgrywek przystąpiło 14 drużyn, nasza drużyna po zaciętej walce zajęła ostatecznie II miejsce. Uczennica Milena Myłek, jedyna dziewczyna w naszym składzie odebrała pamiątkowy dyplom oraz nagrodę niespodziankę przyznaną przez organizatorów, jako najlepsza zawodniczka turnieju. Celem rozgrywek była popularyzacja piłki nożnej halowej oraz stworzenie możliwości rywalizacji sportowej wśród młodzieży szkolnej. Uczniom naszej szkoły gratulujemy zaszczytnego drugiego miejsca i czekamy na kolejne sukcesy sportowe.


Adam Kulpa


GaleriaDzień Seniora

02.02.2020

01 lutego 2020 r. w sobotnie popołudnie w WDK w Tryńczy odbył się Dzień Seniora, czyli Dzień Babci i Dziadka. Uczniowie naszej szkoły zostali poproszeni przez Pana sołtysa Stanisława Gliniaka o uświetnienie tej uroczystości występami. Uczennice klasy III a i III b zaprezentowały taniec śnieżynek oraz zaśpiewały kolędy. Zaśpiewała również uczennica klasy VII Brygida Grabowiec a z klasy V – Wioletta Kuśnierz zaprezentowała swoje zdolności i umiejętności muzyczne, grając na saksofonie. Uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Pan sołtys podziękował naszym uczniom za występy i przygotował dla nich słodką niespodziankę.

Magdalena Młynarska


GaleriaWywiadówka

31.01.2020

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Tryńczy informuje, iż dnia 6 lutego 2020 r., tj. czwartek o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie ogólne dyrektora z rodzicami, a następnie wychowawcy klas spotkają się z rodzicami uczniów w salach lekcyjnych.


Dzień Babci i Dziadka

30.01.2020

Obchodzone w styczniu Dzień Babci i Dziadka, to wyjątkowe dni w roku. Dzieci i najmłodsi uczniowie naszej szkoły przygotowali w tym roku program artystyczny, którego głównym punktem było wystawienie „Jasełek” w wykonaniu uczniów klas trzecich. Przygotowana część artystyczna była podziękowaniem za miłość, cierpliwość, opiekę i poświęcany wnukom czas. Nie obyło się również bez tradycyjnego odśpiewania „100 lat!”, po którym dzieci wręczyły przygotowane przez siebie laurki i prezenty.
Bezpośrednio po uroczystości dzieci miały okazję do wspaniałej zabawy na balu karnawałowym. Wśród wielu tańców znalazły się atrakcje w postaci „balonowych niespodzianek” i malowanie twarzy.

Naszym Kochanym Babciom i Dziadkom dziękujemy jeszcze raz za troskę, mądrość i doświadczenie. Życzymy dużo zdrowia, pociechy z wnucząt, realizacji wszystkich marzeń i planów oraz wszelkiej pomyślności każdego dnia.


Joanna Buszta

Galeria„Eko Ludek”

29.01.2020

„Eko Ludek” to ogólnopolski projekt edukacyjny, z którym rozpoczęliśmy swoją przygodę. Jego nadrzędnym celem jest budowanie świadomości obowiązku dbania o środowisko w jakim żyjemy już od najmłodszych lat. Warunkiem przystąpienia do projektu jest realizacja zadań określonych w regulaminie. Ich celem jest m.in. przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach i zjawiskach przyrodniczych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wszelkie zmiany w środowisku, których sprawcą jest człowiek, jak również uświadomienie dzieciom problemu opakowań i świadomego ich wyboru. Realizując projekt będziemy wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce poprzez wspólne podejmowanie różnych działań.


Dryś Ilona


„Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”

29.01.2020


Nasze przedszkole przystąpiło do realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych, a także zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom.
Realizacja projektu opiera się na postaci Małego Misia, który pełni rolę przewodnika po świecie literatury. Wspólne czytanie polskich bajek, baśni czy wierszy w przedszkolu zapoczątkuje rodzinne czytanie dzieciom w ich domach. Miś zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł przeczytanego utworu, natomiast dzieci wykonają pamiątkowy rysunek związany z jego treścią. Taka forma aktywności pozwoli na włączenie się w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego.


Dryś Ilona


Szkolny Konkurs Pięknego Czytania

27.01.2020

27 stycznia 2020 r. odbył się szkolny etap Konkursu Pięknego Czytania. Do rywalizacji o tytuł „Mistrza Pięknego Czytania” stanęło 11 uczniów z klas I-III. Uczestnicy czytali losowy fragment książki Joanny Papuzińskiej pt. „Nasza mama czarodziejka”. Uczniom bardzo uważnie przysłuchiwała się komisja, w skład której weszli: s. Anna Macina i Pan Zygmunt Kulpa. Dokonując oceny brano pod uwagę następujące elementy: bezbłędność czytanego tekstu, prawidłową dykcję, płynność i tempo czytania oraz właściwą intonację.
Wyniki zmagań przedstawiły się następująco:
I miejsce – Milena Panek (klasa IIIb),
II miejsce – Katarzyna Matyja (klasa IIIb),
III miejsce – Ksawera Krupa (klasa II).
Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami. Laureatki otrzymały ponadto nagrody książkowe, a pozostała część uczestników – drobne upominki.
Należy również wspomnieć, że zwyciężczyni konkursu będzie reprezentowała szkołę w Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania, który odbędzie się 18-19 lutego 2020 r. w siedzibie Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przeworsku. Trzymamy więc kciuki za kolejny sukces!

Edyta Bartnik

Galeria'' Kino uczy nas kochać zwierzęta''

20.01.2020

Dnia 17 stycznia uczniowie klas 4-6 mieli okazję obejrzeć film ''Urwis'' w kinie ''Helios'' w Rzeszowie. Dzięki temu wyjazdowi młodzież mogła oderwać się od telefonów oraz komputerów i spędzić mile czas w towarzystwie przyjaciół. Bohaterowie zwierzęcy przenieśli widzów w inny wymiar świata przedstawionego i oczarowali młodą publiczność.

Smutne losy i bezdomne życie zwierząt podkreśliło ich uosobienie. Dzięki poznaniu losów małego psa -Urwisa, odbiorcy mogli poczuć uczucia towarzyszące bezdomności. Zobaczyli oni również ile krzywdy zadają, porzucając swoje zwierzę na pastwę losu. Szczególnie uderzyła do serc odbiorców historia Urwisa. Był to pies, który prowadził królewskie życie i bardzo przywiązał się do swojej właścicielki. Po jej śmierci został wyrzucony przez ludzi gospodarujących majątkiem.

Zanim odnalazł nowego właściciela, doznał wiele smutku i cierpienia. Jego przygoda kończy się jednak szczęśliwie, ponieważ zostaje on uratowany przez pewną dziewczynę. Po wyjściu z kina uczniowie odwiedzili McDonald's.

Klaudia Płonka - uczennica klasy 6
Karolina Pawlik - uczennica klasy 6


Z samorządem na wesoło

18.01.2020

Uczniowie spędzający czas na zajęciach z samorządem szkolnym, uczestniczyli w zabawnych quizach oraz zabawach z kolorowymi balonami. Wspólne rozgrywki i rywalizacja wszystkim się bardzo podobały.

Anita Rzeczyca


Zakończył się I etap projektu „Ferie z ekonomią 3”

18.01.2020

Od 13 stycznia do 17 stycznia br. w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy uczniowie z klasy VIII uczestniczyli w zajęciach i wyjazdach odbywających się w ramach projektu pt. „Ferie z ekonomią 3” realizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Zajęcia związane z ekonomią prowadził student zarządzania pan Zbigniew oraz nauczycielka matematyki pani Barbara Czeszyk. Aby łatwiej zrozumieć zagadnienia związane z ekonomią, uczniowie brali udział w grach symulujących działanie rynku owoców, produkcję książek, prowadzenie firmy produkującej zabawki. Mieli możliwość nauki poprzez zabawę. Prowadząc gry ekonomiczne uczyli się podstawowych pojęć i zasad ekonomii, panowania nad domowymi finansami, podstaw prowadzenia własnej firmy. Zajęcia wzbogacone były krótkimi filmami rysunkowymi dotyczącymi ekonomii.
Pierwszy etap programu miał również na celu rozbudzanie postaw przedsiębiorczych i wzrost kompetencji z zakresu funkcjonowania i prowadzenia firmy, planowania działalności gospodarczej, pozyskiwania środków finansowych na działalność gospodarczą, a także na temat podaży, popytu oraz patriotyzmu gospodarczego. Uczniowie poznali również swoje mocne i słabe strony, a także dowiedzieli się, jakie predyspozycje mogą być przydatne w przyszłej pracy zawodowej.
W ramach zajęć uczestnicy projektu odwiedzili lokalnego przedsiębiorcę Mar- Spaw Sp. z o.o, oraz Bank Spółdzielczy w Tryńczy i NBP w Rzeszowie, gdzie uzyskali szereg różnych informacji dotyczących zarówno gospodarowania środkami finansowymi, jak i zarządzania firmą.
Na zakończenie pięciodniowej przygody z ekonomią, każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom, a najbardziej zaangażowani nagrody.
Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zdobyli niezbędną wiedzę ekonomiczną i zostali zachęceni do jej pogłębiania. Zyskali również pewne doświadczenie, które jest potrzebne w podejmowaniu wyborów dotyczących swojej dalszej edukacji, a w konsekwencji lepszy start w przyszłość.
Po feriach, uczestnicy projektu, wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce, przygotowując pracę projektową modelu biznesowego własnej firmy, która może funkcjonować w lokalnej społeczności.
Autorów najlepszych prac czeka wizyta w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie oraz udział w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych.


Barbara Czeszyk


GaleriaWyszywanki matematyczne

16.01.2020

Haft matematyczny (technika wyszywania/wyplatania różnych obrazów) jako rodzaj sztuki po raz pierwszy pojawił się w Anglii. Angielscy tkacze wymyślili sposób przeplatania nici na wbitych w deseczki gwoździach. W rezultacie uzyskane były ażurowe koronkowe wyroby, którymi zdobiło się domy.
Haft matematyczny to obraz graficzny w szczególny sposób wykonany nićmi na kartonie lub innym twardym podłożu.
Haft matematyczny wykonuje się na dwa sposoby – przez wypełnianie koła i wypełnianie narożnika.
Aby wypełnić narożnik w technice haftu matematycznego, na odwrocie tekturowej podstawy trzeba narysować kąt, po czym każde ramię kąta należy podzielić na równe odcinki za pomocą linijki.
W ten sposób poznajemy matematykę z innej strony: ze strony sztuki.
Nasi uczniowie podjęli się tego trudnego zadania. Powstały fantastyczne prace - takie małe dzieła sztuki - zresztą zobaczcie sami:)

Anita Rzeczyca


GaleriaPomysłowość nagrodzona!

15.01.2020

Wygraliśmy! Otrzymaliśmy grant pieniężny na realizację projektu. Jako Laureaci konkursu mamy wiele powodów do satysfakcji: zdobyliśmy nie tylko grant finansowy, dyplomy i półroczną prenumeratę miesięcznika FOCUS, ale też przyczyniliśmy się do promocji naszej szkoły, która została wpisana na Mapę Dobrze ZaPROJEKTowanej Edukacji.
Spośród 887 nadesłanych pomysłów z całej Polski na projekty edukacyjne jury wyłoniło 60 zwycięzców, wśród nich znalazła się też Szkoła w Tryńczy z projektem pod nazwa „Szkoła w pomniejszeniu”. Projekt realizować będą uczniowie klasy 6 z koordynatorem projektu Panią Anitą Rzeczyca. Gratulujemy zwycięzcom i czekamy na rezultaty ich pracy.


Anita Rzeczyca


FERIE NA SPORTOWO

15.01.2020

Dnia 15.01.2020r. w naszej szkole odbył się kolejny mecz towarzyski dziewczęcych drużyn w piłkę nożną. Młodsza grupa piłkarek rozegrała spotkanie towarzyskie z drużyną ze SP z Sieniawy. Po bardzo wyrównanej walce nasze ,,turbo grosiki” ostatecznie wygrały 4:2. Po spotkaniu wręczone zostały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody indywidualne. Najlepszą zawodniczką sieniawskiej drużyny została Wanessa Ciurko, naszej zaś Zuzanna Zalot. Mecz przebiegał w miłej i sportowej atmosferze przy udziale dużej grupy kibiców, na czele z rodzicami naszych dziewcząt. Już niebawem kolejne spotkania na boisku.


Adam Kulpa


GaleriaWarsztaty kulinarne

15.01.2020

14 stycznia b.r. w naszej szkole odbyły się warsztaty kulinarne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz kl. III a, zorganizowane przez panie: Alicję Garbaty, Joannę Busztę oraz Ilonę Dryś. Celem prowadzonych zajęć było przede wszystkim propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci, integracja klas, wdrażanie do higienicznego i estetycznego przygotowania posiłku, jak również kształtowanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie.
Każdy uczestnik warsztatów przyniósł ze sobą ulubione owoce oraz przybory niezbędne do sporządzenia sałatki owocowej. Pamiętając o zasadach higieny wszyscy starannie umyli dłonie, po czym przystąpili do wykonania zadania. W miłej atmosferze dzieci obierały i kroiły przyniesione owoce. Po kilkunastu minutach na ławkach zaczęły pojawiać się pierwsze sałatki. Następnie wszyscy uporządkowali swoje miejsca pracy oraz przystąpili do degustacji przygotowanych dań. Każda sałatka była inna, ale wszystkie smakowały wyśmienicie. Wspólnie spędzony czas i przyrządzanie sałatek owocowych sprawiło dzieciom wiele radości.

Ilona Dryś


GaleriaFeryjny wyjazd na basen

15.01.2020

Dnia 13 stycznia 2020r. uczniowie klasy I, II i III wybrali się wraz z opiekunami na wyjazd feryjny do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku. Wycieczka została zorganizowana w celu zaprezentowania uczniom alternatywnej formy spędzania czasu wolnego, innej od preferowanej przez dzieci i młodzież w postaci wielogodzinnego spędzania czasu przy komputerze. Wyjazd na basen był świetną zabawą i integracją. W wycieczce uczestniczyło 26 uczniów. Dzieci podczas 2-godzinnego pobytu na basenie miały do dyspozycji brodzik, jacuzzi i basen pod okiem instruktorów. Pod opieką mogły wykazać się umiejętnością pływania oraz korzystać ze wszystkich atrakcji. Czas spędzony na basenie był dobrym sposobem na relaks. Uczniowie zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do domów. Opiekunami uczniów na wyjeździe była: p. Beata Konnak, Edyta Bartnik oraz Magdalena Młynarska.Beata Konnak


GaleriaFerie z robotyką

15.01.2020

W tym roku dzieci i młodzież rozpoczynają zimowy wypoczynek już 13 stycznia, a do szkoły wrócą 27 stycznia. Ferie zimowe nie muszą być nudne, a świat nie kończy się na nartach i snowboardzie. Ferie z robotami i eksperymentami to sprawdzony sposób na zimową nudę.
W pierwszym dniu ferii grupa uczniów uczęszczających na zajęcia z robotyki pożytecznie spędziła wolny czas rozwijając kreatywność i logiczne myślenie. Uczestnicy spotkania wcielili się w małych inżynierów i własnoręcznie budowali roboty. Dzieci dobrze się bawiły, a nowe umiejętności nabywały mimochodem.
Robotyka dla dzieci jest prosta, ale niezwykle ciekawa i za każdym razem odkrywa nowe możliwości tego samego zestawu klocków. Uczestników ogranicza właściwie tylko ich własna wyobraźnia. Miłośnicy eksperymentowania na brak wrażeń nie narzekali.
Tym twórczym akcentem rozpoczęliśmy ferie zimowe.


Grażyna Mazurek


GaleriaFerie z ekonomią 3

13.01.2020


Szkoła Podstawowa w Tryńczy znalazła się w gronie 50 szkół z całej Polski, które przystąpiły do projektu ,,Ferie z ekonomią 3’’, realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Jego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie roli banku i funkcji pieniądza. Projekt ,,Ferie z ekonomią 3’’ charakteryzuje ciekawa formuła – uczniowie biorą udział w grach i zabawach ekonomicznych np. „Rynek jabłek”. Młodzież w pierwszym tygodniu ferii będzie zdobywać wiedzę, m. in. z zakresu przedsiębiorczości i finansów oraz poznawać podstawowe pojęcia ekonomiczne. Zajęcia są prowadzone przez nauczyciela matematyki Barbarę Czeszyk oraz studenta zarządzania pana Zbigniewa.


Barbara CzeszykGaleriaPolicjanci w zerówce –„Bezpieczne ferie”

12.01.2020

Już za kilka dni rozpoczną się w naszym województwie ferie zimowe. Będą trwały od 13 do 23 lutego. To dla dzieci i młodzieży szkolnej upragniony czas wypoczynku. Aby był on bezpieczny policjanci, jak co roku dokładają wszelkich starań, a w szczególności apelują, zarówno do najmłodszych, jak i ich rodziców o rozwagę, by uniknąć zagrożeń, jakie mogą się pojawić w czasie zimowych zabaw na śniegu i lodzie.
Nasz oddział przedszkolny odwiedzili policjanci –sierż. szt. Agnieszka Brzyska oraz sierż. szt. Mariusz Brzyski, którzy przypomnieli dzieciom o zasadach bezpieczeństwa w czasie ferii wręczając im książeczki – „Bezpieczne ferie z Komendą Powiatową Policji w Przeworsku. Dobre rady na zimowe wypady”.
Wszystkim naszym uczniom życzymy bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych.Joanna Buszta


GaleriaFerie

10.01.2020

.


