IP


POCZET SZTANDAROWY 2020/2021


Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej im. œw. Jana Kantego w Tryńczy

POCZET SZTANDAROWY
POCZET REZERWOWY
OPIEKUN POCZTU SZTANDAROWEGO

mgr Waldemar Szewczyk

wychowanie fizyczne
Europejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska

© Copyright 2006 by SP Tryńcza, all rights reserved! -- Design & Technology Grzegorz Bursztyka by Anita Rzeczyca