IP


Szkolne Koło Wolontaratu
„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II


Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów naszej szkoły, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.OPIEKUNOWIE SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
s. Anna Macina religia
mgr Magdalena Młynarska edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne, spektrum autyzmu i Zespół AspergeraEuropejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska

© Copyright 2006 by SP Tryńcza, all rights reserved! -- Design & Technology Grzegorz Bursztyka by Anita Rzeczyca