Bezpieczne ferie

10.01.2020

Dbając o bezpieczeństwo uczniów w czasie zbliżających się ferii zimowych w dniu 9.01.2020r. odbyło się w naszej szkole spotkanie profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów kl. I - III z policjantką mł. asp. Agnieszką Łopuch na temat "Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych". Dzielnicowa przypomniała o różnych zagrożeniach czyhających na nich w trakcie ferii zimowych. Skupiła się na omówieniu z uczniami zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na świeżym powietrzu. Przestrzegała przed ślizganiem się na skutych lodem rzekach i stawach oraz przed zjeżdżaniem z górek znajdujących się blisko dróg i rzek. Zwróciła uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się po drogach publicznych po zmroku i przekonywała uczniów o tym, że noszenie odblasków wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Na zakończenie dzieci przypomniały i utrwaliły numery alarmowe.
Wszystkim uczniom życzymy, aby ferie zimowe upłynęły wesoło, zdrowo i bezpiecznie.

Alicja Garbaty


Spektakl teatralny - ,,Przygody kota - Mądrość pokoleń”

09.01.2020

Dnia 08 stycznia 2020r. dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I –III oraz IV wraz z opiekunami wybrały się do Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku na przedstawienie teatralne pt. ,,Przygody kota – Mądrość pokoleń”. Była to sztuka teatralna w wykonaniu aktorów Wrocławskiego Teatru In – Art. Barwne kostiumy, piękne maski, urocze lalki, autorska przepiękna muzyka to tylko niektóre atrakcje tej wspaniałej „kociej” przygody. Podczas spektaklu było niemal wszystko – śmiech, zabawa, chwile grozy i smutku, ale i doskonałe przesłanie. Na podstawie przygód Bonifacego i Filemona, każdy z oglądających mógł się przekonać, że ludzie z różnych pokoleń mogą się od siebie wiele nauczyć. Młodzi widzowie z zapartym tchem oglądali występy aktorów, którzy wcielali się w różne postacie. Aktorzy pokazywali się w trzech odsłonach: kostiumy, lalki i maski. Sztuka opowiadała o wielkiej wartości – umiejętnego łączenia, w życiu codziennym, energii i kreatywności młodych ludzi z doświadczeniem i wiedzą życiową ludzi starszych. Pokolenia mogą i powinny uczyć się od siebie nawzajem. Przedstawienie wszystkim bardzo się podobało, na twarzach dzieci gościł uśmiech i radość. Był to bardzo miły dzień.

Beata Konnak


GaleriaJasełka

20.12.2019

Dziś w naszej szkole był bardzo uroczysty dzień. Od rana dało się odczuć magiczną, świąteczną atmosferę. Dzięki niej nie brakło uśmiechów, uścisków, a nawet wzruszeń. Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres w roku, na który wszyscy niecierpliwie czekają. JASEŁKA, przygotowane przez s. Annę Macina, p. Alicję Garbaty oraz Magdalenę Młynarską w wykonaniu uczniów klasy III a i III b wprowadziły nas w świąteczny nastrój. Scenki z życia nowonarodzonego dzieciątka, przeplatane były kolędami. Przepięknie zatańczyły uczennice klas trzecich „taniec śnieżynek” do przeboju „alleluja”. Pani dyrektor Elżbieta Kubrak życzyła wszystkim radosnego przeżywania Świąt . Po Jasełkach był czas na klasowe Wigilie, dzielenie się opłatkiem i świąteczne życzenia.


Magdalena MłynarskaGaleria20.12.2019

.


Konkurs „Ozdoby Bożonarodzeniowe” w klasie II

20.12.2019

20 grudnia w całej szkole panowała wyjątkowa, świąteczna atmosfera. Wszyscy uczniowie byli odświętnie ubrani, uczestniczyli w przedstawieniu jasełkowym, każda klasa zorganizowała swoją własną Wigilię. Za drzwiami sal lekcyjnych słychać było dźwięki kolęd.
Dla uczniów klasy II dzień ten był podwójnie wyjątkowy, a to dlatego, że zostały ogłoszone wyniki klasowego konkursu na „Ozdobę Bożonarodzeniową”. Jury, które dokonywało oceny prac miało trudną do podjęcia decyzję. Po długich obradach udało się wyłonić zwycięzców. Wyniki przedstawiły się następująco:
• I miejsce – Karol Pokrywka,
• II miejsce – Krzysztof Krupa,
• III miejsce – Adrian Bajor,
• wyróżnienie – Milena Konieczny,
• nagroda specjalna – Lena Młynarska.
Laureaci konkursu oraz wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody, które zostały ufundowane przez Oddziałową Radę Rodziców oraz wychowawczynię.
Wszystkim uczniom gratulujemy talentu i pracowitości, bowiem samo wykonanie zgłoszonych prac było bardzo czasochłonne. Teraz nadszedł czas na dłuższy odpoczynek i świętowanie – dlatego dołączamy do gratulacji również życzenia – radosnych i spokojnych świąt!


Edyta Bartnik


GaleriaKonkurs świąteczny

20.12.2019

20 grudnia zostały wręczone nagrody dla uczniów, którzy wykazali się największą wiedzą na temat tradycji i zwyczajów świątecznych. Laureatami szkolnego konkursu "Cud Bożego Narodzenia" zostali następujący uczniowie: Emilka Pigan kl. V, Wojtek Hanejko kl. VI i Iza Hader kl. VI.


Gratulacje!


Lucyna Czeszyk


Zerówka z wizytą u Wójta Gminy Tryńcza

20.12.2019

19 grudnia dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z wychowawcą Joanną Buszta, udały się ze świątecznymi życzeniami do Urzędu Gminy Tryńcza, w którym spotkały się z Panem Wójtem Ryszardem Jędruchem. Spotkanie przebiegło w miłej i wesołej atmosferze, która ośmieliła dzieci do odważnej recytacji wiersza i złożenia świątecznych życzeń. Przedszkolaki otrzymały od Pana Wójta również życzenia i prezent w postaci słodkości.


Joanna Buszta


BĄDŹ EKO – SEGREGUJ ODPADY

20.12.2019

Dnia 19 grudnia 2019 r. uczniowie klasy III a i III b wzięli udział w spotkaniu promocyjno-informacyjnym przeprowadzonym przez pracowników spółki Stare Miasto – Park z siedzibą w Wierzawicach. Akcja polegała na wygłoszeniu prelekcji na temat prawidłowego gospodarowania odpadami w zakresie selektywnej zbiorki odpadów. Spotkanie odbyło się na zasadzie prezentacji i dialogu z uczestnikami. Podczas wizyty uczniowie dowiedzieli się m. in. co to jest segregacja czy recykling, co dzieje się z odpadami, które segregujemy w naszych domach oraz dlaczego takie sortowanie jest ważne. Pod koniec zajęć dzieci mogły sprawdzić wiedzę na temat segregacji odpadów, wskazując, do którego worka należy wrzucać dany odpad.
Na zakończenie prelekcji uczniowie otrzymali kalendarze, notesy, linijki, magnesy na lodówkę, plany lekcji i inne drobne upominki wszystkie z logo Stare Miasto – Park. Dziękujemy pracownikom za bardzo ciekawą EKO-lekcję.

Alicja Garbaty


Galeria„Przedświąteczne zmagania”

20.12.2019

W dniu 19 grudnia 2019 roku w Hali Widowiskowo – Sportowej w Tryńczy odbył się Gminny Świąteczny Turniej w Piłce Nożnej Halowej Chłopców kl IV – VI szkół podstawowych. Do rywalizacji przystąpiło pięć szkół z terenu gminy. Zawody odbyły się w miłej atmosferze, a mecze rozegrano systemem „każdy z każdym”. Poziom gry był bardzo wyrównany i nie brakowało zaciętości w grze. Udział w turnieju był okazją do sprawdzenia swoich umiejętności a także lekcją sportowej rywalizacji w duchu „fair play”. Zawody miały na celu popularyzację gry w piłkę nożną wśród uczniów z terenu naszej gminy. Poszczególnym drużynom wręczone zostały pamiątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody.
Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
I miejsce SP Tryńcza
II miejsce SP Gniewczyna Łańcucka
III miejsce SP Gorzyce
IV miejsce SP Jagiełła
V miejsce SP Ubieszyn
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Waldemar Szewczyk


GaleriaWyróżnienie w konkursie ekologicznym

18.12.2019

Uczennica klasy VII Brygida Grabowiec zdobyła wyróżnienie w V Powiatowym Konkursie Ekologicznym „EkoSzopka”. Organizatorami konkursu są Gmina Przeworsk, Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Wosia w Świętoniowej i Stowarzyszenie Przyjaciół w Świętoniowej.
Brygida wykonała pracę konkursową z materiałów ekologicznych, poddawanych recyclingowi i naturalnych.

Gratulujemy!


Ewa Szela


Zerówka w akcji „Hej kolęda”

17.12.2019

Przeżywamy okres przedświątecznych przygotowań. Zabiegani, zatroskani o swoje potrzeby, tłumaczący się brakiem czasu –zapominamy o drugim człowieku, który jest obok nas. Często są to ludzie starsi, samotni, nieposiadający rodziny lub żyjący z dala od niej.
Właśnie do takich osób udały się dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z wychowawcą, w towarzystwie p.o. kierownika – panią Bernadetą Jakubiec oraz pracownikiem socjalnym –panią Justyną Wikierą. Dzieci recytowały świąteczne wiersze, zaśpiewały kolędę i wręczyły symbolicznego aniołka, oddając jego opiece odwiedzone osoby. Panie z GOPS –u wręczyły paczki ze świątecznymi słodkościami oraz zaproszenie na wigilię organizowaną w naszej gminie dla osób starszych i samotnych. Z ogromną przyjemnością patrzyliśmy na uśmiech i radość jaką przyniosły tym osobom nasze odwiedziny.

„Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi” –św. Jan Paweł II. Pamiętajmy o tym, zwłaszcza w tak szczególnym okresie jakim są zbliżające się Święta Bożego Narodzenia.


Joanna Buszta


Galeria"Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj"

17.12.2019

W dzisiejszym dniu podczas edukacji polonistycznej uczniowie klasy III b pisali życzenia do swoich bliskich na kartkach, które wykonali w ubiegłym tygodniu na zajęciach plastycznych. Celem takich zajęć jest zwrócenie uwagi na to, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również - a może nawet przede wszystkim - kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych. Tradycja wysyłania kartek odchodzi w przeszłość. Współczesny świat woli portale społecznościowe, komunikatory i smartfony, ale są też tacy co nie zapominają o tradycji. Taka kartka ma dużo większą wartość, niż najpiękniejsza, ale zakupiona w sklepie. Własnoręczna kartka z pewnością sprawi wiele radości nie tylko tym, którzy ją otrzymają, ale również tym, którzy ją wykonają. Robienie kartki to sama przyjemność. I nic trudnego. Bardzo ważne w pracy wychowawczo - dydaktycznej jest organizowanie wycieczek, poprzez które zaznajamia się dzieci z najbliższym środowiskiem, różnymi ciekawymi zawodami i dlatego dziś na edukacji społecznej wybraliśmy się na pocztę. Jedna z kartek poleci bardzo daleko, aż do Anglii, do taty Szymona a druga do Wiednia dla dziadzia Nikoli a pozostałe do wszystkich rodziców uczniów klasy III b.


Magdalena Młynarska


GaleriaKolejne plastyczne sukcesy

17.12.2019

Centrum Kulturalne w Przemyślu po raz trzynasty zorganizowało konkurs pn. „Bożonarodzeniowe ozdoby świąteczne”. Jego celem było podtrzymanie tradycji wykonywania ozdób, dekoracji oraz wszelkich prac plastycznych związanych z tym okresem.
15 grudnia 2019 r. w sali widowiskowej CK odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród zwycięzcom. Wśród laureatów konkursu znalazła się trójka uczniów z naszej szkoły. Za swoje prace nagrodzeni zostali:

• Jan Manowiec – w kategorii 6-9 lat,
• Sara Manowiec – w kategorii 10-12 lat,
• Alicja Manowiec – w kategorii 13-16 lat.

Jesteśmy bardzo dumni z osiągniętych sukcesów oraz życzymy kolejnych!

Edyta Bartnik


GaleriaGminny Przegląd Recytatorski „Zimowe święta”

17.12.2019

16 grudnia 2019r. odbył się Gminny Przegląd Recytatorski „Zimowe święta” dla dzieci z przedszkoli oraz uczniów klas I-III SP. Organizatorami przeglądu były: p. Alicja Garbaty, p. Magdalena Młynarska, p. Joanna Buszta, p. Edyta Bartnik oraz p. Beata Konnak.
Celem przeglądu była popularyzacja poezji dla dzieci oraz rozwijanie zdolności recytatorskich. Uczestnicy recytowali wiersze dowolnych autorów z zakresu literatury dziecięcej, o tematyce związanej z okresem Świąt Bożego Narodzenia.
Do udziału w przeglądzie zaproszeni zostali uczniowie z szkół naszej gminy: Ubieszyna, Jagiełły, Gorzyc, Gniewczyny i Tryńczy. Łącznie do przeglądu przystąpiło 5 placówek.
Uczestników przeglądu i nauczycieli przywitała Pani Dyrektor Elżbieta Kubrak.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodą książkową.

Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:

- oddział przedszkolny – Nadia Gunia
- klasa I – Lena Nabrzeska
- klasa II – Ksawera Krupa
- klasa III a– Bartłomiej Rzeczyca

Organizatorzy serdecznie dziękują nauczycielom za przygotowanie dzieci do przeglądu.


Magdalena Młynarska


GaleriaPieczenie pierniczków w klasie III b

15.12.2019

Wielkimi krokami zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia, czas świątecznych wypieków, ubierania choinki i innych przedświątecznych przygotowań. I to właśnie ta przedświąteczna „gorączka” stała się doskonałą okazją do zorganizowania w naszej szkole „Warsztatów pieczenia świątecznych pierników”.
W piątek 13 grudnia odbyły się warsztaty, gdzie pod opieką wychowawczyni uczniowie klasy III b mieli okazję nauczyć się wypieku pysznych, świątecznych pierników. Dzieciaki, niektóre po raz pierwszy, poznawały proces ich pieczenia. Z wielką radością wałkowały przygotowane wcześniej ciasto, wycinały foremkami ulubione kształty, często związane z motywami Świąt Bożego Narodzenia, z uwagą obserwowały proces pieczenia się ciastek. Upieczone pierniczki dekorowały mając do dyspozycji mnóstwo jadalnych ozdób i kolorowego lukru. Nie obyło się jednak bez zjedzenia choćby jednego ciasteczka, gdyż wspaniałe pierniczki swoim wyglądem i smakiem nęciły wszystkich. W całej szkole unosił się korzenny zapach przywołujący wśród zebranych – zarówno dzieci, jak i dorosłych – najmilsze wspomnienia świąteczne.
Pieczenie pierniczków sprawiło uczniom wielką radość, a jednocześnie w sposób miły i praktyczny utrwaliło tradycje Świąt Bożego Narodzenia. Pragnąc podzielić się pysznymi owocami swojej pracy uczniowie wręczyli pierniczki swoim rodzicom, przyjaciołom oraz nauczycielom w pokoju nauczycielskim i dyrekcji. Warsztaty pieczenia świątecznych pierników wszystkim bardzo się podobały.

Magdalena Młynarska


GaleriaPieczenie i dekorowanie pierników w przedszkolu

12.12.2019

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy, pełen tradycji i różnych zwyczajów. Wraz z nadchodzącymi świętami powoli rozpoczynają się związane z nimi przygotowania. Wśród nich wyróżniamy m.in. pieczenie pierników.12 grudnia w naszej szkole można było poczuć ich zapach. Dzieci uczęszczające do przedszkola z wielką radością dekorowały upieczone wcześniej pierniczki używając kolorowego lukru oraz różnego rodzaju ozdób. Pomysłów na zdobienie wypieków było wiele. Bez wątpienia dekorowanie pierników sprawiło przedszkolakom wiele radości, jak również utrwaliło tradycje Świąt Bożego Narodzenia. Pragnąc podzielić się pysznymi efektami swojej pracy dzieci częstowały pierniczkami rodziców, dyrekcję oraz nauczycieli.

Ilona Dryś

Galeria„Mój pomysł na siebie”

12.12.2019

12 grudnia 2019 r. uczniowie klasy ósmej wzięli udział w warsztatach „Mój pomysł na siebie” w ramach preorientacji zawodowej. Warsztaty odbyły się w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Zarzeczu. Przywitał nas dyrektor szkoły – pan Bogusław Bąk i wójt gminy Zarzecze – pan Tomasz Bury.
Po krótkiej prezentacji kierunków kształcenia w tej szkole, uczestniczyliśmy w pokazach i konkursach gastronomicznych, w dekorowaniu pierniczków, przygotowaliśmy i degustowaliśmy pizzę oraz koktajle. Wzięliśmy udział w pokazie musztry, w grach logistycznych i świątecznych grach w języku angielskim. Dziękujemy za miłe przyjęcie.


