IP


Samorząd szkolny 2019-2020
W Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy co roku odbywają się wybory do samorządu uczniowskiego pracującego w szkole. Nad pracą samorządów czuwają opiekunowie - nauczyciele, którzy powołują sekcje informacyjną, charytatywną, dekoracyjną, porządkową i kulturalno-artystyczną

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU SZKOLNEGO
Gabriel Siry Klasa VIII
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Wiktoria Frączek Klasa VIII
SKARBNIK
Brygida Grabowiec Klasa VII
SEKRETARZ
Klaudia Kulpa Klasa VIII
OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU
mgr Anita Rzeczyca matematyka, informatyka
mgr Małgorzata Lis-Nakonieczny język niemiecki, doradztwo zawodowe
Sekcja Informacyjna
Gabriel Siry
Izabela Drzystek
Sandra Kuśnierz
Patrycja Szwed - Kisiel
Zuzanna Hanejko
Sekcja Charytatywna
Natalia Ochab
Wiktoria Frączek
Klaudia Kulpa
Kamila Mazur
Kamila Wojtyna
Sekcja Dekoracyjna
Natalia Trojak
Emilia Misiło
Amelia Grunt
Oliwia Czupik
Bernarda Wojtyna
Sekcja Porządkowa
Hubert Jakubiec
Jakub Ficek
Jakub Piętowski
Patryk Hader
Michał Strama
Sekcja Kulturalno – Artystyczna
Brygida Grabowiec
Suzan Malinowska
Alicja Manowiec
Weronika Jakubiec
Martyna KuœnierzEuropejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska

© Copyright 2006 by SP Tryńcza, all rights reserved! -- Design & Technology Grzegorz Bursztyka by Anita Rzeczyca