IP


Samorząd szkolny 2020-2021
W Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy co roku odbywają się wybory do samorządu uczniowskiego pracującego w szkole. Nad pracą samorządów czuwają opiekunowie - nauczyciele, którzy powołują sekcje informacyjną, charytatywną, dekoracyjną, porządkową i kulturalno-artystyczną

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU SZKOLNEGO
Mikołaj Kubecki Klasa VIIa
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Wioletta Kuśnierz Klasa VIIb
SKARBNIK
Klaudia Maciałek Klasa VIIIa
SEKRETARZ
Klaudia Półćwiartek Klasa VIIIa
OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU
mgr Natalia Kuśnierz język angielski
mgr Ilona Dryś wychowanie wczesnoszkolneEuropejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska

© Copyright 2006 by SP Tryńcza, all rights reserved! -- Design & Technology Grzegorz Bursztyka by Anita Rzeczyca