Ewa Szela


GaleriaPróbny egzamin ósmoklasisty

12.12.2019

W dniach 9 -11 grudnia uczniowie kl. VIII naszej szkoły przystąpili do próbnego egzaminu ósmoklasisty. Była to doskonała okazja, aby sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Dzięki takim próbnym egzaminom uczniowie oswajają się z procedurami oraz otrzymują informację nad czym należy jeszcze popracować.


Natalia Kuśnierz


Warsztaty kulinarne

12.12.2019

We wtorkowe popołudnie grupa dzieci z oddziału przedszkolnego spotkała się aby wspólnie z panią Joanną Busztą i Natalią Kuśnierz aby robić pyszne kanapki. Celem naszego spotkania było przede wszystkim propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych u najmłodszych, pokazanie im, że można jednocześnie jeść smacznie i zdrowo.
Każdy uczestnik warsztatów został ubrany jak prawdziwy kucharz. Pełni zapału wszyscy przystąpili do pracy czego efektem były kolorowe kanapki, na których pojawiały się zdrowe warzywa, wędliny i serki. W ogłoszonym konkursie nie sposób było wyłonić pierwszego miejsca, ponieważ wszystkie kanapki wyglądały smakowicie i były efektem kreatywności naszych młodych kucharzy. Po zakończonej pracy i posprzątaniu stolików wszyscy przystąpili do zjedzenia swoich małych arcydzieł. Zachęceni powodzeniem na warsztatach dzieci zapowiedziały, że w domu też będą robić takie kanapki. Na koniec wszyscy uczestnicy przypomnieli sobie nazwy warzyw i owoców oraz zasady zdrowego odżywiania.
Warsztaty kulinarne były świetną okazją do zachęcenia dzieci do jedzenia zdrowych produktów, ale również do wspólnego spędzenia czasu w miłej atmosferze.


Natalia Kuśnierz


Galeria„Mamo, tato, wolę wodę!”

12.12.2019

Nasz oddział przedszkolny przystąpił do XI edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Mamo, tato, wolę wodę!”. Program został zainicjowany w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych przez Żywiec Zdrój.
Jego nadrzędnym celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci.
Dzieci i nauczyciele biorą udział we wspólnej zabawie oraz uczestniczą w organizowanych konkursach.
Z myślą o rodzicach i ich pociechach powstał serwis internetowy www.wolewode.pl zawierający kompendium wiedzy o zdrowym żywieniu i rozwoju dzieci, z zabawami i grami, zachęcającymi najmłodszych do picia wody. Zapraszamy rodziców do korzystania z serwisu.


Joanna Buszta


Świąteczny kiermasz książek

12.12.2019

W bibliotece szkolnej można zakupić ciekawe książki w niskich cenach. Dużym zainteresowaniem dzieci cieszą się książki o tematyce świątecznej oraz kolorowanki z naklejkami i figurkami zwierząt. Chłopców zachęcą do czytania publikacje o dinozaurach, a dziewczynki ucieszą książki o Dorze. Jest również bogata oferta literacka dla starszych uczniów np. "Jak pisać" (pisma użytkowe, charakterystyka, opis, opowiadanie, rozprawka), "Testy ósmoklasisty" (język angielski, język polski, matematyka), ale też książki przygodowe i obyczajowe np. "Wróć do mnie", "Kornelia". Zachęcam dzieci, młodzież i rodziców uczniów do zapoznania się z ofertą księgarni "Tuliszków".


Lucyna Czeszyk


Gminny Konkurs Plastyczny „Mój ukochany miś”

12.12.2019

Gminny konkurs plastyczny dla oddziałów przedszkolnych rozstrzygnięty. W konkursie wzięły udział dzieci z oddziałów przedszkolnych ze Szkół Podstawowych w: Gniewczynie Łańcuckiej, Gorzycach, Tryńczy oraz w Ubieszynie. Jury przyznało nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:
Dzieci 3,4 –letnie:
I miejsce: Malwina Miazga –oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej,
II miejsce: Miłosz Dołęga –oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy,
III miejsce: Adam Zarosa –oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach.
Dzieci 5, 6 –letnie:
I miejsce: Lena Duży –oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy,
II miejsce: Dawid Siemieniak –oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach,
III miejsce: Wiktoria Stęchły –oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej.
Jury przyznało również dwa wyróżnienia dla: Natalii Bąk z oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Ubieszynie oraz Huberta Kucy z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tryńczy.
Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.
Nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie swoich podopiecznych do konkursu, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Joanna Buszta
GaleriaSukcesy w powiatowym konkursie plastycznym

09.12.2019

8 grudnia 2019 r. w galerii „Magnez” odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu organizowanego przez Muzeum w Przeworsku pod nazwą „Idą Trzej Królowie…”. Spośród 144 nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców. W ich gronie znaleźli się uczniowie naszej szkoły.
Uczeń klasy II – Jan Manowiec zdobył zaszczytne I miejsce, natomiast uczennica klasy IIIa – Katarzyna Matyja otrzymała wyróżnienie. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Alicja Garbaty
Edyta Bartnik

GaleriaMIKOŁAJKOWY WYJAZD DO KINA

09.12.2019

W dniu 6 grudnia br. uczniowie klasy 5, 7 i 8 wybrali się do kina Multikino w CH Millenium Hall w Rzeszowie na film pt. „Last Christmas”. Wyjazd do kina zorganizowany był z okazji Mikołajek. Po seansie był czas na zakup mikołajkowych prezentów dla najbliższych.


Ewa Szela


Finał Szlachetnej Paczki

07.12.2019

W tym roku po raz pierwszy przyłączyliśmy się akcji „Szlachetna Paczka”. Z internetowej bazy danych została wylosowana rodzina Pani Ani z Przemyśla. W ubiegłym tygodniu w piątek zamieszczona została na stronie internetowej szkoły informacja o wylosowanej rodzinie i jej potrzebach. W akcję pomocy włączyło się wielu uczniów i ich rodziców, jak również nauczyciele i pracownicy szkoły. Z dnia na dzień przybywało środków czystości, artykułów spożywczych, przyborów szkolnych wg listy potrzeb danej rodziny. Zaczęły pojawiać się również ubrania, plecaki, słodycze oraz naczynia, o których rodzina nie wspomniała. Największą potrzebą rodziny było łóżko, które podarowała nauczycielka naszej szkoły Pani Edyta Bartnik wraz z mężem. Marzeniem syna Pani Ani były buty sportowe, które zakupił Pan Jaromir Młynarski. Córka marzyła o maskotce i również udało się zamówić dużego, białego misia, którego ufundowali nauczyciele naszej szkoły. Uczniowie klasy III b prowadzili również zbiórkę pieniędzy. W ciągu tygodnia została zebrana kwota 920 zł. Na liście potrzebnych rzeczy była wymieniona również pralka. Pani Ania nie miała do tej pory pralki i prała ręcznie. W ostatnim dniu akcji, po przeliczeniu zebranych pieniędzy okazało się, że wystarczy na pralkę Indesit, którą zakupiliśmy za kwotę 849 zł w Przeworsku i została przywieziona do szkoły, lecz nie poinformowaliśmy o tym rodziny, ponieważ chcieliśmy, aby to była niespodzianka. Za pozostałą kwotę zostały zakupione konserwy mięsne i koc. W sobotę 07 grudnia był finał akcji „Szlachetna Paczka”. Szukając transportu paczek, łóżka i pralki swoją pomoc w akcji zaoferowali rodzice ucznia klasy III b - Państwo Czupik. W II LO w Przemyślu, gdzie zorganizowany był magazyn i „Szachetna Paczka” miała być przekazana wolontariuszom, Pani Nina Rudnicka – wolontariusz rodziny Pani Ani przekazała miłą wiadomość, iż rodzina chce spotkać się z darczyńcami. W magazynie dopełniono wszelkich formalności a wartość podarunków została oszacowana na kwotę 4000 zł. Prezenty zostały przewiezione na adres rodziny. W noszeniu ciężkich paczek, łóżka i pralki pomogli funkcjonariusze straży miejskiej z Przemyśla. Radość była wielka!!! Rodzina nie spodziewała się otrzymania aż tak dużej liczby paczek i cieszyła się z każdej podarowanej im rzeczy. Pralka to była niespodzianka, na którą rodzina nie liczyła, ponieważ wiedzieli, że nasza szkoła nie liczy tylu uczniów co w dużych miastach szkoły i do końca nie wiadomo było, czy uzbieramy fundusze na zakup pralki. Więc, gdy zobaczyli wniesioną pralkę, to nie wierzyli własnym oczom. Nie zabrakło łez szczęścia. Zaangażowanie rodziców, uczniów i nauczycieli oraz sponsorów pozwoliło na spełnienie marzeń wybranej rodziny. Udało się zebrać wszystkie rzeczy wymienione na liście potrzeb, choć nie liczyliśmy na to, że spełnimy wszystkie marzenia, ponieważ zgłosiliśmy naszą szkołę tydzień przed finałem. Rodzina prosi, by podziękować każdej osobie, która włączyła się w przygotowanie paczek i każdemu, kto o nich pomyślał. Pani Ania nazwała nas w kartce z podziękowaniem „Aniołami, wprawdzie bez skrzydeł, ale z sercem przepełnionym miłością dla obcych ludzi, którzy są w potrzebie”.Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy przyłączyć się do tej szlachetnej akcji pomocy potrzebującym. Mamy nadzieję, że dzięki współpracy wszystkich darczyńców mogliśmy podarować wybranej rodzinie trochę szczęścia i sprawić, że Święta Bożego Narodzenia przepełnione będą magią i nadzieją.Pragnę serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w pomoc osobom a w szczególności Państwu Czupik, którzy poświęcili swój ceny czas i zapewnili transport „Szlachetnej Paczki” z naszej szkoły do Przemyśla. Tylko dzięki współpracy tak wielu osób dobrego serca mogliśmy spełnić czyjeś marzenia!

Magdalena Młynarska

GaleriaMikołajkowe spotkanie w naszej szkole

07.12.2019

6 grudnia - jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
I każde dziecko prezent dostanie!
Tradycją już się stało, że w okolicach 6 grudnia naszą szkołę odwiedza sam Święty Mikołaj wraz ze śnieżynkami! W tym roku, ten długo wyczekiwany gość, przybył do nas w piątek rano i sprawił, że dzień był wspaniały, wyjątkowy, pełen radości, życzliwości i uśmiechu.
Jego wizyty z niecierpliwością oczekiwali nie tylko najmłodsi uczniowie, ale także Ci troszkę starsi, a nawet najstarsi. Na Mikołaja czekały piękne wierszyki i piosenki. W tym dniu każdy został obdarowany słodkim upominkiem oraz książką. Dobroduszny staruszek nie zapomniał o dzieciach, dyrekcji, nauczycielach i innych pracownikach szkoły, częstując ich słodkościami. Jest to dobry znak, świadczący o tym, że przez cały rok wszyscy byli grzeczni i zasłużyli na prezenty. Przy okazji podkreślono, że ideą, jaka przyświeca obdarowywaniu się prezentami, jest to, aby okazać sobie wzajemną życzliwość, budować pozytywne relacje, uczynić kogoś szczęśliwym.
Przed południem natomiast uczniowie najmłodsi spotkali się ze Świętym Mikołajem na hali, gdzie czekało mnóstwo atrakcji m. in.: występy artystyczne, dmuchane zamki, zjeżdżalnie,
świąteczne kolorowanki, malowanie twarzy, popcorn i wata cukrowa oraz pamiątkowe zdjęcie. Oczekiwana cały rok wizyta św. Mikołaja minęła w bardzo miłej atmosferze i przyniosła naszym podopiecznym wiele radości. Dzień ten na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczniów, a niektórzy z nich już od jutra nie będą mogli doczekać się kolejnej Jego wizyty.


Magdalena Młynarska


GaleriaSpotkanie z policją w oddziale przedszkolnym

07.12.2019


6 grudnia gościliśmy w naszej szkole kom. Renatę Bednarską oraz asp. szt. Marcina Skoczylasa z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
W spotkaniu uczestniczyły dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I –III.
Pani Renata i pan Marcin przybliżyli zadania, jakie najczęściej wykonują policjanci podczas służby, a także omówili zagadnienia związane z ruchem drogowym, w tym elementarne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym w obszarze zabudowanym i poza nim. Podczas spotkania szczególną uwagę funkcjonariusze zwrócili na zasady obowiązujące przy przewożeniu dzieci samochodem i jak należy zachować się jeżdżąc rowerem, na obowiązek noszenia przez pieszych po zmroku poza strefą zabudowaną elementów odblaskowych lub kamizelek.
Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały opaski odblaskowe, które pomogą bezpiecznie poruszać się po drogach po zmroku.


Joanna Buszta


GaleriaKonkursy religijne

04.12.2019


W ostatnich dniach, w naszej szkole odbyły się I etapy konkursów religijnych: - XX Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach - o św. Janie Pawle II, adresowana do uczniów kl. VII i VIII. Spośród uczestników 3 uczennice , które uzyskały największą liczbę punktów za wypełniony test zakwalifikowały się do II etapu – archidiecezjalnego, który odbędzie się 20 lutego 2020 r. w Jarosławiu. Są to: Weronika Mach i Milena Migas z kl. VII oraz Klaudia Kulpa z kl. VIII.
- Archidiecezjalny konkurs biblijny na podstawie Ewangelii wg św. Mateusza pt. „Eucharystia daje życie.” Brali w nim udział uczniowie z kl. IV – VII. Do II etapu – dekanalnego dostały się 3 uczennice z największą liczbą zdobytych punktów za wypełniony test. Są to: Klaudia Płonka z kl. VI, Wioletta Kuśnierz z kl. V i Zuzanna Zalot z kl. IV. Gratulujemy sukcesów i życzymy powodzenia na kolejnych etapach.


S. Anna Macina


Wspólnie możemy wygrać

04.12.2019

Szkoła w Tryńczy na stronie projektanciedukacji.pl zgłosiła projekt polegający na przygotowaniu makiety przedstawiającej szkołę w pomniejszeniu. Pierwszym etapem konkursu jest głosowanie internautów, które potrwa do 13 grudnia 2019 roku.

W głosowaniu można oddać jeden głos dziennie.


Na adres e-mail, z którego głosujemy, otrzymamy jednorazowe potwierdzenie oddania głosu, nasz głos jest ważny dopiero gdy klikniemy link otrzymany w mailu, w późniejsze dni głosujemy bez potwierdzenia, czyli wystarczy po zagłosowaniu tylko podać swój adres e-mail.


Liczba głosów oddanych na pomysł jest widoczna tuż pod numerem pomysłu i kategorią wiekową.

Projekt Szkoły w Tryńczy jest widoczny pod adresem:

www.projektanciedukacji.pl/projekt?id=6175Serdecznie prosimy o głosy.


Uczestnicy projektu,
Opiekun projektu Anita Rzeczyca


ZAGRALIŚMY Z SIENIAWĄ

02.12.2019

W dniu 2 grudnia odbyło się kolejne spotkanie dziewczęcych drużyn w ramach zajęć Szkolnego Klubu Sportowego. Nasza starsza grupa piłkarek rozegrała towarzyskie spotkanie z drużyną ze SP z Sieniawy. Nasze ALPAKI w meczu rozegranym 2 x po 20 min dosyć wysoko ,,obegrały” przeciwnika. Warto dodać, iż drużyna z Sieniawy przyjechała w osłabieniu, gdyż tuż przed meczem kontuzji uległa kapitanka , a zarazem jedna z organizatorek meczu, Kasia Kubrak. Nie wynik ważny , lecz dobra zabawa, wspólna integracja oraz propagowanie gry w duchu ,,fair – play’’. Niebawem kolejne mecze oraz turnieje.


Adam Kulpa


GaleriaETAP SZKOLNY

02.12.2019

ETAP SZKOLNYOgólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK26 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy odbył się etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż.W konkursie wzięło udział 6 uczniów z klasy 7 i 8. Zadaniem uczestników Olimpiady było rozwiązanie testu dotyczącego prawidłowego odżywiania się, pierwszej pomocy, ekologii oraz promocji zdrowego stylu życia. Do ETAPU REJONOWEGO przechodzi uczennica klasy 7 - Brygida Grabowiec. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Ewa Szela


MOJA PRZYGODA Z KSIĄŻKĄ

02.12.2019

Dnia 29 listopada uczniowie klasy III a odwiedzili szkolną bibliotekę i uczestniczyli w lekcji bibliotecznej. Wizyta w bibliotece była kolejnym działaniem w ramach innowacji pedagogicznej ,,Moja przygoda z książką”. W dzisiejszych czasach czytanie książek staje się coraz mniej popularną formą spędzania wolnego czasu. Dzieci chętniej korzystają z komputera, czy telewizji. Brak systematycznego kontaktu z książką i poświęcania czasu na jej czytanie powoduje, u dzieci kłopoty z odbiorem tekstu. Zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej pt. „Moja przygoda z książką”, stawiają książkę w centrum uwagi dziecka. Podczas słuchania czytanego tekstu, uczniowie doskonalą umiejętność skupiania uwagi, wzbogacają swoje słownictwo, uczą się właściwego interpretowania przeczytanych tekstów, poszerzają wiedzę o świecie, wyrabiają nawyk dbania o książki i szanowania ich, uczą się nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów, jak również budują więzi między osobami dorosłymi i rówieśnikami. Dzieci przekonują się, że czytanie może być pasjonujące.
Pani bibliotekarka zapoznała uczniów z konkursami czytelniczymi organizowanymi przez bibliotekę i nowymi, bogato ilustrowanymi książeczkami. Na koniec przeczytała im fragment książki Łukasza Wierzbickiego pt. „Dziadek i niedźwiadek”. Miłość do książek trzeba rozbudzać od najmłodszych lat. Nauka czytania może być radosna i ciekawa, zaś wycieczka do biblioteki jest wspaniałym początkiem tej nauki. Biblioteka to miejsce, gdzie każdy i mały i duży znajdzie książkę dla siebie. Spotkanie wszystkim bardzo się podobało.

