IP


Samorząd szkolny 2020-2021
W Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy co roku odbywają się wybory do samorządu uczniowskiego pracującego w szkole. Nad pracą samorządów czuwają opiekunowie - nauczyciele, którzy powołują sekcje informacyjną, charytatywną, dekoracyjną, porządkową i kulturalno-artystyczną

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU SZKOLNEGO
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
SKARBNIK
SEKRETARZ
OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU
mgr Natalia Kuśnierz język angielski
mgr Beata Konnak edukacja wczesnoszkolnaEuropejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska

© Copyright 2006 by SP Tryńcza, all rights reserved! -- Design & Technology Grzegorz Bursztyka by Anita Rzeczyca