IP


Samorząd szkolny 2020-2021
W Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy co roku odbywają się wybory do samorządu uczniowskiego pracującego w szkole. Nad pracą samorządów czuwają opiekunowie - nauczyciele, którzy powołują sekcje informacyjną, charytatywną, dekoracyjną, porządkową i kulturalno-artystyczną

PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU SZKOLNEGO
Julia Sosnowy Klasa VIII
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Wiktor Murdzia Klasa VIIa
SKARBNIK
Sara Manowiec Klasa VIIb
SEKRETARZ
Brygida Grabowiec Klasa VIII
OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU
mgr Natalia Kuśnierz język angielski
mgr Beata Konnak edukacja wczesnoszkolnaEuropejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska

© Copyright 2006 by SP Tryńcza, all rights reserved! -- Design & Technology Grzegorz Bursztyka by Anita Rzeczyca