Alicja Garbaty


GaleriaSZLACHETNA PACZKA

28.11.2019

„SZLACHETNA PACZKA” PO RAZ PIERWSZY W NASZEJ SZKOLE

Nasza szkoła przystąpiła w tym roku do ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”. Akcję od 2000 r. organizuje Stowarzyszenie WIOSNA z Krakowa. Ma ona na celu dotarcie do ludzi samotnych i rodzin w trudnej sytuacji materialnej, oraz pomoc w przygotowaniu dla nich paczek na święta Bożego Narodzenia. Wolontariusze przeprowadzają ankiety z rodzinami, sporządzają ich anonimowe opisy i umieszczają na specjalnej stronie internetowej. W dzisiejszym dniu zgłosiliśmy naszą szkołę do udziału w tej akcji. Zorganizujemy pomoc dla jednej ze zgłoszonych do akcji rodzin. Poniżej zawarte są informacje nt. rodziny oraz ich potrzeb. Akcja będzie trwała od 29 listopada do 06 grudnia 2019. Rzeczy materialne z listy potrzeb rodziny będą gromadzone w sali nr 9. Paczki będą pakowane 9 grudnia, a 10 grudnia zostaną przekazane pod opiekę wolontariuszy Szlachetnej Paczki, by za ich pośrednictwem dotrzeć do wybranych przez nas rodzin. Zapraszam wszystkich do włączenia się w tę WSPÓLNĄ POMOC potrzebującym.
Ważne jest, że pomagamy WSPÓLNIE: uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły.
Zapraszamy do odwiedzenia strony Szlachetnej Paczki, aby zapoznać się ze szczegółami akcji: www.szlachetnapaczka.pl. Przeprowadzeniem akcji zajmie się Szkolne Koło Caritas.

Pani Anna z Rodziną
Pani Anna - 34 lat, partner Tomasz - 32 lat, syn Jakub - 15 lat i córka Joanna - 11 lat.
Historia Rodziny: Pani Anna jest mamą dwójki nastoletnich dzieci. Mieszkają w skromnym mieszkaniu razem z partnerem pani Anny - Tomaszem, który cierpi na choroby serca -trombofilię wrodzoną, oraz zator i zakrzepicę. Oboje są bezrobotni, pan Tomasz z powodu wspomnianych chorób, natomiast pani Anna cierpi na zwyrodnienie stawów oraz opiekuje się swoim partnerem i dziećmi. Gotuje, a także wypełnia pozostałe obowiązki domowe. Do obecnej sytuacji doprowadziła utrata pracy zarówno pana Tomasza, jak i pani Anny. Źródło utrzymania stanowią alimenty, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny oraz wsparcie w programie "Rodzina 500 Plus" w łącznej kwocie 2505 złotych. Obecny dochód na jednego członka rodziny po odjęciu kosztów utrzymania i leczenia wynosi 212 zł na miesiąc. W miarę możliwości pani Anna podejmuje prace dorywcze, które przynoszą dochód około 100-150 zł miesięcznie.
Piękno Rodziny: Rodzina nie poddaje się, lecz walczy o lepsze jutro. Pasją pani Anny jest pieczenie. Chętnie pomaga dzieciom. Razem spędzają czas na odrabianiu zadań, uczeniu się i przygotowywaniu do szkolnych lekcji. Syn pani Anny interesuje się sportem, często bierze udział w zajęciach i zawodach sportowych. Joanna uwielbia słuchać muzyki, a także tańczyć, próbuje też tworzyć własne piosenki. W przyszłości chciałaby zostać fryzjerką. Pan Tomasz ma duże doświadczenie w wypiekaniu różnego rodzaju pieczywa, potrafi również naprawiać niektóre pojazdy. Rodzina uwielbia wspólne spacery z psem. Pani Anna pragnie ulżyć w cierpieniu swojemu partnerowi, dać mu wsparcie, jest bardzo dumna z dzieci, są jej pociechą i dzięki nim się nie poddaje. Cieszy się z każdego ich mniejszego lub większego sukcesu, wspiera je w pokonywaniu trudności, uczy jak rozwiązywać pojawiające się problemy.
Trzy kluczowe potrzeby Rodziny
1. Łóżko
Rodzina potrzebuje nowego łóżka - wersalki. To jakie posiadają jest już bardzo zniszczone. Wersalka bardzo ułatwiłaby im codzienne funkcjonowanie. Niestety pieniądze jakie zostają im na utrzymanie rodziny nie pozwalają na taki zakup.
2. Środki czystości
zakup środków czystości odciąży rodzinę finansowo na pewien czas, dzięki temu rodzina będzie mogła zakupić np. potrzebne leki dla pani Anny, na które często brakuje pieniędzy.
3. Żywność
Rodzina marzy by czas zbliżających się Świąt był dla nich spokojny i miły. Zakup wybranej żywności pozwoliłby zorganizować i przeżyć Święta w sposób godny. Zaoszczędzone pieniądze rodzina mogłaby przeznaczyć na zakup potrzebnych leków.

Pozostałe potrzeby Rodziny - Żywność trwała: herbata, kawa, ryż, makaron, mąka, olej, konserwy mięsne, konserwy rybne, warzywa w puszkach
Środki czystości: proszek do prania, płyn do płukania, płyn do mycia naczyń, płyny czyszczące, mydło / żel myjący, szampon, pasta do zębów, szczoteczka do zębów
Obuwie Jakub: Adidasy rozmiar: 39,
Wyposażenie mieszkania: Koc
Brakujące sprzęty gospodarstwa domowego
Specjalne wymagania:
Rodzina potrzebuje nowego łóżka - wersalki. To jakie posiadają jest już bardzo zniszczone. Nie posiadają pralki, pani Anna musi wszystko prać ręcznie, co jest uciążliwe. Niestety nie mają pieniędzy by zakupić wymienione sprzęty, które ułatwiłyby im codzienne funkcjonowanie.
Meble: pralka
Szczególne upominki Anna: mała czarna torebka, Tomasz: kosmetyki, Jakub: buty, Joanna: maskotka

Magdalena Młynarska


Otrzymaliśmy komputery

28.11.2019

Dzięki wsparciu Poseł na Sejm RP Pani Teresy Pamuła Szkoła Podstawowa w Tryńczy została wyposażona w kolejne komputery. Pani Poseł przekazała je uczniom w obecności Wójta Gminy Tryńcza oraz Dyrekcji Szkoły. Otrzymany sprzęt pozwoli na podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży z zakresu nowych technologii w ramach lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych.


GaleriaLekcja głośnego czytania

27.11.2019

Dnia 27 listopada do klasy pierwszej, w ramach prowadzonej innowacji pedagogicznej pt.,, Madre bajki z całego świata” została zaproszona pani Marta Hanejko, jako rodzic do wspólnego głośnego czytania bajek na zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie byli zaskoczeni wizytą mamy Izabeli Hanejko, która wspólnie z córką i innymi uczniami przeczytała trzy piękne znane wszystkim bajki, takie jak: ,, Kopciuszek”, ,,Czerwony Kapturek”, ,,Kot w Butach”. Uczniowie ze skupieniem słuchali czytanych bajek oraz odpowiadali na zadawane pytania dotyczące treści przeczytanych bajek. Była to dla uczniów ciekawa lekcja, która mobilizowała ich do wspólnego czytania fragmentów bajek oraz wyszukiwania uczących treści wychowawczych - morału np. dobro zawsze zwycięża, nie otwieramy drzwi nieznajomemu, słuchaj dorosłych, bądź pracowitym, chciwość nigdy nie popłaca.
Głównym celem innowacji jest promowanie wśród uczniów już od najmłodszych lat słuchania i czytania bajek oraz baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie na szczęśliwego człowieka. Rozwijanie postaw prospołecznych: szacunku, akceptacji dla drugiego człowieka, współpracy i współdziałania, odpowiedzialności za siebie i innych oraz umiejętność wyboru „prawdziwych” wartości.
Wszyscy już wiemy, że dużymi krokami zbliża się do dzieci św. Mikołaj, a bajki i baśnie poznikały z półek księgarni . Możemy się wszyscy domyśleć o czym to świadczy?


Beata Konnak


GaleriaWarsztaty w Markowej

27.11.2019

W dniu 27 listopada uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w warsztatach w Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej. Zajęcia prowadzone były w formie konwersatorium z wykorzystaniem opracowań oraz materiałów źródłowych, w tym archiwalnych fotografii. Temat przewodni warsztatów to: „ Dzieje relacji polsko-żydowskich na przykładzie Podkarpacia”.
Mieli również możliwość obejrzenia wystawy pokazującej poznane i udokumentowane przypadki udzielania pomocy Żydom na terenie obecnego województwa podkarpackiego. Jest to pierwsza w Polsce placówka muzealna zajmująca się tematyką ratowania ludności żydowskiej na okupowanych ziemiach polskich podczas Zagłady.

Ewa Szela
Barbara Czeszyk
Natalia Kuśnierz
Lucyna Czeszyk


GaleriaAndrzejki

27.11.2019

26.11.2019r. odbyła się zabawa andrzejkowa. Dzieci i uczniowie mieli okazję potańczyć przy rytmach muzyki, którą grał dla nich DJ o co zadbała Rada Rodziców, a zabawy z wróżbami przygotowały nauczycielki opiekujące się Samorządem Szkolnym. Andrzejki przebiegały w miłej i ciepłej atmosferze, sprawiły wiele radości i z pewnością zostaną na długo w naszej pamięci.


Anita Rzeczyca

GaleriaJaki zawód wybrać, by praca była przyjemnością?

26.11.2019

25 listopada uczniowie klasy VII i VIII mieli okazję porozmawiać z profesorem Instytutu Inżynierii Rolniczej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu – dr. hab. inż. Antonim Szewczykiem. Pan Profesor odwiedził Tryńczę – rodzinną miejscowość swojej żony ŚP dr hab. inż. Deta Agaty Łuczyckiej, prof. UPWr.
Pan Profesor zachęcał młodzież, aby rozwijali swoje zainteresowania, przypomniał ścieżki kształcenia w Polsce. Opowiedział o swoich latach szkolnych, wspominał lata studenckie, pracę zawodową na Uniwersytecie w Algierii, pracę naukową w Instytucie Inżynierii Rolniczej. Pan Profesor opracował m.in. warunki i parametry pracy opryskiwacza stosowanego do chemicznej ochrony roślin, wraz z żoną opracował elektryczne metody wykrywania zafałszowań miodu.
Od Pana Profesora usłyszeliśmy, że warto tak zaplanować swoją ścieżkę edukacyjną, aby w przyszłości praca zawodowa była przyjemnością. Warto też zadbać o kondycję fizyczną.


Ewa Szela


GaleriaŚwiatowy Dzień Pluszowego Misia

25.11.2019

Nie ma chyba na świecie dziecka, które niemiałoby swojego ulubionego pluszowego misia. Może to niepozorny, mały, bury niedźwiadek, albo kolorowy, duży, „mieszkający” w dziecięcym pokoju misiek. Może to jeden ze sławnych, bajkowych misiów: Kubuś Puchatek, Miś Uszatek, Miś Remiś albo Miś Paddington. Ważne, że można się do niego przytulić, zdradzić swoje sekrety, a czasami potargać za ucho…
25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia. Właśnie z tej okazji dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III przyszły do szkoły ze swoimi ulubionymi misiami. W ramach obchodów tego święta poznały historię powstania sympatycznego pluszaka, która sięga 1902 roku.
Pluszaki towarzyszyły nauce, wspólnej zabawie, „śpiewały” z dziećmi, a nawet próbowały znaleźć dla siebie miejsce w szkolnej ławce. Jednym słowem umiliły wszystkim czas spędzony w szkole.


Joanna Buszta


GaleriaMIĘDZYSZKOLNY KONKURS HISORYCZNO-LITERACKI: ,,DROGI POLAKÓW DO NIEPODLEGŁOŚCI”

25.11.2019

W poniedziałek 25 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy odbył się Międzyszkolny Konkurs Historyczno- Literacki, zorganizowany przez nauczycieli historii i języka polskiego tutejszej szkoły, pod patronatem Wójta Gminy Tryńcza Ryszarda Jędrucha. Przedsięwzięcie było jednym z wielu cyklów związanych z 101 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Główne cele konkursu to: zachęcenie uczniów do pogłębienia wiedzy historycznej dotyczącej czasów zaborów oraz odzyskania przez Polskę Niepodległości; wychowanie w duchu wartości patriotycznych, budowanie świadomości narodowej i obywatelskiej; mobilizowanie uczniów do czytania literatury ukazującej dramatyczny okres w dziejach Polski oraz różnorodnie przejawiający się opór Polaków wobec zaborców. Konkurs adresowany był do uczniów klas VII i VIII i wzięli w nim udział reprezentanci czterech szkół : Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jagielle; Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Chruściela w Gniewczynie Łańcuckiej; Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gorzycach oraz Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy. Zakres merytoryczny konkursu obejmował zagadnienia z historii Polski lat 1797 – 1918 oraz treści z literatury polskiej odnoszącej się do tego okresu. Podczas zmagań konkursowych uczniowie wykazali się ogromną wiedzą historyczno-polonistyczną oraz świetnym przygotowaniem.
Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła Alina Wasilewska – SP Gniewczyna Łańcucka.
Zaszczytne drugie miejsce przypadło Karolinie Ciszewskiej – SP Gniewczyna Łańcucka.
Trzecie miejsce zajęła Julia Trudzik – SP Gorzyce. Laureatki otrzymały nagrody, a pozostali uczestnicy konkursu dyplomy oraz drobne upominki. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli trud przygotowania się do konkursu i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.

Zygmunt Kulpa


GaleriaAndrzejki w scholi Jutrzenka

25.11.2019

W sobotę 23 listopada w domu parafialnym, odbyły się Andrzejki dla dziewczynek ze scholi. Pięknie przyozdobiona sala tylko czekała na rozpoczęcie wspólnej zabawy. Dziewczynki należące do scholi, które zawsze uświetniają Mszę Świętą swoim pięknym śpiewem, mogły mieć chwilę odpoczynku i rozrywki. Jak na każdych Andrzejkach nie zabrakło wróżb, które niejednokrotnie okazały się bardzo zaskakujące. Jednak, w niektórych przypadkach znalazło się ziarenko prawdy. Organizatorką całego wydarzenia była S. Anna, która idealnie przygotowała cały przebieg Andrzejek. Zadbała ona również o ciepły posiłek- herbatkę z pizzą. Oprócz tego wielką rolę odegrały zabawy taneczne, które na pewno rozluźniły panującą atmosferę. Nie mogło również zabraknąć gry na gitarze, która stanowi element rozpoznawczy scholi. Wszystkie jednak czekałyśmy do końca na główną atrakcję - belgijkę. Została ona odtańczona na zakończenie mile spędzonego czasu.
Myślę, że każda ze scholanek na zawsze zapamięta to niezwykłe popołudnie i będzie go zawsze mile wspominać.


Klaudia Płonka- uczennica klasy VI


GaleriaGłośne czytanie z Gangiem Słodziaków

24.11.2019

Aby zaszczepić wśród uczniów pasję czytania już od najmłodszych lat, nasza szkoła dnia 22 listopada wzięła udział w akcji Głośnego Czytania. Dekorację wykonali uczniowie kl. II, którzy pięknie narysowali portrety słodziaków. Właściciel sieci sklepów Biedronka podarował maskotki słodziaków i zestaw książek o ich przygodach. Opowiadania o słodziakach czytali uczniowie klasy II i klas III. Dzieci nie tylko pięknie czytały, ale też były przebrane za bohaterów książek. Dziękuję wychowawcom za przygotowanie uczniów do występu. Dzieci kl. I-III otrzymały też dzienniczki czytania oraz naklejki, które inspirują do codziennego czytania. Ideą dzienniczka jest zebranie przez dziecko 21 naklejek. Nauczyciel przyznaje naklejkę za potwierdzone podpisem rodzica poświęcenie co najmniej 10 minut dziennie na głośne czytanie. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w tej akcji. Dzięki tym działaniom chcemy zainspirować uczniów do czytania, ponieważ pełni ono ważną rolę w rozwoju dziecka - uczy samodzielnego myślenia, pobudza wyobraźnię, ćwiczy pamięć i koncentrację.


Lucyna Czeszyk


GaleriaPasowanie na czytelnika

24.11.2019

21 listopada w niecodzienną podróż do Książkolandii wyruszyły dzieci z klasy I wraz ze swoją wychowawczynią. W bibliotece szkolnej uczniowie pod okiem bibliotekarki szukali duszka Książkouszka, rozwiązywali zagadki, uczyli się wierszyka, poznali zasady obowiązujące w bibliotece, zobaczyli wystawkę książek zniszczonych oraz przeczytali ich życzenia. Potem dzieci złożyły uroczystą obietnicę, że będą szanować książki i przestrzegać regulaminu. Następnie pierwszoklasiści zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej i otrzymali pamiątkowe dyplomy.


