IP


Plac zabaw

"Plac zabaw"
W kwietniu 2010 Podkarpacki Ośrodek Przedszkolny mieszczący się w Zespole Szkół w Tryńczy został zaopatrzony w bezpieczny i funkcjonalny plac zabaw dla dzieci.
Zamontowano dwie podwójne huśtawki, dwa koniki, dwie piaskownice oraz dwa domki ze zjeżdżalnią. Plac zabaw umożliwia dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne. Przygotowany jest do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (na przykład pokonywania przeszkód, wspinania, przeskoków, przeplotów czy zwisów).
Ze względu na dużą przydatność edukacyjną oraz ruchową funkcję placu zabaw, umożliwia się dzieciom w wieku od 3 - 7 lat korzystanie z placu zabaw po zakończeniu zajęć oraz w soboty i niedziele, pod opieką rodziców lub opiekunów. W ten sposób plac będzie mógł stać się miejscem spotkań rodzinnych, pozwalając jednocześnie na kreowanie właściwego sposobu spędzania czasu wolnego przez dzieci i ich rodziny.Europejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska

© Copyright 2006 by SP Tryńcza, all rights reserved! -- Design & Technology Grzegorz Bursztyka by Anita Rzeczyca