Lucyna Czeszyk

GaleriaXXI MISTRZOSTWA STRAŻAKÓW PSP

21.11.2019

W środę 20.11.2019r. hala WIDOWISKOWO – SPORTOWA w Tryńczy gościła przedstawicieli Powiatowych oraz Miejskich Komend Państwowych Straży Pożarnych z naszego regionu. Tego dnia w naszej hali odbyły się XXI MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO STRAŻAKÓW PSP w FUTSALU – GRUPA A. W turnieju zagrały drużyny z: Tarnobrzega, Stalowej Woli, Łańcuta oraz gospodarze turnieju – strażacy KP PSP z Przeworska. Zwycięskim składem okazała się ekipa z Tarnobrzega pokonując w finale drużynę z Przeworska i tym samym awansując do finału wojewódzkiego. Trzecie miejsce zajęli strażacy ze Stalowej Woli, ostatnie chłopcy z Łańcuta.


Adam Kulpa

GaleriaZ powieści na scenę

21.11.2019

Dnia 20 listopada 2019r. uczniowie klas 4-6 mieli szansę na obejrzenie musicalu ,,Ania z Zielonego Wzgórza'' w MDK w Jarosławiu. Wszyscy z uwagą oglądali sztukę odegraną przez profesjonalnych, krakowskich aktorów z TEATRU CRACOWIA.
Gra światła, muzyka i przepiękna scenografia nadawały przedstawieniu niezwykły klimat. Stroje aktorów, ich wygląd i przebieg wydarzeń były zgodne z powieścią Lucy Maud Montgomery. Aktorzy wprowadzili uczniów w inny wymiar świata. Ania- główna bohaterka zyskała wielką sympatię widzów. Wraz ze swoją przyjaciółką Dianą była bardzo wesołą i śmieszną postacią. Właśnie dzięki jej ten spektakl stał się jednym z najlepszych widowisk teatralnych. Mimo, że ,,Ania z Zielonego Wzgórza'' to lektura klasy 6,ale wzbudziła ona wielką sympatię i ciekawość również u najmłodszych. Każdemu polecam przeczytanie tej lektury, ponieważ niezależnie od wieku jest to niezwykła książka. Przedstawienie zakończyło się gromkimi brawami uznania.
Po wyjściu z teatru uczniowie udali się do galerii-Starej Ujeżdżalni. Tam młodzież mogła wybrać się na drobne zakupy, odpocząć i zjeść coś ciepłego.


Klaudia Płonka - Uczennica klasy VI


MŁODSZA GRUPA SKS DZIEWCZĄT

21.11.2019

W dniu 20.11.2019r. nasze dziewczynki uczęszczające na zajęcia SKS z rocznika 2009, 2010, 2011 rozegrały kolejny mecz towarzyski z grupą chłopców GAP Tryńcza. Mecz miał charakter towarzyski, a jego celem było sprawdzenie swoich umiejętności na boisku. Wynik spotkania to 3:2 dla młodszego SKS-u, ale nie o wynik tu chodzi, lecz o spędzenie czasu w atmosferze miłego kibicowania oraz propagowanie gry w piłkę w duchu fair - play od najmłodszych lat. Mecze takie będą kontynuowane, sprawiają wiele radości zawodniczkom, kibicom ale i rodzicom.


Adam Kulpa


GaleriaKonkurs Matematyka w obiektywie

19.11.2019

Uczennice klasy 8 wzięły udział w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym - Matematyka w Obiektywie. Konkurs ten jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS. Celem projektu jest budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii, wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej. Uczestnicy wysyłają zdjęcia którym przypisują nazwy związane z matematyką. Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o niej.

Na zamieszczonym po lewej stronie zdjęciu jest jedna z prac konkursowych z tamtego roku, której nazwa to: Wykres słup(szpako)wy.

Życzymy uczennicom Sandrze, Izie oraz Bernardzie, aby ich prace zachwyciły jury i przyniosły im zwycięstwo.


Anita Rzeczyca


UŁAN Z WIZYTĄ w naszej szkole

19.11.2019

19 listopada, zawitał do naszej szkoły po raz pierwszy Pan Dariusz Wlazło z Oddziału Kawalerii Ochotniczej „Wierzawice”w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego. Przeprowadził ciekawą „inną lekcję” z uczniami klasy III b.
Dzieci poznały wyposażenie i umundurowanie ułana. Takie żywe lekcje historii nie zastąpią nawet najlepszej książki. Pan Dariusz przygotował ciekawe filmy dotyczące działalności Oddziału Kawalerii, obchodów różnych uroczystości oraz obejrzeli film z koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej, do której również należy Pan Dariusz. Upamiętnieniem spotkania z ułanem było wspólne pamiątkowe zdjęcie.


Magdalena Młynarska


GaleriaUroczyście ślubowali

18.11.2019

Dnia 18 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy odbyła się uroczystość pasowania na uczniów dzieci z klasy pierwszej. Od samego rana panowała świąteczna atmosfera. Kolorowa dekoracja, pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe, a to wszystko po to, by ich ślubowanie wypadło jak najbardziej uroczyście. W tej ważnej dla pierwszoklasistów uroczystości wzięli udział rodzice uczniów, dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej.
Podczas uroczystości dzieci z klasy pierwszej zaprezentowały program artystyczny, w którym wykazały się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w pierwszych miesiącach nauki. Dzieci z dużym zaangażowaniem zaprezentowały swoje umiejętności taneczne, recytatorskie i muzyczne. Starsza koleżanka z klasy trzeciej Katarzyna Matyja jako prowadząca zadawała dzieciom pytania dotyczące znajomości wiedzy o Ojczyźnie, bezpieczeństwie w szkole i na drodze, kogo w szkole można nazwać ,,Asem”. Dzieci wzorowo zdały swój pierwszy egzamin udowadniając, że zasłużyły na zaszczytne miano ucznia.
Podziękowali swoim rodzicom za trud wychowania i prosili o wsparcie na dalsze szkolne lata, a nauczycieli o dar mądrości i wiedzy, serce i zrozumienie. Publiczność gromkimi brawami nagrodziła ich występy.
Następnie dzieci złożyły uroczyste ślubowanie przed sztandarem szkoły i ślubowali „(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.(…)”. Pasowania, symbolicznym ołówkiem, dokonała dyrektor szkoły Elżbieta Kubrak, przyjmując w ten sposób dzieci do społeczności uczniowskiej. Pani wicedyrektor Lucyna Myłek wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy. Pierwszaki od tego momentu stały się pełnoprawnymi uczniami szkoły.
Na zakończenie uroczystości pierwszoklasiści otrzymali od Pani dyrektor szkoły kilka bardzo ważnych wskazówek jak być wzorowym uczniem, o czym należy w szkole zawsze pamiętać, jakich magicznych słów używać. Uczniowie klasy drugiej przygotowali również prezenty dla swoich młodszych kolegów i koleżanek oraz słodką niespodziankę. Na koniec zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie wspólnie z dyrekcją szkoły i rodzicami.
Wychowawczyni klasy pierwszej serdecznie dziękuje wszystkim rodzicom uczniów klasy pierwszej za przybycie na uroczystość. Dzień ten był wielkim przeżyciem i radosną chwilą, która na długo pozostanie w pamięci naszych pierwszoklasistów.


Beata Konnak


GaleriaKOLEJNY RAZ POMAGAMY BEZDOMNYM ZWIERZAKOM

15.11.2019

Schronisko to miejsce, w którym każdy niechciany piesek i kotek znajdzie ciepły kąt i pełną miskę. W ramach wizyty w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach przekazaliśmy karmę. Zbiórka taka zaszczepić ma w uczniach jak najwięcej pozytywnych wartości, uwrażliwić na nieszczęścia i wpoić chęć niesienia pomocy potrzebującym, uczyć przyjaznego stosunku do wszystkich zwierząt: tych, które są w naszych domach i tych, dla których domem jest niestety schronisko.
Rozmawialiśmy też z pracownikami schroniska, którzy na co dzień pomagają zwierzętom: karmią, sprzątają i wyprowadzają na spacer. Pracownicy na profilu schroniska wystawiają zdjęcia psów i kotów. Po wybraniu zwierzaka przez Internet można do schroniska przyjechać i poznać go osobiście. Zachęcamy. To była bardzo poruszająca wycieczka. Wyżej opisane działania zapewne przyniosły schronisku wsparcie, a uczniom wiele radości i satysfakcji.


Adam Kulpa


GaleriaW stadninie koni

15.11.2019

15 listopada uczniowie klasy III b wyjechali na wycieczkę do stadniny koni w Wierzawicach. Temat zajęć związany był w tematem lekcji „W stadninie koni”. Wspólnie spędziły tam niezapomniane chwile. Dzieci wzbogaciły słownictwo dotyczące jeździectwa oraz samego konia. Nasi wychowankowie mieli możliwość skorzystać, pierwszy raz w swoim życiu, z lekcji jazdy konnej pod okiem instruktora. „Zaszczepić w dziecku pasję można tylko w jeden sposób, pokazując mu co kochasz.” Być może wycieczka do stadniny spowoduje, że nasi uczniowie zechcą kontynuować naukę jazdy konnej i spośród nich wyrośnie zawodowy dżokej lub amazonka.

Po wrażeniach jeździeckich przyszła pora na wspólne pieczenie kiełbasek. Dzieci były bardzo zadowolone z dzisiejszej lekcji w terenie. Ten dzień pozostanie na pewno na długo w ich pamięci.


Magdalena Młynarska

GaleriaSzkolenie nauczycieli ,,Szkoła widzi i reaguje”

15.11.2019

Co roku przez pierwsze dni listopada na całym świecie mówi się o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie i wolności. W Polsce od kilku lat jest organizowana pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej Kampania Społeczna ,,19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Tryńczy zadeklarowała swój udział w Kampanii, której celem jest budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy i wyposażenie nauczycieli w wiedzę oraz narzędzia niezbędne do właściwego reagowania na przemoc dzieci i młodzieży, a także wskazanie możliwości szukania dla nich pomocy.

W związku z powyższym w dniu 14 listopada br. odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej naszej szkoły pod hasłem ,,Szkoła widzi i reaguje”. Szkolenie przeprowadziły: Pani Agata Kukulska – Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Przeworsku; Pani Aneta Gierczak – kurator zawodowy oraz Pani Agata Łaskarzewska z pionu rodzinnego. Podczas spotkania zostały szczegółowo omówione następujące problemy: czym charakteryzuje się przemoc w rodzinie; definicja przemocy wobec dzieci, jej rodzaje i skutki; charakterystyczne objawy krzywdzenia występujące u dzieci; rola szkoły w przeciwdziałaniu przemocy; podstawowe zadania szkoły w tym zakresie. Zostały także zaprezentowane i opisane typowe narzędzia służące do przeprowadzenia diagnoz. Ponadto nauczyciele zostali zapoznani z procedurą ,,Niebieskie Karty”, które mogą być zakładane przez pracowników szkół i placówek oświatowych. Omówiono schemat oraz 9 kroków postępowania, tzw. interwencja szkolna. Wyposażeni w niezbędną wiedzę nauczyciele będą zwracać szczególną uwagę na zdrowy i bezpieczny rozwój naszych uczniów w środowisku rodzinnym.

Zygmunt Kulpa

GaleriaStop przemocy

13.11.2019

13 listopada odbyło się spotkanie uczniów kl. IV-VIII z kuratorem – specjalistą od spraw nieletnich Leszkiem Nabrzeżnym, kurator – specjalistą od spraw karnych Iwoną Godlewską oraz asystentem prewencji ruchu drogowego KP w Przeworsku aspirantem Mariuszem Czyrnym. Tematem spotkania było przeciwdziałanie szeroko rozumianej przemocy.
Pan aspirant wyjaśnił uczniom jaka może być odpowiedzialność prawna małoletnich oraz jakie konsekwencje grożą im oraz ich rodzicom za łamanie praw społecznych lub za popełnienie przez nich czynów karalnych. Zostały również wymienione sposoby w jakie może zareagować sąd rodzinny, który jest każdorazowo informowany o wszelkich interwencjach policji z udziałem nieletnich. Uczniowie zostali również pouczeni o możliwych skutkach niebezpiecznych zabaw na terenie szkoły lub poza nią. W dalszej kolejności wspomniano o portalach społecznościowych, na których często dochodzi do publikowania zdjęć bez zgody autora oraz umieszczania obraźliwych komentarzy. Bardzo niebezpieczne mogą też okazać się kontakty z osobami podającymi fałszywe dane. Pan kurator zaakcentował, że przemoc może być nie tylko fizyczna ale też psychiczna. Zapewnił, że osoby narażone na przejawy przemocy zarówno ze strony rówieśników jak i przemocy domowej mogą liczyć na pomoc i wsparcie. Należy tylko powiadomić o takim fakcie rodziców, nauczycieli lub policję. Pani kurator, która zajmuje się osobami skazanymi, wymieniła sposoby karania sprawców przestępstw.
Spotkanie było bardzo ciekawe, uczniowie chętnie zadawali pytania i zainicjowali dyskusję. Przeciwdziałanie przemocy obecnej we wielu sferach naszego życia jest niezwykle istotną kwestią i należy stale uświadamiać dzieci i młodzież o konsekwencjach jej stosowania.


Natalia Kuśnierz


GaleriaŁańcuch dobra

13.11.2019

Szkoła w Tryńczy przyłączyła się do drugiej edycji akcji: „Łańcuch Dobra”, która jest powiązana z biciem rekordu długości łańcucha choinkowego z papieru, osiągniętego podczas I edycji akcji, czyli długości 111 km 119 m 57 cm, na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dzieci UMB.
Idea bicia rekordu to zadanie symboliczne - ma pokazać dzieciom z dystrofią, że nie są samotne w swojej chorobie, że jest ogrom ludzi o wielkich sercach, którzy są z nimi, którzy wierzą w nich, są dla nich wsparciem i którzy też podejmują trud walki, może nie z nieuleczalną chorobą, ale z dużym wyzwaniem, jakim jest stworzenie możliwie jak najdłuższego łańcucha - w ten sposób chcemy dać im sygnał, że jak nam uda się zmobilizować dużo osób do zrobienia długiego łańcucha, to oni dadzą radę walczyć z chorobą.


A oto pierwsze prace naszych uczniów, mamy już 32 metry 60 centymetrów długości.


Czekamy na kolejne części łańcucha.


Anita Rzeczyca


GaleriaIV BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

12.11.2019

W ramach akcji CAŁA GMINA BIEGA uczniowie Szkoły Podstawowej w Tryńczy wzięli udział w
IV Gminnym Biegu Niepodległości który odbył się 12 listopada o godz. 11.00 przy SP w Gorzycach.
Wyniki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

Dziewczęta klasa 0 150m
1 HOJŁO ALEKSANDRA - GORZYCE
2 WRÓBEL KORNELIA - GORZYCE
3 WIELGOS JOANNA - UBIESZYN

Chłopcy klasa 0 150m
1 KROKOS MIŁOSZ - UBIESZYN
2 SOSNOWY KACPER - GORZYCE
3 SROKA SZYMON - GORZYCE

Dziewczęta 2011-2012 200m
1 SOSNOWY ZUZANNA - TRYŃCZA
2 GRABOWSKA ELIZA - GORZYCE
3 WIELGOS MAŁGORZATA - UBIESZYN

Chłopcy 2011- 2012 200m
1 WOJTAS PATRYK - GNIEWCZYNA
2 WIERZBICKI HUBERT - UBIESZYN
3 ŚLIWA JAKUB - GORZYCE

Dziewczęta 2009 – 2010 500m
1 MAZUR OLIWIA - GORZYCE
2 KUBECKA MICHALINA - TRYŃCZA
3 SOSNOWY MAJA - TRYŃCZA

Chłopcy 2009 – 2010 600m
1 TUREK WOJCIECH - GORZYCE
2 KRAJEWSKI WOJCIECH - TRYŃCZA
3 MANOWIEC MIKOŁAJ - TRYŃCZA

Dziewczęta 2007 – 2008 600m
1 MANOWIEC SARA - TRYŃCZA
2 SURA IZABELA - GNIEWCZYNA
3 JUŻYNIEC MONIKA - GNIEWCZYNA

Chłopcy 2007 – 2008 600m
1 KRUPA ROBERT - TRYŃCZA
2 STĘCHŁY RADOSŁAW - GNIEWCZYNA
3 PIENIĄŻEK KRYSTIAN - GNIEWCZYNA
Dziewczęta 2005 – 2006 800m
1 MAZUR KAMILA - TRYŃCZA
2 KUZIAK KATARZYNA - TRYŃCZA
3 PILEK WIKTORIA - GNIEWCZYNA

Chłopcy 2005 – 2006 800m
1 JAKUBIEC HUBERT - TRYŃCZA
2 JONIEC WIKTOR - GNIEWCZYNA
3 DŁUGOŃ KACPER - TRYŃCZA

Nasza szkoła w tym zestawieniu zdobyła 11 miejsc medalowych. Wszystkim uczestnikom biegu bardzo gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, a w szczególności najmłodszym biegaczkom i biegaczom.


Adam Kulpa


Galeria11 listopada w parafii św. Kazimierza w Tryńczy

12.11.2019

„ Dzisiaj wielka jest rocznica
- jedenasty listopada!
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
Hołd wdzięczności Polska składa.
Im to bowiem zawdzięczamy
wolność- polską mowę w szkole,
to, że tylko z kart historii
poznajemy dziś niewolę.
Uroczyście biją dzwony,
wszędzie flagi rozwinięto...
i me serce się raduje,
że obchodzę Polski Święto ”.

Tymi słowami uczniowie i absolwenci naszej szkoły rozpoczęli program słowno – muzyczny, który został zaprezentowany 11 listopada 2019 r. o godz. 16.30 w kościele parafialnym. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Utwory takie jak: „Ojczyzno ma”, „ Kto ty jesteś – Polak mały”, „ Jak długo w sercach naszych” czy „Biały krzyż” nie tylko wzruszały, ale też skłaniały do zastanowienia nad tym, jakie znaczenie mają dziś dla nas takie pojęcia jak ojczyzna, wolność i patriotyzm. Uroczystą oprawę dla tego święta tworzyła też dekoracja patriotyczna upamiętniająca Święto Niepodległości. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. Warto przypomnieć jeszcze słowa św. Jana Pawła II dotyczące patriotyzmu „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania”.


s. Anna Macina

Galeria101. rocznica odzyskania niepodległości

08.11.2019

Nasza szkoła przybrała odświętny wygląd. Pięknie udekorowane klasy świadczą o zbliżającym się Narodowym Święcie Niepodległości. Nauczyciele i wychowawcy podjęli wiele działań, aby uzmysłowić uczniom wagę tego święta i znaczenie dla każdego Polaka. Dzieci przedszkolne nauczyły się recytować wiersz W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka” oraz śpiewać hymn państwowy i „Rotę”. Wysłuchały też pogadanki na temat „Czym jest dla nas Święto Niepodległości”. Wychowawcy kl. I – III również w zrozumiały sposób przybliżyli uczniom znaczenie tego święta, zapoznali z sylwetką J. Piłsudskiego, utrwalali śpiew hymnu państwowego oraz uczyli piosenek patriotycznych. Poza tym dzieci kolorowały godło Polski, flagę państwową, układały puzzle dotyczące symboli narodowych i wykonywały pracę plastyczną „Godło Polski”. Uczniowie mieli też możliwość spotkać się z mieszkanką Tryńczy, panią Marią Kubecką i wysłuchać jej ciekawych wspomnień związanych z II wojną światową. Była to żywa lekcja historii. Zarówno uczniowie młodsi, jak i uczniowie kl. IV – VIII obejrzeli prezentacje multimedialne na temat odzyskania niepodległości oraz poznali bohaterów narodowych, twórców niepodległej Polski. Oprócz tego uczniowie kl. IV – VIII włączyli się do rozmów na temat „Drogi Polaków do odzyskania niepodległości” i dyskusji „Jak postrzegamy Polskę? Czy jest dla nas czymś zwyczajnym, codziennym, czy jest dla nas wielką wartością, wielkim skarbem?”. Uczniowie układali puzzle historyczne, samodzielnie przygotowywali gazetki ścienne, referaty o Święcie Niepodległości w których odwoływali się do tekstów literackich o charakterze patriotycznym oraz przedstawiali sylwetki wielkich Polaków. Uczniowie uczyli się też na czym polega patriotyzm w dzisiejszych czasach. W klasach rozbrzmiewały piosenki patriotyczne, takie jak: „Wojenko”, „Przybyli ułani”, „My, Pierwsza Brygada”, „Szara piechota”, „O mój rozmarynie”, „Białe róże”. Śpiewano też hymn Polski i „Rotę”.
8 listopada w hali sportowej odbył się uroczysty apel z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Swoją obecnością zaszczyciła nas pani Maria Kubecka, którą pani dyrektor w imieniu wszystkich serdecznie powitała. Jak wspomniała pani dyrektor Elżbieta Kubrak poprzez śpiew hymnu narodowego oraz pieśni patriotycznych chcielibyśmy oddać cześć naszym przodkom, którzy walczyli i umierali, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju. Na tle barw narodowych oraz znaczących dat w życiu narodu zaproszony gość, nauczyciele i uczniowie w odświętnych strojach zaśpiewali „Mazurek Dąbrowskiego”, „Rotę” i piosenki, które towarzyszyły Polakom przez 123 lata niewoli i podtrzymywały ich na duchu.


Lucyna Czeszyk


Galeria„Opowiem Ci o wolnej Polsce”…wspomnienia pani Marii Kubeckiej

08.11.2019

W piątek, 08 października gościem uczniów SP w Tryńczy była pani Maria Kubecka, która opowiedziała uczniom klasy III b o trudnych doświadczeniach z czasów II wojny światowej. Lata młodości pani Marii przypadły na czas okupacji hitlerowskiej, co wywarło ogromny wpływ na jej dalsze życie. Okres wojny pani Maria pamięta wyrywkowo, była wówczas kilkuletnim dzieckiem. Najbardziej utkwił jej w pamięci strach przed grasującymi banderowcami, którzy mordowali ludzi i zabierali wszystko, co mogli. Pani Maria odpowiedziała o palących się domach w Tryńczy oraz Ubieszynie. Lata szkolne to były bardzo ciężkie czas, najpierw nauka w starej części naszej szkoły a później w prywatnych domach. Dzieci po lekcjach wypuszczane były pojedynczo dla bezpieczeństwa a żołnierzom musiały się kłaniać w języku niemieckim. Uświadamiała dzieciom, że teraz mają wszystko, a wtedy brakowało nawet łatki, by załatać dziurę w jedynych spodniach. Często pytała dzieci czy wiedzą co to jest głód i chłód? Dzieci doceniły to, że żyją w wolnej Polsce. Na koniec otrzymały od naszego gościa „paputki” ze słodyczami. Razem z panią Marią uczniowie śpiewali patriotyczne piosenki a niektórzy uczniowie podsumowali, że niektóre są bardzo wzruszające np. „Rozkwitają pąki białych róż”.
Spotkanie było nie tylko wspaniałą lekcją historii, ale także miejscem dyskusji o człowieku, przemijaniu i wartościach.


Magdalena Młynarska


Konkurs na najpiękniejszy różaniec - rozstrzygnięcie

08.11.2019

W październiku uczniowie naszej szkoły z klas I, II, III wzięli udział w konkursie na Najpiękniejszy Różaniec z darów jesieni. Celem konkursu była promocja modlitwy różańcowej w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz budowanie więzi w rodzinie poprzez tzw. „ twórczość” rodzinną. Wpłynęło 27 prac. Wszystkie prace zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu. Gratulujemy pięknych prac. Komisja oceniająca prace konkursowe miała bardzo trudne zadanie, jednak wyłoniła zwycięzców: Miejsce I
1. Wojciech Krajewski kl. III a
2. Madzia Posala III b
3. Katarzyna Matyja III a
4. Wiktor Konieczny III a
5. Filip Hojło kl. I
6. Jan Manowiec kl. II
7. Julia Matyja kl. I
8. Karol Jasz kl. I
Miejsce II
1. Kamil Kuca kl. I
2. Marcelina Grunt kl. I
3. Martyna Smagała kl. II
4. Lena Młynarska kl. II
5. Aleksander Pigan kl. III a
6. Wojciech Mach kl. III a
7. Milena Panek kl. III a
8. Paulina Karaś kl. III b
Miejsce III
1. Apolonia Cebula kl. I
2. Patryk Rak kl. I
3. Michał Mach kl. I
4. Milena Konieczny kl. II
5. Karolina Masinowić kl. II
6. Tymoteusz Hojło kl. III a
7. Ksawera Krupa kl. II
8. Karol Pokrywka kl. II
9. Konrad Mach kl. III a
10. Tomasz Brodowicz kl. III b
11. Bartłomiej Dołęga kl. III b
Wszystkim dzieciom wręczono pamiątkowe dyplomy, nagrody i słodki upominek. Jeszcze raz bardzo dziękujemy rodzicom i dzieciom za udział w konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji za rok.


S. Anna Macina


GaleriaPrzedszkolaki w bibliotece

06.11.2019

6 listopada bibliotekę szkolną odwiedziły dzieci przedszkolne wraz z wychowawczynią. Przedszkolaki chętnie odpowiadały na pytania i zagadki, z uwagą słuchały bajki "Pan Maluśkiewicz i wieloryb" oraz zainteresowały się księgozbiorem biblioteki. Ponieważ w bibliotece trwa kiermasz książek dzieci wybrały bajki oraz książki o tematyce im bliskiej np. sportowej, przyrodniczej, które rodzice chętnie kupili.


Lucyna Czeszyk


GaleriaPorządkowanie grobów

31.10.2019

Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wybrali się na cmentarz w Tryńczy, Wólce Małkowej, Wólce Ogryzkowej oraz Głogowcu . Okres przed Dniem Wszystkich Świętych to odpowiedni moment na wspomnienie tych, którzy odeszli od nas, czas na rozmowy dotyczące szacunku dla zmarłych. Wyjście poprzedziła akcja zbiórki zniczy i kwiatów przez wychowawców, a także rozmowa dotycząca odpowiedniego zachowania się na cmentarzu.
W drodze na cmentarz uczniowie zapalili znicz pod pomnikiem naszego patrona św.Jana Kantego. Uczniowie posprzątali groby, mogiły, zapalili znicze i złożyli kwiaty. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłych. W ciszy i powadze oddaliśmy cześć wszystkim zmarłym z naszej gminy.


Magdalena Młynarska


GaleriaPAMIĘTAMY O POLEGŁYCH ŻOŁNIERZACH

31.10.2019

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych uczniowie naszej szkoły w dniu 28.10.2019r. uporządkowali groby poległych żołnierzy podczas wojny. Uczniowie także zapalili znicze. Wykonane prace świadczą o tym, że młodzież wychowana w duchu patriotyzmu pamięta o Polakach poległych w obronie ojczyzny.


Adam Kulpa


GaleriaDzieło literackie i jego adaptacja sceniczna. Uczniowie w teatrze.

31.10.2019

Dnia 28 października 2019 r. w MDK w Jarosławiu uczniowie klasy VII i VIII naszej szkoły mieli okazję obejrzeć klasyczną inscenizację cz. II Dziadów Adama Mickiewicza. Spektakl TEATRU CRACOVIA był przygotowany pod kątem obowiązkowej lektury szkoły podstawowej, ale dla większej przejrzystości wzbogacony o fragmenty pozostałych części Dziadów (głównie cz. IV). Reżyserem i scenografem spektaklu była Anna Kasprzyk, a obsadę stanowili znakomici aktorzy TEATRU CRACOVIA. II cz. Dziadów to niezwykły obrzęd, tajemniczy rytuał, w którym żywi nawiązują kontakt z umarłymi. Świat realny przenika i zespala się ze światem nadzmysłowym. Aktorzy bardzo dobrze odegrali swoje role. Snujący się dym na scenie i widowni wprowadzał widzów w nastrój tajemniczości, stroje aktorów oddawały klimat dawnych czasów, a świetna muzyka o zabarwieniu etnicznym oddawała nastrój starego obrzędu litewskiego, dopełniała grozę i tajemniczość. Przedstawienie przebiegało w niesamowitej scenerii. Celem wyjazdu uczniów do teatru było przede wszystkim rozwijanie umiejętności świadomego uczestnictwa w kulturze (zgodnie z podstawą programową) oraz możliwość porównania dzieła literackiego z jego adaptacją sceniczną.

Zygmunt Kulpa


Szkolny konkurs „Jesienne cudaki” rozstrzygnięty

29.10.2019

25 października 2019 r. w naszej szkole miało miejsce wręczenie nagród uczestnikom szkolnego konkursu plastyczno-technicznego pn. „Jesienne cudaki” skierowanego do dzieci z oddziału przedszkolnego, klas I-III oraz ich rodziców. Swoje dzieła zgłosiło 20 uczniów, a przez wzgląd na pomysłowość, estetykę i zaangażowanie w wykonanie prac wybór zwycięzców był niesamowicie trudny.


Ostatecznie wyniki przedstawiły się następująco:
I miejsce:
• Waldemar Szydłowski – klasa I
• Jan Manowiec – klasa II
• Wojciech Krajewski – klasa IIIa

II miejsce:
• Kamila Hołub – oddział przedszkolny
• Karol Jasz – klasa I
• Apolonia Cebula – klasa I
• Milena Panek – klasa IIIa
• Paulina Karaś – klasa IIIb

III miejsce:
• Filip Pigan – oddział przedszkolny
• Nadia Gunia – oddział przedszkolny
• Lena Nabrzeska – klasa I
• Patrycja Furtak – klasa I
• Lena Młynarska – klasa II
• Marcin Szwed – klasa II
• Michał Harpul – klasa IIIa

Wszyscy uczestnicy, nawet ci, którzy nie znaleźli się na podium, zostali nagrodzeni dyplomami i grami planszowymi, które będą doskonałym pomysłem na wspólne spędzenie wolnego czasu w nadchodzące długie wieczory.
Osoby, które nie miały jeszcze okazji obejrzeć wystawy prac konkursowych znajdującej się na dolnym korytarzu informujemy, że mogą tego dokonać do końca października.


Edyta Bartnik

GaleriaNie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!

26.10.2019

W piątek, 25 października 2019 roku, jesienna aura zachęcała do spacerów i podziwiania piękna otaczającej nas przyrody. Mieszkańcy Tryńczy mogli dziś zobaczyć w słoneczne południe dzieci i młodzież szkolną, w różnych zakątkach miejscowości. Ale cel był inny – włączyliśmy się w gminną akcję jesiennych prac porządkowych i dołożyliśmy małą „cegiełkę” do utrzymania czystości i estetyki naszego otoczenia.
Akcja z pewnością przyczyniła się do uporządkowania naszej pięknej miejscowości, kształtowania postaw proekologicznych młodych mieszkańców gminy, a także wzmocnienia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.


Ewa Szela


GaleriaZnicze na grobach w Niżankowicach

26.10.2019

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Tryńczy włączyli się w akcję prowadzoną przez Stowarzyszenie Linia 102.pl. ZAPALMY ZNICZE w NIŻANKOWICACH. Zebrane znicze zapłoną na mogiłach Polaków spoczywających na obczyźnie.


Elżbieta Kubrak


Święto Szkoły - poświęcenie Sztandaru

22.10.2019

W piękny, jesienny poranek, 22 października, uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście udali się do kościoła parafialnego w Tryńczy na Mszę św. Miała tam miejsce uroczystość poświęcenia nowego sztandaru Szkoły Podstawowej w Tryńczy. Ksiądz proboszcz w homilii nawiązał do słów kardynała S. Wyszyńskiego, że „Sztandar to symbol, świętość”, podkreślił znaczenie chorągwi w życiu narodu już od czasów średniowiecznych oraz przybliżył postać św. Jana Kantego, patrona naszej szkoły. Druga część uroczystości miała miejsce w hali sportowej, gdzie dyrektor E. Kubrak przywitała dostojnych gości: ks. proboszcza R. Trzeciaka, ks. wikarego S. Walczyka, wójta Gminy Tryńcza R. Jędrucha, przewodniczącą Rady Gminy Z. Nowak, przewodniczącego ds. Oświaty, Kultury i Sportu A. Rzeczycę, pełnomocnika ds. oświaty M. Kubis, radnego W. Kucę, sołtysów Gminy Tryńcza, prezesa GS „SCh” w Sieniawie A. Janusza, przewodniczącą Rady Rodziców M. Krupę, prezesa „Krainy Sanu” S. Wielgosa, dzielnicowych A. Brzyską i A. Łopuch, dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych z terenu naszej gminy oraz pana T. Jakubca, rodziców, nauczycieli, uczniów i pracowników obsługi. Pani dyrektor serdecznie podziękowała panu wójtowi, rodzicom uczniów i sponsorom za ufundowanie sztandaru Szkoły Podstawowej w Tryńczy. Hasło przewodnie uroczystości brzmiało: „Śpiewajmy Świętym”. Śpiewem uczciliśmy św. Jana z Kęt oraz św. Jana Pawła II, którego wspominamy w liturgii 22 października. Koordynatorem programu artystycznego była s. A. Macina. Rozpoczął się on od utworu „Abba, Ojcze”, który zagrali uczniowie na instrumentach dętych. Następnie dzieci i młodzież zaprezentowały takie piosenki, jak: „Burza na morzu” – przedszkolaki, „Gdy wszyscy święci idą do nieba” - kl. I, „Bóg jest wszędzie” – kl. II, „Aureola” – kl. III a, „Jest takie miejsce na świecie” – kl. III b, „Siedem” – kl. IV, „Jestem rybakiem Pana” – kl. V, „Aniele Stróżu” – kl. VI, „Pioseneczka” – kl. VII, „Góry do góry” – kl. VIII. Oprócz tego uczniowie klas starszych zatańczyli „Belgijkę” oraz przedstawili scenkę „Czynione dobro do nas powraca”. Prowadzący uroczystość: Kuba i Emilia w swych wystąpieniach wiele uwagi poświęcili omówieniu cech charakteru św. Jana Kantego, wzoru godnego do naśladowania. Szczególne podziękowania należą się rodzicom uczniów, którzy pomogli przygotować tak ważną uroczystość dla całej społeczności szkolnej.


Lucyna CzeszykGaleriaWspólne sadzenie lasu

21.10.2019

Dnia 19 października, uczniowie naszej szkoły razem z opiekunami uczcili „80-ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ” wspólnie sadząc las.

Anita Rzeczyca

GaleriaŚwięto 5-go Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu

19.10.2019

18 października 2019r. z okazji uroczystych obchodów Święta 5. batalionu strzelców podhalańskich w Przemyślu został zorganizowany statyczny 18 października 2019r. z okazji uroczystych obchodów Święta 5. batalionu strzelców podhalańskich w Przemyślu został zorganizowany statyczny pokaz sprzętu wojskowego. Nasi uczniowie kolejny raz udali się na wycieczkę pod opieką wychowawczyń na zaproszenie wysłane przez żołnierza 1 kampanii zmechanizowanej plut. Rajmunda Kozioła, który jest wychowankiem naszej szkoły. W tym roku pokaz odbył się na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie. Przybliżone zostało dzieciom codzienne życie i służba wojskowa, a także sprzęt i uzbrojenie wojskowe. Przygotowane zostały równie ż atrakcje dla dzieci w formie gier i zabaw. Uśmiech i zadowolenie dzieci było dla żołnierzy najcenniejszym w tym dniu podziękowaniem za przygotowanie pokazu. Piękna, słoneczna aura towarzyszyła nam od rana, więc na koniec udaliśmy się na spacer po starym, malowniczym parku wokół zamku. Zamek w Krasiczynie to jeden z najpiękniejszych skarbów architektury renesansowo - manierystycznej w Polsce, należy również do najpiękniejszych zamków w Europie i otoczony jest jednym z najpiękniejszych parków krajobrazowych w Polsce. Uczniowie w doskonałych humorach wrócili do szkoły. Wspólnie spędzony dzień na pewno pozwolił lepiej się poznać i zintegrować.


Magdalena Młynarska

GaleriaSpotkanie z podróżnikiem

18.10.2019

Dnia 17 października 2019 roku naszą szkołę po raz kolejny odwiedził podróżnik z Grupy Trzask. Tym razem pan Maciek zaprezentował niezwykle barwny materiał fotograficzny z podróży do Namibii – państwa w południowo-zachodniej Afryce, leżące nad Oceanem Atlantyckim. Pokazywanym fotografiom towarzyszył bogaty i pełen pasji opis słowny zawierający dziesiątki istotnych dla danego rejonu świata informacji, masę ciekawostek, sytuacji i przygód, które miały miejsce w czasie trwania wyjazdu. Podróżnik pokazał fotografie największego odkrytego na ziemi meteorytu Hoba i opowiedział jego historię. Opowiedział też o najszybszym sprinterze wśród zwierząt lądowych, o kilku dniach spędzonych w wiosce Buszmenów, o Wybrzeżu Szkieletowym czy o Parku Etosha. Przytoczona historia Namibii okazała się niezwykle interesująca, a zdobyta wiedza na pewno przyda się na lekcjach geografii.


Magdalena Młynarska


GaleriaDzień Papieski

17.10.2019

We wtorek 16 października w naszej szkole obchodziliśmy XIX Dzień Papieski pt. “Wstańcie, chodźmy”. Wszyscy uczniowie zgromadzili się na hali sportowej wraz z wychowawcami oraz dyrekcją. Siostra Anna Macina przygotowała prezentację multimedialną przedstawiającą obrazy i zdjęcia z życia Karola Wojtyły a podkładem muzycznym była ulubiona piosenka papieża „Barka”, którą wszyscy zaśpiewali. Uczniowie w klasach otrzymali słodką niespodziankę ze złotymi myślami Jana Pawła II.

Magdalena Młynarska


GaleriaZbiórka zniczy

15.10.2019

Rozpoczęła się zbiórka zniczy, które we Wszystkich Świętych zapłoną m.in. na cmentarzu w Niżankowicach.

„W tym roku jest to już 14. edycja akcji „Światełko pamięci”. Znicze oprócz nekropolii lwowskich trafią także na polskie cmentarze m.in. w Mościskach, Niżankowicach, Strzelczyskach i Pnikucie. Zapłoną też na mogiłach polskich żołnierzy w Mościskach” – powiedziała koordynatorka akcji Beata Wolańska z TVP w Rzeszowie.

„W akcji biorą udział studenci, uczniowie, stowarzyszenia kresowian, harcerze” – dodała Beata Wolańska.

Szkoła w Tryńczy również przyłączyła się do akcji „Światełko pamięci”. Znicze w naszej szkole będą zbierane do poniedziałku 21 października.

Anita Rzeczyca


Dzień Papieski

14.10.2019

“Wstańcie, chodźmy!” – to hasło XIX Dnia Papieskiego, który obchodzony był w niedzielę 13 października. Przed mszą św. odbył się montaż słowno muzyczny upamiętniający ten dzień w wykonaniu Scholi „Jutrzenka” przygotowany przez s. Annę Macina. Prowadzona była także przez szkolne koło „Caritas” przykościelna zbiórka na „żywy pomnik” Papieża – Polaka, czyli stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin.

s. Anna Macina
Magdalena Młynarska


GaleriaKiermasz książek

14.10.2019

W bibliotece szkolnej można zakupić książki wydawnictwa Drugi Tom. W ofercie jest literatura dla dzieci i młodzieży oraz publikacje dla dorosłych czytelników w atrakcyjnych cenach.

Zapraszamy!


Lucyna Czeszyk


Przedszkolaki i „Pinokio”

11.10.2019

10 października dzieci z oddziałów przedszkolnych udały się do CKSiR „Sokół” w Sieniawie. Obejrzały tam adaptację książki C. Collodiego – "Pinokio". Opowieść o lekkomyślnym pajacyku, wystruganym z drewna, który po przeżyciu wielu niezwykłych, często dramatycznych przygód zamienia się w mądrego i gotowego do poświęceń chłopca bardzo spodobała się naszym najmłodszym. Tym bardziej, że została przedstawiona wierszem i przepełniona muzyką, piosenkami, humorem i dowcipem. Dzieci zaangażowane zostały w spektakl, pomagając jego bohaterom w różnych sytuacjach. Drewniany pajac, którego spotkało wiele przykrych przygód, przekonał się w końcu, że starszym należy się szacunek, kłamstwo nie popłaca, a miłość czyni cuda. Było to główne przesłanie spektaklu, z którym dzieci powróciły w tym dniu do swoich domów.


Joanna Buszta

GaleriaWizyta Pana Wójta u pierwszaków

09.10.2019

W poniedziałek 07 października uczniów klasy I SP odwiedził Wójt Gminy Tryńcza Pan Ryszard Jędruch wraz z Panią Magdaleną Kubis pełnomocnikiem ds. oświaty. Uczniowie w obecności dyrekcji szkoły otrzymali prezenty z rąk Pana Wójta na dobry początek nauki w klasie I. Za otrzymane prezenty i pamięć uczniowie szczerze podziękowali piosenką pt. ,, Pierwszaczek”. Spotkanie z Wójtem Gminy Tryńcza było dla uczniów wyjątkową niespodzianką i wydarzeniem, a otrzymane prezenty sprawiły uczniom wiele radości.


Beata Konnak

GaleriaJubileusz

08.10.2019

6 października w Hali Widowiskowo-Sportowej w Tryńczy odbył się Koncert Jubileuszowy z okazji 35-lecia Orkiestry Dętej oraz 5-lecia Grupy Mażoretek "FINEZJA". Obie te grupy zasilają uczniowie naszej szkoły, jak i absolwenci szkoły w Tryńczy.
Życzymy kolejnych jubileuszy i wielu sukcesów.

GaleriaZ robotyką za pan brat

05.10.2019

Pobyt w szkole to dobry moment, aby pokazać dzieciom, że komputer nie jest sterowany myszką czy klawiaturą, lecz umysłem. Każde zajęcia z robotyki są dla uczniów nowym problemem do rozwiązania. Dostarczają satysfakcji z samodzielnych odkryć. W dobie rozwoju techniki informatycznej umiejętność konstruowania robotów oraz ich programowania staje się cenną umiejętnością.
W dniu 4 października br. w trakcie zajęć pozalekcyjnych nauka poprzez zabawę przy budowaniu robotów przebiegała w miłej, naukowej atmosferze. Dzieci były kreatywne i zaangażowane. Zgodnie współpracowały w zespole, co sprawiło, że roboty bardzo szybko powstały. Na zakończenie zajęć z robotyki dzieci miały okazję zaprezentować swoje „dzieła” – roboty i oczywiście się nimi pobawić.


Grażyna Mazurek

GaleriaZdrowe śniadanie w szkole

05.10.2019

W ramach programu "Owoce i warzywa w szkole" uczniowie klasy III b przygotowali zdrową sałatkę owocową. Każdy przyniósł ulubione owoce. Pamiętając o zasadach przygotowywania posiłków dzieci zrobiły wszystko jak należy. Najpierw starannie umyły owoce, a potem je pokroiły i wymieszały. Następnie posprzątały wszystko, żeby móc zasiąść do wspólnego stołu. Przyrządzenie sałatki dało dzieciom wiele satysfakcji. Jednocześnie uświadomiły sobie jak ważną rolę odgrywają witaminy we właściwym funkcjonowaniu organizmu oraz jak ważne jest codzienne spożywanie warzyw i owoców. Sałatka smakowała wyśmienicie! Lekcje takie to promocja zdrowego odżywiania i zamiast drożdżówki czy innych słodyczy dzieci uczą się, że same mogą przygotować sobie śniadanie do szkoły i wcale nie jest to takie trudne. Wiedzą również, że „śniadanie” to najważniejszy posiłek dnia, dzięki któremu mają energię do nauki i zabawy oraz lepiej koncentrują się na lekcjach.


Magdalena Młynarska


GaleriaDzień pełen historii i sztuki

05.10.2019

3 października, pomimo wyjątkowo niesprzyjającej pogody, uczniowie klas I-III wyruszyli na wycieczkę do Jarosławia. Pierwszym punktem wycieczki było „Na biegunach”. Dzieci miały okazję obejrzeć film animowany pt. „Wyprawa Magellana”, który powstał z okazji nadchodzącej w 2022 roku pięćsetnej rocznicy pierwszej wyprawy dookoła świata, która ostatecznie udowodniła, że Ziemia jest okrągła.
Nie był to jedyny element wycieczki nawiązujący do historii, bowiem po seansie filmowym uczestnicy wycieczki udali się do Podziemnego Przejścia Turystycznego. Miejsce to zabrało ich aż do XVI wieku, by przedstawić dawny, leżący na szlaku handlowym i słynący z tłumnych jarmarków Jarosław i jego dzieje. Uczniowie mogli podziwiać interaktywne ekspozycje, które przeprowadzały ich przez kolejne epoki.
Na zakończenie wycieczki dzieci wyruszyły w podróż po niezwykłym świecie sztuki w Centrum Edukacji Kulturalnej. W sześciu strefach stworzonych do działań interaktywnych uczestnicy zostali wprowadzeni w świat malarstwa, rzeźby, architektury, teatru oraz muzyki.
Wszyscy trochę przemoczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń powrócili do szkoły.


Edyta Bartnik


GaleriaPiesza wycieczka edukacyjna trzeciaków

05.10.2019

01 października 2019r. uczniowie klasy III b pod opieką wychowawczyni na zaproszenie pani dyrektor GBP w Tryńczy p. Marzeny Rydzik odwiedzili „Izbę Turka i Orkiestranta” oraz Galerię „Pod Aniołem” im. Stanisława Perykaszy w Tryńczy. W „Izbie Turka i Orkiestranta” dzieci miały okazję poznać tradycje związaną ze Strażami Grobowymi z terenu gminy Tryńcza oraz historię Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Tryńczy. W pomieszczeniach Trynieckiego Centrum Kultury obejrzeli mundury „Turków”, stroje mażoretek i orkiestry, pamiątki i nagrody, instrumenty, stare oraz aktualne zdjęcia, a na ekranie projekcyjnym wyświetlony został pokaz slajdów ze zdjęciami oraz filmami z przeglądów. Następnie dzieci odwiedziły Galerię „Pod Aniołem” im. Stanisława Perykaszy, gdzie mogły podziwiać wystawę prac rzeźbiarskich Feliksa Hrehorowicza. Na koniec wyprawy udali się do GBP, gdzie odebrali nagrody za udział w konkursie plastycznym „Wrzesień 1939”. W bibliotece trwa kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Uczniowie otrzymali „Pierwsze czytanki dla…” rozbudzenia w nich miłości do polskiej literatury, a dołączona do niej broszura „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” będzie dla rodziców pomocną wskazówką w rozwijaniu czytelniczej pasji najmłodszych.

Magdalena Młynarska


GaleriaSłodko zaczęliśmy październik

05.10.2019

Październik dla uczniów naszej szkoły rozpoczął się bardzo słodko, bowiem jego pierwszy dzień został ogłoszony „Dniem Łasucha”. Z tej okazji odbył się również kiermasz słodkości. Wszyscy miłośnicy łakoci (a takich nie brakowało) mogli zakupić galaretki w różnych kolorach, muffinki o różnych smakach, rogaliki z różnym nadzieniem, kolorowe ptasie mleczko, pyszne domowe ciasta, a nawet popcorn.

Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, jak i pracowników naszej placówki. Dochód z kiermaszu został przeznaczony na cele szkolne.

Edyta Bartnik


Włączyliśmy Historię z BohaterON(Em)

03.10.2019


W tym roku uczniowie klas ósmych włączyli się do udziału w ogólnopolskim projekcie społeczno edukacyjnym BohaterON – włącz historię! Celem akcji jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone z popularnego przymiotnika „on-off”, dosłownie włącza historię bohatera. Nazwa projektu ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania. Młodzież po zapoznaniu się z biografiami wybranych powstańców, własnoręcznie wykonała kartki i laurki, by wyrazić słowa uznania, szacunku, wdzięczności za ofiarność Powstańców Miasta 44. Prace uczniów zostaną przekazane bohaterom podczas uroczystej Gali BohaterOn, którą odbędzie się w grudniu w Warszawie. Udział w projekcie to także szansa na międzypokoleniowy dialog, wielu Powstańców chętnie odpisuje na listy, na co czekamy z niecierpliwością.


Joanna Tytuła


GaleriaPAŹDZIERNIK MIESIĄCEM DOBROCI DLA ZWIERZĄT ! POMÓŻ NAM POMAGAĆ !

02.10.2019

Ciężko mu jest gdy przy budzie,

Na łańcuchu, żyje – w trudzie.

On z natury nie niewolnik,

Zwierz to wolny i swawolnik.

Kocha, tęskni i też czuje,

I przyjaźni potrzebuje.

Tęsknie patrzy w niebo wolne,

Na nim ptaki niepokorne.

Zimna buda – ciepła buda,

Nie poczyni dla nich cuda.

Na łańcuchu – jak w niewoli.

A to gorzkie – a to boli.

Józef Bieniecki

Październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt. Jest to nie tylko okazją do docenienia naszych pupili, tych małych i tych dużych. To również dobry czas do zastanowienia się nad tym, jaki mamy stosunek do zwierząt, a także jak możemy pomóc tym najbardziej potrzebującym.
Pamiętajmy, że w trakcie tego wyjątkowego miesiąca odbywają się m.in.: Dzień Zwierząt Hodowlanych – 2 października, Światowy Dzień Zwierząt – 4 października, Dzień Kundelka oraz Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt obchodzony 25 października. To idealny czas na czynne zaangażowanie się we wspieranie działań na rzecz naszych przyjaciół.

Wspólnie sprawmy aby nasze kochane zwierzaki ZAWSZE miały dni dobroci. Zasługują na najlepsze !

W związku z tym Samorząd Uczniowski ogłasza akcję: "Stop pustym miskom", która ma na celu zbiórkę suchej karmy dla psów, konserw oraz żwirku dla kotów. Wzorem ubiegłorocznej akcji prosimy o włączanie się w nią wszystkich klas z naszej
szkoły.

Anita Rzeczyca
Małgorzata Lis-Nakonieczna
Samorząd Uczniowski


Zmiana w dowozie uczniów - 3 października

01.10.2019

W związku z wycieczką klas I-III nastąpi zmiana w dowozie uczniów w czwartek –
3 października. Tego dnia wszyscy uczniowie wrócą do domu autobusem o godzinie 14.15.


Zakrawatowani

01.10.2019

Z okazji Dnia Chłopaka z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego ogłoszono, że wszyscy uczniowie, którzy 30 września przyszli w krawacie, byli zwolnieni z pytania, lub niezapowiedzianej kartkówki.
Do zabawy włączyli się starsi i młodsi uczniowie naszej szkoły.


Anita Rzeczyca


GaleriaDzień chłopaka

01.10.2019

Wszystkie dziewczyny wiedzą, że Dzień Chłopaka, to święto obchodzone w Polsce 30 września. Jest to w pewnym sensie męski, albo raczej chłopięcy, odpowiednik Dnia Kobiet. W dniu tym dziewczęta w naszej szkole składały chłopcom życzenia i wręczały drobne upominki, aby wyrazić swoją sympatię. NIECH ŻYJĄ CHŁOPCY !!! Przy okazji obchodów tego święta odbył się również bal integracyjny dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III.


Magdalena Młynarska


GaleriaDynów

29.09.2019

29 września uczniowie naszej szkoły, wraz z opiekunami Panią Anitą Rzeczyca i Panią Beatą Konnak wybrali się w Jubileuszowy Przejazd Koleją Wąskotorową do Dynowa.

Wycieczka tą niezwykłą "ciuchcią" umożliwia poznanie działającego od 115 lat systemu kolejowego.
Podczas podróży, uczniowie z opiekunami podziwiali piękne jesienne krajobrazy a sprzyjająca pogoda, pozwoliła chętnym uczniom na podróż w odkrytych wagonach tzw. "letniakach" co sprawiło młodym pasażerom szczególną frajdę.

Nielada atrakcją był też przejazd przez jedyny w Polsce tunel na kolejach wąskotorowych o długości 602 m, a zaraz za nim była rekonstrukcja obrony tamtego miejsca.
Atrakcji podczas jazdy było co niemiara, wystrzały z armaty, wspólne śpiewy, konkurs na najbardziej rozśpiewany wagon, słodki poczęstunek, nietypowa kontrola biletów, spotkanie z sanitariuszką, która ochotnikom zawijała dłonie w bandaż, czy pozwoliłam ubrać swoje starodawne, ale wszystkim pasujące okulary.

Na stacji Dynów podczas postoju, wszyscy podróżujący mogli zjeść kiełbasę, lub zupę, wypić ciepłą herbatę a następnie do utraty sił korzystać z przygotowanych bezpłatnych atrakcji - trampoliny, zjeżdżalnie, dmuchane zamki, wata cukrowa, popcorn.

Wycieczka była bardzo udana o czym świadczyły uśmiechy na twarzach uczniów, oraz opowieści o przeżyciach w drodze powrotnej.


Anita Rzeczyca


GaleriaOgłoszenie wyników wyborów do Samorządu Uczniowskiego 2019/2020

27.09.2019

27 września 2019 roku w naszej szkole odbyły się wybory, w wyniku których wyłoniono skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020.

W głosowaniu wzięło udział 91 uczniów. Oddano 90 głosów ważnych. Po podliczeniu wszystkich głosów okazało się, że osoba zwycięska zdobyła zdecydowaną większość głosów.
Społeczność uczniowska zadecydowała, iż:

Przewodniczącym SU został Gabriel Siry, uczeń klasy 8,

Zastępcą przewodniczącego SU została Wiktoria Frączek, uczennica klasy 8,

Skarbnikiem SU została Brygida Grabowiec uczennica klasy 7,

Sekretarzem SU została Klaudia Kulpa, uczennica klasy 8.

SKŁAD KOMISJI WYBORCZEJ:
Oliwia Palikij - klasa 6
Klaudia Półćwiartek - klasa 6
Kamila Mazur - klasa 7
Sandra Kuśnierz - klasa 8
Jakub Piętowski - klasa 8

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie członków Komisji Wyborczej, kandydatów do Samorządu Uczniowskiego jak i wszystkich uczniów biorących udział w głosowaniu.

Opiekunowie Samorządu
Anita Rzeczyca
Małgorzata Lis-Nakonieczna


GaleriaWyjazd do kina

26.09.2019

Dnia 26 września, uczniowie klasy 5 i 6 obejrzeli piękny film „Król Lew” w kinie Warszawa w Przeworsku.

Jest to historia łącząca pokolenia. Simba jest młodym, prawowitym następcą tronu po swoim ojcu – królu Mufasie. Jednak nie wszyscy mieszkańcy królestwa cieszą się z jego narodzin. Następcą Mufasy był bowiem dotąd jego brat – Skaza, który nie zamierza tak łatwo oddać władzy. Knując spisek i posuwając się do zdrady, doprowadza do tragedii, w wyniku której to jemu przypada w udziale tron. Simba zostaje wygnany, ale pozostając wierny naukom swojego ojca, Mufasy, bierze sobie do serca swoje królewskie przeznaczenie. Z pomocą dwójki nowopoznanych przyjaciół zamierza odzyskać należne dziedzictwo. Wcześniej musi jednak odszukać swoją drogę ku dorosłości.
Film był momentami wzruszający, wprawił wszystkich w doskonały nastrój, rozbudził także w wiele emocji oraz przemyśleń.
Wszyscy uczniowie byli zadowoleni.


Anita Rzeczyca
Waldemar Szewczyk


GaleriaWycieczka edukacyjna do Lublina

23.09.2019

19 września uczniowie klas siódmych i ósmych naszej szkoły oraz Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Lublina. Najpierw zwiedzili Muzeum Historii Miasta Lublina w Bramie Krakowskiej. Zbiory Muzeum można podzielić na kilka grup tematycznych. Sporą część stanowią zabytki archeologiczne, pozyskane w czasie prac prowadzonych na terenie miasta. Oddział posiada również zbiór czasopism, jednodniówek, wydawnictw okolicznościowych, plakatów i ulotek. Interesujący jest zbiór pamiątek poświęcony powstaniu styczniowemu z fotografiami powstańców – zesłańców syberyjskich. Zbiory ikonograficzne to przede wszystkim widokówki i fotografie, ukazujące Lublin od końca XIX wieku aż po lata 60. XX wieku. Muzeum gromadzi też materiały – dokumenty, fotografie, druki reklamowe, wyroby lubelskich firm, pieczęcie związane z dziejami lubelskiego przemysłu. W zbiorach znajdują się również dokumenty dotyczące historii Muzeum Lubelskiego. Następnie uczniowie udali się w kierunku Zamku Królewskiego, aby wyjść na basztę. Romańska wieża obronna, nazywana także „donżonem”, jest najstarszą budowlą na wzgórzu zamkowym. Na szczycie wieży znajduje się taras widokowy, z którego roztacza się wspaniały widok na Stare Miasto i okolicę. Kolejnym punktem programu był udział w 60. pokazach z fizyki organizowanych przez Instytut Fizyki UMCS i Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego Ideą Pokazów z fizyki jest popularyzacja fizyki i pomoc w jej nauczaniu poprzez prezentację tematycznie dobranych, interesujących, a nieraz wręcz fascynujących eksperymentów. Pokazywane są zarówno eksperymenty trudne lub niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych, jak również takie, które przy pomocy najprostszych środków można powtórzyć w domu. Tematyka tegorocznych pokazów to: ruch obrotowy, ciepło, prąd elektryczny i rezonanse. Młodzież miała okazję nie tylko zobaczyć efektowne doświadczenia, ale też brać w nich czynny udział. Wahadło Foucaulta, siła Coriolisa, siła dośrodkowa, silnik Stirlinga, konwekcja, prawo Ohma, rura Rubensa, efekt naskórkowości, kula plazmowa – to tylko niektóre eksperymenty, które oglądaliśmy. I zawsze doświadczenia te miały praktyczne odniesienie.

Opiekę nad uczniami sprawowali: Barbara Czeszyk, Jolanta Chajec.


GaleriaPierwszy dzień kalendarzowej jesieni.

23.09.2019

23 września, czyli w pierwszy dzień kalendarzowej jesieni, uczniowie klasy III b udali się na wycieczkę pieszą do lasu. Celem wizyty w lesie, było sprawdzenie, czy "pani Jesień" już do niego zawitała, bezpośrednia obserwacja piękna jesiennej przyrody, uwrażliwianie na piękno jesiennego krajobrazu.
Wycieczka taka - to obserwacja naturalnego ekosystemu świata roślin, zwierząt, oraz wspaniałe przeżycia dla dzieci. Dzieci poznawały przyrodę patrząc, słuchając i dotykając. Obserwowały las, który kryje w sobie wiele ciekawych tajemnic: np. poznały czyścicieli lasu (mrówki, żuka gnojowego).Przypominały sobie różnorodność szaty roślinnej lasu: drzewa iglaste, liściaste, krzewy, mchy i runo leśne. Słuchały odgłosów lasu, a do kącików przyrodniczych zbierały "skarby", które pani Jesień zostawiła w lesie. Były to kolorowe liście (tylko te, które same spadły z drzewa), szyszki, trochę mchu, suche igły drzew iglastych, kawałki kory. Trzecioklasiści pamiętali o zachowaniu w lesie, by nie ucierpiała leśna przyroda i rozumieją też znaczenie lasu dla ludzi i zwierząt. Doświadczyły, że las to źródło świeżego powietrza. Uczniowie spędzili miło czas na świeżym, zdrowym powietrzu w otoczeniu pięknej, malowniczej przyrody leśnej. Zajęcia te uświadomiły im, że przyrodę należy kochać i szanować jak przyjaciela oraz to, że także oni są za nią odpowiedzialni.

Magdalena Młynarska


GaleriaZaproszenie do udziału w konkursie różańcowym

23.09.2019

Miesiąc październik, który rozpocznie się za kilka dni jest szczególnym czasem, kiedy zwracamy się do Maryi odmawiając Różaniec. W związku z tym organizujemy Rodzinny Konkurs na Najpiękniejszy Różaniec dla klas I–III wykonany z darów jesieni.

s. Anna Macina


Regulamin KonkursuBOHATERON - WŁĄCZ HISTORIĘ

23.09.2019

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej BohaterON–włącz historię!, która ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, poprzez wysłanie im pocztówek, laurek czy listów z życzeniami. Projekt ma na celu edukować społeczeństwo, ukazując nie tylko tło historyczne, ale także sukcesy, dramaty i emocje Powstańców. Mamy nadzieję, że kartki od naszych uczniów sprawią im wielką radość.

O szczegóły należy pytać opiekunów SU: Panią Anitę Rzeczyca i Panią Małgorzatę Lis-Nakonieczny.


Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły!

23.09.2019

Informujemy, że w piątek 27 września 2019r. odbędą się wybory do samorządu uczniowskiego. Mając na uwadze dobro społeczności szkolnej zachęcamy do aktywnego udziału w głosowaniu, a wcześniej zapoznania się z plakatami wyborczymi kandydatów na przewodniczącego szkoły, umieszczonymi na górnym korytarzu szkoły.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego


Zaproszenie do udziału w konkursie

20.09.2019

Zapraszamy dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I-III do udziału w szkolnym konkursie plastyczno-technicznym pod nazwą „Jesienne cudaki”.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dowolnie wybranej postaci/zwierzątka z materiału przyrodniczego – darów jesieni. Termin zgłaszania prac do wychowawców upływa 11 października 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zamieszczone zostały w Regulaminie.

Edyta Bartnik


Jesienne cudaki - regulaminWywiadówka

15.09.2019

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Tryńczy informuje, iż dnia 20 września 2019r., tj. piątek o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie ogólne dyrektora z rodzicami, a następnie wychowawcy klas spotkają się z rodzicami uczniów w salach lekcyjnych.


Wznawiamy zajęcia z robotyki

15.09.2019

Od 13 września br. wznawiamy nasze zajęcia z robotyki. Gorąco zapraszamy wszystkich uczniów do uczestnictwa i doskonałej zabawy i nauki w gronie rówieśników.
Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 13.20-14.05. ZAPRASZAMY.


Grażyna Mazurek

GaleriaKIBICOWALIŚMY REPREZENTACJI POLSKI

14.09.2019

W dniu 09.09.2019r. grupa uczniów naszej szkoły wyjechała do Rzeszowa w celu obejrzenia międzynarodowego meczu towarzyskiego, rozgrywanego pomiędzy Polską a Portugalią, w kategorii wiekowej U – 20. Mecz był bardzo interesujący, a gra zawodników wyrównana. Zwycięską drużyna okazała się jednak reprezentacja gości, pokonując naszych zawodników 1 – 0. Uczniowie mieli okazję być na stadionie Stali Rzeszów oraz uczestniczyć w wielkich emocjach i wspaniałej atmosferze kibicowania.


Adam Kulpa


GaleriaWspieramy Nastolatków, aby stali się liderami innowacyjnego przemysłu

08.09.2019

Na bazie najlepszych światowych rozwiązań e-learningowych, wykorzystując sztuczną inteligencję
i infrastrukturę Politechniki Warszawskiej powstał portal POLinfo.eu, którego celem jest zainspirowanie młodzieży do szerszego poznania i lepszego zrozumienia przedmiotów ścisłych.

Dysponujemy tysiącami materiałów oraz linków do materiałów, które zostały przygotowane lub zweryfikowane przez ekspertów z wiedzą techniczną i są sukcesywnie umieszczane na portalu. Większość jest dostępna bezpłatnie na POLinfo.eu.

Ponadto bazując na podstawie programowej opracowaliśmy autorskie zajęcia z przedmiotów politechnicznych prowadzone przez Internet. Każdemu Juniorowi oferujemy możliwość skorzystania
z zindywidualizowanego procesu pogłębiania wiedzy, dostosowanego do jego umiejętności
i zaangażowania.

Uczestnicy pracują w grupach rówieśników o podobnym poziomie wiedzy, mogą skorzystać
z ogromnej biblioteki materiałów, jak również indywidualnie skonsultować się z prowadzącymi zajęcia. Dzięki Internetowi mogą korzystać z oferty portalu przez całą dobę, niezależnie od miejsca, w którym przebywają.

Jednym z naszych celów jest również wspieranie, mądrego i bezpiecznego korzystania
z Internetu. Chcemy wskazać młodym osobom, gdzie mogą znaleźć sprawdzone i wartościowe informacje, a także uświadomić im, jakie konsekwencje niesie za sobą ich aktywność w sieci.

Obecnie trwa rekrutacja na zajęcia przez Internet na rok akademicki 2019/20.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.polinfo.eu


Bezpieczna droga do szkoły

04.09.2019

Wakacje już za nami, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. W związku z tym w oddziale przedszkolnym odbyło się spotkanie dla przedszkolaków oraz klas I-III z mł. asp. Agnieszką Łopuch. Pani dzielnicowa przypomniała dzieciom o podstawowych zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach, zachowaniu ostrożności wobec zwierząt, w tym psów oraz szczególnej ostrożności w kontaktach z nieznajomymi osobami.

Mamy nadzieję, że wszystkie informacje zostaną przez dzieci zapamiętane i wykorzystane w praktyce.


Joanna Buszta

GaleriaRozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

02.09.2019

Po wakacyjnej przerwie, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy rozpoczęli nowy Rok Szkolny 2019/2020.

Po Mszy Świętej, która rozpoczęła się o godz. 8.00 wszyscy uczniowie, rodzicie, nauczyciele zebrani w hali widowiskowo-sportowej po wprowadzeniu sztandaru, upamiętniając
80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej, odśpiewali hymn państwowy, jednocześnie biorąc udział w akcji „Przerwany marsz…”.

Pani Dyrektor Elżbieta Kubrak przypomniała nam o mijającej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, serdecznie przywitała wszystkich zebranych uczniów, rodziców, nauczycieli, zwracając uwagę na to, iż rozpoczęcie nowego roku szkolnego to ważny dzień w życiu każdego ucznia, a szczególnie dużo emocji ten dzień wywołuje u dzieci, które idą do szkoły pierwszy raz.

Na zakończenie uczniowie zostali zapoznani z przydziałem wychowawców i po pamiątkowych zdjęciach rozeszli się do klas.
Rok szkolny 2019/2020 oficjalnie możemy uznać za rozpoczęty.


Anita Rzeczyca

GaleriaOgłoszenie

02.09.2019

Od dnia 3 września dojazdy uczniów do szkoły będą wyglądały w następujący sposób:

Głogowiec 7:20

Ubieszyn 7:30

Wólka Małkowa 7:40

Będą zorganizowane również dwa autokary powrotne.
Pierwszy o godzinie 12:45, kolejny o godzinie 14:15.


Wracamy po wakacjach

28.08.2019

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września w poniedziałek uroczystą Mszą św. o godz. 8.00.
Zbiórka wszystkich uczniów na placu szkolnym o godz. 7.45, następnie przejście do kościoła parafialnego. Po Mszy św. uroczysty apel inaugurujący nowy rok szkolny w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy.

Zapraszamy również rodziców do udziału w uroczystościach. Dowóz dzieci z poszczególnych miejscowości będzie w następujących godzinach:
Ubieszyn - godz. 7.20
Głogowiec - godz. 7.30
Wólka Małkowa - godz.7.40

s. Anna Macina


Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

20.06.2019

Radość i wzruszenie towarzyszyły uczniom podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość rozpoczęliśmy od dziękczynnej Mszy św. Następnie udaliśmy się do szkoły, gdzie głos zabrała pani dyrektor Elżbieta Kubrak. W imieniu wszystkich uczniów , rodziców i nauczycieli pani dyrektor pożegnała nauczycieli odchodzących na emeryturę: siostrę Irenę oraz pana Józefa Nowosielskiego. Z kolei wystąpili uczniowie kl. VIII, III gimnazjum oraz VII, którzy zatańczyli poloneza oraz przedstawili program artystyczny. Był też czas na wspomnienia podczas oglądania zabawnych zdjęć i filmików z udziałem uczniów kończących szkołę. W dalszej części uroczystości pani dyrektor Elżbieta Kubrak i pani wicedyrektor Lucyna Myłek uczniom wyróżniającym się w nauce wręczyły dyplomy wzorowego ucznia, dyplomy bardzo dobrego ucznia oraz nagrody książkowe. Dyplomy otrzymali również uczniowie za 100% frekwencję. Zostali docenieni też rodzice, którym zostały przekazane listy gratulac